ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

  • Φορολογική ενημερότητα,
  • Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ταμείο Νομικών,
  • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ,
  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας 
  • Τράπεζα και Αριθμός λογαριασμού για να γίνει η κατάθεση κρίνεται σκόπιμο, αυτό να εμφαίνεται με φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας που φαίνονται  τα στοιχεία (όνομα, λογ/σμός, IBAN).
  • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, που εκδίδεται στο: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επάγγελμα: Δημόσιο, διεύθυνση: Πειραιώς 40 Αθήνα 10182, Α.Φ.Μ.: 099012257, Δ.Ο.Υ.: ΙΣΤ΄ Αθηνών, με το παρακάτω κείμενο:
«Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πέντε (5)* νοικοκυ-
ριά στα πλαίσια της Δράσης «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.201) Συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό», με κωδικό Πράξης - Ο.Π.Σ. 323369, στο πλαίσιο του Άξονα 01,02,03 του Ε. Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013». MIS:296452, ΠΔΕ:2011ΣΕΟ3480007
Σύμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου ……………….. από …/…/2011».

Παράδειγμα:
Α. σε περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης: Στο ποσό γράφουμε 5 υποθέσεις Χ100=500,00 + 115 (23% ΦΠΑ)=615,00 ευρώ.
Β. σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης: Στο ποσό γράφουμε 5 υποθέσεις  Χ100=500,00
                     2 (υποθέσεις επιτυχείς) Χ81,3=162,60
                                                                        662,60 +152,40 (23% ΦΠΑ)=812,00 ευρώ.

Άνω των 300 ευρώ υπάρχει παρακράτηση φόρου 20%* ο αριθμός των υποθέσεων
Τα αποστέλλετε στην:
Κυρία Καλλιόπη Οικονόμου (oikonomou@efpolis.gr)
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  (α’ Όροφος)
Κτήριο Υπουργείου Ανάπτυξης
Πλατεία Κάνιγγος
10181 ΑΘΗΝΑ
210 3893546

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου