ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΕΔΑΔ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων 672 επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην Γαλλία κατά του COVID -19


.

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.

 


 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 23.8.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Το δικονομικό πλαίσιο αποτελεί, αναμφίβολα, αποφασιστικής σημασίας παράμετρο για την ταχεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

2. Οι διατάξεις του ν. 4335/2015 δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν για την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, την ασφάλεια δικαίου και τη διασφάλιση της ισόρροπης θέσης των διαδίκων, όπως η Ολομέλεια έχει ήδη επισημάνει.

3. Η Ολομέλεια, από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση του ΚΠολΔ , κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των δυσλειτουργιών και προβλημάτων, που έχουν παρατηρηθεί.

Οι προτάσεις της Ολομέλειας έγιναν εν μέρει δεκτές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα να υπάρξουν βελτιωτικές ρυθμίσεις σε επιμέρους διατάξεις, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του σχετικού, υπό διαβούλευση, σχεδίου νόμου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 938 ΚΠολΔ καθιστά επιτρεπτή πλέον την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης στην περίπτωση κατάσχεσης κινητών και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Παρέχεται με τον τρόπο αυτό δικαστική προστασία σε οφειλέτες, η οποία δεν προβλεπόταν από το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο.

Β) Στην τακτική διαδικασία, για την εκκίνηση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων λαμβάνεται πλέον υπόψη η λήξη της προθεσμίας επίδοσης (και όχι κατάθεσης) της αγωγής και παρατείνεται η προθεσμία επίδοσης της αγωγής για τους κατοίκους εξωτερικού και τους αγνώστου διαμονής. Επίσης, ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σε ημέρες και όχι σε μήνες.

Γ) Προβλέπεται πλέον προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών για την προσθήκη-αντίκρουση στις ειδικές διαδικασίες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προετοιμασία, αξιολόγηση και αντίκρουση των προτάσεων του αντιδίκου.

Δ) Στην ανακοπή τρίτου, κατ’ άρθρο 936 ΚΠολΔ, δύναται πλέον να σωρευτεί και αίτημα απόδοσης του πράγματος.

Ε) Υπάρχουν βελτιωτικές ρυθμίσεις στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 950, 959,965,966,972,975,995,1002).

4. Το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ, παρά τις όποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις του, δεν επιλύει τα προβλήματα, που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή του ν. 4335/2015, διαιωνίζει το καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας και προκρίνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών σε βάρος της προστασίας της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και δη των πλέον ευάλωτων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εμμονή της Κυβέρνησης να εισάγει το θεσμό της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις.

Η πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης, πέραν των ζητημάτων συνταγματικότητας που εγείρονται ως προς τον διάχυτο δικαστικό έλεγχο, στερεί από τους πολίτες την κρίση και προστασία στους προβλεπόμενους βαθμούς δικαιοδοσίας και στο ρυθμιστικό της πλαίσιο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν, κυρίως, υποθέσεις τραπεζικών συμβάσεων και δανείων, εργατικών διαφορών και υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις μας που αφορούν ιδίως:

- Στην κατάργηση της αποκλειστικά έγγραφης διαδικασίας στην τακτική διαδικασία και τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Μάλιστα, η Κυβέρνηση δεν δέχθηκε ούτε την πρότασή μας για κατάργηση της τυπικής συζήτησης της υπόθεσης , η οποία μόνο καθυστερήσεις επιφέρει ούτε τη δυνατότητα αναβολής, με αίτημα του διαδίκου, μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, με κίνδυνο ερημοδικίας του.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η προβλεπόμενη σήμερα διαδικασία όχι μόνο δεν οδήγησε στην πολυδιαφημιζόμενη επιτάχυνση της δίκης αλλά αντίθετα οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις, στην αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στη δημιουργία πολλών προβλημάτων, που έθεταν σε κίνδυνο δικαιώματα διαδίκων.

- Στην επαναφορά του άρθρου 938 ΚΠολΔ στην μορφή που είχε πριν την ισχύ του ν. 4335/2015. Η διάταξη του άρθρου 938, ως προωθείται, παρέχει κόλουρη προστασία στους οφειλέτες αφού στερούνται, επί της ουσίας, του δικαιώματος αναστολής της εκτέλεσης επί κατάσχεσης ακινήτων, το οποίο προβλέπεται μόνο σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου μέσου. Και τούτο, σε μία εποχή ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια αυξημένης προστασίας των οικονομικά αδυνάτων και ευάλωτων πολιτών.

- Στην κατάργηση του αγωγόσημου στις αναγνωριστικές αγωγές

- Στη δυνατότητα άσκησης αναίρεσης κατά απόφασης επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

- Σε διατάξεις, που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση, όπως η εντολή προς εκτέλεση να υπογράφεται μόνο από δικηγόρο (927) και η δήλωση τρίτου, κατ’ άρθρο 985, να γίνεται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας , όπου γίνεται η κατάσχεση.

Τέλος, ως προς τις μεταβατικές διατάξεις, η πρόβλεψη διαφορετικού χρόνου ισχύος σε πλειάδα διατάξεων δημιουργεί παράλληλα δικονομικά πλαίσια και κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και για την τακτική της Κυβέρνησης να θέσει σε διαβούλευση, εν μέσω θέρους, ένα τόσο κρίσιμο σχέδιο νόμου.

Η Συντονιστική Επιτροπή δηλώνει ότι θα παρέμβει κατά τη διαδικασία της νομοθέτησης για την υιοθέτηση των προτάσεών της και την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμμείνει στις θέσεις της θα προχωρήσει σε στοχευμένου χαρακτήρα κινητοποιήσεις.

Προς τούτο, συγκαλείται η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 31.8.2021.

Είναι αδιανόητο σε μία περίοδο, όπου υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις των Ελλήνων πολιτών, η Κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για την επίσπευση μόνο των δικών που αφορούν σε υποθέσεις Τραπεζών, Funds , οικονομικά ισχυρών συσσωματώσεων και του ιδίου του Δημοσίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 Συνεδρίαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (διαδικτυακά) την Τρίτη 31-8-2021 το μεσημέρι, με θέματα τροποποιήσεις ΚΠολΔ, νομική βοήθεια κλπ.

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας θα συνεδριάσει διαδικτυακά τη Δευτέρα 23-8-2021 και ώρα 12 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα. μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ.  

ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΜΑΚ

 Εξεδόθη η αποφαση ΕπΑΝ ΣΤΕ 133/2021 , η οποία απέρριψε αίτηση αναστολής 46 μελών των ΕΜΑΚ( Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών) κατά πραξεως του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος από 18.5 2021.

Με την πράξη αυτή κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ο εμβολιασμός ολων των ΕΝΣΤΟΛΩΝ που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες.
Όσοι δεν εμβολιαστούν ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ μεν στο Πυροσβεστικό σώμα , ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ όμως υποχρεωτικώς στις υπηρεσίες ΕΜΑΚ από εμβολιασμένους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού σώματος.

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 Με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του στις 17-8-2021, το Πρωτοδικείο Κιλκίς απέρριψε αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής σε υπάλληλο, η οποία επικαλούμενη πρόβλημα υγείας (από τα μη αναφερόμενα στην σχετική ΚΥΑ , για τα οποία υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από τον εμβολιασμό) ζητούσε να συνεχίσει να εργάζεται ανεμβολίαστη.

Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ανώτατων Δικαστηρίων Ευρωπαϊκών Κρατών αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία έκριναν συνταγματικό και νόμιμο τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, η νομολογία στη χώρα μας φαίνεται να παγιώνεται στο ίδιο συμπέρασμα .

19 εργαζόμενοι στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του δήμου Βόλου προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται ανεμβολίαστοι.

 

Παρά το γεγονός πως η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημέρωσε εμπρόθεσμα το προσωπικό της για τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 19 εργαζόμενοι της προσέφυγαν στις 9 Αυγούστου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα με αντικείμενο την υποχρέωση της δημοτικής επιχείρησης, προσωρινά και μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί ασκηθησόμενης τακτικής αγωγής, να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της πρώτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού και παρά τη μη επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ταυτόχρονα, αιτήθηκαν την έκδοση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο προσωρινά και μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της σχετικής αίτησής τους, να υποχρεωθεί η δημοτική επιχείρηση να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αντιδίκων παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της πρώτης δόσης εμβολίου και παρά τη μη επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού από αυτούς. 

Η αίτηση των εργαζομένων για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής συζητήθηκε στις 12 Αυγούστου ενώπιον του αρμοδίου προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και απερρίφθη με την αυθημερόν εκδοθείσα απόφαση του δικαστηρίου. Υστερα από την εξέλιξη αυτή, η δημοτική επιχείρηση επέβαλε το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε 6 ανεμβολίαστους εργαζομένους της. 

πηγή: https://www.reader.gr

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας ανακοινώνει ότι: Παρασκευή και Σαββατο 6 και 7-8-2021 καθώς και Δευτέρα και Τρίτη 9 και 10-8-2021 και κατά τις ώρες 10 π.μ έως 1 μ.μ θα συγκεντρώνει στα γραφεία του (οπίσθια είσοδος Δικαστικού Μεγάρου Δράμας) είδη πρωτης ανάγκης και συγκεκριμένα
Βρεφικά είδη, όπως:
Γάλα βρεφικό,
Μπιμπερό,
Κρέμες (έτοιμες, σε ατομικά βαζάκια),
Μωρομάντηλα,
Πάνες
Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως:
Χαρτί υγείας,
Σερβιέτες,
Σαμπουάν-αφρόλουτρα (ατομικές συσκευασίες,)
Οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες (ατομικές συσκευασίες),
Μπατονέττες,
Ξυραφάκια,
Σαπούνια,
Αφρός ξυρίσματος (μόνο μικρές συσκευασίες)
Υγειονομικό υλικό, όπως: -
Βαμβάκι,
Γάζες,
Επίδεσμοι,
Φυσιολογικοί οροί,
Αντιϊσταμινικές αλοιφές,
Αντισηπτικά,
Αυτοκόλλητες γάζες για τραύματα,
Ψυκτικά σε σπρέυ για τραύματα,
Παυσίπονα & ασπιρίνες,
προκειμένου να αποσταλούν σε πυρόπληκτους αλλά και σε όσους επανδρώνουν τις δυνάμεις αντιμετώπισης των πυρκαιών ανά την Ελλάδα. Καλούμε τους δραμινούς συμπολίτες μας να ανταποκριθούν στις κρίσιμες αυτές ώρες, στην ανάγκη ενίσχυσης των συνανθρώπων μας και της προσπάθειας που αυτοί καταβάλλουν.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος