ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΕ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΑΚΗ

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) προκάλεσαν οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη στο Facebook με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών ελέγχων.
Με ανακοίνωσή τους οι δικαστές του ΣτΕ επιστρέφουν τα βέλη που δέχτηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κάνοντας λόγο για αστοιχείωτη κριτική που προσφέρει κακή υπηρεσία στον τόπο και τους πολίτες.
Με την ίδια ανακοίνωση μάλιστα οι δικαστές σημειώνουν ότι όταν τα δημόσια πρόσωπα ασκούν κριτική σε δικαστικές αποφάσεις, επιβάλλεται να έχουν μία υποτυπώδη έστω γνώση των εξελίξεων του νομικού πολιτισμού.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Με αφορμή τα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και άλλων οικονομικών βαρών (και όχι στην επιβολή ποινικών κυρώσεων), ορισμένα από τα οποία, μάλιστα, έλαβαν και έμμετρη μορφή, η Ένωση Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς διάθεση απολογίας, θέλει να διευκρινίσει τα εξής:
Το Δικαστήριο, συνεπές προς την προγενέστερη νομολογία του και ομοφώνως, ακολούθησε τις γενικές αρχές και τους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό και αποτυπώνονται στη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι αρχές αυτές αποτελούν δικαιοκρατικές εγγυήσεις, που ισχύουν σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, και αφορούν όλους, ανεξαιρέτως, τους πολίτες.
Κρατικοί λειτουργοί και δημόσια πρόσωπα που ασκούν κριτική σε δικαστικές αποφάσεις επιβάλλεται να έχουν υποτυπώδη, έστω, γνώση των εξελίξεων στον νομικό πολιτισμό, διότι η αστοιχείωτη κριτική προσφέρει κακή υπηρεσία στον τόπο και τους πολίτες.
Ο Πρόεδρος Ευθύμιος Αντωνόπουλος Σύμβουλος Επικρατείας
Η Γεν. Γραμματέας Ευτυχία Κουράκου Εισηγητής
Ο Αντιπρόεδρος Ε. Αργυρός Πάρεδρος
Ο Ταμίας Ν. Νικολάκης Εισηγητής
Το Μέλος Μ. Πικραμένος Σύμβουλος Επικρατείας


Πηγή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΗiefimerida.gr 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

AΠOΦAΣH ΔΣ EΦKA ΓIA ΠAPATAΣH KATABOΛHΣ EIΣΦOPΩN EΩΣ 30/11/2017

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ (εκδοθέν από το Δ.Σ.της έδρας της Δικηγορικής Ετιρείας)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

70/2017 ΕΙΡ ΡΕΘΥΜ ( 699322) 


(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικηγόροι. Παραβίαση των διατάξεων των άρθ. 61 παρ. 4 και άρθ. 48 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων. Μη έκδοση γραμματίου κατάθεσης δικογράφου με επίκληση «εντολής χειρισμού της υπόθεσης» μεταξύ δικηγόρων στα πλαίσια συμφωνητικού συνεργασίας τους. Η εντολή χειρισμού της υπόθεσης δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου. Συνεπώς, θεωρείται μη αναγκαία η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το δικηγόρο που δεν καταθέτει το δικόγραφο, ενώ είναι αναγκαία η έκδοση γραμματίου από τον καταθέτοντα, αφού πρόκειται για γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου. Απόρριψη της αίτησης ως τυπικά απαράδεκτης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/2017 Αρ. έκθεσης κατάθεσης 20/14-02-2017 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δέσποινα - Βαρβάρα Αλιφιεράκη, Ειρηνοδίκη Ρέθυμνου, και τη γραμματέα Δέσποινα - Μαρία Φουρφουλάκη,

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27-03-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «....... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο ".......BANK" ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «................... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ....... αρ.... με ΑΦΜ............. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Νικολάου Τσικνάκη.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ; 1. Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.......................», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός ....... αρ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ήταν απούσα και δεν παραστάθηκε 2........................., κατοίκου Ρεθύμνου, οδός................... ΑΦΜ..................../ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και 3. ............................., κατοίκου Ρεθύμνου, οδός ...... ......... με Α.Φ.Μ. .....................ΔΟΥ Ρεθύμνου, εκ των οποίων η δεύτερη παραστάθηκε μετά και η τρίτη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ευάγγελου Μουνδριανάκη.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 25-01-2017 αίτησή της κατά των καθ` ων, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 20/14-02-2017 προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρετα στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δημόσιας συνεδριάσης και στα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ MEΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 8301Α`/03-03-2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμέλήτριας στό Εφετείο Αθηνών ................, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη των καθ` ων η αίτηση. Ωστόσο, η τελευταία δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικάστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρ. 699 και 696 παρ. 1 ΚΠολΔ), γιατί στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπου ισχύει το ανακριτικό σύστημα, το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του (άρ. 691 παρ. 1 και 107 ΚΠολΔ) και δεν υπάρχει θεσμός ερημοδικίας με έννομες συνέπειες από την απουσία κάποιου διαδίκου (βλ. σχετ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, παρ. 11, σελ. 50, ΜΠρΧαλκ 16/2008 Δ 2008/388, ΜΠρΑγριν 66/1991 ΕλλΔνη 32/840, ΜΠρΑθ 10405/1987 ΕλλΔνη 29/961. ΕιρΠολυκ 17/1987 Αρμ 1988/894).

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) «Δικηγόροι μπορούν να απασχολούνται από άλλους δικηγόρους ή από δικηγορικές εταιρείες για ορισμένη ή ορισμένες υποθέσεις ή αποκλειστικό (άρ. 48 παρ. 1 εδ. α` ΚωδΔικ). Όταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλο δικηγόρο ή με δικηγορική εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συμφωνία είναι έγγραφη και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό Σύλλογο του δικηγόρου που απασχολείται ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας. Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο (άρ. 48 παρ. 2 ΚωδΔικ). Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον α) τη διάρκεια της συνεργασίας, β) τη συμφωνούμενη αμοιβή, γ) τον τρόπο καταβολής της αμοιβής και δ) τον τρόπο λύσης της συνεργασίας και την οφειλόμενη αποζημίωση (άρ. 48 παρ. 3 ΚωδΔικ). Τέλος, η εντολή χειρισμού υπόθεσης στο πλαίσιο της ρύθμισης της παρ. 1 λογίζεται ότι έχει δοθεί στον εντολέα δικηγόρο ή στην εντολέα δικηγορική εταιρεία (άρ.48 παρ. 4 ΚωδΔικ). Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η συνεργασία μεταξύ Δικηγόρων και μεταξύ Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών και στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται και τα των αμοιβών των Δικηγόρων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Δικηγόρων ή μεταξύ Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που με τη χρήση του όρου «χειρισμός της υπόθεσης» παρά το νόμο επιχειρείται α) η έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών επ’ ονόματι του μη παριστάμενου κατά τη διαδικαστική πράξη εντολέα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, β) η μη έκδοση γραμματίου από τον υπόχρεο κατά νόμο παριστάμενο δικηγόρο, γ) το γραμμάτιο να εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο του εντολέα και μη παριστάμενου δικηγόρου και όχι από το σύλλογο του διενεργούντα τη διαδικαστική πράξη δικηγόρου και δ) η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το μη καταθέτοντα δικηγόρο, αλλά από τον εντολέα δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία.

Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 4 του άρθρου 48 ΚωδΔικ η φράση «εντολή χειρισμού της υπόθεσης» αφορά προφανώς τον εντολέα (πελάτη) και τον αρχικά εντολοδόχο δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία που στη συνέχεια καθίστανται εντολείς του συνεργαζόμενου δικηγόρου. Η παρ. 4 του άρθρου 48 ΚωδΔικ δεν μπορεί να παρερμηνευτεί και δεν επηρεάζει τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικηγόρου. Συνεπώς, και σε σχέση με τη διαδικαστική πράξη της κατάθεσης, θεωρείται μη αναγκαία η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το δικηγόρο που δεν καταθέτει το δικόγραφο, ενώ είναι αναγκαία η έκδοση γραμματίου από τον καταθέτοντα, αφού πρόκειται για γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου, διαφορετικό η διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη κατ` άρθρο 61 παρ. 4 ν. 4194/2013.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση ανατροπής κατάσχεσης δεν έχει ασκηθεί νομότυπα ενώπιον αυτού του δικαστηρίου. Και τούτο διότι από το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών που συνοδεύει την κατάθεση της αίτησης ανατροπής κατάσχεσης προκύπτει ότι ο κ. ...........του ........... κατέθεσε για λογαριασμό της δικηγόρου κας .... ............., το ποσό που σναφέρεται σε αυτό (γραμμάτιο) προκειμένου η τελευταία να καταθέσει την υπό κρίση αίτηση, Ωστόσο, η αίτηση έχει κατατεθεί από τον κ. ............, ενώ το γράμματιο κατάθεσης αφορά διαδικαστική πράξη (κατάθεση δικογράφου) την οποία θα διενεργούσε η κα .............. Συνεπώς, ο κ. ............... καταθέσας την αίτηση, δεν έχει προκαταβάλει τις εισφορές και τα ένσημα που απαιτούνται κατ` άρθρο 8 παρ. 4 του ΚωδΔικ και συνακόλουθα η διαδικαστική πράξη στην οποία προέβη είναι απαράδεκτη. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η σχετική αίτηση ως απαράδεκτη κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού των παρόντων καθ’ ων. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα υπέρ των καθ` ων δεν επιδικάζονται ελλείψει σχετικού αιτήματός τους (άρ. 106, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης των καθ’ ων και με παρόντες τις λοιπές διαδίκους.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την παρούσα αίτηση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ρέθυμνο, στις 06-06-2017, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου τούτου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα - Βαρβάρα Αλιφιεράκη Δέσποινα - Μαρία Φουρφουλάκη

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή προς ΕΦΚΑ με αίτημα την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 και την υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                  22/6/2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή προς ΕΦΚΑ με αίτημα την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 και την υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Με την επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΚΑ Αθ. Μπακαλέξη, η οποία κοινοποιείται στους συναρμόδιους υπουργούς, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής, ζητεί να παραταθεί ως τις 31-12-2017, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων έτους 2016, η οποία λήγει στις 30-6-2017. Ζητεί επίσης να υπαχθούν οι εν λόγω εισφορές, στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Ακολουθεί η επιστολή:

Προς
Τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΚΑ
Κύριο Αθανάσιο Μπακαλέξη

Κοινοποίηση :
  • Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κύριο Σταύρο Κοντονή
  • Υφυπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
  • Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία Στέλλα Βρακά
  • Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ, κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, στις 30.6.2017 λήγει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016.
Με δεδομένο ότι ειδικά για το τρέχον έτος οι δικηγόροι έχουν πρόσθετη επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης ταυτόχρονης καταβολής, τόσο των εισφορών του παρελθόντος έτους, όσο και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το νόμο 4387/2016,  παρακαλούμε όπως: α) χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, και β)εξασφαλιστεί η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 στην ρύθμιση των 120 δόσεων, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 15 ν. 4469/2017.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

               Με τιμή
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την ένταξη στον ΕΦΚΑ των εμμίσθων Δικηγόρων
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26431
© TaxheavenΠΗΓΗ: www.taxheaven.gr

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2016 ζητά από το ΔΣ του ΕΦΚΑ, η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2016 ζητά από το ΔΣ του ΕΦΚΑ, η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ, μετά από παρέμβαση του εκπροσώπου μας σε αυτήν Δ. Βερβεσού, με επιστολή της προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ, ζητεί την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών-επιστημόνων, ασφαλισμένων των τομέων του τέως ΕΤΑΑ, έτους 2016, καθώς και των αναδρομικών εισφορών των ετών 2011-2014 του Ν. 3988/2011, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.
Στο έγγραφό της προς την διοίκηση του ΕΦΚΑ, η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων, ζητεί να εισαχθεί το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 15 Ιουνίου.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή επικαλείται την οικονομική δυσκολία και τις τρέχουσες αυξημένες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις  των ελευθέρων επαγγελματιών-επιστημόνων καθώς και την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης για δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Αποσύρθηκε η διάταξη που καταργούσε το δικηγορικό απόρρητο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                            6/6/2017

Απόσυρση της διάταξης που καταργούσε το δικηγορικό απόρρητο

Μετά την επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή και την καθολική αντίδραση του νομικού κόσμου, αποσύρθηκε τελικά η διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, η οποία καταργούσε πλήρως το δικηγορικό απόρρητο σε φορολογικές υποθέσεις.
Επισυνάπτονται οι νομοτεχνικές βελτιώσεις-διορθώσεις του υπουργείου Οικονομικών στο σημείο 6 των οποίων αναφέρεται ότι η επίμαχη παράγραφος 3 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου διαγράφετα, καθώς και δημοσίευμα της σιτοσελίδας Liberal.gr για το θέμα.

Συναινετικά διαζύγια: Αναρτήθηκαν στη διαβούλευση οι θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά των προωθούμενων αλλαγών

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διάταξη για τροποποιήσεις στην έκδοση των συναινετικών διαζυγίων, αναρτήθηκε η απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος(4-2-2017), με την οποία εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του Δικηγορικού Σώματος στις προωθούμενες αλλαγές.
Οπως αναφέρεται στην απόφαση:
H Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας δηλώνει την ομόθυμη και απερίφραστη αντίθεσή της στον ως άνω κυβερνητικό σχεδιασμό για τους ακόλουθους λόγους:
Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και επομένως δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, η προωθούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίηση των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, δημιουργεί τα εξής κρίσιμα νομικά ζητήματα:
1. Δογματικά ο γάμος δεν είναι απλή σύμβαση. Πρόκειται για ιδιαίτερη σύμβαση, και για το λόγο αυτό η λύση του δεν μπορεί να είναι προσαρμοσμένη σε ένα απλώς συμβατικό πρότυπο.
2. Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη καταλήγει σε σύγχυση και πλήρη σύμπτωση του γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης ετεροφύλων. Μάλιστα, το σύμφωνο συμβίωσης καθίσταται ελκυστικότερο διότι επιτρέπει την συμβατική ρύθμιση των συνεπειών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα αποκτήματα. Για το λόγο αυτό γεννάται ζήτημα συνταγματικότητας, εν σχέσει προς το άρθρο 21 του Συντάγματος.
3. Η συμβολαιογραφική λύση του γάμου δεν περιβάλλεται από τις εγγυήσεις της δικαστικής απόφασης, όπως η δημοσιότητα. Εξάλλου, ο αμιγής συμβατικός χαρακτήρας της λύσης δίνει την ευκαιρία ύπαρξης και επίκλησης ελαττωμάτων της βούλησης, όπως η απειλή ή και η εικονικότητα, η οποία δεν χωρεί ενώπιον δικαστηρίου.
4. Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».
5. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο, και όχι από Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 § 1 του Συντάγματος
6. Παραμένει αδιευκρίνιστη η δυνατότητα προσβολής της συμβολαιογραφικής πράξης όταν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων. Αντιθέτως, στην περίπτωση δικαστικής απόφασης είναι σαφές ότι μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση έφεσης.
7. Δεν είναι σαφές σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και θα εκδίδεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος.
8. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η διεθνής τάση είναι η συγκρότηση ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της οικογένειας και όχι η αφαίρεση των οικογενειακών διαφορών από τα δικαστήρια.
Κατόπιν αυτών είναι εμφανές ότι τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης ρύθμισης, αντίθεσης με το ενωσιακό κεκτημένο ενώ, επιπροσθέτως, εγείρονται σοβαρά δικαιοπολιτικά, ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα, που δεν επιτρέπουν τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση που εξαγγέλθηκε.