ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝ, ΕΛΕΝΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-3-2013 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΚΥΠΡΟΣ

Για την Κύπρο - 1979   


Στίχοι:  
Διονύσης Σαββόπουλος
Μουσική:  
Διονύσης Σαββόπουλος


Σ’ αυτό το σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυ
δεν έχεις τίποτ’ ακριβό να παραδώσεις
μόν’ τη φλογίτσα που τσιρίζει στις κλειδώσεις
και κάνα φράγκο στο κουτί που `ναι στην άκρη.

Δεν έχεις τίποτ’ ακριβό να παραδώσεις
σ’ αυτό το σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυ.

Δεν είν’ οικόπεδο που το καταπατούνε
ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει
είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε
και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει.

Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια
κι η ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει
μην με μαλώνεις, μόνο δώσε μια βοήθεια
το άδειο μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει.

Που Δύσην ως Ανατολήν τζι απού βορράν ως νότον, 
τζι από τα πέρατα της γης τον κόσμο προσκαλώ τον.
Δώστε μου την ακρόαση για να σας τραουδήσω
τζι ούλλους σας μιάλους τζιε μιτσιούς εννά σας κλαμουρήσω.

Και γιατί, και γιατί δε μας το λες
μόνο βγαίνεις στον κόσμο
όλο κλάψες και ψευτιές.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ: ΥΙΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΓ΄, 12 Μαρτίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις

.................................................................................................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 9
1. Το άρθρο 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι
υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός
από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώ-
που σε δικαστική συµπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, κα-
θώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82
ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρµοδιότητα του µονοµε-
λούς πρωτοδικείου.
2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν
επιτρέπεται παρέκταση της αρµοδιότητας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αρµόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δι-
καστήριο της Επικράτειας.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον
του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία.»
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από την 1.3.2013.

Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Βουλής
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-enkli-pap-3.pdf

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΝΕΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΔΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΝ 12-3-2013 "ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" - ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘ 270 ΚΠΟΛΔ !!!Αρθρο :270 ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


1. Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων η Συζήτηση είναι προφορική. Ο 
δικαστής οφείλει πριν από τη Συζήτηση να έχει ενημερωθεί επί της αγωγής και 
επί των εκατέρωθεν ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων και ιδίως ως προς τα 
θέματα και το βάρος Απόδειξης των ισχυρισμών. Οι διάδικοι ή οι νόμιμοι 
αντιπρόσωποι τους οφείλουν κατά τη Συζήτηση στο ακροατήριο να εμφανισθούν 
αυτοπροσώπως. Η μη εμφάνιση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του στο 
ακροατήριο, αν είναι αδικαιολόγητη, εκτιμάται από το δικαστήριο ελεύθερα.

 2. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα Αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους 
του νόμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αποδεικτική δύναμη του καθενός. 
Συμπληρωματικά μπορεί να λαμβάνει υπόψη και να εκτιμά ελεύθερα και 
Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 393 και 394. Ενορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή 
προξένου λαμβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και μόνον αν έχουν 
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον 
ημέρες πριν από αυτή. Για την αντίκρουση ένορκων βεβαιώσεων επιτρέπεται η 
προσκομιδή, μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 237 και του γ` 
εδαφίου του άρθρου 238, πρόσθετων βεβαιώσεων, το πολύ ίσου αριθμού προς τις 
αντικρουόμενες.

 3. Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους 
διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του 
σύμφωνα με τα άρθρα 415 επόμενα. Οφείλει να εξετάσει έναν τουλάχιστον από 
τους προτεινόμενους και παριστάμενους μάρτυρες για κάθε πλευρά. Σε περίπτωση 
ομοδικίας μπορεί να εξετασθεί ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, αν τούτο κριθεί 
απαραίτητο λόγω διαφορετικών συμφερόντων.
4. Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη 
με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή 
προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα 
της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των 
πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα ημέρες, καθώς 
και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

«5. Οι υποθέσεις εκφωνούνται με τη σειρά τους από το πινάκιο και συζητούνται αμέσως αυτές για 
τις οποίες δεν θα διεξαχθεί εμμάρτυρη απόδειξη. Αν πρόκειται να εξεταστούν μάρτυρες η συζήτηση 
μπορεί να διακόπτεται και για την αμέσως επόμενη δικάσιμο της ίδιας σύνθεσης, κατά την οποία 
και ολοκληρώνεται η συζήτηση χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων 
τους, αφού προηγηθεί η εξέταση των μαρτύρων. Οι μάρτυρες εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε 
υπόθεση ενώπιον του ορισμένου από τον πρόεδρο εισηγητή δικαστή. Ο ακριβής τόπος και χρόνος 
διεξαγωγής των εμμάρτυρων αποδείξεων καθορίζεται κατά την αρχική δικάσιμο αμέσως μετά την 
εκφώνηση και τη διακοπή της συζήτησης με ανακοίνωση του προέδρου, η οποία καταχωρίζεται 
στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται. Ο 
εισηγητής αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα.»
.........................................................................

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΓ΄, 12 Μαρτίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
............................................................................

ΑΡΘΡΟ 102 
...............................................................................
3. Στο τέλος του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, προστίθε-
νται οι λέξεις: «χωρίς την παρουσία γραµµατέα».

Το απόσπασμα από το ήδη ψηφισθέν νομοσχέδιο παρατίθεται, όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε, από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/n-nard-pap.pdf
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι γνώριζαν την διάταξη πριν την ψήφισή της, όσοι την ψήφισαν και όσοι έπρεπε να την γνωρίζουν πριν αυτή ψηφισθεί. Περιμένω αντιδράσεις.......Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΝΕΟΣ ΚΠολΔ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Τρόικα: Ζήτησε πάγιο σύστημα επιτάχυνσης απονομής της Δικαιοσύνης
Εγκαταλείφθηκαν οι αριθμητικοί στόχοι για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων
Εγκαταλείφθηκαν οι αριθμητικοί στόχοι, που είχαν τεθεί για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων με σκοπό την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, μετά τις επαφές κλιμακίου της τρόικας με τους επιτελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης και με μέλη δικαστικών ενώσεων.

Στην τελευταία συνάντηση, τα μέλη της τρόικας ζήτησαν από τους επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου, αφενός για την επίσπευση έκδοσης αποφάσεων επί των εκκρεμών υποθέσεων, αφετέρου την καθιέρωση ενός πάγιου συστήματος επιτάχυνσης απονομής της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να εξεταστούν και να αξιολογηθούν όλα εκείνα τα νομοθετικά μέτρα που είχαν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την επίσπευση απονομής της Δικαιοσύνης.

Μετά την αξιολόγηση όλων των νομοθετικών δεδομένων, το υπουργείο Δικαιοσύνης κλήθηκε να καθορίσει τη δράση του με αναβαθμισμένους ποιοτικούς στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να επεκτείνει το μέτρο της διαμεσολάβησης (εξωδικαστική επίλυση διαφορών) και στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όπως και στις αστικές μικροδιαφορές μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.

Επιπλέον, να καθιερώσει τον θεσμό των ενδικοφανών προσφυγών. Δηλαδή, θα συγκροτηθούν ειδικές επιτροπές, οι οποίες θα απαρτίζονται από συνταξιούχους δικαστές, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθηγητές πανεπιστημίων, μέλη δικηγορικών συλλόγων και Επιμελητηρίων, κ.λπ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες υποθέσεις θα μπορούν να εισάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια και ποιες θα απορρίπτονται.

Ακόμη, αναμένεται η αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφυγών, δικογραφιών, κ.λπ. και στη Διοικητική Δικαιοσύνη, ενώ θα εφαρμοστεί η τηλεδιάσκεψη στις πολιτικές υποθέσεις.

Τέλος, πρόκειται να γίνει ανακατανομή των διοικητικών δικαστών κατά δικαστήριο, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, ενώ η ανακατανομή θα πραγματοποιείται στο μέλλον εφόσον μεταβάλλονται τα δεδομένα στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.
http://www.tovima.gr

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Αθωώθηκαν οι 4 δικηγόροι που υπερασπίστηκαν την κινητοποίηση του κλάδου τους


Αθωώθηκαν πριν λίγο από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης τέσσερις δικηγόροι οι οποίοι κατηγορούνταν  για διατάραξη συνεδριάσεως δικαστηρίου δικηγόρων. Κατηγορούμενοι ήταν οι Ζήσης Κλεισιάρης, Γιώργος Τζαμαδάνης, Αρετή Σκουνάκη, (μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ) και ο Γιώργος Πάσογλου οι οποίοι στις 20 Μαρτίου 2008 υπερασπίστηκαν την κινητοποίηση του κλάδου τους.
Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν μίλησαν οι διωκόμενοι δικηγόροι Θεσσαλονίκης Ζήσης Κλεισιάρης και Γιώργος Τζαμαδάνης, Αρετή Σκουνάκη, (μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ), καθώς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ν. Βαλεργάκης και το μέλος του ΔΣ Μ. Λαμτζίδης.
 
"Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, τέσσερις δικηγόροι Θεσσαλονίκης δικαζόμαστε διότι στις 20 Μαρτίου 2008 διαμαρτυρηθήκαμε, όπως οφείλαμε, προς την έδρα του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (διαδικασία αυτοφώρου) επειδή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε αίτημα αναβολής μίας συναδέλφου μας, ενώ υπήρχε πενθήμερη αποχή των δικηγόρων με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας" τόνισαν οι τρεις κατηγορούμενοι δικηγόροι Ζήσης Κλεισιάρης, Γιώργος Τζαμαδάνης και Αρετή Σκουνάκη. 
 
Επιπλέον επσημαναν ότι η συμπεριφορά αυτή και η παραπομπή τους σε δίκη αποτελεί ευθεία επίθεση στα δικαιώματα των δικηγόρων και κυρίως στο δικαίωμα της αποχής, ως λόγος αναβολής αλλά και στα δικαιώματα των πολιτών, καθώς βάλλεται το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη (να έχουν δηλαδή συνήγορο ως υπερασπιστή τους), το οποίο κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Σύνταγμα.
 
Υπογράμμισαν προς κάθε κατεύθυνση, ότι "οι Δικηγόροι δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι και να καμφθούν από τις διώξεις και τις πιέσεις".
 
"Θα είμαστε παρόντες και θα δίνουμε τις μάχες που απαιτούν οι συνθήκες και οι περιστάσεις, όταν καταπατούνται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των δικηγόρων και των πολιτών, είτε από την Κυβέρνηση είτε από τους Δικαστές" επεσημαναν.
 
Ήδη το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έχει πάρει απόφαση για αποχή την Πέμπτη 14 Μαρτίου για να διαμαρτυρηθεί για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των δικηγόρων και των πολιτών, με σκοπό να γίνει μόνο η συγκεκριμένη δίκη και να μπορέσει όλος ο κλάδος να εκδηλώσει τη συμπαράστασή του στους 4 διωκόμενους δικηγόρους. 
 http://www.alterthess.gr

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Υποχρεωτική η απογραφή των υπαλλήλων Δικηγορικών Συλλόγων, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη


Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθίσταται υποχρεωτική η απογραφή των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Η υπόθεση απασχόλησε τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής όταν υπάλληλος Δικηγορικού Συλλόγου διαμαρτυρήθηκε στο ΣτΠ για εμπλοκή που ανέκυψε στη διαδικασία συνταξιοδότησής της. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την άρνηση του Δικηγορικού Συλλόγου να προβεί στην απογραφή της, καθώς η απογραφή στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου είναι προαπαιτούμενη για τη δημοσίευση της πράξης συνταξιοδότησης στο ΦΕΚ.
Εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων, αιτιολογώντας τη στάση τους, υποστήριξαν ότι η εξαίρεση του προσωπικού τους από τις διατάξεις περί υποχρεωτικής απογραφής δικαιολογείται από το ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής, ειδικών σκοπών που έχουν δική τους περιουσία και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, οι υπάλληλοί τους διορίζονται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους και ως εκ τούτου δεν εγγράφονται στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, με επιστολή του προς τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επεσήμανε την ανάγκη άμεσης διευθέτησης της διαδικαστικής εμπλοκής.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προχώρησαν στην απογραφή της υπαλλήλου, η οποία και συνταξιοδοτήθηκε και παράλληλα, παρέπεμψαν το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) για γνωμοδότηση. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 556/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ[PDF], η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποχρεούνται πλέον να απογράφουν το προσωπικό τους.
http://www.lawnet.gr

Ψήφισμα Δ.Σ. Δ.Σ.Α. για Διωκόμενους Συναδέλφους Θεσσαλονίκης


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
        Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
             Τηλ. 210-33.98.270, 71
Αθήνα, 13/3/2013
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, δικάζονται στο Εφετείο Πλημμελημάτων, τέσσερις δικηγόροι Θεσσαλονίκης, οι δύο από αυτούς μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ, διότι στις 20 Μαρτίου 2008 διαμαρτυρήθηκαν επειδή Πρόεδρος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου απέρριψε αίτημα αναβολής, ενώ υπήρχε πενθήμερη αποχή των δικηγόρων με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας. Το αδίκημα για το οποίο δικάζονται είναι η διατάραξη συνεδριάσεως δικαστηρίου.
Η συμπεριφορά αυτή και η παραπομπή των δικηγόρων σε δίκη αποτελεί ευθεία επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες και ιδίως στο δικαίωμα της απεργίας, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση ενώ βάλλει και κατά των δικαιωμάτων των πολιτών, που υποχρεώνονται να στερηθούν το δικαίωμα της δίκαιης δίκης με δικηγόρο υπερασπιστή.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας καταγγέλλει την αυθαίρετη στάση των συγκεκριμένων δικαστών και συμπαραστέκεται στα διωκόμενα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………...…………………… Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ……… ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Βότση 2 - 65403 Καβάλα
Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625
E-mail: libteeam@tee.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" είναι δικαιούχος και θα υλοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Πράξη) με τίτλο "ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Για την υλοποίηση της Πράξης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) "ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" καλεί νέους επιστήμονες που τηρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη
                                                  
Νέοι επιστήμονες (γιατροί, οδοντίατροι, γεωτεχνικοί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών - Πολυτεχνικών Σχολών), υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 στους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση

Την αναλυτική πρόσκληση με πληροφορίες για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, τους στόχους του έργου, το περιεχόμενό του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τον τόπο και το χρόνο υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από:
·                 Τους ακόλουθους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
-                Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας - Βότση 2 - 65403 Καβάλα - Τηλ. 251.0227430
-                Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας - Επικούρου 2 - 66100 Δράμα - Τηλ. 2521.021022
-                Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας - Ελ.Βενιζέλου 55 - 65403 Καβάλα - Τηλ: 251.0222942
-                Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας - Βενιζέλου 34 - 65403 Καβάλα - Τηλ: 251.0232966 (Τρίτη έως Παρασκευή)
-       Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας - Δικαστικό Μέγαρο Δράμας - 66100 Δράμα - Τηλ. 2521.023540, 2521.022694
-                Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας - Παύλου Μελά 5 - 65302 Καβάλα - Τηλ: 251.0224436
-                Ιατρικός Σύλλογος Δράμας - Μ.Αλεξάνδρου 42 - 66100 Δράμα - Τηλ: 2521.022830
-                Ιατρική Εταιρία Καβάλας - Βενιζέλου 39 - 65403 Καβάλα - Τηλ. 251.0227400
-                Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας - Γαληνού 76 - 66100 Δράμα - Τηλ. 2521.025020
-                Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας - Αναγεννήσεως 2 & Δαγκλή - 65403 Καβάλα - Τηλ: 251.0834200
-                Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας - Μ.Αλεξάνδρου 42 - 66100 Δράμα - Τηλ: 2521.022830
-                Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας: Φιλικής Εταιρίας 9 - 65403 Καβάλα - Τηλ. 2510.223172
-                Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ - Φιλίππου 17 - 65403 Καβάλα - Τηλ: 251.0834836
-                Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας - Κ. Ποιητού 18 - 65201 Καβάλα
·                 Τις ακόλουθες ιστοσελίδες:
-                www.teeam.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας)
-                www.geotee-anmak.gr (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας)
-                www.antidoto.gr (Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας)
-                www.pedamth.gr (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)
-                www.pekavalas.eu/kek (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας)
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ                                                   
                              ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
                              Βότση 2 - 65403 Καβάλα                                                                       ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625
E-mail: libteeam@tee.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, στα πλαίσια συμμετοχής του στην Α.Σ. με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» που υλοποιεί το πρόγραμμα του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης "Συγκράτηση Νέων Επιστημόνων στην Περιφέρεια", διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τους υποψηφίους ωφελούμενους του προγράμματος (δράση 3.02-Α) απευθυνόμενος στους νέους Δικηγόρους και Οικονομολόγους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τα οφέλη και τη διαδικασία ένταξής τους στο πρόγραμμα.
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αίθουσα Επιμελητηρίου Δράμας (Λ.Λαμπριανίδη 40)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Τετάρτη 13-3-2013 ώρα 19:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
19:00-19:15 Προσέλευση και καταγραφή συμμετεχόντων
19:15-19:30 Χαιρετισμοί
19:30-20:00 Παρουσίαση του προγράμματος από τον Γραμματέα του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Αναστάσιο Πούλιο
20:00-20:15 Διάλλειμα
20:30-21:00 Ερωτήσεις – συζήτηση.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ: ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 50% ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΛΠ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ !!!

Τουλάχιστον το 50% του φόρου, τελών, δασμών κλπ. -που τους καταλογίζει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο- θα πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες και επιχειρήσεις που χάνουν την πρωτοβάθμια δίκη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας ΣτΕ άναψε το «πράσινο φως» για την άμεση πληρωμή των φόρων τελών, κλπ πριν από τη δευτεροβάθμια δίκη, κρίνοντας συνταγματικά ανεκτό τον περιορισμό της δυνατότητας αναστολής τέτοιων πληρωμών.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να «παγώσει» η πληρωμή της οφειλής, θεωρώντας επαρκές το γεγονός ότι υπήρξε μια πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση που μπορεί να αποτελέσει νόμιμο τίτλο για να εισπράξει το Δημόσιο τον φόρο ή τα τέλη που επιδικάζονται.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΣτΕ, ο περιορισμός του δικαιώματος για «πάγωμα» της πληρωμής που είχε κάθε πολίτης επί δεκαετίες (εφόσον αποδείκνυε ότι υφίσταται μια βλάβη ανεπανόρθωτη ή δύσκολα επανορθώσιμη), είναι συνταγματικά ανεκτός. Και τούτο προκειμένου να μην καθυστερεί υπερβολικά η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων, με την παρέλκυση δικών, την παράταση εκκρεμοτήτων, αλλά και για να μπορέσει να εισπράξει το Δημόσιο οφειλόμενα ποσά από φορολογικές ή τελωνειακές δίκες που χρονίζουν. 

Στο εξής όποιος (πολίτης ή εταιρεία) χάνει στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, για να μπορέσει να συζητηθεί η έφεσή του θα πρέπει να καταβάλει το 50% του φόρου ή των τελών που προσδιόρισε το δικαστήριο. Αν δεν πληρώσει, η έφεση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να σταματήσει την πληρωμή, θα ήταν μόνο το ενδεχόμενο να κρίνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι η προσφυγή είναι ολοφάνερα βάσιμη, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο και ασυνήθιστο, αφού στην πράξη θα σήμαινε ότι η κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ήταν παντελώς εσφαλμένη. 


http://www.real.gr

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

ΜΙΑ "ΑΛΛΗ" ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 Η παρακάτω ανάρτηση δημοσιεύθηκε στο:

lawprofile

το ιστολόγιο του Γιάννη Κωνσταντίνου

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση για το νέο Κώδικα περί Δικηγόρων. Η πρότασή μας είναι απλή: Να καταργηθεί ως δευτεροβάθμιο όργανο η Ολομέλεια των Προέδρων και να θεσπιστεί ενιαία εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο. http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=4147
Ντόρα Τσικαρδάνη, Δικηγόρος Κοζάνης, μέλος ΔΣ ΔΣΚοζ
Γιάννης Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, μέλος ΔΣ ΔΣΘ 1999-2010
“Συντάσσοντας το νέο Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή νομοθετώντας για τη δικηγορία, νομοθετούμε και για τη δικαιοσύνη. Η όποια νομοθετική μεταβολή στο ρυθμιστικό πλαίσιο της πρώτης, οφείλει να υπηρετεί τη σημερινή και μελλοντική λειτουργία της δεύτερης. Και οι δυο μαζί οφείλουν να αντιληφθούν και να εκπληρώσουν την εντολή της κοινωνίας, δηλαδή του αποδέκτη των υπηρεσιών τους.
Με άλλη διατύπωση, μεταρρύθμιση του Κώδικα περί Δικηγόρων δεν νοείται χωρίς η δικηγορία να προσδιορίσει τον εαυτό της στο πλαίσιο της δικαιοσύνης του 21ου αιώνα: ενιαία, αξιόπιστη κι αποτελεσματική δικαιοδοτική λειτουργία, με σύγχρονα μέσα στη διάθεσή της και, προπαντός, με την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων εν όψει, σημαίνει σύγχρονες, δικτυακά ενοποιημένες και συνεχώς αξιολογούμενες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
Η λειτουργία αυτή, μαζί με την ήδη προπορευόμενη πραγματικότητα της οικονομίας, επικαθορίζει και εκείνη της δικηγορίας: Δικηγορία σε εθνικό επίπεδο, με δικηγόρους κινούμενους και συνεργαζόμενους άνετα, απρόσκοπτα και γρήγορα ανά τη δικαστική επικράτεια, εκπροσωπώντας εντολείς, που ήδη κινούνται πιο άνετα και πιο γρήγορα, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές τους με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν. Η πραγματικότητα των σύγχρονων μέσων συγκοινωνίας, το εθνικό οδικό δίκτυο και, βέβαια, τα ηλεκτρονικά μέσα (που, σαφώς αργά, τίθενται σιγά σιγά στην υπηρεσία της δικαιοσύνης), διαμορφώνουν το σύγχρονο πλαίσιο «κίνησης» της δικηγορίας, ώστε να είναι αυτή σε θέση να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της σύγχρονης δικαιοσύνης.
Χωρίς περιστροφές, το πρωταρχικό ζητούμενο για τη σύγχρονη ελληνική δικηγορία είναι ένα: Η εγγυημένη διασφάλιση θεσμικού περιβάλλοντος, που επιτρέπει στο δικηγόρο την επαγγελματική του ανάπτυξη χωρίς περιττούς περιορισμούς, με όρους ισότητας στον ανταγωνισμό και, βέβαια, με τήρηση της αυστηρής δεοντολογίας που διασφαλίζει τη «λειτουργηματική» διάσταση του επαγγέλματος.
Τις εγγυήσεις ισότητας και μέσων ανά την επικράτεια (από τη χορήγηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και το δεοντολογικό έλεγχο, μέχρι την ενιαιοποίηση των εξόδων) οφείλει να τις παρέχει στο δικηγόρο ο θεσμικά οργανωμένος εαυτός του.
Είναι προφανές, ότι η σημερινή διάρθρωση των δικηγορικών συλλόγων, με δευτεροβάθμια εκπροσώπησή τους τη μεσαιωνικής εμπνεύσεως «Ολομέλεια των Προέδρων», η οποία διατηρείται ως έχει, δεν μπορεί να υπηρετήσει τους στόχους που περιγράψαμε. Αντίθετα, ενισχύει τον κατακερματισμό, τον απομονωτισμό και την ανισότητα των συναδέλφων, εις βάρος των ιδίων, των εντολέων τους, αλλά και της ίδιας της δικαιοσύνης. Ενώ αναγορεύει σε εκφραστή του σώματος σε εθνικό επίπεδο τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, στην πραγματικότητα στερεί τη δικηγορία από μία δημοκρατικά νομιμοποιημένη, δυναμική κι αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση.
Η πρότασή μας στη διαβούλευση για το νέο Κώδικα περί Δικηγόρων είναι απλή: ενιαία, εθνική διάρθρωση της εκπροσώπησης των δικηγόρων
 Με μικρότερο κύτταρο οργάνωσης την εφετειακή περιφέρεια και, αμέσως μετά την εθνική.
 Με διοικήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναδεικνυόμενες ενιαία, με εκλογές, στις οποίες θα συμμετέχουν εθνικές παρατάξεις, με ενιαία προγράμματα και, προφανώς, με απλή αναλογική.
 Με την ανάδειξη με άμεσες εκλογές, ενός ευρέος σώματος «διαρκούς συνεδρίου». Το δικηγορικό ανάλογο των επιμελητηρίων.
 Προφανώς, με βάση τον Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως και αυστηρό Κώδικα Δεοντολογίας.
Ρυθμίζοντας το θεσμικό πλαίσιο της σύγχρονης δικηγορίας, οφείλουμε να προβλέπουμε, να διευκολύνουμε και, κυρίως, να μη φοβόμαστε τη δυναμική του σώματος. Είναι λάθος να ξανακτίσουμε, και μάλιστα με τα παλαιότερα των υλικών, τα τείχη που μόλις μισογκρεμίσαμε…”