ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πέραν των όσων αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΑΝ, το οποίο μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα www.tnomik.gr και του ΔΣΗ για την ρύθμιση των οφειλών σε ΤΑΝ και ΤΕΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4321/2015, είναι χρήσιμο να επισημάνομε ορισμένα σημαντικά σημεία και διευκρινίσεις που μας δόθηκαν από το ΤΑΝ και είναι χρήσιμες για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης (υπόδειγμα στις παραπάνω ιστοσελίδες).
1. SOS : Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Είναι αμφίβολο αν θα δοθεί παράταση.
2. λόγω φόρτου εργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα για άμεση ενημέρωση από το ΤΑΝ για το ποσό της οφειλής καθενός (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), γεγονός που δυσκολεύει την απόφασή μας για τον αριθμό των δόσεων. Μπορούμε λοιπόν να υποβάλομε αίτηση για ρύθμιση με τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και όταν μας έλθει η απάντηση από το ΤΑΝ, όπου θα αναφέρεται το συνολικό ποσό της οφειλής, έχομε την δυνατότητα να υποβάλομε νέα αίτηση για την ρύθμιση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων, ώστε να τύχομε της τυχόν μεγαλύτερης έκπτωσης των προσαυξήσεων (παρ. 16 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015).
3. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές για το 2014, δηλαδή αυτές για τις οποίες είχε δοθεί άτυπη παράταση από το ταμείο μέχρι 30-4-2015, έστω και αν είναι οι μοναδικές οφειλές.
4.Στη ρύθμιση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί το ποσό που οφείλεται για εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και η πρόσθετη εισφορά για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993. Το οφειλόμενο ποσό από τους λόγους αυτούς θα καταβληθεί εφάπαξ μαζί με την πρώτη δόση, όταν θα παραλάβομε της απόφαση ρύθμισης.
5.Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι πενήντα (50) ευρώ για το ΤΑΝ και πενήντα (50) ευρώ για το ΤΕΑΔ. Άρα με τη ρύθμιση όταν υπάρχουν οφειλές και προς το ΤΑΝ και προς το ΤΕΑΔ, το ελάχιστο ποσό των πρώτων δόσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
6. Το επί μέρους οφειλόμενο ποσό σε κάθε φορέα λαμβάνεται υπ’ όψιν για το άτοκο των δόσεων, όταν το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
7. Δεν ισχύει για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών αυτό που ισχύει για τη ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή η δυνατότητα προκαταβολής 10πλάσιου ποσού της δόσης μέχρι τις 27-4-2015 με ισόποση έκπτωση προσαυξήσεων.
8. Επίσης δεν ισχύει για τη ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία ότι ισχύει για τη ρύθμιση των οφειλών του Δημοσίου, ότι δηλαδή η ρύθμιση δεν χάνεται αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει κανονικά τις μεταγενέστερες οφειλές του προς το Δημόσιο, οι οποίες θα μπορούν να υπαχθούν στην ισχύουσα γενική ρύθμιση των 12 δόσεων. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28, προϋπόθεση της ρύθμισης είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1-3-2015 και εφεξής.
Για τούτο πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας αν έχομε βιβλιάρια με ένσημα, τα οποία σκοπεύαμε να καταθέσομε μέχρι τις 30-4-2015 για να μειωθεί το υπόλοιπο της οφειλής μας, να τα κρατήσομε για την επόμενη χρονιά για να είμαστε σίγουροι ότι θα πληρώσομε τις εισφορές του 2015 για να μην χαθεί η ρύθμιση, αφού οι οφειλές του 2014 μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις, και μάλιστα άτοκες αν η συνολική οφειλή μας δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σάββατο 25 Απριλίου 2015

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 στο ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ, ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ

Έγινε δεκτή από το ΔΣ του ΕΤΑΑ η εισήγηση της της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του τη Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Aπόφαση-εισήγηση του ΤΑΝ προς το ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας ασφαλιστικών εισφορών έως τις 30 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποφάσισε ομόφωνα  να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ)  την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, για όλους τους τομείς ασφάλισης της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών(Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς καμία συνέπεια για ασφαλισμένους και εργοδότες.
Η απόφαση τελεί υπό την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη.

Σάββατο 18 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λήγει τη Δευτέρα η υποβολή συμφωνητικών επιτηδευματιών

Οι καταστάσεις συμφωνητικών υποβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο
Σύμφωνα με τον Ν. 1882/1990-άρθρο 8 παρ. 16 υπόχρεος για την υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών είναι κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταρτίζει συμφωνητικά με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή τρίτο και για οποιαδήποτε συναλλαγή και για τα οποία δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις ή από υπουργικές αποφάσεις διαφορετική διαδικασία υποβολής.
Οι καταστάσεις συμφωνητικών υποβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (ΔΕΛ Β 1009011 2015).
Σημειώνουμε ότι τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή δεν προβλέπει την υποβολή τροποποιητικών καταστάσεων σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση καταχώρησης λάθος εγγραφών ο επιτηδευματίας μπορεί να υποβάλλει εκ νέου καινούργια κατάσταση καταχωρώντας μόνο τις εγγραφές της αρχικής κατάστασης που επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει και να περιγράψει στο πεδίο «Λοιπές Παρατηρήσεις» το λόγο της εκ νέου υποβολής.
https://oenet.gr

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2014 ΕΩΣ ΤΗΝ 30-6-2015 ΑΠΟ ΔΣ. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ


ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 84100
ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 66
ΤΗΛ.:          (22810) 87400- 82407 - 84431
ΦΑΞ:          (22810) 88116- 80709
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Παπαδάκη ΄Ολγα
e-mail:    dss@hol.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 390                                 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  15-4-2015


         
Π Ρ Ο Σ
Κύριο
Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
κ. Βασίλειο Αλεξανδρή

 Κοινοποίηση:   κ.κ.κ..…. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
…………..Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου  συνυπογράφει το με αριθμ. πρωτ. 4375/15-4-2015 συνημμένο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου με θέμα  «παράταση του χρόνου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 έως την 30/6/2015».

Ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΓΙΔΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ – ΝΑΞΟΣ.  Τ.Κ. 843 00
ΤΗΛ. 22850 – 24187 ΦΑΞ. 2285- - 25601             
e-mail   dsnax@dsnax.gr                                         Αριθμ. Πρωτ. 4.375                                                                                                 Νάξος  15/4/2015Π Ρ Ο Σ
Κύριο
Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
κ. Βασίλειο Αλεξανδρή.
 Κοινοποίηση:   κ.κ.κ..…. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Αξιότιμε  Κύριε Πρόεδρε.
Mας είναι γνωστό ότι με την από 19/2/2015 απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2014 έως την 30/4/2015.
Ενόψει της λήξης της προθεσμίας εντός του τρέχοντος μηνός και δεδομένου ότι δεν θα καταστεί δυνατόν η παράδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων 2014 και η καταβολή υπολοίπων ποσών έως το τέλος του μηνός Απριλίου 2015 σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει έγκαιρα να αιτηθούμε και πάλι από το ΕΤΑΑ την παράταση του χρόνου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014, για ένα ακόμη δίμηνο και έως την 30/6/2015  όπως και το παρελθόν έτος είχε γίνει.
                                                          
                                                              Με εκτίμηση
                                           ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΞΟΥ                                                                                                           
                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                     Μαρία Π. Μάρκου


                               

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                              1/4/2015

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συναντήθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Υπουργό Νικ. Παρασκευόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου  Κων. Κοσμάτο.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης ανταλλάχθηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν τους Δικηγόρους και την απονομή Δικαιοσύνης(Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Kώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικας Δικηγόρων, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα).