ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                            Συνεδρίαση 28-8-2014

                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της, στις 28 Αυγούστου 2014 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, υπό τη προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασιλείου Αλεξανδρή, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε τα εξής:
1.                   Ως προς τα θέματα των δικηγόρων που απασχολούνται από τις Τράπεζες:
Επειδή μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις επιστολές που απεστάλησαν προς τις διοικήσεις των τραπεζών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και στο αίτημα μας για συνάντηση και συζήτηση των προβλημάτων, η Συντονιστική, εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να επανέλθει προς τις διοικήσεις των Τραπεζών εμμένοντας στο αίτημα που διατύπωσαν για συνάντηση και διάλογο.
Παράλληλα, όρισε επιτροπή αποτελουμένη από τους  Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς Γ. Σταματογιάννη, Καβάλας Α. Αθανασίου, Λάρισας Δ. Κατσαρό και Πατρών Ν. Παπάκο, η οποία  εντός των επομένων δύο εβδομάδων θα καταγράψει αναλυτικά τα προβλήματα που ανακύπτουν με τους απασχολουμένους δικηγόρους από τις Τράπεζες.
2.                   Επί των θεμάτων του ΙΚΑ: Η Συντονιστική εμμένει στην από 29-4-2014 απόφασή της μέχρι να συνταχθεί και υπογραφεί το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, που κατά περιεχόμενο θα είναι συμβατό με το Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με την απόφαση 104/24-7-2014  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3.                   Ως προς τα πτυχία πανεπιστημίων της ΕΕ:
 Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη 2/9/2014 και την      Παρασκευή 5/9/2014, συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328)», στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ήδη η τροπολογία για το άρθρο 15(αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων της ΕΕ).
4.                    Ως προς τον Κώδικα Δικηγόρων: Όσον αφορά τις επείγουσες, τεχνικού χαρακτήρα και αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων τροποποιήσεις του Κώδικα, η Συντονιστική συζήτησε και ενέκρινε τις τροποποιήσεις. Το τελικό κείμενο που θα συντάξει η επιτροπή αποτελουμένη από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Ν. Παπάκο, τον Γενικό Διευθυντή του ΔΣΑ Χ. Ναούμη και τον δικηγόρο Αθηνών Α. Λεοντόπουλο-Βαμβέτσο (Νομική Υπηρεσία ΔΣΑ) λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, θα σας αποσταλεί άμεσα προκειμένου να προωθηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προς ψήφιση.
5.                   Ως προς το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:  Ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννη να επιμεληθεί την επεξεργασία των διατάξεων του νομοσχεδίου με δικηγόρους της επιλογής του.
6.                   Ως προς το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα: ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης Ε. Μουνδριανάκη να επιμεληθεί την επεξεργασία των διατάξεων του νομοσχεδίου με δικηγόρους της επιλογής του.
7.                   Ως προς το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Σε αναμονή κατάθεσης του σχεδίου, εμμένουμε στις τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων όπως τις εκφράζει ομόφωνα ο δικηγορικός κόσμος.
8.                   Ως προς τα φορολογικά: Έγινε συζήτηση για τα σοβαρά και επείγοντα φορολογικά θέματα που απασχολούν τη κοινωνία και τους δικηγόρους (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος) και αποφασίσθηκε η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών.
9.                   Εκφράζει τη αντίθεσή της στη κατάργηση των μεταβατικών εδρών των  δικαστηρίων (άρθρα 38 και 39 του νόμου 4274/2014).
10.               Να συγκληθεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 19,20,21 Σεπτεμβρίου, στα Καλάβρυτα.

    
Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 28.8.2014 ΣΤΙΣ 12μ.μ.

        ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΠρος                                                                                                  Αθήνα, 26.8.2014
Τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής ΕπιτροπήςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

·         Ενημέρωση για τα θέματα των Δικηγόρων των απασχολουμένων από τις Τράπεζες
·         Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
·         Συζήτηση και προτάσεις για τον Κώδικα περί Δικηγόρων
·         Νέος Ποινικός Κώδικας
·         Φορολογικά

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ...

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                      
                                                                                                       Αθήνα 21.8.2014
                                                                                                        Αρ. Πρωτ.  340
                                                                                                        Αρ. Διεκπ. 110

                                                                                                        Αξιότιμο Πρωθυπουργό
Κύριο Αντώνη Σαμαρά  

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
 Οι σοβαρές και τεκμηριωμένες νομικά και κοινωνικά ενστάσεις για την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, μολονότι θα έπρεπε να εισακουσθούν παραχρήμα και να σηματοδοτήσουν έναν νέο, δίκαιο φόρο επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, αγνοήθηκαν πλήρως, παρά τις επανειλημμένες «υποσχέσεις» για εξομάλυνση των αδικιών και αποκατάσταση των ισορροπιών, με αποτέλεσμα να βιώνουμε  καθημερινά τις παράλογες συνέπειες της επιβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Οι σχετικές ρυθμίσεις θέτουν σε δοκιμασία την κοινωνικοοικονομική υπόσταση των φορολογουμένων, εγείρουν σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας και, επιπλέον, πλήττουν βάναυσα την ανάπτυξη του συναφούς πεδίου της Ελληνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, με την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. αγνοήθηκε - για μια ακόμη φορά - το στοιχείο της φοροδοτικής ικανότητας, που πρέπει να διέπει οιονδήποτε φόρο στα ακίνητα. Ειδικότερα, ο εν λόγω φόρος ουδόλως συνδέθηκε τόσο με την παραγωγή εισοδήματος από το φορολογούμενο ακίνητο, αλλά όσο και με την εν γένει εισοδηματική κατάσταση του υποχρέου. Έτσι, η φορολόγηση απρόσοδης ακίνητης περιουσίας καταλήγει απροκάλυπτα στη δήμευσή της και, συνακόλουθα, σε εκ πλαγίου παραβίαση των σχετικών συνταγματικών απαγορεύσεων. Είναι, δε, ευνόητο ότι η μη συνεκτίμηση της συνολικής εισοδηματικής καταστάσεως του υποχρέου οδηγεί στην επιβολή υπέρμετρων βαρών, ως προς τα οποία υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ανταποκρίσεως στην καταβολή τους. Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελληνική Πολιτεία, έννομες τάξεις άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών έχουν ήδη προ πολλών ετών αποδεχθεί την ανάγκη συνδέσεως της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με το εισόδημα του φορολογουμένου (βλ. την απόφαση της 22ας Ιουνίου 1995 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, BVerfGE, 93, 121, και την απόφαση της 29ης Δεκεμβρίου 1998 του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου, no 98-405 DC).
Η πρόδηλη αντισυνταγματικότητα επιβεβαιώνεται και από μια περαιτέρω διαπίστωση: Η επιβολή φόρου επί αξιών, οι οποίες πόρρω απέχουν από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, καταλήγει σε φορολόγηση πλασματικής φορολογητέας ύλης, η οποία ασφαλώς δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή. Η μη εκπλήρωση της νόμιμης υποχρεώσεως περί αναπροσαρμογής του ύψους των αντικειμενικών αξιών ανά διετία, ήτοι η απροθυμία του νομοθέτη να τις αναγάγει στα πραγματικά τους – ραγδαίως μειωμένα - ύψη, οδηγούν σε μια ανήθικη φορολόγηση ψευδών δεδομένων. Ως εκ τούτου, το πάγιο αίτημα περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, ώστε αφενός να ανταποκρίνονται αυτές στα δεδομένα της κοινής πείρας και της συναλλακτικής πρακτικής και αφετέρου να επιδείξει και το ίδιο το Κράτος την αναγκαία συμμόρφωση στις νόμιμες υποχρεώσεις του, παρίσταται ακόμη πιο επιτακτικό, άλλως η μη εκπλήρωσή του αλλοιώνει ακόμη περισσότερο τη σαθρή βάση επιβολής του εν λόγω φόρου.
Επιπλέον, η διπλή ουσιαστικά φορολόγηση των ιδίων ακινήτων, διά της επιβολής τόσο κυρίου, όσο και συμπληρωματικού φόρου, αλλά και η άνιση μεταχείριση διαφόρων κατηγοριών ακινήτων επιδεινώνουν την κατάσταση και καταδεινύουν ακόμη πιο έντονα τις αδυναμίες του επιβληθέντος φόρου.
Τέλος, το υπέρογκο αυτό βάρος πλήττει καίρια, για μια ακόμη φορά, τη λειτουργία της κτηματαγοράς, η οποία, καίτοι αποτελεί ουσιώδες πεδίο της Ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο έχει απονεκρωθεί, αλλά και, με τέτοια μέτρα, στερείται κάθε περιθωρίου ανακάμψεως.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αλλά και για την έντονη κοινωνική αναστάτωση, που έχει προκαλέσει η επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καλούμε τους αρμοδίους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να επιφέρουν εκείνες τις νομοθετικές μεταβολές, που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση των αδικιών και την αποφυγή της οικονομικής εξοντώσεως των φορολογουμένων.
Η δημόσια αυτή προτροπή συνιστά ταυτόχρονα πρόσκληση για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο. Το Δικηγορικό Σώμα, ως εκ του ρόλου του, θεματοφύλακας της νομιμότητας και συμπαραστάτης στα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας, προετοιμάζει ήδη και θα υλοποιήσει άμεσα όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, που θα υπεραμύνονται των θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και θα δύνανται να συμβάλουν στην επίτευξη ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος.

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
                                                                    ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Χαρίζουν φόρους 20 εκατ. ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες

Κωστής Πλάντζος22/08/2014

Την ώρα που οι Ελληνες εξοντώνονται φορολογικά, με φωτογραφική διάταξη που πέρασε από τη Βουλή άλλαξαν νόμο που ίσχυε επί 20 χρόνια και τώρα οι ξένοι ζητούν πίσω τους φόρους που πλήρωσαν

Απίστευτο! Με νόμο-έκτρωμα που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή πριν από τέσσερις μήνες το Ελληνικό Δημόσιο είναι αναγκασμένο πλέον να επιστρέψει -και αναδρομικά- ό,τι φόρους πλήρωναν ως τώρα δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού για τα κέρδη που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη δραστηριότητά τους στη χώρα μας. 
 Στην εποχή της μεγάλης κρίσης, όπου οι πολίτες πλήττονται από τα «τυφλά» μέτρα και τις άδικες θυσίες, και ενώ το ένα μετά το άλλο τα μέτρα του Μνημονίου καταπίπτουν ως αντισυνταγματικά, η κυβέρνηση φρόντισε να περάσει από τη Βουλή μια φωτογραφική διάταξη για να εξυπηρετήσει μια χούφτα αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες, με την οποία τους χαρίζει εκατομμύρια χωρίς μάλιστα να υποχρεώνεται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, όπως π.χ. για τους ένστολους και τους δικαστικούς!

Στην 101η από τις 107 σελίδες του νόμου 4254 (ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2014), σε μία παράγραφο με ρυθμίσεις για τους φόρους στα αγροτικά προϊόντα και στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις (!) περιελήφθη και διάταξη 60 λέξεων, με την οποία άλλαξε αναδρομικά νόμος που ίσχυε 20 χρόνια (Ν.2238/1994) και, μάλιστα, τρεις μήνες αφότου ο συγκεκριμένος νόμος είχε ήδη καταργηθεί από άλλο νόμο (τον νόμο 4172 που ισχύει από 1.1.2014)!
Για ποιον λόγο χρειάστηκε να αλλάξει νόμος που είχε ήδη καταργηθεί; Μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ακυρωθούν άμεσα όλοι οι φόροι που κάποιες δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού είχαν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας -και θα πλήρωναν και φέτος για τα περσινά τους κέρδη- με βάση τον Ν.2238 του 1994.
 
Χαριστική διάταξη

 Αν μη τι άλλο, πρόκειται για τον ορισμό της έννοιας «φωτογραφική διάταξη νόμου». 
Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Επιχειρήσεων (ν.2238/1994), που καθορίζει γενικές διατάξεις σχετικές με τη φορολόγηση των κερδών τους, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί μια «ειδική περίπτωση» η οποία δεν είχε προβλεφθεί ποτέ στο παρελθόν. Ετσι, στον νόμο του 1994 (που αποτελεί όμως ήδη παρελθόν) και στο τέλος του άρθρου 10, το οποίο ορίζει, γενικώς, πώς διενεργείται η «φορολόγηση του εισοδήματος των εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα» στη χώρα μας, περιλαμβάνεται πλέον μία και μοναδική εξαίρεση: οι δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού!

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί πρέπει να έρθει τέτοια διάταξη πέραν της φράσης «προκειμένου να μην τίθενται ερμηνευτικά ζητήματα» (σαν να μην αρκούσε να εκδοθεί μια διευκρινιστική εγκύκλιος). Το κυριότερο, όμως, στην Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κόστος που θα έχει η διάταξη και πώς αυτό θα καλυφθεί!

 Η διάταξη που προστέθηκε (ισχύει από 7-4-2014 και αναδρομικά) ορίζει επί λέξει ότι:
  «Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 152/2000, ως παράρτημα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν.2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν, φορολογούνται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες».

Σε απλά ελληνικά, ενώ οι εταιρείες αυτές πλήρωναν ή όφειλαν να πληρώνουν ως τώρα τους φόρους τους στην Ελλάδα ως αλλοδαπές, τώρα απαλλάσσονται αναδρομικά και φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις όπως οι ελληνικές, με φόρο στα μερίσματα 26% και 33% για τα κέρδη του 2013 ή όπως ίσχυε κάθε φορά στα 10-15 χρόνια που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
 
Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά

Μετά την ψήφιση του νόμου κινήθηκαν άμεσα οι περισσότερες απ’ αυτές τις εταιρείες για να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που είχαν πληρώσει για τα κέρδη που είχαν τα γραφεία τους στην Αθήνα. Το Δημόσιο θα υποχρεωθεί έτσι, βάσει του νέου νόμου, να τους επιστρέψει έως 20 εκατ. ευρώ - και χωρίς στην περίπτωση αυτή να ζητούνται «ισοδύναμα μέτρα» που θα τα πληρώσει η ίδια ομάδα φορολογουμένων που πέτυχε την ευνοϊκή μεταχείριση, όπως απαιτείται όταν καταρρίπτονται μνημονιακά μέτρα ως αντισυνταγματικά και πρέπει να επιστρέψει χρήματα το Δημόσιο.

Και όλα αυτά, χωρίς τελεσίδικες (ή πρωτόδικες έστω) δικαστικές αποφάσεις που να υποχρεώνουν το Δημόσιο, όπως αναμένει π.χ. για τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών ή τα αναδρομικά των ενστόλων κ.λπ., χωρίς να αναζητούν άλλα ισοδύναμα μέτρα και χωρίς τουλάχιστον ένα επιχείρημα, λόγου χάρη, για «υπέρτατη ανάγκη» ή σκοπό, όπως η διάσωση των ελληνικών τραπεζών.
 
Με... έξωθεν πιέσεις

Το πιο περίεργο όμως είναι πώς και πότε ακριβώς η ελληνική Πολιτεία κατάλαβε ότι έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης αυτών των εταιρειών, που επί χρόνια πλήρωναν τους φόρους τους στη χώρα μας. Στελέχη της πλατείας Συντάγματος μιλούν καθαρά για «εκβιασμό» εκ μέρους των εταιρειών αλλά και των κυβερνήσεων των χωρών τους!
Οπως είχε αποκαλύψει πριν από έναν χρόνο το «ΘΕΜΑ», ενώ οι περισσότερες ξένες δικηγορικές εταιρείες πλήρωναν κανονικά τους φόρους τους, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών κατάφεραν να ρίξουν «στο καναβάτσο» έξι δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού που το απέφευγαν και εφάρμοζαν «δικό τους νόμο» ώστε να φορολογούνται στη χώρα όπου έχουν έδρα (Αγγλία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.).

Σε μια καλά συντονισμένη επιχείρηση τότε, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών, διαπιστώθηκε πως μισή ντουζίνα ξένες δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν δουλειές στη χώρα μας για τράπεζες, ναυτιλιακές, αποκρατικοποιήσεις κ.λπ. δεν είχαν αποδώσει τον αναλογούντα φόρο μερισμάτων για τα κέρδη τους στην Ελλάδα, τα οποία, να σημειωθεί, έστελναν στο εξωτερικό.

Παρά το νομικό τους οπλοστάσιο και το καλά αμειβόμενο εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν, οι ελληνικές αρχές τις ανάγκασαν να πληρώσουν και αυτές για τα κέρδη που έκρυβαν από τα γραφεία τους στην Ελλάδα. Οι έρευνες έφτασαν μέχρι το Λονδίνο και αφού οι υποθέσεις ελέγχθηκαν, καταλογίστηκαν φόροι 6 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εταιρειών στη χώρα μας.

Ακολούθησε πανδαιμόνιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και στα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς οι εταιρείες προσπαθούσαν να ξεμπλοκάρουν τα λεφτά τους, πιέζοντας την Αθήνα και προσφεύγοντας στη φορολογική διατησία για να αναστείλουν τα μέτρα.

Πρέσβεις σε ρόλο αρχιλογιστή φοροφυγάδων

Στο σημείο εκείνο πλέον (πριν από έναν χρόνο) απειλήθηκε και διπλωματικό επεισόδιο, καθώς ο Αγγλος Πρέσβης στην Αθήνα ζήτησε να έχει συνάντηση με τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, θεωρώντας «εξοντωτική και άδικη» τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των ξένων δικηγορικών εταιρειών με έδρα τη χώρα που εκπροσωπεί.

Και οι ίδιες οι εταιρείες όμως, λένε στην Καραγεώργη Σερβίας, «απείλησαν» τις ελληνικές αρχές πως, αν δεν περάσει «το δικό τους», θα φύγουν από την Ελλάδα και θα εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη!

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές έδειξαν από την πρώτη στιγμή μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση και ζήτησαν να ασκηθούν διώξεις κατά των υπευθύνων των εταιρειών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκείνες να φοβηθούν και να αναδιπλωθούν. 

Οταν κατάλαβαν πως δεν θα ξέμπλεκαν εύκολα και, παρότι οι ίδιες συνήθως προσφέρουν νομική στήριξη και συμβουλές σε ξένες πολυεθνικές σχετικά με το πώς να γλιτώνουν φόρους στη χώρα μας, σύρθηκαν τελικά να πληρώσουν αυτά που όφειλαν στο ελληνικό κράτος, παραιτούμενες από τις προσφυγές τους στη διαιτησία, ώστε να λήξει εκεί το θέμα.
Φαίνεται όμως πως οι ξένες κυβερνήσεις, που συχνά κατηγορούν τους Ελληνες για φοροφυγάδες και ζητούν διαρκώς νέες θυσίες από τον λαό, επέμειναν να πιέζουν παρασκηνιακά. Στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μιλούν για έξωθεν πιέσεις και απειλές για προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ετσι, για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται επιτελικό στέλεχος των διωκτικών αρχών που έδινε καθημερινές μάχες με τη μεγάλη φοροδιαφυγή, αλλά προ ημερών ζήτησε και αποσύρθηκε με σύνταξη, καθώς, όπως έλεγε στο «ΘΕΜΑ», «σχεδόν πάντα όταν γίνεται έλεγχος σε πολυεθνικές, διαπιστώνουμε ότι αποδίδουν ελάχιστους φόρους στη χώρα μας. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εισπράττονται επί χρόνια οι φόροι ακόμα και όταν αυτές οι επιχειρήσεις συλλαμβάνονται να φοροδιαφεύγουν».
http://www.protothema.gr

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επί της Γνωμοδότησης 256/2014 του Ν.Σ.Κ.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αθήνα, 13.8.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την με αριθμ. 256/2014 Γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ παρείδε -κατά πλειοψηφία-  τα  δικαιοκρατικά όρια της ελεγκτικής εξουσίας της Φορολογικής Διοίκησης. Παραγνώρισε ότι η διαφύλαξη των φορολογικών δικαιωμάτων του Δημοσίου και η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορούν να επιτευχθούν έναντι οιουδήποτε τιμήματος, πολύ περισσότερο μέσω προσβολών του πυρήνα συνταγματικών εγγυήσεων και δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, υιοθετώντας την άποψη της μειοψηφίας, σημειώνει τα εξής :
Στη φορολογική Διοίκηση δεν έχει παρασχεθεί καμία γενική εξουσιοδότηση να περιορίζει ατομικά δικαιώματα. Εν προκειμένω, επεμβάσεις στο άσυλο της κατοικίας πρέπει να πληρούν τις επιταγές των άρθρων 9 και 25 του Συντάγματος. Σύμφωνα δε  με το γράμμα του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. 3, για την "έρευνα σε κατοικία" απαιτείται "πάντοτε" η παρουσία δικαστικού λειτουργού, ανεξαρτήτως του σκοπού της εκάστοτε "έρευνας" ή της νομικής της φύσης, και υπό την επιφύλαξη του νόμου. Ας σημειωθεί ότι αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας έχει προβάλει η συνταγματική θεωρία για την είσοδο σε κατοικία, χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την αναγκαστική εκτέλεση του ΚΠολΔ ή τη διοικητική εκτέλεση του ΚΕΔΕ (βλ. σχετ. Δαγτόγλου, Ατομικά δικαιώματα, 2012, σελ. 349, επίσης Χρυσόγονου, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 2006, σελ. 249).
Πλέον συγκεκριμένα, το Σύνταγμα δεν διακρίνει μεταξύ διοικητικών ή ανακριτικών ερευνών. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, τα όρια ανάμεσα σε μια προληπτική-ελεγκτική και σε μια κατασταλτική δράση των φορολογικών οργάνων είναι ασαφή, οι δε δυνατότητες αποτροπής καταχρηστικών συμπεριφορών δεν διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με δεδομένο ότι κάθε φορολογικός έλεγχος μπορεί να έχει ως επακόλουθο την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (ποινών κατά την έννοια της ΕΣΔΑ), αλλά και κίνησης ποινικής δίωξης κατά του φορολογουμένου, η μη διασφάλιση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων κατά το στάδιο των φορολογικών ελέγχων/ερευνών οδηγεί σε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του μετέπειτα διοικητικά ή ποινικά διωκόμενου.
Τα παραπάνω παρατηρούνται (και) στις διατάξεις των άρθρων 23 επ.  του ν. 4174/2013. Στο άρθρο 23 του νόμου, η εξουσία ερευνών της φορολογικής Διοίκησης φαίνεται κατά τον σκοπό της να έχει κατ´ αρχήν προληπτικό-ελεγκτικό χαρακτήρα και πάντως περιορίζεται σε "εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων". Οι όροι που διέπουν τις εν λόγω έρευνες ρυθμίζονται -ελλειμματικά- στο άρθρο 25 του ιδίου ως άνω νόμου. Όλως δε ασαφώς, στην παρ. 3 του άρθρου αυτού (τελ. εδάφιο) προβλέπεται η δυνατότητα εισόδου στην "κατοικία" του φορολογουμένου "μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα". Είναι προφανές ότι η εν λόγω πρόβλεψη στερείται της απαιτούμενης "ποιότητας νόμου", η δε κατ´ οίκον έρευνα δεν έχει (μόνον) προληπτικό, αλλά (και) κατασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, ο κίνδυνος καταστρατήγησης θεμελιωδών δικαιωμάτων του καθ´ ου η έρευνα, δια του φερόμενου ως "διοικητικού ελέγχου", είναι απτός και συγκεκριμένος.
Ενόψει των ανωτέρω, η επίμαχη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ αντιβαίνει ευθέως στις επιταγές της εσωτερικής συνταγματικής τάξης, η δε διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 τέλ. εδάφιο του ν. 4174/213 είναι προδήλως αντισυνταγματική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Νέα ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αναστολή των προθεσμιών άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β΄ του άρθρου 232 του ψηφισθέντος στις 6.8.2014 σχεδίου νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου. Οι ως άνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τις 31/7/2014.

Επομένως, από 1/8/2014 και εφεξής το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών.

Μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
http://www.taxheaven.gr


Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Τι θα κάνει ο Βορίδης με τους ανασφάλιστους δικηγόρους

Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη, είχε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (ΔΣΑ) Βασίλης Αλεξανδρής, με αντικείμενο το θέμα των δικηγόρωνπου δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας, λόγω οφειλών τους στο ταμείο υγείας, που αφορά 8.672 δικηγόρους, σε σύνολο 22.172 ενεργών δικηγόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βορίδης δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το όλο θέμα για να δώσει λύση και παράλληλα διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί λύση και για το πολυϊατρείο των δικηγόρων με την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών σε ιατρικές ειδικότητες (παθολόγων, μικροβιολόγων κ.λπ,).

Πρόβλημα οφειλετών υπάρχει και στο ΕΤΑΑ Νομικών (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), καθώς στην Αθήνα οι οφειλέτες εισφορών ανέρχονται σε 8.582, ενώ σε όλη την Ελλάδα επί 43.580 δικηγόρων οι οφειλέτες του ΕΤΑΑ Νομικών ανέρχονται σε 17.380.
http://www.newsit.gr

Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Νέα απόφαση του ΙΚΑ για τις αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                               5-8-2014
            Νέα απόφαση του ΙΚΑ για τις αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων

Με την 104 απόφαση του, το Δ.Σ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τροποποίησε προηγούμενη απόφαση του σχετικά με το αμοιβολόγιο των κατά περίπτωση απασχολουμένων δικηγόρων του Ταμείου.
Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία(με μειοψηφία ενός μέλους), το ΙΚΑ προτίθεται να υπογράψει νέα συμφωνητικά με όλους τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, με τα οποία αυτοί θα αμείβονται για οποιαδήποτε διεκπεραιωθείσα διαδικαστική πράξη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων(Ν.4194/2013) και τροποποιημένα ισχύει, με το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
Με την απόφαση αυτή, φαίνεται ότι το ΙΚΑ, δεν εμμένει πλέον στη σύμβαση που ζητούσε να υπογράψουν οι συνεργαζόμενοι με αυτό δικηγόροι και αποδέχεται, κατά αρχήν, την πάγια θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να εφαρμοσθεί το αυτονόητο, να τηρηθούν δηλαδή οι νόμιμες αμοιβές.
Για το θέμα αυτό άλλωστε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ είχε αποφασίσει στις 30-4-2014 ομόφωνα, σύμφωνα και με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την αποχή των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπουν ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το Δ.Σ του ΔΣΑ επιφυλάσσονται να επανεκτιμήσουν την στάση τους ενόψει των ανωτέρω.

Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Δ.Σ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΓΙΔΑ

Θέμα: Αδυναμία Ελλήνων Δικηγόρων στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μας

Συνάδελφοι,
 Την κοινωνική και επαγγελματική μας πραγματικότητα την βιώνουμε καθημερινά.
Η πραγματικότητα αυτή δεν είναι μοναδική στην ελληνική κοινωνία, είναι τμήμα του κοινωνικού συνόλου όπως οι Έλληνες γιατροί, μηχανικοί-αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικοί, έμποροι, οδηγοί ταξί και όλων των μικρομεσαίων Ελλήνων εργαζομένων.
Οπότε θ’ αποφύγω την προσωπική περιγραφή και γι’ αυτό θ’ αναφερθώ σε στοιχεία από δημοσιεύματα:

α) στο από 1/8/2013 δημοσίευμα της έντυπης έκδοσης της «Ελευθεροτυπίας» που αναφέρει επί λέξει τα εξής:

Στο κόκκινο η ανεργία των νέων δικηγόρων

Η ανεργία στους νέους δικηγόρους της Αθήνας χτυπάει κόκκινο, καθώς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μέσα στο 2013 το 44,92% δεν έκανε καμία παράσταση στα δικαστήρια. Το θλιβερό …..
ποσοστό, που αντιστοιχεί σε 2.914 δικηγόρους από τους συνολικά 6.487 που μετρούν 7 χρόνια στο επάγγελμα, αποτυπώνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η δικηγορία κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια που η χώρα κινείται σε τροχιά Μνημονίων.
Μέτρα όπως η επιβολή ΦΠΑ, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η κατάργηση των προκαθορισμένων αμοιβών επιτείνουν τη δραματική κατάσταση που βιώνει ο κλάδος και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Οι αριθμοί για τους νέους δικηγόρους είναι αποκαλυπτικοί: μόλις 1-2 παραστάσεις είχαν 1.005, από 3-4 παραστάσεις οι 759 και από 5-10-12 παραστάσεις οι 1.266. Οι… τυχεροί του επαγγέλματος αγγίζουν τους 453, αφού οι παραστάσεις τους ήταν πάνω από 21.
Η οικονομική ένδεια οδηγεί πολλούς από αυτούς στην εξαρτημένη εργασία, όπου, ως συνεργάτες, δουλεύουν υπό τις εντολές του εργοδότη- δικηγόρου με μηνιαίο μισθό 400 με 600 ευρώ, με εξαντλητικά ωράρια χωρίς καμιά κατοχύρωση σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι νέοι Αθηναίοι δικηγόροι αποτελούν το 30,15% της συνολικής δύναμης των μελών του ΔΣΑ.
«Είναι αδιανόητο», τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) Γ. Κώτσιρας, «ένας νέος επιστήμονας να εργάζεται 12-14 ώρες την ημέρα για αμοιβή που δεν του αρκεί ούτε για τις βασικές του ανάγκες». Αυτή η υποαμειβόμενη εργασία, σημειώνει, σε συνδυασμό με τη δυσανάλογη φορολόγηση του ήδη πενιχρού εισοδήματος και των άνευ ανταποδοτικών δυνατοτήτων ασφαλιστικών εισφορών οδηγεί τους νέους δικηγόρους σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ο κ. Κώτσιρας θεωρεί ότι μέτρα όπως η χορήγηση κινήτρων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για τα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης. Ανάλογες προτάσεις έχει καταθέσει στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας.

β) στο από 24/2/2014 δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» που αναφέρει επί λέξει τα εξής:

Αγκάθι οι ασφαλιστικές εισφορές

 Την ώρα που οι δικηγόροι όλης της χώρας προσέρχονται στις κάλπες, η Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων (ΠΕΔ) με έγγραφό της θίγει ένα από τα κορυφαία προβλήματα του κλάδου της που αφορά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο προσβάλλει -όπως υποστηρίζουν- την Αρχή της Αναλογικότητας, καθώς καθιστά την πλειονότητα των δικηγόρων ανασφάλιστους.
 Ειδικότερα, με το έγγραφό της η ΠΕΔ -το οποίο κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ΕΤΑΑ και στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων- προωθεί προτάσεις για την επίλυση του μείζονος θέματος του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών και του τρόπου προσδιορισμού και εισπράξεως αυτών. Μάλιστα, το έγγραφο υπογράφουν περισσότεροι από 1.000 δικηγόροι απ’ όλη την Ελλάδα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ραγδαία επιδείνωση του προβλήματος των ανασφάλιστων αλλά και διωκόμενων δικηγόρων, οι οποίοι αδυνατούν λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον κλάδο τους να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
 Όπως διαπιστώνει η Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων «οι υπερβολικά αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και η υποχρέωση καταβολής τους από όλους, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων τους, δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους δικηγόρους, αλλά και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, μηχανικούς, λογιστές, εμπόρους κ.α.) που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ».
 Και υπογραμμίζει ότι «την τελευταία τριετία οι ασφαλισμένοι των Ταμείων αυτών δυσκολεύονται ή αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους, με αποτέλεσμα να μη δικαιούνται περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούνται σε καταβολή των αντίστοιχων εισφορών και διώκονται ποινικά για τη μη καταβολή τους. Σημειώνουμε ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε ραγδαία από την 1-1-2014, λόγω της διαβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΑΑ άνω των 5.000 ευρώ, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, για την είσπραξή τους και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών δικηγόρων».
 Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΕΔ αποτελεί αυθόρμητη πρωτοβουλία δικηγόρων που διαπιστώνουν ότι τα προβλήματα στη δικαιοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στοχεύει στη συνεργασία δικηγόρων από όλη την Ελλάδα.
 γ) Στις 21/7/2014 σε τηλεοπτικό σταθμό ο κ. Μαριάς, ευρωβουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ενώπιον και εκπροσώπων των υπολοίπων κομμάτων συγκυβέρνησης και αντιπολίτευσης ενημέρωσε με στοιχεία ότι από τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των Ελλήνων σε συνολικά ασφάλιστρα όλων των ασφαλιστικών ταμείων έπρεπε να εισπραχθούν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 300 εκατομμύρια ευρώ!
Στις 14/3/2014 ο κ. Σελλιανάκης εντέλεται την άμεση αποστολή στοιχείων ασφαλιστικών εισφορών στο Κ.Ε.Α.Ο. και μετά από αντιδράσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφεύχθηκε.
ΠΡΕΠΕΙ ΣΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρακάτω στοιχείων και ειδικότερα ότι σήμερα εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις δικηγόρων προς το Ε.Τ.Α.Α. για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, έχουν γίνει πάνω από 1300 ρυθμίσεις οφειλών, από τις οποίες τηρούνται λιγότερες από 400. Αντίστοιχα στοιχεία υπάρχουν, τόσο για τον Τομέα Υγείας, όπου μέχρι τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους έχουν κατατεθεί μόλις 7500 βιβλιάρια, όσο και για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, όπου στο ίδιο χρονικό διάστημα κατατέθηκαν μόλις 6500 βιβλιάρια.
Η αιτία της αδυναμίας της πλειοψηφίας μας στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δεν έγκειται μόνο στη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στο ύψος των επιβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών , τον τρόπο προσδιορισμού τους (χωρίς σύνδεση με το φορολογητέο εισόδημα) και την από τριετία μετάταξη των νέων ασφαλισμένων δικηγόρων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 15 του Ν. 3986/2011.
Γενικότερα όπως όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε, πολλοί συνάδελφοι μας επιταχύνουν την συνταξιοδότησή τους και οι νέοι συνάδελφοι αλλά και μεγάλος αριθμός, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, συναδέλφων όχι νεοεισελθόντων στο λειτούργημα αδυνατούν-ούμε να πληρώσουν-ούμε τις εισφορές μας.
Είναι λογιστικά βέβαιο ότι μελλοντικά – και όχι πολύ μακριά χρονικά-ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών αλλά και ο Ε.Τ.Α.Α. θα καταρρεύσουν.
Η κατάρρευση αυτή προκύπτει και από την τεκμηριωμένη εκτίμησης του ιδίου του Ε.Τ.Α.Α. που σε δελτίο τύπου από 1-10-2012 αναφέρει:
« Χωρίς το Ταμείο μας να ερωτηθεί και χωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη, επιβλήθηκαν από την Πολιτεία αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε ένα πλεονασματικό Ταμείο, που είχαν αντίθετο αποτέλεσμα στις εισπράξεις μας, αφού ολοένα και περισσότεροι (νέοι κυρίως) Μηχανικού, Υγειονομικοί και Νομικοί αποχωρούν από το λειτούργημα τους, αδυνατώντας να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, με τους φορείς αλλά και την διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. ενάντια στις αυξήσεις… η δυνατότητα επιλογής του ασφαλισμένου όπως ισχύει σ’ όλους τους υπόλοιπους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξής τους».
Τα προβλήματα αυτά χρειάζονται άμεση επίλυση από όλους τους Έλληνες δικηγόρους όπως σωστά έχει θέσει και η Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων και προτείνω τ’ ακόλουθα:
  1. Επ’ αόριστον αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων και αποφάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α. και να εξεταστεί η μείωση αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η οικονομική-ανθρωπιστική κρίση. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) με το από 22-11-2013 δελτίο τύπου του αποφάσισε το «πάγωμα» των ασφαλιστικών εισφορών έως και 31/12/2015.
  2. Κατάργηση του άρθρου 44 παρ. 15 του Ν. 3986/2011 ή την εξαίρεση και των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. από την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να κατοχυρωθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξής μας στο Ε.Τ.Α.Α. , όπως ήδη έχει εκδοθεί για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ( απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ. 80000/10255/334/6-6-2012 «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.» ΦΕΚ Β’ 1849/13-6-2012)
  3. Αναστολή για μια τριετία τουλάχιστον της διάταξης του άρθρου 101 παρ. 9 του Ν. 4172/2013 για την διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α. άνω των 5000 ευρώ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Τελείως επικουρικά να ζητηθεί η τροποποίηση της διάταξης αυτής ώστε να μην διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές μας στο Ε.Τ.Α.Α. , όταν έχουμε ατομικά φορολογητέα εισοδήματα κατώτερα των 12000 ευρώ ή οικογενειακά εισοδήματα κατώτερα των 20000 ευρώ.
  4. Αναγνώριση νομική της ιδιότητας του «μη δυναμένου να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές» με θέσπιση ανεισφορολόγητου ποσού για δικηγόρους με μηδενικά φορολογητέα εισοδήματα ή με ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση του λειτουργήματός τους (π.χ. κάτω των 3000 ευρώ)
  5. Σύσταση ειδικής επιτροπής στο Ε.Τ.Α.Α. στην οποία να προσφεύγουμε ζητώντας την ελάφρυνση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών μας με προϋποθέσεις. Η επιτροπή αυτή μετά την εξέταση των λόγων να μπορεί να προβαίνει σε διαγραφή οφειλών (για εισόδημα έως 7178 ευρώ « όριο φτώχειας») με ανάλογη μείωση της σύνταξης.
  6. Παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σ’ όλους τους συναδέλφους ανασφάλιστους του Ε.Τ.Α.Α. ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο πρόσωπό τους και έκδοση σχετικής απόφασης για τη θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων από 1/1/2014 για όλο το χρόνο.
  7. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου μας στην Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α. (όπως έχει γίνει με το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑΥ).
  8. Τη δυνατότητα τμηματικής μηνιαίας καταβολής των εισφορών μας.
Όλες αυτές τις προτάσεις πρέπει άμεσα να τις προωθήσουμε στους Συλλόγους μας και δι’ αυτών στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας με ενεργοποίηση του άρθρου 138 «Δημοψηφίσματα» του Νέου Κώδικα Δικηγόρων και όπου χρειάζεται να υποβληθούν σχέδια Νόμου και τροπολογίες, όπως προβλέπεται από τον Κώδικά μας.
Συνάδελφοι,
Είμαστε ελεύθεροι μαχόμενοι δικηγόροι, είτε σαν μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων, των Λ.Ε.Α.Δ και του Λ.Ε.Δ.Ε. είτε σαν μέλη των αιρετών οργάνων αυτών σας καλώ χωρίς καμία προσωπική αγκύλωση και υστεροβουλία να προασπίσουμε τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη μας, κάτι βέβαια που η Ένωση των Λ.Ε.Α.Δ. το έχει τηρήσει και γι’ αυτό έχει καταφέρει το 99% των επιδιώξεων και αποφάσεων της. Αυτή την καλή συνεργασία και συλλογικότητα την θεωρώ εκτός από τιμή μου να συμμετέχω και ευχαρίστηση δημιουργική και ελπιδοφόρα, δύναμη για τη συνέχιση της για την επίτευξη του 100% σ’ αυτούς τους χρόνους της ανθρωπιστικής-οικονομικής κρίσης.
Επιτρέψτε μου μαζί με την εισήγησή μου να σας προσφέρω:
α) Κείμενο για την «Τράπεζα των Φτωχών» GrameenBank και
Ο λόγος της μικρής αυτής προσφοράς είναι για να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι όλοι οι άνθρωποι και εμείς οι Έλληνες με αρχές δημοκρατικές όπως η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Κλείνοντας θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτολεξεί την τελευταία παράγραφο του σημειώματος του συναδέλφου μας  κ. Γαρούφα με μόνη επέμβαση την αφαίρεση της λέξης «νέους» και ν’ αρκεστώ στη λέξη «συναδέλφους».
Θα ήθελα λοιπόν να πω επιγραμματικά στους συναδέλφους που βιώνουν περισσότερο τη θύελλα της κρίσης, να θυμούνται πως ο ρόλος των Δικηγορικών Συλλόγων είναι να λειτουργούν ως ανάχωμα στην αυθαιρεσία της εξουσίας προστατεύοντας τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και ότι ο ρόλος του δικηγόρου διαχρονικά είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του μερμηγκιού απέναντι στον ελέφαντα.
Και να προσθέσω ότι χωρίς τον σεβασμό των αρχών της ενότητας, συλλογικότητας και αλληλεγγύης καμία κοινωνική ομάδα δεν θα διασωθεί και κατά συνέπεια ολόκληρη η κοινωνία.
Σύρος, 22/7/2014
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του ΛΕ.Α.Δ. Σύρου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΓΙΔΑΣ
Πηγή: skouzekaifilonos.gr