ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΕ ΕΤΟΥΣ 2015

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για τη χρήση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                      Αθήνα, 24.12.2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στον ψηφισθέντα την 22/12/2015 νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης συμπεριλήφθηκε διάταξη, η οποία τροποποιεί το άρθρο 177 ΚΠΔ και επιτρέπει τη χρήση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων σε υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (δηλαδή τα λεγόμενα «σκάνδαλα διαφθοράς»).
Τόσο η διαδικασία ψηφίσεως όσο και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης εγείρουν  σοβαρότατες  αντιρρήσεις θεσμικού και δικαιοκρατικού περιεχομένου, τις οποίες το Δικηγορικού Σώμα αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι:
  1. Η συγκεκριμένη διάταξη κατατέθηκε από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αιφνιδιαστικά  ολίγες ώρες πριν από την ψήφιση του νόμου για το «σύμφωνο συμβίωσης» χωρίς να έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου που τέθηκε υπό διαβούλευση και χωρίς   οποιοδήποτε έστω και άτυπο προηγούμενο  προϊδεασμό για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναλάβει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.  Η σχεδόν λάθρα και εν κρυπτώ  κατάθεση προς ψήφιση διατάξεων χωρίς προηγούμενη διαλογική επεξεργασία  απαξιώνει το θεσμό της διαβούλευσης, ο οποίος καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαίος , όταν προτείνονται  διατάξεις, όπως η προκείμενη,  οι οποίες ρυθμίζουν ευαίσθητα δικαιοπολιτικά ζητήματα και  άπτονται συνταγματικών δικαιωμάτων .
  2. Η ψηφισθείσα διάταξη διευρύνει (και μάλιστα σημαντικά)  τα   δικαιοκρατικά ελλείμματα, που ήδη καταγράφονται για την επίτευξη του σκοπού της   καταπολέμησης της διαφθοράς. Η θέση της αιτιολογικής έκθεσης ότι  το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ περιορίζει υπερβολικά την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και εμποδίζει τη διερεύνηση και τιμώρηση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς εμπεριέχει την απροκάλυπτη και θεσμικώς επικίνδυνη  διακήρυξη ότι σε αυτόν τον τομέα εγκληματικότητας παρέχονται ελάσσονες εγγυήσεις σε σχέση με τα λοιπούς τομείς εγκληματικότητας. Φοβούμεθα ότι με την ψηφισθείσα διάταξη ανοίγει ο δρόμος για την ελεύθερη κυκλοφορία άγνωστης προελεύσεως λιστών, οι οποίες θα αξιοποιούνται αδιακρίτως σε βάρος δικαίων και αδίκων για την απόδειξη οικονομικών εγκλημάτων.   
Το Δικηγορικό Σώμα θεωρεί ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς οφείλει να διεξάγεται  με τήρηση  των συνταγματικών εγγυήσεων και σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και δεν πρέπει να επιδιώκεται με οποιοδήποτε τίμημα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.

Παρέμβαση Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για τα "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια: Ζητεί από τη κυβέρνηση αναστολή έως 29/2/2016, της έναρξης ισχύος του ν.4346/15

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                                                       Αθήνα, 24.12.2015
                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Με το ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-15) και εν συνεχεία με το ν.4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20-11-15) τροποποιήθηκε ο ν.3869/10 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. Κατσέλη) περιορίζοντας στο ελάχιστο το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και εισάγοντας αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προς τούτο.
Ως έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου ν. Κατσέλη ορίστηκε η 01/01/2016, ενώ οι τροποποιήσεις του δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς επίσης και όσες κατατεθούν έως 31/12/2015, οι οποίες θα κριθούν επί τη βάσει του απολύτως ευνοικότερου για τους δανειολήπτες προισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Ως γνωστό το αρθ. 4 παρ. 1 του ν.3869/10, ως ισχύει, ορίζει ότι για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου, που είναι εξ ολοκλήρου δικαστική, ο οφειλέτης καταθέτει Αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η αίτηση μεταξύ άλλων πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα,όπως αυτές προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών που υποχρεούνται οι τράπεζες να χορηγήσουν στους δανειολήπτες εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον δανειολήπτη. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης ο Υπουργός Οικονομίας επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ.
Περαιτέρω, ο προσφεύγων στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου δανειολήπτης οφείλει επί ποινή απαραδέκτου, να συνοδεύει την Αίτησή του με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη παρ. 2 του αρθρ. 4 του νόμου, όπως αυτά εξειδικεύτηκαν με την υπ΄ αριθ. 7534/20-08-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1794/20-08-2015), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (σημείο η) καθώς επίσης και οι δανειακές συμβάσεις τους (σημείο θ). Τα εν λόγω έγγραφα χορηγούνται από το αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα. Τις τελευταίες ημέρες 2 παρατηρείται το φαινόμενο χιλιάδες δανειολήπτες προκειμένου να προλάβουν να υποβάλουν τις σχετικές Αιτήσεις τους έως και την 31/12/2015 υπό το ισχύον ευνοικό νομικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας τους, αιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα τη χορήγηση των εκ του νόμου βεβαιώσεων οφειλών και αντιγράφων των δανειακών συμβάσεών τους.
Δυστυχώς, όμως, τα πιστωτικά ιδρύματα με έωλες προφάσεις κωλυσιεργούν συστηματικά τη χορήγηση των ως άνω απαραίτητων εγγράφων, με αποτέλεσμα χιλιάδες συμπολίτες μας να αδυνατούν, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους και δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της ευθύνης τους, να υποβάλουν εμπρόθεσμα Αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη έως και τις 31/12/2015 με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας τους ή με πώληση των δανείων τους σε ξένα funds.
Χθες 23/12/15 η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη το σχετικό πρόβλημα και προσπαθώντας να το συγκαλύψει και όχι να το επιλύσει, δια του Γ.Γ. Καταναλωτή εξέδωσε την υπ΄αριθ. 133969/οικ./22-12-2015 Ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.3869/2010 σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάθεσης αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσής τους στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.
Η εγκύκλιος αυτή διατείνεται ότι δήθεν επιλύει το μείζον ζήτημα της αδυναμίας των οφειλετών να υποβάλλουν έως και την 31/12/2015 παραδεκτή και ορισμένη Αίτηση υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη, λόγω της ανωτέρω συμπεριφοράς των τραπεζών.
Δυστυχώς, όμως, η ερμηνευτική αυτή εγκύκλιος όχι μόνο δεν επιλύει το ανωτέρω πρόβλημα, αντιθέτως δημιουργεί νέα νομικά αδιέξοδα στους δανειολήπτες και τους νομικούς παραστάτες τους, αφού προβαίνει σε contra legem ερμηνεία του νόμου. Στην πράξη επιτείνει το πρόβλημα, αφού υποχρεώνει τις Γραμματείες των Ειρηνοδικείων να παραλαμβάνουν εξ υπαρχής αόριστες και άρα απορριπτέες αιτήσεις, με αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες να στερούνται της προστασίας του νόμου και να κινδυνεύουν πλέον να απολέσουν τις κατοικίες τους.
Χορηγεί μεν παράταση ως προς τη προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων στο φάκελο του δανειολήπτη που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, αλλά η παράταση αυτή είναι κενή περιεχομένου, αφού δεν επιλύει το βασικότερο πρόβλημα που συνίσταται στην αδυναμία του οφειλέτη να υποβάλει νομότυπη και παραδεκτή Αίτηση και να τύχει της δίκαιης κρίσης του Δικαστηρίου.
Ειδικότερα, το άνω θέμα δημιουργείται, γιατί όπως είναι γνωστό η αναφορά στην Αίτηση του δανειολήπτη των οφειλών του αναλυομένων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, αποτελεί στοιχείο του παραδεκτού και του ορισμένου της αιτήσεώς του. Η εν λόγω ανάλυση λαμβάνει χώρα και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τη χορηγούμενη από την τράπεζα σχετική βεβαίωση. Κατά συνέπεια η εκ των υστέρων προσαγωγή τους στις γραμματείες των Δικαστηρίων δεν θεραπεύει το απαράδεκτο και το ορισμένο της υποβληθείσας αιτήσεως, και εντεύθεν θα απορρίπτεται ως τέτοια.
Ως εκ τούτου, ζητούμε από τη Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους επικοινωνιακούς χειρισμούς και να δώσει άμεση λύση. Αντί της συγκάλυψης διά των εγκυκλίων, οφείλει να παρέμβει άμεσα νομοθετικά αναστέλλοντας έως 29/02/2016 για λόγους ανωτέρας βίας την έναρξη ισχύος του αρθ. 14 Ν. 4346/2015 για όσους έχουν αιτηθεί έως και την 31/12/2015 αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών και αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι δανειολήπτες, που επιθυμούν να ασκήσουν την αίτηση υπαγωγής στον ν. Κατσέλη υπό το προηγούμενο ευνοϊκό γι΄ αυτούς καθεστώς και έτσι θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να προστατεύσουν τα σπίτια τους.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Παρουσίαση βιβλίου  «Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, 100 χρόνια (1914-2014) προσφοράς στη δικαιοσύνη και την κοινωνία της ακριτικής, ηρωικής και μαρτυρικής Δράμας»
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου - λευκώματος του Δικηγόρου, τ. Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και τ. Δημάρχου Δράμας Θωμά Μαργαρίτη, με τίτλο «Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, 100 χρόνια (1914-2014) προσφοράς στη δικαιοσύνη και την κοινωνία της ακριτικής, ηρωικής και μαρτυρικής Δράμας»
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του νέου Δημαρχείου στις 22 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Γεώργιος Κούρτης Πρόεδρος του Παντείου Πανεπιστημίου, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τ. Δήμαρχος Δράμας και Επίτιμος Δημότης του Δήμου Δράμας. Θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αναστάσιος Πούλιος.
βιβλιο δικηγορικοσ 2

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

ΑΙΤΗΜΑ 26 ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΗΜΑ
[Για τη σύγκληση της Ολομέλειας κατ’ αρ. 135  Ν.4194/2013]
21.12.2015


Κύριε Πρόεδρε ,
Με την παρούσα σας ζητούμε να συγκαλέσετε άμεσα την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων  , με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Τη στάση του σώματος εν όψει εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , από 01.01.2016 .
2. Την επικείμενη ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και τις παρεμβάσεις , που πρέπει να γίνουν .
3. Όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας της 05.12.2015 , που δεν πρόλαβαν να συζητηθούν .

Οι υπογράφοντες την αίτηση Πρόεδροι :
1. Αμαλιάδας – Ν. Κυπρούλης .
2. Γιαννιτσών – Αθ. Ξυνίδης .
3. Σερρών – Παν. Καρίπογλου
4. Κυπαρισσίας – Αιμιλ. Σεκλός .
5. Κορίνθου – Παν. Νικολόπουλος
6. Καλαμάτας – Κων. Μαργέλης
7. Κατερίνης – Χαρ. Μπρουσκέλης
8.Ορεστιάδας – Χρ. Καπετανίδης .
9. Αλεξανδρούπολης – Ιω. Ζαμπούκης .
10. Άμφισσας – Γεω. Δελμούζος .
11. Λειβαδιάς – Βας. Δαλαμάγκας .
12. Ιωαννίνων – Αν. Γιογλή .
13. Έδεσσας – Λεμ. Γαϊσίδου .
14. Ζακύνθου – Σπ. Καλογερίας .
15. Δράμας – ΑΝ. Πούλιος .
16. Αιγίου – Γεω. Μπέσκος .
17. Κιλκίς – Ευ. Αρτόγλου .
18. Ροδόπης – Γεω. Κυμπαρίδης .
19. Φλώρινας – Δημ. Στεφανίδης .
20. Πρέβεζας – Θωμ. Γεωργίου .
21. Ναυπλίου –Δημ. Ορφανός .
22 . Κοζάνης – Βας. Τσιώτσιας .
23. Θηβών – Κων. Ζέρβας .
24. Τρικάλων – Δημ. Κοντογιάννης .
25. Χαλκιδικής – Παντ. Ζήσης .
26. Μεσολογγίου – Μαρ. Παπαθεοδώρου .


Εντός των επομένων 5,5 ετών ηχογραφημένα πρακτικά στα δικαστήρια

Ένα σημαντικό βήμα για την ηχητική καταγραφή και αποθήκευση των δικαστικών πρακτικών έγινε πραγματικότητα.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία υποδομών ώστε να ηχογραφούνται και να αποθηκεύονται τα δικαστικά πρακτικά, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Πρόκειται για έργο στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, το πρώτο στον τομέα της πληροφορικής.
Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:
«Σύμβαση Σύμπραξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας καταγραφής πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας και τη διάθεση αυτών στους λειτουργούς της δικαιοσύνης
»Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων  Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλος, παρουσία του Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Ν. Μαντζούφα  υπέγραψε σήμερα το πρώτο του έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) και ένα από τα πρώτα στο χώρο της πληροφορικής.
»Το έργο που θα έχει διάρκεια 5,5 έτη αφορά τη δημιουργία υπολογιστικών και ηχητικών υποδομών για την ηχογράφηση και αποθήκευση των ηχογραφημένων πρακτικών με σκοπό τη ασφαλή φύλαξη αυτών σε κεντρικές υποδομές και τη διάθεση των αποηχογραφημένων πρακτικών στο κοινό μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ).
Προβλέπεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα καλυφθούν αίθουσες Εφετείων, Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων όλης της χώρας.
»Το έργο αναμένεται να διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματά του χώρου της δικαιοσύνης εκσυγχρονίζοντας τις παρεχόμενες από το Υπουργείο υπηρεσίες και επιταχύνοντας την απονομή του έργου της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης».
http://www.efsyn.gr/

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                15/12/2015

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Με το υπό ψήφιση στη Βουλή Σχέδιο νόμο με τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» εισάγονται, ιδίως με τα άρθρα 9, 11, 13, 27, αντισυνταγματικές δυσμενείς διακρίσεις κατά των εμμίσθων δικηγόρων.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
1. Ενώ το άρθρο 9 παρ. 1 προβλέπει ότι τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε) ορίζονται σε δεκαεννέα (19), στην παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι δικηγόροι με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στια διατάξεις του παρόντος κατατάσσονται ως εξής :
Α. οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ 3 της Π.Ε κατηγορίας
Α. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ 10 της Π.Ε κατηγορίας
Α. οι δικηγόροι στον ΑΠ στο Μ.Κ 15 της Π.Ε κατηγορίας
και μάλιστα χωρίς τη μισθολογική εξέλιξη που προβλέπεται για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου.
Επιπλέον, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί η επιστημονικοί συνεργάτες συνεργάτες Δήμων κλπ. κατατάσσονται σε ανώτερα Μ.Κ από δικηγόρους στο πρωτοδικείο βάσει του ίδιου άρθρου.
2. Δυνάμει των άρθρων 13 («ορισμός αποδοχών») και 27 του νομοσχεδίου («Διασφάλιση αποδοχών») προβλέπεται η διατήρηση της τυχόν μισθολογικής διαφοράς υπέρ όσων υπαλλήλων η εφαρμογή του νόμου επάγεται μειώσεις σε σχέση με το μισθό που ελάμβαναν μέχρι 31.12.2015, αλλά ως προσωπικής διαφοράς.
3. Με βάση στοιχεία του Λογιστηρίου ΔΣΑ τυχόν εφαρμογή της προς ψήφιση διάταξης συνεπάγεται για όσους νεοπροσλαμβανόμενους δικηγόρους υπαχθούν σε αυτή μείον 400 περίπου ευρώ το μήνα σε μια πάγια αμοιβή της τάξης των 1600 Ευρώ.
Η Ολομέλεια δηλώνει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή της στις παραπάνω διατάξεις, με τις οποίες η κυβέρνηση επιβάλει μεροληπτικά, δυσμενή διάκριση σε βάρος των δικηγόρων που απασχολούνται στο δημόσιο με σχέση πάγιας εντολής, έναντι των υπολοίπων απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα.
Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων  ζητά την άμεση απόσυρση των ως άνω διατάξεων και δραστηριοποιείται ήδη προς άρση των διακρίσεων που αυτές επιφέρουν παραβιάζοντας τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ                                       ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΑΞΑΝΔΡΗΣ

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

10.12.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριοι Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το ζήτημα της φορολογικής μεταχειρίσεως των ασφαλιστικών εισφορών, από το φορολογικό έτος 2015 και εντεύθεν ρυθμίζεται με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παρατάσεώς της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους, στο οποίο αφορούν.
β) Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν τα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους, ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.
γ) Σε περίπτωση, που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά τον χρόνο καταβολής τους, σύμφωνα με την υπ’ όψιν ρύθμιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

      ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε για την 19-12-2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076  ΦΑΞ 210-8822914
Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.2193
Προς
-τους 59 προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, μελών του ΛΕΔΕ
-τον πρόεδρο της ΄Ενωσης Αμ.Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των  Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου                        
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την αριθ. 273/2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προσκαλέσει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 19η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ, προκειμένου να λάβουν μέρος σε έκτακτη συνεδρίαση.
Τα μέλη της Συνέλευσης, που την συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσουν στα ιδιόκτητα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 29 στην Αθήνα, κοντά στην Πλατεία Βάθη, και θα λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
1)Ανακοινώσεις και ενημέρωση για τον Λ.Ε.Δ.Ε.
2)Εφαρμογή  του νέου πόρου υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. (σχ. Κ.Υ.Α. 61247/2015)
3)Οφειλέτες προς το Λ.Ε.Δ.Ε.-Διαγραφή μελών
4)Διακανονισμοί των οφειλών σε δόσεις
5)Νέα μέλη  (τρόποι προσέλκυσης, προνόμια, παροχές)
6)Τροποποίηση του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.
Επίσης και για την εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε, προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Αντιδρούν οι δικαστές στη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες»

Άγρια κόντρα του Χαράλαμπου Αθανασίου με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνουγια τις προαγωγές των δικαστών 


Η «κόντρα» του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου- Χριστοφίλου, αλλά και η πρόσφατη  δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου περί δικαστικών πραξικοπημάτων, όπως και η δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες», πυροδότησαν το κλίμα της γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ).

Κατ΄  αρχάς, η  πρόεδρος της  ΕΔΕ Μαργαρίτα Στενιώτη κατά τις εργασίες της  γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, αναφέρθηκε  στην αδυναμία της πολιτείας να λάβει μέτρα που θα βοηθήσουν την Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι το έργο του δικαστή δεν είναι μία απλή διεκπεραίωση υποθέσεων.

Η κυρία Στενιώτη, τόνισε ακόμη, ότι η απόδοση ευθυνών για καθυστερήσεις είναι ατεκμηρίωτη και άδικη. 

«Η πολιτεία δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός».

Ακόμη, η κυρία Στενιώτη αναφέρθηκε στα άλυτα προβλήματα της Δικαιοσύνης σημειώνοντας ότι στο Πρωτοδικείο το 2014 δημοσιεύτηκαν 97.000 αποφάσεις με 100 οργανικά κενά. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι οργανικές θέσεις είναι 596, ωστόσο σήμερα σε αυτά υπηρετούν 428 δικαστές. Στην Εισαγγελία, οι θέσεις είναι 323 και υπηρετούν 250. «Οι συνθήκες εργασίας είναι τριτοκοσμικές. Τα μέτρα ασφαλείας ελλιπή. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε μία χειροβομβίδα στο Πταισματοδικείο», είπε με νόημα.

Ωστόσο τόνισε ότι είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι «στο υπουργείο Δικαιοσύνης εργάζονται προς την κατεύθυνση της πλήρους μηχανοργάνωσης και πως σε όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές συμμετέχουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργούν».
  

Ο πρόεδρος της Βουλής
Η κυρία Στενιώτη απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης για το πόθεν έσχες των δικαστών (σ.σ.: δήλωσε, ότι πρέπει να δημοσιεύονται και κυρίως εκείνα των ανώτατων δικαστών και όχι των Πρωτοδικών), αλλά και στις φράσεις του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελόπουλου περί «δικαστικών πραξικοπημάτων».

Στην περίπτωση του κ. Βούτση,  είπε η κυρία Στενιώτη, «δόθηκε η εντύπωση ότι οι δικαστικοί λειτουργοί αρνούνται να δημοσιοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να αποκρύψουν παράνομες ενέργειες πλουτισμού τους,  παραβλέποντας ο πρόεδρος της Βουλής, ότι όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, για τους οποίους μια τέτοια δημοσιοποίηση δεν ενδείκνυται, εν όψει των κινδύνων που ενέχει η πρόσβαση οιουδήποτε πέραν των αρμοδίων προς έλεγχο οργάνων στα στοιχεία αυτά, καθώς διατρέχουν τον κίνδυνο εγκλημάτων ή άλλων πράξεων εναντίων τους εκ μέρους διαδίκων ή προσώπων των οποίων υποθέσεις εκδίκασαν».

Στη συνέχεια, ανέφερε η πρόεδρος της ΕΔΕ, ο κ. Βούτσης δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση θα αφορά μόνο τους υψηλόβαθμους δικαστές και όχι στους Πρωτοδίκες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαφθορά είναι στους υψηλόβαθμους δικαστές.

Στη δεύτερη περίπτωση - συνέχισε η κυρία Στενιώτη-  ο κ. Παπαγγελόπουλος, μίλησε για «δικαστικά πραξικοπήματα, δίχως περαιτέρω διευκρινίσεις, δίχως να αναφέρει στοιχεία,
 δίχως να κατονομάζει τους «πραξικοπηματίες» και να προσφεύγει αρμοδίως προς  έλεγχο αυτών προσβάλλει το σύνολο των δικαστικών λειτουργών και αποδομεί το θεσμό της Δικαιοσύνης». 

« Η Δικαιοσύνη είναι σύμφυτη με την έννοια του  το κράτους δικαίου, με την ίδια την έννοια της δημοκρατίας»,  πρόσθεσε και έκλεισε την ομιλία της  λέγοντας; «Όλοι έχουμε όραμα για αυτήν. Την θέλουμε ανεξάρτητη, θωρακισμένη από αθέμιτες επιρροές, αξιόπιστη, ποιοτική, αποτελεσματική, ταχεία, εγγυήτρια της τήρησης των ατομικών  δικαιωμάτων των πολιτών».
 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης
Από την πλευρά του  υπουργός Δικαιοσύνης  Νικόλαος Παρασκευόπουλος, τόνισε  ότι η οικονομική κρίση πλήττει την Δικαιοσύνη, ενώ παραδέχθηκε ότι ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή με την είσοδο του νέου έτους, έχει πολλές προβληματικές διατάξεις.

Ακόμη, μεταξύ των άλλων, ο κ. Παρασκευόπουλος, ανέφερε: «Η νομοθεσία θα έπρεπε να δίνει λύσεις. Δυστυχώς το τελευταίο καιρό η νομοθεσία παράγεται τόσο γρήγορα που δυσκολεύει η αφομοίωση της. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ήταν προαπαιτούμενο. Ψηφίστηκε με ταχύτητα και τώρα θα τεθούμε αντιμέτωποι με τα λειτουργικά του προβλήματα. Κάναμε το παν, ώστε να αναδείξουμε ότι κάποια από τα σημεία του Κώδικα έχουν αδυναμίες. Έχουν πειστεί οι δανειστές ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αξιολογηθούν από την αρχή. Επιτέλους η προσπάθεια φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει καρπούς».
 
Αναφερόμενος στις βολές που δέχθηκε ο κ. Παπαγγελλόπουλος για την φράση του περί δικαστικών πραξικοπημάτων, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε λέγοντας ότι «όσα είπε εξέφραζαν μία ευχή προκειμένου να διαφυλάξει τη Δικαιοσύνη από φαινόμενα που μπορούν να διαταράξουν την λειτουργία της».

Η αντιπρόεδρος της Βουλής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, μίλησε για την επαναφορά του διλήμματος: Ασφάλεια ή προστασία των δικαιωμάτων, μετά την επίθεση στο Παρίσι, ζητώντας από τους δικαστές να προβληματιστούν, αφού είναι εκείνοι που αποδίδουν δίκαιο.

Απαντώντας στις αιχμές στο πρόσωπο του προέδρου της Βουλής, η κυρία Χριστοδουλοπούλου είπε «ότι οι βουλευτές είναι ύποπτοι και πρέπει να αποδείξουν την αθωότητά τους και  αυτό ήθελε να αναδείξει ο πρόεδρος της Βουλής» και προσέθεσε ότι   πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν ζητήματα διαφθοράς συναρτώνται με ζητήματα πολιτικής, γιατί αποδιαρθρώνουν την δημοκρατική νομιμοποίηση».


Κόντρα Αθανασίου – Θάνου
Αιχμηρός ήταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος «έριξε τα βέλη» του στην πρώην  υπηρεσιακή Πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της ΕΔΕ  και νυν πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, ενώ ακολούθησε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.
 
Αναλυτικότερα, ο  κ. Αθανασίου, χαρακτήρισε εξωφρενικές τις πρόσφατες προαγωγές των δικαστών λέγοντας: «Τέτοια προσβολή που έγινε δεν έχει γνωρίζει ποτέ το δικαστικό σώμα. Παραλείψατε 47 ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Η Ν.Δ. δεσμεύεται ότι θα αποκαταστήσει αυτές τις αδικίες».

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης,  αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ.  Παπαγγελόπουλου,  ανέφερε ότι  «ως πρώην εισαγγελέας έπρεπε να ξέρει ότι δεν πρέπει να προσβάλλονται έτσι οι δικαστές...».
 
Η κυρία Θάνου  απάντησε στα όσα ανέφερε ο κ.   Αθανασίου, με τον οποίο είχε έναν  έντονο διάλογο.
 
«Μιλήσατε για παραλείψεις... Εσείς παραλείψατε την κυρία Κυττέα.... Δεν αντιδράσατε όταν παραλείφθηκε η κυρία Ασημακοπούλου από αντιπρόεδρος... Δεν αντιδράσατε όταν παραλείφθηκε   ο κ. Κουτρουμάνος...που στη συνέχεια έγινε πρόεδρος... Μας είπε σήμερα ο κ. Αθανασίου για αυτήν την διάταξη που μας έκοψε το μισό των αναδρομικών... Για την δισταυρία, δεν είπε ότι έγινε 5 ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών...χωρίς ενημέρωση μας..»
 
Αθανασίου: «Υπάρχει παραπληροφόρηση όλα είναι αναληθή, η δισταυρία ήταν αίτημα της Ένωσης προς την Στενιώτη. Θέλω το λόγο»
Στενιώτη:
 «Είχατε τον λόγο, δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο τώρα».
Αθανασίου: «Πρέπει να είστε πιο εγγενής και να δίνετε τον λόγω όταν σας ζητείται...

Θάνου (αφού σηκώνεται όρθια): Πρέπει να απαντήσω όταν λέγεται ότι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου παραπληροφορεί».


Αθανασίου: «Η Ένωση οφείλει να κρατάει ίσες αποστάσεις από τα κόμματα».
            
Μετά το τέλος των εργασιών της γενικής συνέλευσης, ο κ. Αθανασίου δήλωσε: «Στην κριτική που άσκησα για την κατάφωρη παραβίαση της δικαστικής επετηρίδας κατά την οποία κατακρεουργήθηκαν 47 ανώτατοι δικαστές, αντί να απαντήσει ο παριστάμενος υπουργός Δικαιοσύνης, απάντησε η ευνοημένη Βασιλική Θάνου. Απίθανα πράγματα».

 
Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, επανέφερε και πάλι  το ζήτημα της παράτασης του ωραρίου των δικαστηρίων κατά 2 με 3 ώρες, λέγοντας   ότι η  εμμονή στη θέση να μην λειτουργούν πέραν του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών δεν βοηθάει την Δικαιοσύνη.
 
Επίσης, τόνισε ότι η εισαγγελική λειτουργός  ότι η  καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, έχει συνέπειες στην οικονομική ζωή της χώρας και προσέθεσε ότι
οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να εργαστούν περισσότερο,  τα πινάκια πρέπει να εξαντλούνται  και η πολιτεία να δώσει πόρους για να καλυφθούν τα κενά των δικαστικών λειτουργών.
Η Ειρήνη Γιανναδάκη
Η πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Ειρήνη Γιανναδάκη, ανέφερε ότι είναι κουραστικό και άχαρο να επαναλαμβάνουμε πράγματα γνωστά, αυτονόητα και  χιλιοειπωμένα και  προσέθεσε με νόημα: «Πόσο πολύ θίγονται οι αρμόδιοι, όταν και εάν τα ακούνε. Δεν  μπορούμε όμως και να σιωπούμε. Γιατί αυτό θα εκληφθεί ως αδυναμία ή φόβος».

Ακόμη, η κυρία Γιανναδάκη ανέφερε, μεταξύ των άλλων,   ότι το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να βλέπει τους δικαστικούς λειτουργούς ως δημοσίους υπαλλήλους. Και δεν ενδιαφέρονται για την ποιοτική αναβάθμιση του έργου τους.  Η κρίση ενίσχυσε αυτήν την κατάσταση, προκαλώντας θέματα σεβασμού στο κράτος δικαίου.

Κλείνοντας, η κυρία Γιανναδάκη είπε:

«Επειδή έγινε αναφορά στο πόθεν έσχες, να σημειωθεί ότι το μέτρο της δημοσιοποίησης δεν εφαρμόζεται πουθενά, παρά μόνο  στην Ρουμανία.

Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει καν πόθεν έσχες. Θεωρούμε υποκριτικό το γεγονός ότι θα υπάρξει πάταξη της διαφθοράς με την δημοσιοποίηση του. Πέραν από τα σχόλια σε επίπεδο κουτσομπολιού και της στοχοποίησης ορισμένων λόγω των ειδικών καθηκόντων που ακούν δεν εξυπηρετούν την διαφάνεια, αλλά αυτό που φαίνεται και όχι ό,τι πραγματικά συμβαίνει».
 
http://www.protothema.gr  Παναγιώτης Τσιμπούκης 

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 5-12-2015

OΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                   Αθήνα, 5-12-2015

Απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας- Αποχή των δικηγόρων από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο, 5/12/2015 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να καθορίσει την στάση του δικηγορικού σώματος ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που τίθεται σε ισχύ την 1-1-2016 και στον οποίο αντιτίθεται σύσσωμος ο νομικός κόσμος της χώρας. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Yπουργός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε πριν λίγες ημέρες ανταπόκριση των θεσμών στα αιτήματα επανεξέτασης διατάξεων του νέου Κώδικα. Όπως είπε ο Yπουργός, εκπρόσωποι τους δέχθηκαν να συζητήσουν τα λειτουργικά και πρακτικά προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του.
Ο κ. Παρασκευόπουλος ανέφερε ότι έχει αποσταλεί στο κουαρτέτο των θεσμών υπόμνημα του υπουργείου με συγκεκριμένα θέματα προς επανεξέταση και ζήτησε την άμεση συνδρομή της Ολομέλειας  στη σύνταξη ενός αναλυτικού κειμένου με τα προβλήματα που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η υλοποίηση του νέου ΚΠολΔ.
Ο Υπουργός δέχθηκε στη συνέχεια σωρεία ερωτήσεων και κριτική για τη στάση του υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα ενώ τέθηκαν και τα πάγια αιτήματα των δικηγόρων για μειώσεις των παραβόλων και του δικαστικού ενσήμου. Ο κ. Παρασκευόπουλος απάντησε ότι όλα τα αιτήματα θα τεθούν προς επεξεργασία σε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα απονομής της Δικαιοσύνης και οργάνωσης των Δικαστηρίων.  
Στη συνέχεια και αφού ο Υπουργός αποχώρησε, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Β. Αλεξανδρής, ενημέρωσε αναλυτικά το σώμα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σχετικά με τον ΚΠολΔ, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, το δικηγορικό σώμα ανέλαβε να ενημερώσει απευθείας τους εκπροσώπους των θεσμών για τα αδιέξοδα που θα προκαλέσει η εφαρμογή του νέου Κώδικα στα δικαστήρια, εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων σε δικαστές, διοικητικό προσωπικό και υποδομές.
Ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε ότι έχει  ήδη αποστείλει δύο επιστολές στο Υπουργό Δικαιοσύνης, με τις οποίες επισημαίνει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Υπουργός να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στο ΚΠολΔ ώστε να αποκατασταθούν, όπως είπε, η δίκαιη δίκη και η ταχεία αλλά και ορθή απονομή της Δικαιοσύνης που πλήττονται από το νέο Κώδικα.
Ανέφερε επίσης ότι αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις των Δικηγόρων  απεστάλη στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μario Draghi, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjorn Jangland, την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde, τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Chris Allen και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δ.Ν.Τ. στο κουαρτέτο Declan Costello και Wes McGrew αντίστοιχα. Ο κ. Juncker, απάντησε ότι η επιστολή διαβιβάσθηκε στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή για θέματα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών Fonseca Morillo της Κομισιόν και θα υπάρξει σύντομα απάντηση στις προτάσεις του Δικηγορικού Σώματος.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η απάντηση του Declan Costello, ο οποίος με επιστολή του δηλώνει ότι τα αιτήματα του δικηγορικού σώματος θα εξετασθούν και θα απαντηθούν.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας συναντήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους  των κοινοβουλευτικών κομμάτων  στους οποίους εξέθεσε τις θέσεις του δικηγορικού σώματος και ενημέρωσε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές προκειμένου να τεθεί το ζήτημα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη ο ευρωβουλευτής Κ. Χρυσόγονος, κατέθεσε ερώτηση με την οποία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για το αν έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
Ο κ. Αλεξανδρής τόνισε επίσης ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η αναλυτική επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Εφέτης κ. Γεωργουλέας, ο οποίος  παρέθεσε τα πρακτικά προβλήματα που θα προκαλέσει η εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας επεσήμανε ωστόσο ότι όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, οι όποιες αλλαγές στον ψηφισθέντα νέο ΚΠολΔ, δεν μπορεί να γίνουν με μονομερή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά απαιτείται η συμφωνία των θεσμών.
Η Ολομέλεια μετά από ανταλλαγή απόψεων, ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής για πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου έως και τη Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015. Εξουσιοδότησε επίσης την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων να συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 5-12_2015

Συνεχής ενημέρωση
Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου
Έναρξη με ομιλία Υπουργού:
Το κουαρτετο δεχεται να συζητησει τα λειτουργικα προβληματα του νεου ΚΠολΔ.
Αναμονη εως την Τριτη για προτασεις απο Ολομελεια.
Αλεξανδρης:Εαν ερθει η 1 Ιανουαριου και δεν υπαρξει αντίδραση απο κουαρτετο;
Υπουργος: Το υπουργειο θελει ενα λειτουργικο τροπο πολιτικης δικονομιας.
Ερωτησεις Προεδρων
Σκληρή κριτική στον Υπουργό.
Προτροπή να παραιτηθεί.
Υπουργός: μη δημόσια διαπραγμάτευση. Άδικη κριτική. Σωστές παρατηρήσεις. Αλλαγές δτεν γίνονται σε μια μερα.
Αποδοκιμασίες στον Υπουργό.
ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ.
Εντονες αντιδρασεις για ΚΠολΔ, Ασφαλιστικο κλπ, απο οσους Προεδρους ελαβαν το λογο.
Υπουργος:η πιεση ολων οδηγησε σε διαθεση κουβεντας απο κουαρτετο
Αυξηση αμοιβων Δικαστικων Επιμελητων;
Ουσιαστικα ο Υπουργος δεν απαντησε παρα τις επιμονες ερωτησεις
Αναχώρηση Υπουργού.
13:00 Εισήγηση Αλεξανδρη:
Εχει νοημα η οποιαδηποτε αποχη;
Απέναντι σε ποιον στρέφεται;
Σιγουρα όχι απέναντι στο Υπουργείο το οποίο δεν ελέγχει την κατάσταση.
Επιλογές;
Αφού όλα εξαρτώνται από κουαρτέτο;
Ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη πρέπει να γίνει το σύνθημά μας.
Σχηματισμός επιτροπής που θα μιλήσει με κουαρτέτο.
Έρχεται καταιγίδα από μέτρα ο ΚΠολΔ θα ναι αμελητέα περίπτωση μπροστά σε όσα έρχονται.
Πόσο χρήσιμη είναι μια αποχή σήμερα;
2:00 Βαλεργάκης: δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την αποχή, στο παρελθόν είχε αποτελέσματα. Προταση αποχη 8 εως 18 Δεκεμβρίου, νεα ολομέλεια 18 Δεκεμβρίου, πανελλαδική συγκέντρωση δικηγόρων 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, Αποκλεισμός συμβολικά δικαστικών μεγάρων την 16 Δεκεμβρίου 9.00 εως 12.00π.μ. και συνεννόηση με συμβολαιογράφους και δικ. Επιμελητές για κοινές δράσεις
2.15 Μπέσκος πρόταση αποχή διαρκείας
2.40 Γιωγλή όχι τώρα αποχή. Αποχή από 1η Ιανουαρίου σε ότι αφορά το νέο ΚΠολΔ.
4.25 Διακοπή για συγκληση Συντονιστικής
Πρόταση Συντονιστικής: αποχή 9 έως 15 Δεκεμβρίου και σύγκληση Συντονιστικής στις 18 Δεκεμβρίου
Ομόφωνα δεκτή
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας απειλεί με μπλακ άουτ τα δικαστήρια

«Θέλουμε έναν στρατό δικαστών για να εφαρμόσουμε τον νέο νόμο.Διαφορετικά θα βουλιάξουμε». Κραυγή αγωνίας από τους δικαστές, οι οποίοι καλούνται από τον νέο χρόνο να εφαρμόσουν τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που «πέρασε» μετά το καλοκαίρι ως ένα από τα προαπαιτούμενα, χωρίς ωστόσο να βρίσκει απολύτως σύμφωνο το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας (αλλά και της Ευρώπης), αυτό της Αθήνας, είναι ανέτοιμο να θέσει σε εφαρμογή το νέο σχέδιο του Κώδικα που φέρνει τα... πάνω κάτω σε όλες τις νομικές διαδικασίες μεταξύ των πολιτών.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ήδη έχουν προσδιοριστεί οι αστικές δίκες μέχρι και τις αρχές του 2019. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη καταθέσει αγωγές θα πρέπει να τις δικάσουν με όσα προέβλεπε ο παλιός Κώδικας, ενώ όσοι καταθέτουν αγωγές από 1/1/2016 θα τις δικάζουν με τον νέο. Ετσι, οι δικαστές για τρία τουλάχιστον χρόνια θα δικάζουν με δύο συστήματα. Δικαστές και δικηγόροι δηλώνουν με βεβαιότητα ότι ο θεσμός θα αποτύχει, αφού το πολύ σε έναν χρόνο το Πρωτοδικείο της Αθήνας θα έχει «βουλιάξει». Οι δικαστές χρεώνονται ήδη διπλάσιες δικογραφίες, με αποτέλεσμα όχι την επιτάχυνση αλλά το αντίθετο...
Με τον νέο Κώδικα, ο οποίος φιλοδοξεί να «τρέξει» τους ρυθμούς στην αστική δίκη, ο φάκελος πρέπει να κλείσει μέσα σε 165 ημέρες και στη συνέχεια ο δικαστής να βγάλει απόφαση. Οι μάρτυρες καταργούνται και όσα έχουν να πουν μπορούν να συμπεριληφθούν στον φάκελο με τη μορφή της έγγραφης κατάθεσης, ενώ μόνο εάν το κρίνει απαραίτητο ο δικαστής μπορεί να τους καλέσει ενώπιον του δικαστηρίου.
Οι δικηγόροι πιστεύουν ότι οι δικαστές δεν θα μπορούν να φθάσουν σε ασφαλή δικανική κρίση χωρίς να ακούσουν τους μάρτυρες και είναι βέβαιοι ότι θα κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους δίνει ο νόμος για κλήτευση των μαρτύρων σε άλλη δικάσιμο. «Ετσι ο ορισμός δικασίμων θα διπλασιαστεί και τα δικαστήρια θα επιβαρυνθούν και πάλι», λένε δικαστικές πηγές.
Για να βγάλει όμως ο δικαστής γρήγορα απόφαση δεν θα πρέπει να έχει «χρεωμένες» άλλες δικογραφίες όπως συμβαίνει τώρα, που πρέπει να βγάλουν τις υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 2019... Το μέγεθος του βάρους είναι μεγάλο. Κάθε μήνα οι 32 πρόεδροι των πολυμελών και των μονομελών πρωτοδικείων χρεώνονται με 2.700 δικογραφίες. «Για να τα βγάλουμε πέρα», λέει δικαστική πηγή στο «Εθνος της Κυριακής», «πρέπει να πληρωθούν τουλάχιστον οι 48 κενές θέσεις δικαστών και οι 300 των δικαστικών υπαλλήλων. Χωρίς αυτές, τα πινάκια θα "φρακάρουν" και η επιτάχυνση θα αποτελέσει όνειρο θερινής νυκτός».
Ο μεγαλύτερος φόβος των δικαστών όμως είναι αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει με τη νέα χρονιά: το κύμα παραιτήσεων από την παλαιά διαδικασία και η κατάθεση νέας αγωγής με το νέο σύστημα.
Και αυτό φαίνεται πολύ λογικό, αφού για παράδειγμα μια εταιρεία που έχει πάρει δικάσιμο για το 2018 θα θελήσει να δικάσει την υπόθεσή της συντομότερα, δηλαδή να καταθέσει τον φάκελό της μέσα σε 115 ημέρες όπως ορίζει ο νέος Κώδικας και ύστερα από τέσσερις μήνες να περιμένει απόφαση. «Εκεί είναι που θα γίνει μπλακ άουτ» υποστηρίζουν οι δικαστές, τονίζοντας ότι κάθε άλλο από επιτάχυνση έρχεται με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ενδεικτικό του προβληματισμού που υπάρχει και στο υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ότι συνεστήθη μία ομάδα εργασίας με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του νέου νόμου στα δικαστήρια, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Τι αλλάζει
Οι διατάξεις του νέου Κώδικα φέρνουν ανατροπές όχι μόνο επί της διαδικασίας αλλά και επί της ουσίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των δικηγόρων, οι οποίοι δεν αποκλείεται να κατέβουν και πάλι σε απεργίες. Ο ΔΣΑ έχει επανειλημμένα δηλώσει την αντίρρησή του στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υποστηρίζοντας ότι ωφελεί τις τράπεζες και τους ισχυρούς έναντι των οικονομικά ασθενέστερων. Ας δούμε κάποιες από τις βασικές διατάξεις του:
• Οι πλειστηριασμοί θα γίνονται πλέον όχι με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου αλλά την εμπορική. Τι σημαίνει αυτό; Οτι σήμερα οι εμπορικές αξίες είναι πολύ χαμηλότερες από τις αντικειμενικές και πως οι τράπεζες θα μπορούν να βγάζουν ευκολότερα «στο σφυρί» ένα ακίνητο σε χαμηλή τιμή.
• Οι προθεσμίες αντίδρασης του οφειλέτη σε έναν πλειστηριασμό ή μία κατάσχεση συμπτύσσονται δραματικά.
• Το 65% του πλειστηριάσματος περνάει πλέον στις τράπεζες, ενώ το 25% σε αμοιβές εργαζομένων, απαιτήσεων του Δημοσίου και αμοιβών δικηγόρων.
• Ο συνδυασμός των παραπάνω διατάξεων με τα όσα προβλέπουν οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη προκαλούν πονοκέφαλο στους οφειλέτες, κάποιοι εκ των οποίων ανησυχούν ήδη για την τύχη της πρώτης τους κατοικίας.
ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
http://www.ethnos.gr/