ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΕΔΑΔ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων 672 επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην Γαλλία κατά του COVID -19


.

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.

 


 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 23.8.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Το δικονομικό πλαίσιο αποτελεί, αναμφίβολα, αποφασιστικής σημασίας παράμετρο για την ταχεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

2. Οι διατάξεις του ν. 4335/2015 δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν για την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, την ασφάλεια δικαίου και τη διασφάλιση της ισόρροπης θέσης των διαδίκων, όπως η Ολομέλεια έχει ήδη επισημάνει.

3. Η Ολομέλεια, από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση του ΚΠολΔ , κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των δυσλειτουργιών και προβλημάτων, που έχουν παρατηρηθεί.

Οι προτάσεις της Ολομέλειας έγιναν εν μέρει δεκτές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα να υπάρξουν βελτιωτικές ρυθμίσεις σε επιμέρους διατάξεις, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του σχετικού, υπό διαβούλευση, σχεδίου νόμου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 938 ΚΠολΔ καθιστά επιτρεπτή πλέον την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης στην περίπτωση κατάσχεσης κινητών και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Παρέχεται με τον τρόπο αυτό δικαστική προστασία σε οφειλέτες, η οποία δεν προβλεπόταν από το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο.

Β) Στην τακτική διαδικασία, για την εκκίνηση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων λαμβάνεται πλέον υπόψη η λήξη της προθεσμίας επίδοσης (και όχι κατάθεσης) της αγωγής και παρατείνεται η προθεσμία επίδοσης της αγωγής για τους κατοίκους εξωτερικού και τους αγνώστου διαμονής. Επίσης, ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σε ημέρες και όχι σε μήνες.

Γ) Προβλέπεται πλέον προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών για την προσθήκη-αντίκρουση στις ειδικές διαδικασίες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προετοιμασία, αξιολόγηση και αντίκρουση των προτάσεων του αντιδίκου.

Δ) Στην ανακοπή τρίτου, κατ’ άρθρο 936 ΚΠολΔ, δύναται πλέον να σωρευτεί και αίτημα απόδοσης του πράγματος.

Ε) Υπάρχουν βελτιωτικές ρυθμίσεις στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 950, 959,965,966,972,975,995,1002).

4. Το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ, παρά τις όποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις του, δεν επιλύει τα προβλήματα, που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή του ν. 4335/2015, διαιωνίζει το καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας και προκρίνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών σε βάρος της προστασίας της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και δη των πλέον ευάλωτων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εμμονή της Κυβέρνησης να εισάγει το θεσμό της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις.

Η πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης, πέραν των ζητημάτων συνταγματικότητας που εγείρονται ως προς τον διάχυτο δικαστικό έλεγχο, στερεί από τους πολίτες την κρίση και προστασία στους προβλεπόμενους βαθμούς δικαιοδοσίας και στο ρυθμιστικό της πλαίσιο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν, κυρίως, υποθέσεις τραπεζικών συμβάσεων και δανείων, εργατικών διαφορών και υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις μας που αφορούν ιδίως:

- Στην κατάργηση της αποκλειστικά έγγραφης διαδικασίας στην τακτική διαδικασία και τη δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Μάλιστα, η Κυβέρνηση δεν δέχθηκε ούτε την πρότασή μας για κατάργηση της τυπικής συζήτησης της υπόθεσης , η οποία μόνο καθυστερήσεις επιφέρει ούτε τη δυνατότητα αναβολής, με αίτημα του διαδίκου, μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, με κίνδυνο ερημοδικίας του.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η προβλεπόμενη σήμερα διαδικασία όχι μόνο δεν οδήγησε στην πολυδιαφημιζόμενη επιτάχυνση της δίκης αλλά αντίθετα οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις, στην αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στη δημιουργία πολλών προβλημάτων, που έθεταν σε κίνδυνο δικαιώματα διαδίκων.

- Στην επαναφορά του άρθρου 938 ΚΠολΔ στην μορφή που είχε πριν την ισχύ του ν. 4335/2015. Η διάταξη του άρθρου 938, ως προωθείται, παρέχει κόλουρη προστασία στους οφειλέτες αφού στερούνται, επί της ουσίας, του δικαιώματος αναστολής της εκτέλεσης επί κατάσχεσης ακινήτων, το οποίο προβλέπεται μόνο σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου μέσου. Και τούτο, σε μία εποχή ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια αυξημένης προστασίας των οικονομικά αδυνάτων και ευάλωτων πολιτών.

- Στην κατάργηση του αγωγόσημου στις αναγνωριστικές αγωγές

- Στη δυνατότητα άσκησης αναίρεσης κατά απόφασης επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

- Σε διατάξεις, που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση, όπως η εντολή προς εκτέλεση να υπογράφεται μόνο από δικηγόρο (927) και η δήλωση τρίτου, κατ’ άρθρο 985, να γίνεται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας , όπου γίνεται η κατάσχεση.

Τέλος, ως προς τις μεταβατικές διατάξεις, η πρόβλεψη διαφορετικού χρόνου ισχύος σε πλειάδα διατάξεων δημιουργεί παράλληλα δικονομικά πλαίσια και κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και για την τακτική της Κυβέρνησης να θέσει σε διαβούλευση, εν μέσω θέρους, ένα τόσο κρίσιμο σχέδιο νόμου.

Η Συντονιστική Επιτροπή δηλώνει ότι θα παρέμβει κατά τη διαδικασία της νομοθέτησης για την υιοθέτηση των προτάσεών της και την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμμείνει στις θέσεις της θα προχωρήσει σε στοχευμένου χαρακτήρα κινητοποιήσεις.

Προς τούτο, συγκαλείται η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 31.8.2021.

Είναι αδιανόητο σε μία περίοδο, όπου υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις των Ελλήνων πολιτών, η Κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για την επίσπευση μόνο των δικών που αφορούν σε υποθέσεις Τραπεζών, Funds , οικονομικά ισχυρών συσσωματώσεων και του ιδίου του Δημοσίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 Συνεδρίαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (διαδικτυακά) την Τρίτη 31-8-2021 το μεσημέρι, με θέματα τροποποιήσεις ΚΠολΔ, νομική βοήθεια κλπ.

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας θα συνεδριάσει διαδικτυακά τη Δευτέρα 23-8-2021 και ώρα 12 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα. μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ.  

ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΜΑΚ

 Εξεδόθη η αποφαση ΕπΑΝ ΣΤΕ 133/2021 , η οποία απέρριψε αίτηση αναστολής 46 μελών των ΕΜΑΚ( Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών) κατά πραξεως του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος από 18.5 2021.

Με την πράξη αυτή κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ο εμβολιασμός ολων των ΕΝΣΤΟΛΩΝ που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες.
Όσοι δεν εμβολιαστούν ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ μεν στο Πυροσβεστικό σώμα , ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ όμως υποχρεωτικώς στις υπηρεσίες ΕΜΑΚ από εμβολιασμένους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού σώματος.

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 Με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του στις 17-8-2021, το Πρωτοδικείο Κιλκίς απέρριψε αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής σε υπάλληλο, η οποία επικαλούμενη πρόβλημα υγείας (από τα μη αναφερόμενα στην σχετική ΚΥΑ , για τα οποία υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από τον εμβολιασμό) ζητούσε να συνεχίσει να εργάζεται ανεμβολίαστη.

Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ανώτατων Δικαστηρίων Ευρωπαϊκών Κρατών αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία έκριναν συνταγματικό και νόμιμο τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, η νομολογία στη χώρα μας φαίνεται να παγιώνεται στο ίδιο συμπέρασμα .

19 εργαζόμενοι στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του δήμου Βόλου προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται ανεμβολίαστοι.

 

Παρά το γεγονός πως η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημέρωσε εμπρόθεσμα το προσωπικό της για τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 19 εργαζόμενοι της προσέφυγαν στις 9 Αυγούστου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα με αντικείμενο την υποχρέωση της δημοτικής επιχείρησης, προσωρινά και μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί ασκηθησόμενης τακτικής αγωγής, να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της πρώτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού και παρά τη μη επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ταυτόχρονα, αιτήθηκαν την έκδοση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο προσωρινά και μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της σχετικής αίτησής τους, να υποχρεωθεί η δημοτική επιχείρηση να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αντιδίκων παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της πρώτης δόσης εμβολίου και παρά τη μη επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού από αυτούς. 

Η αίτηση των εργαζομένων για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής συζητήθηκε στις 12 Αυγούστου ενώπιον του αρμοδίου προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και απερρίφθη με την αυθημερόν εκδοθείσα απόφαση του δικαστηρίου. Υστερα από την εξέλιξη αυτή, η δημοτική επιχείρηση επέβαλε το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε 6 ανεμβολίαστους εργαζομένους της. 

πηγή: https://www.reader.gr

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας ανακοινώνει ότι: Παρασκευή και Σαββατο 6 και 7-8-2021 καθώς και Δευτέρα και Τρίτη 9 και 10-8-2021 και κατά τις ώρες 10 π.μ έως 1 μ.μ θα συγκεντρώνει στα γραφεία του (οπίσθια είσοδος Δικαστικού Μεγάρου Δράμας) είδη πρωτης ανάγκης και συγκεκριμένα
Βρεφικά είδη, όπως:
Γάλα βρεφικό,
Μπιμπερό,
Κρέμες (έτοιμες, σε ατομικά βαζάκια),
Μωρομάντηλα,
Πάνες
Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως:
Χαρτί υγείας,
Σερβιέτες,
Σαμπουάν-αφρόλουτρα (ατομικές συσκευασίες,)
Οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες (ατομικές συσκευασίες),
Μπατονέττες,
Ξυραφάκια,
Σαπούνια,
Αφρός ξυρίσματος (μόνο μικρές συσκευασίες)
Υγειονομικό υλικό, όπως: -
Βαμβάκι,
Γάζες,
Επίδεσμοι,
Φυσιολογικοί οροί,
Αντιϊσταμινικές αλοιφές,
Αντισηπτικά,
Αυτοκόλλητες γάζες για τραύματα,
Ψυκτικά σε σπρέυ για τραύματα,
Παυσίπονα & ασπιρίνες,
προκειμένου να αποσταλούν σε πυρόπληκτους αλλά και σε όσους επανδρώνουν τις δυνάμεις αντιμετώπισης των πυρκαιών ανά την Ελλάδα. Καλούμε τους δραμινούς συμπολίτες μας να ανταποκριθούν στις κρίσιμες αυτές ώρες, στην ανάγκη ενίσχυσης των συνανθρώπων μας και της προσπάθειας που αυτοί καταβάλλουν.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη και με αφορμή την πρόσφατη υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από τη δέσμευσή της για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων της χώρας, διαμαρτύρεται έντονα για την εξαίρεση των δικηγόρων από τη χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ, παρά τις περί του αντιθέτου ρητές, ακόμη και εγγράφως, διατυπωμένες δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, καθώς και του ίδιου του Πρωθυπουργού, και παρά τις ρητές δημόσιες ανακοινώσεις κορυφαίων Υπουργών της Κυβέρνησης, οι οποίοι άπαντες αναγνώριζαν το αυταπόδεικτο, δηλαδή ότι  το Δικηγορικό Σώμα πλήττεται ευθέως από την αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων της Χώρας, την αναστολή λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων καθώς και από την υπολειτουργία όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι οποίες ισοδυναμούν και επιφέρουν την ουσιαστική αναστολή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας των δικηγόρων.
Η ανωτέρω στάση της Κυβέρνησης και κορυφαίων Υπουργών αυτής, αποτελεί κατάφωρη ανακολουθία, ύψιστο ερασιτεχνισμό και, εν τέλει, απόλυτο εμπαιγμό των δικηγόρων, που - σε καμία περίπτωση - δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές και, μάλιστα, αυτές τις δύσκολες ώρες, όταν οι μαχόμενοι δικηγόροι δε διαθέτουν καμία άλλη πηγή εισοδήματος και η βοήθεια της Πολιτείας κρίνεται επιτακτικώς αναγκαία για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών τους, όπως ισχύει και για άλλες επαγγελματικές ομάδες.
Οι δικηγόροι, με κλειστά τα Δικαστήρια, τα Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά Γραφεία, με τους πελάτες μας να αδυνατούν έστω να προσέλθουν στα γραφεία μας λόγω απαγορεύσεως της κυκλοφορίας, είναι αυτονόητο και πασιφανές ότι έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε, όχι γιατί το επιλέξαμε, αλλά γιατί υποχρεωθήκαμε (ορθώς) από την Πολιτεία.
Η κατάταξή μας στον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων και η αντιμετώπισή μας από την Πολιτεία ως “εμπόρων”, ισχύει για την Κυβέρνηση μόνον όταν πρόκειται οι δικηγόροι να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ, να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, υψηλούς φόρους χωρίς καμία φοροαπαλλαγή, να διατηρούν μηχάνημα ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) και να στηρίζουν το Κράτος με την προκαταβολή φόρων τους οποίους όλοι οι δικηγόροι (προ-)καταβάλλουν, μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων τους, σε κάθε δικαστική ενέργεια και πράξη, ενώ, αντιθέτως, δεν ισχύει, όταν η Πολιτεία μας κατατάσσει στον ειδικό κλάδο των επιστημόνων, οι οποίοι δε δικαιούνται καμίας κρατικής ενίσχυσης, έστω και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που, με κυβερνητικές (ορθές) αποφάσεις, ανεστάλη, παντελώς, το αντικείμενο της εργασίας μας. 
Όφειλε η Κυβέρνηση να γνωρίζει και, μάλιστα, πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σαράντα χιλιάδων (40.000) δικηγόρων της Χώρας δεν ανήκει σε δικηγορικές εταιρείες, δεν είναι υπάλληλοι και συνεργάτες μεγάλων δικηγορικών γραφείων που ευδοκιμούν, κατά τεκμήριο, μόνον στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις, δεν έχουν υπαλλήλους και έμμισθες θέσεις, δεν λαμβάνουν πάγιες αντιμισθίες από έμμισθες εντολές, αλλά, αντιθέτως, αγωνίζονται κατά μόνας, χωρίς υπαλλήλους, με αξιοπρέπεια και αυταπάρνηση, να επιτελέσουν τον ρόλο που η Πολιτεία τους έχει αναθέσει, ως συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, ως υπερασπιστές των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και ως το καταφύγιο αυτών που πλήττονται από αυθαιρεσίες ακόμη και του ιδίου του Κράτους. 
Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων, η οποία στέκεται όρθια και μάχεται για την υπεράσπιση και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, πληροφορεί την Κυβέρνηση ότι ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΕΙ το ανωτέρω κρατικό επίδομα, όχι γιατί δεν έχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης, αλλά γιατί ΑΠΑΙΤΕΙ να αντιμετωπισθούν οι δικηγόροι ισότιμα με τους λοιπούς πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους (που ορθώς θα λάβουν το επίδομα που ανακοινώθηκε) καθώς και να σταματήσει η εν τοις πράγμασι αναπαραγωγή κοινωνικοοικονομικών στερεοτύπων, τα οποία ανήκουν σε πολύ μακρινές εποχές και ουδεμία σχέση έχουν με τη σημερινή πραγματικότητα και την οικονομική δυνατότητα του συνόλου του δικηγορικού κόσμου.
Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας δηλώνει κατηγορηματικά, προς κάθε κατεύθυνση, ότι η προσβολή της αξιοπρέπειας των δικηγόρων, ο εμπαιγμός και η κοροϊδία που έχουμε υποστεί, η συκοφάντησή μας και η πλήρης υπαναχώρηση της Κυβέρνησης σχετικά με την οικονομική ενίσχυσή μας παραβιάζουν, κατάφωρα, κάθε αρχή ισονομίας και κράτους δικαίου, έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση των δικηγόρων της Χώρας με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον και οδηγούν, αναπόδραστα, στην ηθική και κοινωνική εξόντωσή μας ως επιστημονικού κλάδου, την ίδια στιγμή, μάλιστα, που για άλλους επαγγελματικούς κλάδους, τα κυβερνητικά σχέδια επιφύλασσαν πλήρη καταβολή του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, ακόμη και σε όσους δεν εργάζονται, και, επιπλέον, άδειες ειδικού σκοπού.
Τα δε αόριστα μέτρα, τα οποία η Κυβέρνηση μας «προσφέρει», στην παρούσα καταστροφική για το δικηγορικό κλάδο περίοδο, για μία μελλοντική ψηφιακή κατάρτισή μας, την οποία, σημειωτέον, ουδέποτε ζητήσαμε καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία εξ ημών τη διαθέτει ήδη στην πράξη, αποτελούν, στην ουσία, στυγνή αδιαφορία και κατάφωρη απαξίωση σε βάρος μας. Το ίδιο, ασφαλώς, ισχύει και για τις ανακοινώσεις κυβερνητικών στελεχών περί πιθανής μελλοντικής ένταξής μας στους κλάδους που θα λάβουν την κρατική ενίσχυση, καταλείποντας μόνον φρούδες ελπίδες.
Οι δε δηλώσεις κορυφαίων Υπουργών περί παρατάσεως του τρέχοντος δικαστικού έτους, ως μέτρο επανόδου στην κανονικότητα και ανάκτησης του εισοδήματος των δικηγόρων, παραβλέπουν το γεγονός ότι η παράταση του τρέχοντος δικαστικού έτους, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, σε τίποτε ουσιαστικό δε θα συνεισφέρει για όποιον γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του δικαιικού μας συστήματος.
Επιτέλους, ας αφυπνισθούν και ας επανέλθουν στην πραγματικότητα οι ιθύνοντες,  οι οποίοι προσβάλλουν, με τη στάση και τα λεγόμενά τους, τη συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, επιδεικνύοντας παντελή άγνοια της πραγματικής κατάστασης που βιώνει το δικηγορικό σώμα.
Τέλος, το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας δηλώνει, με το παρόν, ότι προτείνει και αιτείται τα χρήματα των επιταγών κατάρτισης (voucher), με τα οποία η Κυβέρνηση προτίθεται να μας «στηρίξει», να διατεθούν απευθείας, χωρίς κανενός είδους μεσάζοντα, στον ΕΟΔΥ, με σκοπό την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.

Δράμα 27-3-2020

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
        Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος Αμαλία Σαλωνίδου

Το παρόν κοινοποιείται:
Στον κ. Υπουργό Οικονομικών .
Στον κ. Υπουργό Εργασίας .
Στον κ. Υπουργό Ανάπτυξης.
Στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης.
Στους Βουλευτές του Νομού Δράμας.
Στήν Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Αναστολή υποχρεωτικής διαμεσολάβησης εως 30-11-2019

Τελευταία ενημέρωση: αναστολή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης εως 30-11-2019

Αποχή 2 ημερών κατά της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Αποχή 2 ημερών κατά τις ημέρες καταθεσης και ψήφισης του νομοσχεδίου περί υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στη Βουλή αοφάσισε η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

Παράταση αναστολής υποχρετικής διαμεσολάβησης

Παράταση της αναστολής εφαρμογής της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για ένα μήνα, σύμφωνα με το Υπουργείο. Άμεση η κατάθεση νέου νομοσχεδίου περί υποχρεωτικής διαμεσολάβησης που θα περιλαμβάνει κυρίως την τακτική διαδικασία σε διαφορές άνω των 30.000€και περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών.
Ενημέρωση: έως 30-10-2019 η παράταση αναστολής της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-9-2019

Εκτάκτως συνεδριάζει η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την Τρίτη 10 Σεπτεβρίου στην Αθήνα στις 2 μ.μ. με θέμα "υποχρεωτική διαμεσολάβηση". 

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής

Στην Αθήνα την Τετάρτη 4-9-2019 συνεδριάζει εκτάκτως η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας με θέμα την υποχρεωτική διαμεσολάβηση.

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Εγκύκλιος για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας λόγω εκλογών


Εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η υπ` αριθ. οικ27002/3-5-2019 εγκύκλιος για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας λόγω δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, η οποία έχει ως εξής:
Εν όψει της διενέργειας των ευρωεκλογών, καθώς και των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στις 2 Ιουνίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 22η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου 2019.
Στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 5η Ιουνίου 2019.
Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την 22η Μαΐου 2019 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, συνεχίζονται μετά την 5η Ιουνίου 2019.
Ειδικά για: α) το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου οι δικάσιμοι αναστέλλονται από την 20η Μαΐου 2019 έως και την 29η Μαΐου 2019 και
β) το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι εργασίες αναστέλλονται από την 22η Μαΐου 2019 έως και την 31η Μαΐου 2019, και στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 7η Ιουνίου 2019.
Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 22η Μαΐου 2019 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, συνεχίζονται μετά την 7η Ιουνίου 2019.
Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια πλειστηριασμών, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 998 ΚΠολΔ, όπως ισχύει.
Ειδικά, οι εργασίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας αναστέλλονται από τις 24 έως και τις 28 Μαΐου και, σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών από την 31η Μαΐου έως και την 3η Ιουνίου.
Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους


Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Αποφάσεις - Ψηφίσματα του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις Σέρρες οι εργασίες του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων με θέμα: «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη Νέα Εποχή».
Μετά τις εισηγήσεις, τις παρεμβάσεις και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε επί των επιμέρους θεματικών του συνεδρίου, η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκε, μεταξύ άλλων, υπέρ των κάτωθι θέσεων, τις οποίες θα εξειδικεύσει περαιτέρω, όπου απαιτείται, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων:
1. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των δικηγορικών συλλόγων αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξαρτησίας των δικηγόρων και κατ’ επέκταση της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης. Η πρόσφατη αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 89ΚωδΔικ, με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 ν. 4596/2019 κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και τυποποιεί νομοθετικά την πάγια νομολογία των δικαστηρίων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αναγκαίας ανεξαρτησίας των δικηγόρων, εκφράζεται η αντίθεση και σε κάθε προσπάθεια ένταξης των εμμίσθων δικηγόρων στην (δημοσιο)υπαλληλική ιεραρχία. Η ανεξαρτησία του δικηγόρου, τόσο του άμισθου όσο και του έμμισθου, ως δημόσιου λειτουργού, πρέπει να περιφρουρείται σε κάθε περίπτωση και με κάθε νόμιμο μέσο. 
2. Το δικηγορικό σώμα τάσσεται υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, η υπαγωγή στις οποίες πρέπει να είναι εκούσια. Κατά συνέπεια, η υποχρεωτικότητα δεν συνάδει ούτε με την διαμεσολάβηση ούτε με την δικαστική μεσολάβηση.
3. Ο θεσμός της άσκησης είναι αναγκαίος για την απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων προς άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Εξίσου αναγκαία είναι και η αναβάθμιση του θεσμού που αποτελεί υποχρέωση και των δικηγορικών συλλόγων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται: α) η διοργάνωση υποχρεωτικών επαγγελματικών σεμιναρίων για τους ασκούμενους δικηγόρους, β) η νομοθετική κατοχύρωση της ελάχιστης αποζημίωσης των ασκουμένων δικηγόρων και γ) η άμεση ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ). Συγκροτήθηκε Επιτροπή με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλο, προκειμένου να υποβάλει προς την Ολομέλεια σχετικές προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης, την διάρκεια και το περιεχόμενό της.
4. Η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση των δικηγόρων αποτελεί κεντρική αποστολή των δικηγορικών συλλόγων και απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δυνητική δημιουργία Κέντρων δια βίου μάθησης από όσους δικηγορικούς συλλόγους το επιθυμούν, που θα αναλάβουν και την εκούσια (προαιρετική) και χωρίς κόστος πιστοποίηση των δικηγόρων ανά τομέα εξειδίκευσης, καθώς και την εν γένει επιμόρφωσή τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και στις σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε κάθε τομέα δικαίου.
5. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice) αποτελεί θεμελιώδες πρόταγμα για την αναβάθμιση της δικηγορίας, την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπή με συντονιστή τον Σύμβουλο του ΔΣΑ, Παναγιώτη Περάκη, προκειμένου να υποβάλει προς την Ολομέλεια σχετικές προτάσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. 
6. Η νομική βοήθεια (legal aid) εξασφαλίζει το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης όλων και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνών στην Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η επέκταση του θεσμού της νομικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, σε σχέση με όσους προβλέπονται ήδη, όπως η παροχή νομικών συμβουλών, το στάδιο της ποινικής προδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής εξέτασης, ειδικά υπό το πρίσμα των επερχόμενων αλλαγών στον ΚΠΔ, καθώς  και οι υποθέσεις αλλοδαπών.
7. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του κοινωνικού ρόλου των δικηγορικών συλλόγων προτείνεται η συνεργασία των δικηγορικών συλλόγων με κοινωνικούς φορείς για θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, προτείνεται η δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για την ενδοοικογενειακή βία και τον σχολικό εκφοβισμό, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και σχετικούς κοινωνικούς φορείς.
8. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και λοχείας τωνγυναικών δικηγόρων προτείνεται: α) Στο πλαίσιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών ΕΦΚΑ να προβλεφθεί επιδότηση για απώλεια εισοδήματος λόγω τοκετού όλων των γυναικών δικηγόρων, αμίσθων και εμμίσθων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τον τοκετό με ποσό αντίστοιχο της επιδότησης μισθωτής εργαζόμενης (τουλάχιστον 650 € μηναίως), πλέον του ήδη προβλεπόμενου επιδόματος τοκετού. β) Η θεσμοθέτηση της εγκυμοσύνης και της λοχείας ως σπουδαίου λόγου αναβολής της δίκης. γ) Η επέκταση της ήδη προβλεπόμενης μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ άρθρο 141 ν. 3655/2008, για ένα χρόνο μετά τον τοκετό, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.
9. Αποτελεί καθήκον των δικηγορικών συλλόγων η ενεργός περιφρούρηση της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος με την άσκηση κάθε προβλεπόμενου ενδίκου και εξωδίκου μέσου σε περιπτώσεις αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Το δικηγορικό σώμα είναι αντίθετο στην σύσταση και λειτουργία πολυεπαγγελματικών εταιριών.
10. Προκειμένου να αναβαθμιστούν στην πράξη οι σχέσεις των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προτείνεται: α)να αναληφθεί πρωτοβουλία για τη θέσπιση Κοινού Κώδικα Δεοντολογίας Συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, δικαστών και δικηγόρωνβ) Να προβλεφθεί η συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων, με δικαίωμα λόγου (διατύπωσης γνώμης), στην επιθεώρηση και τις υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών,  στηνεπιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, καθώς και  στην Ολομέλεια των Δικαστηρίων για θέματα που αφορούν ιδίως τον Κανονισμό και την οργάνωση του Δικαστηρίου και θέματα ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος και δικηγορικού λειτουργήματος.
11. Το συνέδριο εκφράζει την αντίθεσή του στην αποδυνάμωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με την τροποποίηση του ν. 3869/2010 (νόμος «Κατσέλη») με τον ν. 4605/2019. 
12. Διεκδικεί: α) την άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την επέκταση του ορίου δυνητικής απαλλαγής από την υποχρεωτική επιβολή ΦΠΑ από το εισόδημα των 10.000€ στα 25.000€ και β) την κατάργηση, άλλως την μείωση του ΦΠΑ στην δικηγορική αμοιβή για τις δικαστηριακές υποθέσεις.

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Αναλυτικό πρόγραμμα 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων


Επιστολή Προέδρου Λ.Ε.Δ.Ε. για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,   
Το λειτούργημα-επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένα λειτούργημα-επάγγελμα υψηλού κύρους και εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνον εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελατών, αλλά και παροχή νομικών συμβουλών και συμμετοχή σε διάφορα θεσμοθετημένα Ελληνικά και Διεθνή όργανα.
 Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε. το 1991, λειτουργούσε πάντοτε με γνώμονα την υποστήριξη και προστασία των μελών του. Οι κίνδυνοι από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, είναι πολλοί και γνωστοί σε όλους μας. 
 Είναι επομένως πολύ σημαντική, από μέρους του ΛΕΔΕ η ανάδειξη του θέματος της Επαγγελματικής Ευθύνης για λογαριασμό των μελών, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με βάση σχετική οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στο εγχώριο δίκαιο με το Νόμο 3844/2010.
 Για λογαριασμό των μελών, σε συνεργασία και με την υποστήριξη ενός από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως Ασφαλιστικούς οργανισμούς, την Generali Hellas, επιτεύχθηκε μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα μέλη μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους . 
 Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη (επιχορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά σε: 
• Αμιγώς οικονομικές ζημιές που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις και του Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως δικηγόρου, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
• Δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
• Αναγκαία έξοδα, για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν  συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
• Απώλεια Εγγράφων και Απιστία Υπαλλήλων.
• Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.
• Κλοπή διαρρήξεως ή  και ληστεία επιταγών και αξιογράφων τρίτων.
Με τα παραπάνω ευελπιστούμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό ώστε η μόνη σας έννοια να είναι η απρόσκοπτη προσήλωση στην εργασία σας.
Τέλος, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων, παρακαλούμε μέχρι 20-4-2019, να μας επιστρέψετε κατάλληλα υπογεγραμμένη την συνημμένη αίτηση αποδοχής και δήλωση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ένταξής σας στην παραπάνω παροχή του Λ.Ε.Δ.Ε.
                                                                     Αθήνα Μάρτιος 2019
Με εκτίμηση
 Η Πρόεδρος του ΛΕΔΕ 
    ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ


Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Νέα παροχή από τον ΛΕΔΕ - Ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την από 2/3/2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε μία νέα παροχή προς τα μέλη του, την «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης». Η νέα αυτή παροχή θα χορηγηθεί πιλοτικά για ένα έτος, το οποίο δύναται να παραταθεί, με δαπάνη του Λ.Ε.Δ.Ε., σε όλα τα ενεργά μέλη του που θα είναι εγγεγραμμένα στον Λ.Ε.Δ.Ε. την 2 Μαρτίου 2019 αλλά και σε κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί σ’ αυτόν.
Ο Λ.Ε.Δ.Ε., ως γνήσιος φορέας αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, κάνει βήματα μπροστά, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στη νέα εποχή.
Μετά την από 1 Ιουνίου 2018 καθιέρωση του «επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης», προχωρά στην «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης» για τα μέλη του.
Η ανασφάλεια που δημιουργεί η πολυνομία, οι πολυπληθείς αλλαγές στη νομοθεσία, η οικονομική συγκυρία, αλλά και οι επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς την επαγγελματική ασφάλιση, καθιστούν την ως άνω παροχή ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες εποχές που διανύει το δικηγορικό λειτούργημα.
Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την καταβολή των οφειλών τους, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε., με διακανονισμό, με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο, αλλά και την άτοκη εφάπαξ καταβολή τους.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διατήρηση προηγούμενης απόφασής της, σχετικά με την επιδότηση των ετησίων συνδρομών από την εισφορά του πόρου της ΚΥΑ 61247/2015, με την αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής της εισφοράς και της επιδότησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 422 του Αστικού Κώδικα, με την αναγωγή των καταβληθέντων ανά μέλος ποσών, σε εξόφληση των παλαιότερων χρονικά οφειλών του.
Πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω αποφάσεων, θα γνωστοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, στα μέλη ατομικά, αλλά και προς διευκόλυνση των μελών, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Για τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Το Δ.Σ.

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. - Ναύπακτος 2-3-2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076 ΦΑΞ 210-8822914

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019                                  Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου
Αριθ. Πρωτ. 481


Προς
Τους Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων – Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., συγκαλεί την 2α Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 9-11 π.μ., έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, την οποία συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσει στην Ναύπακτο, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και σε αίθουσα του Μεγάρου «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», στον Ιστορικό Λιμένα της Ναυπάκτου, με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.
2) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε, σχετικά με
-προσθήκη νέας παροχής στα μέλη-δικηγόρους του Λ.Ε.Δ.Ε.,
  ως «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης»
-τροποποίηση της απόφασης περί διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις
-τροποποίηση της απόφασης περί εφαρμογής του πόρου της ΚΥΑ 61247/15
                                                                                                                                                              
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος, να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.

Επίσης και για την ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε αναλυτικές αιτιολογημένες προτάσεις του Δ.Σ. και  έντυπο με τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης και απαρτίας.


                                                                               Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
                                                                                          ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ