ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στον υπουργό Δικαιοσύνης για άμεση απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                      31/5/2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στον υπουργό Δικαιοσύνης  για άμεση απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο

Με την επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Βασίλης Αλεξανδρής ζητεί ως απολύτως επιβεβλημένη, την άμεση απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στις 26/5/2017, στη Βουλή.
Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επιστολή, ο κ. Αλεξανδρ'ης,  «η προτεινόμενη –πλήρως αόριστη κατά περιεχόμενο-  ρύθμιση, η οποία καταργεί συλλήβδην κάθε επαγγελματικό απόρρητο, παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του δικηγορικού απορρήτου και αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, αλλά και της ευρωπαϊκής και ενωσιακής δικαιοταξίας».

Ακολουθεί η επιστολή:

Προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κύριο Σταύρο Κοντονή

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως μας γνωστοποιήθηκε, στις 26.5.2007 κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376/ΕΕ και άλλες διατάξεις». Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη (: άρθρο 12 παρ. 3) που τροποποιεί το αρ. 15 παρ. 5 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ως εξής:
«5. Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογουμένου. Για τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο ΕισαγγελέαΓια τη χορήγηση της άδειας αυτήςο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα αίτημαστο οποίο περιλαμβάνονται:
ατο ονοματεπώνυμοη διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούμενου,
βτο ονοματεπώνυμοη διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο,
γοι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορολογούμενου,
δοι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα πληροφοριώνΣε περίπτωση χορήγησης της άδειαςο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου».
Η προτεινόμενη –πλήρως αόριστη κατά περιεχόμενο-  ρύθμιση, η οποία καταργεί συλλήβδην κάθε επαγγελματικό απόρρητο, παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του δικηγορικού απορρήτου και αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, αλλά και της ευρωπαϊκής και ενωσιακής δικαιοταξίας.
Είναι γνωστό ότι η προστασία του δικηγορικού απορρήτου απολαύει συνταγματικής (άρθρα 5 παρ. 1, 9, 9 Α, 19, και 20 παρ. 1 Συντ.) και υπερνομοθετικής κατοχύρωσης. 
Ειδικότερα, κατά την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ (βλ. Niemietz κατά Γερμανίας 6.12.1992,  Michaud κατά Γαλλίας 2.4.2015, Vinci Construction κατά Γαλλίας 2.4.2015,  Britto Ferrinho κατά Πορτογαλίας 1.12.2015), το εν λόγω απόρρητο «συνιστά τη βάση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα του», αλλά και «το επιστέγασμα του δικαιώματος του ατόμου στην μη αυτοενοχοποίηση», με συνέπεια η τυχόν παραβίασή του «να έχει επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης». Ως εκ τούτου, εμπίπτει κατά την ουσιαστική του έκφανση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) κατά δε τη διαδικαστική του έκφανση στο δικαίωμα δίκαιης δίκης (ά. 6 της ΕΣΔΑ) και αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής (ά. 13 ΕΣΔΑ). Σχετικώς νομολογείται ότι θεμελιώδεις –αναγκαίες- εγγυήσεις για τη διασφάλιση της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου είναι αφενός η εκ των προτέρων ουσιαστική παρέμβαση ενός «ανεξάρτητου Οργανισμού», ήτοι του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αφετέρου ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος εκ μέρους δικαστικής –και όχι εισαγγελικής- Αρχής.
Ανάλογης κατοχύρωσης τυγχάνει το δικηγορικό απόρρητο και στο ΧΘΔΕΕ, κατ’ άρθρο 7 (σεβασμός της ιδιωτικής ζωής) και 47 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον αμερόληπτου δικαστηρίου).
Εν προκειμένω, είναι σαφές ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν πληροί τους όρους της «ποιότητας του νόμου», κατά την έννοια της ΕΣΔΑ, δεν εξυπηρετεί κάποια υπέρτερη αναγκαιότητα, δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας και δεν είναι συμβατή με τις ανωτέρω επιταγές της ευρωπαϊκής δικαιοταξίας. Η αοριστία και η ευρύτητα της εν λόγω διάταξης ισοδυναμεί ουσιαστικά με ανεπίτρεπτη κατάλυση του ίδιου του πυρήνα του δικηγορικού απορρήτου και ακολούθως των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με τα οποία αυτό συνέχεται. Ο δικηγόρος μετατρέπεται από νομικός παραστάτης σε «πληροφοριοδότη» των φορολογικών αρχών, κατά πλήρη διαστροφή του θεσμικού του ρόλου. Τόσο ο ίδιος όσο και ο θιγόμενος εντολέας του στερείται στοιχειωδών  διαδικαστικών εγγυήσεων προστασίας, όπως εξάλλου προβλέπεται στον Κώδικα Δικηγόρων, στον ΚΠΔ, ακόμη δε και στις ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πρόκειται συνεπώς για απροκάλυπτη θεσμική οπισθοδρόμηση, η οποία μάλιστα επιχειρείται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και χωρίς την απαιτούμενη -σε θεσμικό επίπεδο- σύμπραξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Συνεπώς, η άμεση απόσυρση της διάταξης είναι απολύτως επιβεβλημένη.

                Με τιμή
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
  ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


Ο Αυστριακός Δικαστής - Σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ και έτη βρήκε επιτέλους ευήκοα ώτα, το πρόβλημα στην απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι χωροταξικό!!! παράδειγμα η Πελοπόννησος!!! αλήθεια γιατί δεν είναι η Βόρεια Ελλάδα;;; π.χ. η Περιφέρεια Αν Μακεδονίας Θράκης με 5 Νομούς και μόλις 3 Διοικ. Πρωτοδικεία;;;

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σχέδιο «Καλλικράτης» και για τη Δικαιοσύνη

Θέσπιση μοντέλου «Καλλικράτη» και στη Δικαιοσύνη, αλλά και ριζικές μεταρρυθμίσεις για να λειτουργήσει, επιτέλους, το δικαστικό σύστημα στον νευραλγικό τομέα και της διοικητικής δικαιοσύνης εισηγούνται ανώτατοι δικαστές, που έχουν εκπονήσει εμπεριστατωμένο σχέδιο μεταβολών στα δικαστήρια όλης της χώρας. Οι ανώτατοι δικαστικοί, που αντιλαμβάνονται ότι οι παθογένειες της ελληνικής δικαιοσύνης την καθιστούν αναποτελεσματική και εξαιρετικά αργή, προτείνουν, πέραν των άλλων, αλλαγές και στη δικαστική χωροταξία, καθώς η κατάσταση, η οποία επικρατεί σήμερα, μοιάζει «τρελή». Οπως προκύπτει από την εμπεριστατωμένη μελέτη του εν ενεργεία ανώτατου δικαστικού, συμβούλου του ΣτΕ Μιχάλη Πικραμένου (συνωνυμία με τον πρώην πρόεδρο του Δικαστηρίου και πρώην πρωθυπουργό), στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα διάσπαρτα 30 διοικητικά πρωτοδικεία. Σχεδόν κάθε πόλη διαθέτει πρωτοδικείο, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μικρά, έχουν το πολύ 10 δικαστές, από τους οποίους ελάχιστοι μένουν στις πόλεις όπου είναι τα δικαστήρια.
Και ενώ κάθε πόλη έχει και πρωτοδικείο, ανεξάρτητα αν το πλησιέστερο είναι πολύ κοντά, η Αθήνα που καλύπτει τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου διαθέτει μόνον ένα πρωτοδικείο (!) το οποίο είναι υδροκέφαλο και στο οποίο εισάγονται κάθε χρόνο χιλιάδες υποθέσεις προς εκδίκαση. Η δικαστική χωροταξία, που φαίνεται ότι διαμορφώθηκε –όπως πολλά άλλα– με κριτήριο την ικανοποίηση τοπικών παραγόντων, τοπικιστικών αιτημάτων, αλλά και τη στρεβλή πολιτική άποψη για την ανάπτυξη της περιφέρειας, διά της ανεγέρσεως δημοσίων υπηρεσιών, βρίθει περιπτώσεων όπου η ύπαρξη των δικαστηρίων δεν εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες.
Η Πελοπόννησος είναι ενδεικτικό παράδειγμα. Διαθέτει έξι πρωτοδικεία (Πάτρα, Τρίπολη, Κόρινθος, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πύργος), ενώ έχει και μεταβατικό πρωτοδικείο στη Σπάρτη. Το ίδιο συμβαίνει στην Κρήτη, όπου όλες οι πόλεις διαθέτουν πρωτοδικείο, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία πρωτοδικεία έχουν το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, έστω κι αν απέχουν περί τα 35 χιλιόμετρα. Οι περισσότερες αποστάσεις από το ένα δικαστήριο στο άλλο έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των οδικών δικτύων, όμως τα δικαστήρια παραμένουν ουσιαστικά πολλά, ενώ αρκετά από αυτά υπολειτουργούν.
Την κατάσταση του κατακερματισμού που δυσκολεύει τη γρήγορη και σύγχρονη απονομή της δικαιοσύνης, έχει περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και νυν πρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου Αθ. Κουτρομάνος, ο οποίος μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση προ έτους διηγήθηκε το εξής περιστατικό: Οταν δικαστικός ρώτησε κυβερνητικό παράγοντα που επισκέφθηκε επαρχιακή πόλη, τι χρειάζονται τρία ειρηνοδικεία στην περιοχή, αφού έχουν μηδενικό έργο, πήρε την απάντηση από τον παριστάμενο δήμαρχο. «Α, μην ανοίγετε τέτοιο θέμα. Μας τα έκανε “δώρο” υπουργός πριν από 25 χρόνια»!
Και ενώ στη χώρα μας κάθε πόλη έχει και πρωτοδικείο, με αποτέλεσμα μια αναποτελεσματική και ακριβή δικαιοσύνη που δεν παράγει ουσιαστικά, οι συγκρίσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες απογοητεύουν. Χώρες με ανάλογο με τον δικό μας πληθυσμό, ή και μεγαλύτερο, και με αντίστοιχες γεωγραφικές δυσκολίες (ορεινές κ.λπ.) διαθέτουν δυσανάλογα μικρό αριθμό πρωτοδικείων. Οπως αναφέρει σε εμπεριστατωμένη μελέτη ο επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Γεραρής, Αυστρία, Σουηδία και Πορτογαλία έχουν από εννέα έως δώδεκα πρωτοδικεία αντίστοιχα σε όλη την επικράτειά τους (εμείς 30). Αλλά και η Γαλλία με 60 εκατ. πληθυσμό έχει 42 πρωτοδικεία, η Ιταλία 29 και η Γερμανία μόνον 52.
Ετσι, ο επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Γεραρής εκπόνησε σχέδιο για ριζική μεταρρύθμιση στα δικαστήρια όλης της χώρας. Προτείνει, λοιπόν, τα 30 πρωτοδικεία να γίνουν 10 κεντρικά και 20 περιφερειακά, όπου τα κεντρικά θα λειτουργούν ουσιαστικά ως πυλώνες για την οργάνωση των δικαστικών υπηρεσιών σε μια περιφέρεια. Εκεί θα είναι όλοι οι δικαστές και από εκεί θα πηγαίνουν στα «γύρω γύρω» δικαστήρια προς επίλυση των διαφορών που προκύπτουν. Με το σχέδιο αυτό δικαστήρια δεν κλείνουν, αλλά σταματά ο κατακερματισμός τους και η αναποτελεσματικότητά τους. Για τις ριζικές αλλαγές του δικαστικού συστήματος ο κ. Μιχ. Πικραμένος παρουσιάζει στις 30 του μήνα εμπεριστατωμένη μελέτη από τη Νομική Βιβλιοθήκη.
Ποιο θα είναι το νέο μοντέλο λειτουργίας
Ο εν ενεργεία σύμβουλος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος τονίζει σχετικά στην «Κ»: «Η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, όπως και του ελληνικού κράτους γενικά, τίθεται επιτακτικά στην εποχή της κρίσης, στην πραγματικότητα όμως ήταν μια ανάγκη που πρόβαλλε διαρκώς τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς όμως να βρίσκει ανταπόκριση. Πυλώνες αναδιοργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης είναι, κατά την ευρωπαϊκή εμπειρία, η αναδιάρθρωση της χωροταξίας των δικαστηρίων και οι νέες μέθοδοι διαχείρισης των υποθέσεων τόσο από τις διοικήσεις των δικαστηρίων όσο και από τους δικαστές. Το σύγχρονο μοντέλο στηρίζεται στη δημιουργία λιγότερων, μεσαίου μεγέθους δικαστηρίων όπου υπηρετούν τουλάχιστον 20-30 δικαστές και εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό, με δίκτυο τεχνολογικών υποδομών που επιτρέπει την, με ηλεκτρονικό τρόπο, εισαγωγή και διαχείριση των υποθέσεων καθώς και τη διεξαγωγή των δικών με τηλεσυνεδρίαση. Ετσι, μειώνεται η χρήση του χαρτιού και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των δικηγόρων και διαδίκων, ενώ ενισχύεται η αρχή της εγγύτητας καθώς και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών έχουν πρόσβαση και παρουσία με ηλεκτρονικά μέσα στα δικαστήρια».
ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/

Σάββατο 27 Μαΐου 2017

Δελτίο τύπου του Δ.Σ. Δράμας για την ημερίδα της 25-5-2017 «Διαμεσολάβηση και Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32
Τηλ.: 25210 - 23540, 22694, 55332, 26103
Φαξ: 25210 - 55332, 55455
http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr


Δράμα 25-5-2017
Δελτίο Τύπου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας διοργάνωσε την Τετάρτη 24-5-2017, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Δράμας, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση και Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» με εισηγητές την κα. Μαρία Φαροπούλου, Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, την κα. Μαρία Χατζηλεωνίδα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και τον κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου, Δικηγόρο Δράμας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμία) του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή του Υ.Δ.Δ.Α.Δ..
Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του κ. Παπαθεοδώρου και μετά από τη σχετική πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στις κυρίες Φαροπούλου και Χατζηλεωνίδα, παρουσιάσθηκε η φύση της Διαμεσολάβησης κατά το Ν. 3898/2010, ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών όπως αυτός ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του το καλοκαίρι του 2016 και ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, έτσι όπως ψηφίσθηκε με τον πρόσφατο Ν. 4469/2017.
Στην εκδήλωση παρέστη η συντριπτική πλειοψηφία των Δικηγόρων της Δράμας, μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Δράμας, στελέχη τραπεζών, οικονομολόγοι- λογιστές, μηχανικοί- εκτιμητές ακινήτων και πλήθος κόσμου. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, ακολούθησε διάλογος, που χαρακτηρίσθηκε από τις καίριες και ουσιώδεις ερωτήσεις των παρευρισκομένων και το έντονο ενδιαφέρον τους αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάσθηκε στη Δράμα, η εναλλακτική επίλυση διαφορών και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα τους. Κατά γενική ομολογία η συγκεκριμένη ημερίδα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, απασχόλησε πολύ θετικά την τοπική επικαιρότητα και συνοδεύθηκε από τα εγκωμιαστικά σχόλια της Δραμινής κοινωνίας τόσο για την πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, όσο και για το περιεχόμενο εκάστης εισήγησης. Η προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών είχε ως επόμενο σταθμό της τη Δράμα.

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Πούλιος
* Το δελτίο τύπου φιλοξενείται στη σελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (http://www.opemed.gr/)


Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Εξώδικο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων προς τον ΕΦΚΑ

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
         Της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΚΑΤΑ
         Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
*****
         
Όπως είναι γνωστό το άρθρο 39 παρ. 11 ν. 4387/2016 προβλέπει ότι «ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. 
 
Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.
 
β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992.
γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους».
 
Κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποδίδουν μέχρι σήμερα με συνέπεια στον ΕΦΚΑ τα εισπραττόμενα ποσά ασφαλιστικών εισφορών (20% επί των γραμματίων). Οίκοθεν νοείται ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει να προβαίνει σε συμψηφισμό των ούτως προκαταβληθεισών  ασφαλιστικών εισφορών με την ασφαλιστική οφειλή ενός εκάστου δικηγόρου.
 
Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών πλειόνων συναδέλφων, οι οποίοι αιτιώνται ότι στα εκδοθέντα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ δεν έχουν αφαιρεθεί από τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά, που αντιστοιχούν στο 20% του ποσού των γραμματίων  προείσπραξης.
Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 39 δεν αντιμετωπίζει ρητώς την περίπτωση κατά την οποία οι προκαταβαλλόμενες εισφορές δια των γραμματίων προείσπραξης υπερβαίνουν την οφειλόμενη ετήσια ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου, όπως αυτή προκύπτει δυνάμει των λοιπών διατάξεων του νόμου (ήτοι των άρθρων 35, 39 παρ. 1,2, 41, 97 & 98), είναι αναντίρρητο ότι το υπερβάλλον ποσό ανήκει στον δικηγόρο και καταβάλλεται αχρεωστήτως  στον ΕΦΚΑ. Τούτο διότι η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 39 δεν συνιστά γενεσιουργό λόγο ασφαλιστικής οφειλής, αλλά ρυθμίζει αποκλειστικώς το ζήτημα του τρόπου εξόφλησης της προβλεπόμενης οφειλής. Έπεται ότι ο ΕΦΚΑ υποχρεούται είτε να συμψηφίσει το τυχόν υπερβάλλον ποσό με την ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου κατά το επόμενο έτος, είτε να αποδώσει αμελλητί το υπερβάλλον ποσό στον δικηγόρο.   Άλλως, γεννάται αστική ευθύνη του ΕΦΚΑ και ποινική ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του.
Κατόπιν αυτών, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα διότι μέχρι σήμερα: 
         
α) δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες εισφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ και
         
 β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο κατά το προσεχές έτος.
         
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αντιμετωπίσετε αμελλητί τις ως άνω εκκρεμότητες και συγκεκριμένα: 
        
 α) να αφαιρέσετε τις προκαταβληθείσες δια των γραμματίων ασφαλιστικές εισφορές από  τις καταβληθησόμενες εισφορές για όλους τους δικηγόρους,
         
β) να αποσαφηνίσετε εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά δια των γραμματίων κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 είτε επιστρέφονται στον δικηγόρο, είτε μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο για το προσεχές, ή και τα επόμενα κατά περίπτωση, ασφαλιστικά έτη.
         
Άλλως, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και  θα επιδιώξουμε την ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική ευθύνη.
         
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή αυτού κ. Αθανάσιο Κ. Μπακαλέξη, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.
Αθήνα, 23.5.2017
       
Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
           
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής».

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                         Αθήνα, 16/5/2017
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 16/5/2017, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας,  εξέφρασε την έντονη και καθολική αποδοκιμασία του Δικηγορικού Σώματος προς τις νέες ρυθμίσεις  της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιβαρύνονται εκ νέου οι ήδη υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές  των Δικηγόρων.
Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε:
1.       Διήμερη πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, την Τετάρτη 17 Μαΐου και την Πέμπτη18 Μαΐου 2017.
Kατ’ εξαίρεση συζητούνται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας,
Β) Οι προσωρινές διαταγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και οι αιτήσεις αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
Επιπλέον γίνονται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά, και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών.
Β) Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Γ) Προσθήκη - Αντίκρουση
Αναβολές :
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – ειδοποίησης αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Κατ’ άρθρον 36 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4465/2017, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση παραβόλου αναβολής.

2.       Την προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων.
3.       Την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
       4. Ειδικώς, από Δευτέρα 22 Μαΐου έως και Τρίτη 6 Ιουνίου,  σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
α) Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
β)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες.
Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, ο ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

γ) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 16-5-2017

Συνεχης ενημερωση
Έναρξη στις 16.00.
Απόντες 17 παροντες 46
Εισήγηση Προέδρου περί ασφαλιστικού
Αυξηση εισφορων απο 50% και ανω απο το 2018
Προβληματα που δημιουργηθηκαν απο την εφαρμογη του ασφαλιστικου νομου 4387/2016
Αντιθεση με κοινοτικο δικαιο και αρχες
Μπεσκος Αιγιου: 30 Μαίου συζήτηση στο ευρωπαικό κοινοβούλιο αίτησης ΔΣΑιγίου για τη νομιμοτητα ασφαλιστικού. Αιτημα συμμετοχης και της Ολομελειας.
Προεδρος: υφισταται υπομνημα της Ολομελειας το οποιο παραδιδει στον Προεδρο Αιγιου.
Τσοτσιας Κοζανης: δυσβασταχτα τα νεα μετρα του νομοσχεδιου σε συνδυασμο με τη μεταφορα συναινετικων στους συμβολαιογραφους επιθεση στους δικηγορους. Η αποχη μονο δεν αρκει. Συμπαραταξη με τις κοινωνικες ομαδες. Καταληψη δικαστικων μεγαρων και αλλες ακομη παραβατικες συμπεριφορες προκειμενου να προκαλεσει. Κλεισιμο δικηγορικων συλλογων.
Διευκρινησεις Ριζου για το νομοσχεδιο.
Κυπρουλης Αμαλιαδας: επιβαρυνση συναδελφων ασφαλιστικων και τραπεζων και οσων δεν εχουν πολλα παραβολα. Αποχη εως Παρασκευη.
Γαιτανης Βολου: απελπισια συναδελφων. Αποχη και Πεμπτη και προσφυγη σε ευρωπαικα δικαστηρια. Οχι στοχευμενη αποχη.
Καριπογλου Σερρων: αναγκη δικηγορικου συνεδριου και αλλαγη κωδικα δικηγορων.
Μαρκου Ναξου: αποχη και Πεμπτη.
Μακρυγιαννης Λαμιας: αποχη και Παρασκευη. Απελπιστικη η κατασταση στο πρωην ταμειο νομικων. Αφου το 20% δεν θα αποτελει εξοδο τοτε γιατι να υπαρχει;
Βερβεσος: το πρωην ταμειο νομικων υπολειτουργει μονο τα στελεχη του ΕΦΚΑ μπορουν να απαντησουν σε ερωτηματα μας.
Παρεμβαση Προεδρου εξωδικο προς ΕΦΚΑ εαν θα συμψιφιζεται το 20% με οφειλες επομενης χρονιας. Ομοφωνα δεκτη.
Παγιδας Συρου: αποχη και Πεμπτη. Μονοι κερδισμενοι οι τραπεζες
Ζαναρα Χιου:  συναντηση με παραγοντες κυβερνητικους οχι μονο εξωδικο.
Κοντογιαννης Τρικαλων: να αποφασιζει η Ολομελεια για αποχες οχι πιο πριν οι συλλογοι. Οι συλλογοι εχουν γινει εισπρακτορες του κρατους. Το 20% εαν υπερβαινει τις υποχρεωσεις να επιστρεφεται στο τελος του ετους.
Μουδριανακης Ρεθυμνου: το 20% των παραβολων μπορει να μην εισπραχθει;
Γιογλη Ιωαννινων: προσοχη στην εκπροσωπηση μας στις αιτησεις ακυρωσεως στο ΣτΕ πρεπει να συμμετεχουν ολοι οι συλλογοι.
Κατσαρος Λαρισας: οχι αποχη περαν της Τεταρτης. Οχι στοχευμενες αποχες δεν εχουν αποτελεσμα.
Σταματογιαννης Πειραια: αποχη Τεταρτη και Πεμπτη.
Αθανασιου Καβαλας: προβληματικο το ιδιο το νομοσχεδιο, αποχη Τεταρτη και Πεμπτη.
Βαλεργακης Θεσ/νικης: η περσινη αποχη εφερε την εκπτωση μεχρι το 2020 αρα ειχε ενα θετικο αποτελεσμα. Αποχη μονο τεταρτη.
Προεδρος: η Τεταρτη ειναι ηδη δεδομενη. Η αποχη δδεν θα ανατρεψει την ψηφιση του νομοσχεδιου. Πεμπτη ημερα ψηφισης νομοσχεδιου αρα συμβολικη ημερα.
Ο ΔΣΑ θα προσφυγει ενωπιον εθνικων και ευρωπαικων δικαστηριων. Αναφορα στην αποφαση του ΔΣ του ΔΣΑ. Προταση τεταρτη και πεμπτη αποχη.
Αποδεκτο το πλαισιο του Δσα αποχη τεταρτη και πεμπτη και αποχη απο δικες εφκα κλπ μεχρι 6 ιουνιου. Η αποφαση εληφθη δια ανατασεως χειρων με εμφανη την πλειοψηφια υπερ της προτασης ΔΣΑ χωρις καταμετρηση.

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ για αποχή των Δικηγόρων την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 καθώς και για άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες κατά των νέων μέτρων του ασφαλιστικού

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 15.5.2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ για αποχή των Δικηγόρων την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 καθώς και για άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες κατά των νέων μέτρων του ασφαλιστικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποδοκίμασε καθολικά την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία μεταβάλλεται η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί τα χείρω, επιτείνοντας το δημευτικό αποτέλεσμα του νόμου 4387/2016.
Κατόπιν αυτού, αποφάσισε : 
 1. Την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.
Κατ’ εξαίρεση συζητούνται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας,
Β) Οι προσωρινές διαταγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και οι αιτήσεις αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
Επιπλέον γίνονται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών.
Β) Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Γ) Προσθήκη - Αντίκρουση
Αναβολές :
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – ειδοποίησης αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Κατ’ άρθρον 36 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4465/2017, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση παραβόλου αναβολής.
 1. Να εξουσιοδοτηθεί ο  Πρόεδρος του ΔΣΑ,  αφού προηγουμένως ακούσει και σταθμίσει τις θέσεις που θα αναπτυχθούν στην Ολομέλεια της Τρίτης 16 Μαΐου, να τοποθετηθεί επί του ζητήματος της αποχής για την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017. Ο ΔΣΑ θα συνταχθεί με την απόφαση που θα λάβει η Ολομέλεια.
 1. Την προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων.
 1. Την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
 1. Ειδικώς, από Δευτέρα 22 Μαΐου έως και Τρίτη 6 Ιουνίου,  σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
α) Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
β)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά). 
Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
γ) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση της Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. Ελλάδας για τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 8.5.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποιήθηκε χθες στα ΜΜΕ η συμφωνία της Κυβέρνησης με τους δανειστές για την αύξηση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών.
Ο μη συνυπολογισμός των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους έχει ως αποτέλεσμα σημαντικότατη επιβάρυνση των οφειλόμενων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
To δικηγορικό σώμα διατυπώνει τη διαφωνία του κατά τρόπο καθολικό και απόλυτο για τους ακόλουθους λόγους :
1.      Η περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επιτείνει το δημευτικό αποτέλεσμα του νέου ασφαλιστικού συστήματος.
2.      Η επιβολή νέων επιβαρύνσεων υπονομεύει την βιωσιμότητα του συστήματος, διότι έχει αποδειχθεί ότι κάθε αύξηση εισφορών μέχρι σήμερα οδηγεί σε ελάττωση της εισπραξιμότητάς τους.
3.      Το νέο μέτρο είναι επιπλέον κοινωνικά άδικο διότι πλήττει δυσανάλογα τους πλέον αδύναμους οικονομικά ελευθέρους επαγγελματίες, τους οποίους  μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας διατεινόταν ότι  προστατεύει.
4.      Η προωθούμενη πρόσθετη εισφοροδοτική επιβάρυνση καταδεικνύει, τέλος, την προκλητική αναξιοπιστίατης Κυβέρνησης, η οποία συστηματικά αυτοαναιρείται.
Κατόπιν αυτών, καλούμε, την ύστατη ώρα, την Κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα να εμμείνουν στον κοινώς αναγνωρισμένο, και ανταποκρινόμενο στην κοινή λογική, τρόπο υπολογισμού του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος.

Δελτίο Τύπου της 5-5-2017 – Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Δ. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 00
Τηλ.: 25210 – 23540, 22694,
Φαξ: 25210 – 55332, 55455
http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr
                                                                                                                                Δράμα 5-5-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
Μετά από αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις 3-5-2017, στις 12.30 μ.μ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ του Υπουργού κ. Σταύρου Κοντονή, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σάρλη, της Διευθύντριας του Γραφείου του Υπουργού κ. Θελερίτη και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Πούλιου. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και οι τρόποι επίλυσης αυτών. Από την πλευρά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας τέθηκαν τα ζητήματα:
 • Των φυλακών Νικηφόρου και της ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής τους.
 • Των προβλημάτων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.
 • Της στελέχωσης του Ειρηνοδικείου Δράμας με Δικαστικούς Υπαλλήλους.
 • Των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λειτουργία της δικαιοσύνης στην Π.Ε. Δράμας αλλά και στην Εφετειακή Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Γενικότερα ζητήματα σχετικά με την νομοθετική παραγωγή του Υπουργείου το επόμενο χρονικό διάστημα και τις απόψεις του Δικηγορικού κλάδου επ` αυτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίμα, με την υπόσχεση του Υπουργού ότι σύντομα θα επισκεφτεί τη Δράμα για τον άμεσο και αυτοπρόσωπο σχηματισμό άποψης επί των προβλημάτων που του τέθηκαν   ενώ από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου επισημάνθηκε ότι η συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας αλλά και τους άλλους θεσμικούς παράγοντες στο χώρο της Δικαιοσύνης, θα συνεχιστεί και στο μέλλον αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν δρομολόγηση επίλυσης των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν 4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"


Αίτημα του ΔΣΑ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την υποχρεωτική χρήση POS από ΔικηγόρουςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                          2/5/2017

Αίτημα του ΔΣΑ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την υποχρεωτική χρήση POS από Δικηγόρους.

Με κατεπείγον αίτημα του προς την Αρχή Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα, ο ΔΣΑ ζητεί από την ανεξάρτητη αρχή  να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν η ΚΥΑ με αριθ. 45231/20.4.2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 1445) με την οποία επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμής και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), είναι σύμφωνη ή όχι με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όπως επισημαίνεται από τον ΔΣΑ, η υποχρεωτική τοποθέτηση  και χρήση  POS από τους δικηγόρους  συνεπάγεται πολλαπλή  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα της συναλλακτικής δραστηριότητας του δικηγόρου υπόκεινται σε επεξεργασία από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ίδρυμα πληρωμών με το οποίο έχει αναγκαστικά συμβληθεί ο Δικηγόρος, τον εκδότη του μέσου πληρωμής με το οποίο έχει συμβληθεί ο εντολέας, τον φορέα αποδοχής και εκκαθάρισης των συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής, την εταιρία «Τειρεσίας ΑΕ», αλλά και τους δημόσιους φορείς που γίνονται αποδέκτες των σχετικών δεδομένων.
Ο ΔΣΑ επισημαίνει τα εξής σημεία, που καθιστούν μη νόμιμη την επεξεργασία:   
 • Οι δικηγόροι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των οικείων εξουσιοδοτικών διατάξεων και ως εκ τούτου εσφαλμένως υπήχθησαν στην εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 • Η υποχρεωτική τοποθέτηση και χρήση POS από τους δικηγόρους υπονομεύει  εξ αντικειμένου το δικηγορικό απόρρητοκαθώς έχει ως αποτέλεσμα την διαβίβαση δεδομένων που αφορούν την συγκεκριμένη σχέση εντολής σε τρίτα, απροσδιόριστα εκ των προτέρων, πρόσωπα.
 • Προσβάλλεται ο θεσμικός ρόλος και η ανεξαρτησία του δικηγόρου, ως αυτόνομου συλλειτουργού της Θέμιδας, κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.
 • Η ΚΥΑ δεν είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωση της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών εκτός της επαγγελματικής έδρας του δικηγόρου (δικηγορικού γραφείου).
 • Η πρόβλεψη της κατάρτισης υποχρεωτικής, αμφοτεροβαρούς, επαχθούς, σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, η οποία συνεπάγεται κόστος για τον δικηγόρο, δεν συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας,  υπό την ειδικότερη εκδοχή της αρνητικής  συμβατικής ελευθερίας, αλλά και με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας(άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.).
 • Η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν τους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη  για τους πολίτες. Προσβάλλεται, έτσι, το δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία.
 • Η υποχρεωτική τοποθέτηση POS είναι απρόσφορη και μη αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
 • Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική και επαγγελματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των δικηγόρων, οι οποίοι δεν έχουν ούτε μία παράσταση ενώπιον δικαστηρίου.  Η υποχρεωτική επιβολή του κόστους αγοράς ή μίσθωσης τερματικού μηχανήματος POS σε δικηγόρους που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησιμοποιήσουν είναι προδήλως δυσανάλογη και αδικαιολόγητα επαχθής. Ο νομοθέτης μπορούσε και όφειλε να έχει εισαγάγει κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών των επαγγελματιών που θα υφίστανται το πλέον επαχθές μέτρο τηςυποχρεωτικής τοποθέτησης τερματικού μηχανήματος POS. 
 • Για το επιτρεπτό της επεξεργασίας δεδομένων,  από τα οποία μπορεί να συναχθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο  συνδέεται με ποινική δίωξη ή καταδίκη, απαιτείται άδεια της Αρχής. Η πληρωμή δικηγόρου που δραστηριοποιείται στον τομέα του ποινικού δικαίου φανερώνει την εν δυνάμει σύνδεση του εντολέα με ποινική δίωξη ή καταδίκη και άρα το σχετικό προσωπικό δεδομένο καθίσταται ευαίσθητο. Επομένως, για την νομιμότητα της επεξεργασίας απαιτείται προηγούμενη άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.