ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Δικαστικές Ενώσεις: αντίθετη με το Σύνταγμα η περικοπή των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών

Σε σημερινή, κοινή ανακοίνωση των έξι μεγαλυτέρων Δικαστικών Ενώσεων επισημαίνεται ο αντισυνταγματικός χαρακτήρας των συνεχών περικοπών των αποδοχών του κλάδου και τονίζονται ιδιαίτερα τα εξής:
« α) το Σύνταγμα (αρθρ. 88§2 και 99) επιβάλλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Δικαστικών Λειτουργών, ανάλογη με τη φύση του Λειτουργήματός τους και ανάλογη με τη σπουδαιότητα και τις μεγάλες ευθύνες των καθηκόντων τους. Προστατεύει, έτσι, και την ανεξαρτησία του Δικαστή απέναντι σε τυχόν πιέσεις ή παρεμβάσεις. Δεν νοείται, επομένως, ταύτιση των Δικαστικών Λειτουργών με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία του Δημόσιου Τομέα, αφού αυτοί είναι ισότιμοι κατά το Σύνταγμα, και κατά συνέπεια οι αποδοχές τους μπορούν να συγκρίνονται μόνο με εκείνες των Λειτουργών των άλλων δύο Εξουσιών του Κράτους (Νομοθετικής- Εκτελεστικής).
β) Παρά την ως άνω Συνταγματική προστασία, οι αποδοχές μας έχουν, μέχρι σήμερα, μειωθεί, σε ποσοστό 40%, χωρίς να συνυπολογίζεται η επ’ αόριστον αναστολή των μισθολογικών προαγωγών (ωριμάνσεων), και χορήγησης του χρονοεπιδόματος, με αποτέλεσμα ο νεοδιοριζόμενος Δικαστικός Λειτουργός να έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 1800 Ευρώ, οι δε Δικαστικοί Λειτουργοί του πρώτου βαθμού, οι οποίοι αποτελούν το ήμισυ εκ του συνολικού αριθμού, των 4.000 Δικαστικών Λειτουργών, καθαρές μηνιαίες αποδοχές ποσού 2.300 Ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι ο Δικαστικός Λειτουργός έχει ως όριο εισαγωγής στη Σχολή Δικαστών το 28ο έτος της ηλικίας του και διορίζεται στο 30ο έτος, όταν οι πτυχιούχοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα έχουν ήδη προϋπηρεσία 6-8 ετών. Επιπλέον κωλύεται να υπηρετήσει στον τόπο καταγωγής του, έχοντας έτσι, αυξημένες δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, ενώ, βάσει του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται ( και ορθώς ) να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Αντιμετωπίζει βαρύ φόρτο εργασίας και είναι υποχρεωμένος να εργάζεται πέραν του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις νυκτερινές ώρες, καθώς και εορτές και αργίες, για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις του, επιβαρυνόμενος ο ίδιος με τις δαπάνες διατήρησης οργανωμένου χώρου γραφείου και βιβλιοθήκης, στην κατοικία του.»
Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση οι εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων σημειώνουν με έμφαση ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση δεν θα γίνει αποδεκτή: «Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, η οποία καταλήγει σε συνολική περικοπή ποσοστού άνω του 50%, αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών παύουν να είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους και δεν εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, κυρίως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, και επιπλέον θα προκαλέσει δυσλειτουργίες στην ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης, η οποία πέραν του ότι εξασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και συνιστά το θεμέλιο της προστασίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος, συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας. Όλες οι ανωτέρω θέσεις μας αναπτύχθηκαν ήδη στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 21η Αυγούστου 2012, με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και τον Διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού (λόγω κωλύματος του ιδίου), προς τον οποίο επαναλαμβάνουμε, με σχετικό έγγραφό μας, που απευθύνεται προς τους άλλους δύο αρχηγούς των Κομμάτων της Κυβέρνησης, το αίτημα για συνάντηση. Σημειωτέον, ότι έχουν ήδη προταθεί ισοδύναμα μέτρα, τα οποία υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο ποσό και εκφράζουμε την απορία μας για την απόρριψή τους. Δηλώνουμε ότι, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ούτε την υποβάθμιση των Δικαστικών Λειτουργών, ούτε και την υποβάθμιση της ποιοτικής απονομής της Δικαιοσύνης, τα οποία θα αποτρέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Αποφασίσθηκε ήδη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων, για να ληφθεί απόφαση από κοινού για την περαιτέρω στάση μας.»
http://www.lawnet.gr

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την εταιρεία του Ε. Καλούση

 Μετά από προσφυγή 18 Δικηγορικών Συλλόγων το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Τμ. Ασφαλιστικών Μέτρων) αποφάσισε με την υπ.αριθμ. 5612/2012 απόφασή του, την αναστολή λειτουργίας της εταιρίας του Ευάγγελου Καλουση.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κείμενο της απόφασης: “Ο καθ’ου παρά την έλλειψη της δικηγορικής ιδιότητας και την απώλεια της ιδιότητας του δικαστικού λειτουργού μετά την καταδίκη του για ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα, είχε συστήσει δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Kaloussis & Partners – Νομικές Υπηρεσίες» («Kaloussis & Partners – Law Firm»). Μάλιστα, στην ιστοσελίδα «www.kaloussis.gr» προέβαλε την εν λόγω δικηγορική εταιρία και τις παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες. Καθίσταται σαφές ότι ο καθ’ου αντιποιούμενος την ιδιότητα του δικηγόρου διαφήμιζε ότι διενεργεί δικηγορικές εργασίες συγκεντρώνοντας πελατεία στο ως άνω γραφείο, το οποίο φερόταν να τηρεί με την ιδιότητα του δικηγόρου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για το προσωπικό του γραφείο, εντός του οποίου λειτουργεί συσταθείσα νομική εταιρία εμπορικού χαρακτήρα διεπόμενη από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 123/2006.”
Καταλήγοντας η απόφαση ορίζει τα ακόλουθα μέτρα τα οποία και υποχρεώνει τον Ε. Καλούση να λάβει: α) να αφαιρέσει τις διαφημιστικές πινακίδες που είχε τοποθετήσει στα γραφεία και στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν η εταιρία, β) να απέχει από κάθε μελλοντική ανάρτηση νέας διαφημιστικής πινακίδας, αλλά και από τη χρήση κάθε διακριτικού γνωρίσματος (λογοτύπου, σφραγίδας κτλ.) που θα έχει συνθετικό την τέως ιδιότητά του ως δικαστικού λειτουργού, ή θα υπαινίσσεται παροχή νομικών – δικηγορικών υπηρεσιών, γ) να καταργήσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.kaloussis.gr και να απέχει στο μέλλον από τη δημιουργία νέας και δ) να απέχει από κάθε μελλοντική επ’ αμοιβή παροχή παντός είδους νομικών – δικηγορικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών, ή διεκπεραιωτικών, ατομικά, ή σε συνεργασία με δικηγόρο.
http://www.lawnet.gr

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Συνάντηση Προέδρου ΔΣΑ και αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη σχετικά με ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης των Δικηγόρων

Αθήνα, 23-8-2012

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23-8 στο Υπουργείο Οικονομικών συνάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, αρμοδίου για θέματα φορολογίας, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. κ. Ιωάννη Αδαμόπουλο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. κ. Νικόλαο Βαλεργάκη, τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Πατρών κ. Νικόλαο Παπάκο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.Π. κ. Ευάγγελο Τσουρούλη, τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνιο Αργυρό και τον Φορολογικό Σύμβουλο της Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. κ. Ευστάθιο Μπακάλη.

Στη συνάντηση ο κ. Υφυπουργός ενημερώθηκε για τα θέματα, που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση των Δικηγόρων, ιδίως δε για τις νόμιμες αμοιβές, την κατάργηση της επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες, τη μεταβολή του χρόνου κτήσης του εισοδήματος από παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, την κατάργηση της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος κ.λπ. Κατατέθηκε, μάλιστα, και σχετικό αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. εφ’ όλων των ζητημάτων. Ο κ. Υφυπουργός δεσμεύθηκε να μελετήσει τα θέματα και να εξετάσει τις υποβληθείσες προτάσεις.

Η Ολομέλεια Προέδρων Δ.Σ. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο φορολογικό πεδίο και τίθεται ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα άδικης φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου.
www.dsa.gr

Από Σεπτέμβριο προγραμματίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

Η διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσος Βολουδάκης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κώστας Καραγκούνης.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας των δύο υπουργείων για το θέμα, με πρώτο βήμα την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τους δικηγόρους, η οποία θα αρχίσει μέσα στον Σεπτέμβριο.

Συζητήθηκαν επίσης οι διαδικασίες ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, οι λειτουργικές προδιαγραφές των ψηφιακών πιστοποιητικών και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει η σχετική εκπαίδευση των δικηγόρων για τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών τους.

Στη συνάντηση, μετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δυο υπουργείων.

ΠΗΓΗ: naftemporiki

ΠΙΘΑΝΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Σ. 13/15-9-2012

Σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζεται ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στα Χανιά 13/15-9-2012

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Προεδρικό Διάταγμα για τη συγχώνευση των μισών και πλέον Ειρηνοδικείων της χώρας προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης

Στα «σκαριά» βρίσκεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο προβλέπεται η συγχώνευση των μισών και πλέον Ειρηνοδικείων από τα 301 που λειτουργούν συνολικά σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος θα προωθηθεί άμεσα για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η συγχώνευση των Ειρηνοδικείων κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες αρκετά από αυτά έχουν καταστεί ανενεργά, χωρίς -πολλές φορές- δικαστή και γραμματέα ή υπολειτουργούν με ελάχιστες υποθέσεις το χρόνο, επιβαρύνοντας το ελληνικό Δημόσιο με δυσανάλογες για τη χρησιμότητά τους δαπάνες.
Έτσι, βασικό κριτήριο για τη συγχώνευση των «άγονων» ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της χώρας αποτέλεσε ο μικρός αριθμός έκδοσης αποφάσεων.
Για παράδειγμα υπάρχουν Ειρηνοδικεία που το 2010 εξέδωσαν από καμία έως 9 πολιτικές αποφάσεις. Επισημαίνεται ότι από τις συγχωνεύσεις θα προκύψουν σημαντικότατα οικονομικά οφέλη, καθώς υπολογίζεται ότι η εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης σε ετήσια βάση θα ανέλθει συνολικά στο 1.000.000 ευρώ.
Σήμερα, ποσό που αγγίζει τα 510.000 ευρώ αναλώνεται αποκλειστικά και μόνον για μισθώματα, πέραν των χρημάτων που διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείων.
Παράλληλα, από την ενοποίηση θα προκύψει πλεονάζων αριθμός σε Ειρηνοδίκες και δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την πρόσληψη 160 νέων Ειρηνοδικών, θα ενισχύσουν τα Ειρηνοδικεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν από τη μεταφορά δικαστικής ύλης σε αυτά από τα Μονομελή Πρωτοδικεία, όπως προβλέπει ο νόμος 4055/2012.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://news247.gr

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 θα ισχύσουν οι αλλαγές του ν. 4055/2012 για τα ειρηνοδικεία

Κατά ένα χρόνο αργότερα μετατίθεται η έναρξη ισχύος συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου 4055/2012 που αφορούν σε τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στο άρθρο 13 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περιέχεται ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8,17 και 20 θα ξεκινήσουν να ισχύουν από την 16η Σεπτεμβρίου 2013 και όχι από την 16η Σεπτεμβρίου 2012, όπως οριζόταν αρχικά στο άρθρο 110 παρ. 21 του νόμου 4055/2012 για τη «δίκαιη δίκη». 
Οι διατάξεις του νόμου 4055/2012 που επηρεάζονται από την νέα ρύθμιση αφορούν στην μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων σε ειρηνοδικεία, όπως ενδεικτικά, ο ορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου, η εξέταση μυστικής διαθήκης πριν την δημοσίευσή της, η έκδοση κληρονομητηρίου και η εκδίκαση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του άρθρου 739 ΚΠολΔ. Επίσης, μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης και της ρύθμισης του άρθρου 8 του νόμου 4055/2012 σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και την υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης λόγω αποχής δικηγόρων σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών.
Η μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.4055/2012 είχε προταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τελικά ενσωματώθηκε στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε προτείνει αρχικά ως χρονικό σημείο έναρξης ισχύος την 1η Μαρτίου 2013. Η αιτιολογία πίσω από την προτεινόμενη ρύθμιση ήταν να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα ειρηνοδικεία προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και επιμόρφωσης του προσωπικού τους εν όψει της μεταφοράς δικαστικής ύλης σε αυτά από τα μονομελή πρωτοδικεία.
 http://www.lawnet.gr

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Υπουργείο Δικαιοσύνης: σχέδιο νόμου για την «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012»


Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα ειρηνοδικεία της Χώρας θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά και θα προετοιμασθούν καταλλήλως, τόσο σε σχέση με τις υποδομές λειτουργίας τους όσο και με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, εν όψει των αναγκών που θα προκύψουν από τη μεταφορά δικαστικής ύλης σε αυτά, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1, 4, 5, 17 και 20 του ν. 4055/2012, προτείνεται η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων να μεταφερθεί χρονικά για την 1η Μαρτίου 2013, αντί της 16ης Σεπτεμβρίου 2012. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των ειρηνοδικείων και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της εισαχθείσας με τον ν. 4055/2012 μεταφοράς δικαστικής ύλης από τα μονομελή πρωτοδικεία της Χώρας στα ειρηνοδικεία.

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Συνάντηση Ρουπακιώτη-τρόικας για θέματα δικαιοσύνης

Η ανάγκη γρήγορης απονομής της δικαιοσύνης και η περαιτέρω απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος ήταν οι δυο άξονες, στους οποίους κινήθηκε ο διάλογος της τρόικας με τον υπουργό Δικαιοσύνης, κο Αντώνη Ρουπακιώτη. Στο πλαίσιο της δίωρης σύσκεψης των δυο πλευρών συμφωνήθηκε η λήψη δέσμης μέτρων, που σχετίζονται με την αναθεώρηση του ‘Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας’ και του ‘Κώδικα Δικηγόρων’, το ‘φιλτράρισμα’ των υποθέσεων, ώστε να μπαίνουν από την πρώτη στιγμή στο περιθώριο οι αβάσιμες, οι συγχωνεύσεις των ‘Ειρηνοδικείων’, η ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης και η δυναμική επέκταση της ‘ηλεκτρονικής δίκης’, που τώρα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα.
http://attikipress.gr