ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. - Ναύπακτος 2-3-2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076 ΦΑΞ 210-8822914

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019                                  Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου
Αριθ. Πρωτ. 481


Προς
Τους Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων – Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., συγκαλεί την 2α Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 9-11 π.μ., έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, την οποία συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσει στην Ναύπακτο, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και σε αίθουσα του Μεγάρου «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», στον Ιστορικό Λιμένα της Ναυπάκτου, με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.
2) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε, σχετικά με
-προσθήκη νέας παροχής στα μέλη-δικηγόρους του Λ.Ε.Δ.Ε.,
  ως «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης»
-τροποποίηση της απόφασης περί διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις
-τροποποίηση της απόφασης περί εφαρμογής του πόρου της ΚΥΑ 61247/15
                                                                                                                                                              
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος, να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.

Επίσης και για την ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε αναλυτικές αιτιολογημένες προτάσεις του Δ.Σ. και  έντυπο με τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης και απαρτίας.


                                                                               Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
                                                                                          ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ

                                                                       

Συνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019, στην Ιερά Πόλη ΜεσολογγίουΣυνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
 Ωρα 19:30 (Τρικούπειο Πολιτtστικό Κέντρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) - Επίσηµη έναρξη των εργασιών της Ολοµέλειας.

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019 Ωρα 12:30 (Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ραδιοµέγαρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) - Εργασίες Ολοµέλειας
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
Ι. Ενηµέρωση Προέδρου
2. Εισφορά των ∆ικηγορικών Συλλόγων προς την Ολοµέλεια για το έτος 2019
3. Αυτοδιοικητixές Εκλογές - Ευρωεκλογές: ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι, Προτάσεις
4. Βιωσιµότητα - Ανάπτυξη ΟΠΣ Ολοµέλειας, µετά την ψήφιση της διάταξης για τον νέο πόρο του συστήµατος
5. Γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κατά την κατάθεση δικογράφων
6. Αποτίµηση εφαρµογής του νέου ΚΠολ∆ (Ν. 4335/2015): Προτάσεις
7. Σχέδιο Νόµου για ∆ικηγορικές εταιρείες που ασχολούνται µε την είσπραξη απαιτήσεων
8. Παράταση ισχύος του άρθρ. 15 Ν∆ 3958/1959 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "PORTAL OLOMELEIAS"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ         
                                                          Αρ.πρωτ.4253

     Προς                                        
            Πρόεδρο του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
                                                                        Κοιν: Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος  
                                                                                    Σπάρτη 20/2/2019
           
            Αγαπητέ Πρόεδρε,
           
            Το ζήτημα της προσθήκης στο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών πάγιου ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr) τέθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 23 Φεβρουαρίου 2018 από τον Πρόεδρο του ΔΣ Θεσσαλονίκης (κ. Κουτσοχήνα) με πρόταση να ενταχθεί ο προϋπολογισμός του portal στα έξοδα της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 133§7 ΚΔ.  Υιοθετήσατε την πρόταση αυτή δηλώνοντας ότι το portal αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ. Επί της πρότασης Κουτσοχήνα δε λήφθηκε  απόφαση.
            Ακολούθησε η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 16 Μαρτίου 2018 οπότε συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος του πάγιου ποσού, χωρίς όμως να ληφθεί και πάλι καμία απόφαση.
            Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 3 Απριλίου 2018, οπότε επαναλάβατε ότι το portal olomeleiaδεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό της Ολομέλειας, αλλά αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ και ότι το θέμα της προσθήκης του παγίου ποσού στο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών "δεν τίθεται σε ψηφοφορία, δεν μπορεί να ψηφίζεται η διμερής σύμβαση", επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι "Όποιος δε θέλει το "portalolomeleia" δε θα συμφωνήσει με το ΔΣΑ. Ο ΔΣΑ θα βάλει την ίδια deadline και όποιος θέλει να πάρει τις υπηρεσίες του portal olomeleia θα τις πάρει, όποιος δε τις θέλει, δε θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Δεν ψηφίζουμε για το portal olomeleia".
            Στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 13/10/2018 στη Ζάκυνθο υπενθυμίσατε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τεθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
            Τέλος στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 12/1/2019 στην Αθήνα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Προέδρου του ΔΣ Σύρου (κ. Φιφλή), είπατε ότι για το θέμα έχει ληφθεί απόφαση και από τη Συντονιστική και από την Ολομέλεια και συγκεκριμένα ότι η απόφαση λήφθηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια (δηλαδή στην Ζάκυνθο στις 13/10/2018;)!!! Σε επισημάνσεις δε των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσπρωτίας (κ. Μπέζα) και Κοζάνης (κ. Δημητρόπουλου), ότι με αυτό το μέτρο θα συγκεντρωθεί ποσό που θα υπερκαλύπτει κατά πολύ το κόστος λειτουργίας του "portal olomeleia", απαντήσατε ότι το πλεόνασμα "μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την Ολομέλεια".
            Από τα αμέσως ανωτέρω συνάγονται τα εξής.
            1) Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση επί του θέματος σε συνεδρίαση Ολομέλειας ή Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς τέτοια δεν είναι καταχωμένη στα αντίστοιχα Πρακτικά Συνεδρίασης, κυρίως όμως λόγω της σαφούς θέσης σας  ότι το portal olomeleia αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ και όχι της Ολομέλειας και συνεπώς δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία και
             2) Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα συγκεντρωθεί ποσό πολύ μεγαλύτερο του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr).
            Κατόπιν αυτών, ερωτάται:
            i) Ποιος είναι ο φορέας λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr), με δεδομένο ότι:
α) το προτεινόμενο εδάφιο που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 61§2 Ν. 4194/2013 αναφέρει ότι "..το άνω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων  Ελλάδος",
β) στον από 23/03/2018 κατάλογο που συνέταξε ο ΔΣΑ σχετικά με τα θέματα που θα θέσει η Ολομέλεια στον υπουργό Δικαιοσύνης αναφέρεται:  "4. Παρακράτηση ποσοστού επί του ποσού αναφοράς στα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων υπέρ της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων" και
γ) Στη Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το εν λόγω Έργο, την οποία είχε εκπονήσει ο ΔΣΑ, ρητά αναφέρεται ότι φορέας λειτουργίας είναι ο ΔΣΑ - Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων.

            ii) Ποιο είναι το κόστος εκάστης προσφερόμενης υπηρεσίας του Συστήματος;
            Έχετε σαφώς εκφραστεί υπέρ της ανταποδοτικότητας της εν λόγω κράτησης. Στην ανταποδοτικότητα, όμως, προηγείται ο οικονομικός προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και έπεται ο προσδιορισμός του τρόπου κάλυψης αυτών. Ο ΔΣΑ θέλει να συμμετέχουν ισομερώς οι λοιποί Δικηγορικοί Σύλλογοι στα λειτουργικά έξοδα του Συστήματος, μολονότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι το πλήρες εύρος των υπηρεσιών του portal olomeleia. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, στο portal ενδεικτικά υπάρχει πλατφόρμα οργάνωσης σεμιναρίων DPO για τους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ, αντίστοιχη πλατφόρμα για τους ασκούμενους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ, πλατφόρμα οργάνωσης σεμιναρίων για GDPR, για τους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ καθώς και εφαρμογή έκδοσης ψηφιακής ταυτότητας μόνο για τους Δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων για τους δικηγόρους της Αθήνας. Το κόστος κάλυψης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, όμως, καλούμαστε να το καλύψουμε όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μέσω της υπό ψήφιση κράτησης, μολονότι δεν απολαμβάνουμε αυτών των υπηρεσιών. Περί ποιας ανταποδοτικότητας κάνετε λόγο συνεπώς;  
            iii) Αν τελικά φορέας λειτουργίας του portal olomeleia είναι μόνο ο ΔΣΑ, θα υπογραφούν διμερείς συμβάσεις μεταξύ ΔΣΑ και των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το portal; Πότε και με ποιο περιεχόμενο;
            Από το σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής προκύπτει, για παράδειγμα, ότι έχει δημιουργηθεί πλατφόρμα έκδοσης 644 ψηφιακών πιστοποιητικών για τους δικηγόρους της επαρχίας. Ποιο είναι το κόστος χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας; Πότε και από ποιους Συλλόγους ζητήθηκε η δημιουργία αυτών των πιστοποιητικών; Είναι δυνατή η πρόσβαση σε τμήμα αυτών των πιστοποιητικών με μικρότερο κόστος; Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν όλοι οι Σύλλογοι για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν; 
           
            vi) Αν τελικά φορέας λειτουργίας του portal olomeleia είναι μόνο ο ΔΣΑ, τότε πως δικαιολογείται η θέση σας στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (12/01/2019) στην Αθήνα ότι το πλεόνασμα που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την Ολομέλεια; Που ακριβώς με δεδομένο ότι ήδη οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή για την κάλυψη των αναγκών της Ολομέλειας;
            Όπως καταλαβαίνετε, το εν λόγω ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποτιμητικές δημόσιες αναφορές περί "μεμψημιρούντων" διαφωνούντων. Κατόπιν αυτών συντασσόμενοι με την πρόταση της Προέδρου του ΔΣ Ιωαννίνων (κ. Νάκα) για άμεση σύγκληση της Ολομέλειας για το θέμα αυτό.  
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Η.Κομνηνός