ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Βγαίνουν από το προγράμμα «Αριάδνη» οι συμβολαιογράφοι

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, να ζητά από τους πολίτες να δηλώνουν κάθε αλλαγή της οικογενειακής τους κατάστασης
σε συμβολαιογράφο, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, η κυβέρνηση αλλάζει εκ βάθρων το πρόγραμμα «Αριάδνη» που στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου των συντάξεων - μαϊμου.
Οι πολίτες αντέδρασαν για το παράβολο των 50 ευρώ που θα έπρεπε να καταβάλλουν σε κάθε τέτοια συμβολαιογραφική πράξη, ενώ οι συμβολαιογράφοι διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι το καθαρό ποσό που θα έφτανε σε εκείνους θα ήταν πολύ μικρό -της τάξης των 15 ευρώ- ενώ ο όγκος της δουλειάς τους θα αυξανόταν πολύ.
Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να κάνει δραστικές αλλαγές στο πρόγραμμα «Αριάδνη» και για το λόγο αυτό πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη ευρεία κυβερνητική σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το επίκεντρο του προγράμματος βγαίνουν οι συμβολαιογράφοι και μπαίνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα.
Συγκεκριμένα, για τις γεννήσεις αλλά και τους θανάτους αναμένεται να αποφασιστεί ότι θα ενημερώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία από τα ληξιαρχεία.
Αντίστοιχα, για τους γάμους θα ενημερώνονται τα Ταμεία από τις εφορίες, όπου καταβάλλονται και τα σχετικά παράβολα, ενώ για τα σύμφωνα συμβίωσης τα Ταμεία θα ενημερώνονται από τους συμβολαιογράφους.
Με τον τρόπο αυτόν το υπουργείο φιλοδοξεί να εντοπίζει όλες τις περιπτώσεις όπου συντάξεις καταβάλλονται σε ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν πεθάνει.
 http://www.onair24.gr

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ: 31-12-2012 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)


Σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου άρθρου του Ν. 4087/12 ( ΦΕΚ 196/16-10-2012 ) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων :
α) εφάπαξ ή έως 6 δόσεις χωρίς προσαύξηση (έκπτωση 100%)
β) από 7 έως 10 δόσεις με έκπτωση 75%
ΑΙΤΗΣΗ για την υπαγωγή στην άνω ρύθμιση ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθεί στον ΤΑΝ (άπαξ) ως 31 / 12 / 2012.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχει καταβληθεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ για το έτος 2011 120 € στο λογ/σμό ΤΑΝ 040-546154-57 κωδικός αιτιολογίας 70.

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ : 31-12-2012 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ


ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, η καταβολή των πάσης φύσεως πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων από 1.1.2011 θα διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών Τράπεζας ή ΕΛΤΑ. Για το λόγο αυτό, το ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ, θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμών του.
Με το νέο τρόπο ο δικαιούχος επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί να πιστώνεται το δικαιούμενο ποσό παροχής του, απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας του για την είσπραξη του και αποσυμφορίζεται η διαδικασία απόδοσης παροχών από περιττή γραφειοκρατία.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( Απογραφή)
1.    Προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό πρέπει να συμπληρώσετε με προσοχή το έντυπο
«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» που επισυνάπτεται και να το καταθέσετε σ' ένα   Κατάστημα
της Εθνικής Τράπεζας έως 31/12/2012.
Αν κάποιο από τα στοιχεία που αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε να συμπληρώσετε ιδιοχείρως το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο και να ενημερώσετε άμεσα τον Τομέα μας.
2.    Εκτός από το Απογραφικό Δελτίο θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
Αν δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να έχετε
εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους.
Αν δεν διαθέτετε ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ που υπάγεστε για να λάβετε βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
γ) Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή Επιστολή Γνωστοποίησης ΑΜΚΑ.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει) αν ήδη έχετε λογαριασμό.
ε) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο, τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα:
• Αν ο δικαιούχος της παροχής είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.
    • Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη,
    • Αν ο ασφαλισμένος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 
3.     Για να κατατίθεται η παροχή στο λογαριασμό σας πρέπει να γνωρίζετε ότι:
    • Ο λογαριασμός πρέπει να είναι καταθετικός.

•    Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
Κατ' εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα μπορεί να είναι του γονέα ή του επιτρόπου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Μετά την έναρξη καταβολής της παροχής σας μέσω της νέας διαδικασίας μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε Τράπεζα ή λογαριασμό υποβάλλοντας σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στον Τομέα μας.

Προσοχή:
•Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής μπορείτε κατά περίπτωση να απευθύνεστε στον Τομέα ΤΥΔΕ, Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ, Αρμόδιος κος Σαρρής τηλ. 210 8811337, 210 8810897.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ALPHA BANK ΑΤΤΙΚΗΣ GENIKH BANK ΔΡΑΜΑΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
EFG EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΕΛ-ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
EMPORIKH BANK
ΕΥΒΟΙΑΣ
FBB
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ MARFIN EGNATIA MILLENIUM BANK ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (& πρ. ΑΤΕ)
PROBANK
NEW PROTON
TAX. ΤΑΜΙΕΥΤ. (& πρ. Τ BANK)
ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
HSBC
CITIBANK

Νομοσχέδιο προς ταχεία εκδίκαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων«Δραματική η υστέρηση στην οργάνωση της δικαιοσύνης» είπε ο Α. Ρουπακιώτης
Νομοσχέδιο προς ταχεία εκδίκαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων
Πηγή: ΑΠΕ
2
εκτύπωση  

Την άμεση κατάθεση νομοσχεδίου για την ταχεία εκδίκαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης, καυτηριάζοντας έντονα το γεγονός ότι έχουν «βαλτώσει οι φορολογικές υποθέσεις, για τις οποίες υπήρχε πρόγραμμα να έχει εκδικαστεί το 20% από αυτές από τον περασμένο Ιούνιο».

«Υπάρχει δραματική υστέρηση στην οργάνωση της δικαιοσύνης. Είναι όνειδος να βγαίνουν έξω ακόμα και κρατούμενοι που βαρύνονται με βαριές κατηγορίες, λόγω παρέλευσης του 18μηνου» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ρουπακιώτης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Χρ. Μαρκογιαννάκη.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της διαφθοράς και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί, με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα τα δικαστήρια» επισήμανε από την πλευρά του ο κ. Μαρκογιαννάκης. Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτο να κατεβάζουν στις δύο το μεσημέρι τα μολύβια οι δικαστές», ενώ ανέφερε περίπτωση δικαστηρίου που δεν κάλεσε μάρτυρες γιατί είχε χαθεί ο κατάλογος με τα ονόματά τους.

«Στο νομοσχέδιο που προωθείται έχουμε διατάξεις για εκείνους που διέπραξαν σοβαρά οικονομικά αδικήματα, ώστε να επισπεύδονται οι αποφάσεις. Είναι μια εκρηκτική κατάσταση. Υπήρχε πρόγραμμα να τελειώσουν στο 20% οι φορολογικές υποθέσεις μέχρι τέλος του Ιουνίου, αλλά έχουν βαλτώσει» υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, αποδίδοντας το πρόβλημα πέρα από τη μηχανογράφηση και στη μεγάλη έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων.

Παράλληλα, ο κ. Ρουπακιώτης απηύθυνε έκκληση στους εισαγγελείς και στους δικαστές να σκεφτούν το χρέος τους και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ελληνικής κοινωνίας.

«Η κρίση, που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, γεννά και πολλές δίκες. Υπάρχει σωρεία αδικημάτων στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, τα εγκλήματα με τα λευκά κολάρα. Μετά τις 19 Ιανουαρίου, πιστεύω να σκεφτούν το χρέος τους στην ελληνική κοινωνία, γιατί η πολιτεία θα πράξει αυτό που όφειλε. Ήρθε η ώρα και οι δικοί τους υπάλληλοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ελληνικής κοινωνίας» σημείωσε ο κ. Ρουπακιώτης και πρόσθεσε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιήσουμε αυτούς που αφήνονται ελεύθεροι μετά το 18μηνο και να περιορίσουμε εκείνους που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με τρόπο που δεν πρέπει. Μέσα από το e- justice δεν θα υπάρχει δικαστήριο που δεν θα είναι μηχανογραφημένο».

«Έχει 'κακοφορμίσει' το θέμα με τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει προβεί σε τόσες καταδίκες σε βάρος της χώρας μας» κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Στο θέμα παρενέβη και ο προεδρεύων του Σώματος, Αθανάσιος Νάκος, που τόνισε ότι όχι μόνο στα ποινικά, αλλά και στα πολιτικά δικαστήρια παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται επιχειρήσεις με ποινικές ρήτρες για λεφτά που δικαιούνται.
http://www.tovima.gr

Συνάντηση προεδρείου Ολομέλειας με τη Γεν. Γραμματέα του ΚΚΕ


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 21-12-2012

Μέλη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και, πιο συγκεκριμένα, οι κ.κ. Γιάννης Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Βαλεργάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Στέλιος Μανουσάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και ο Σύμβουλος του ΔΣ ΔΣΑ κ. Άγγελος Βρεττός, έγιναν σήμερα δεκτοί από τη Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κα. Αλέκα Παπαρήγα, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται εσχάτως με τον πολιτικό κόσμο της χώρας για την ανάδειξη των θέσεων του δικηγορικού σώματος.
Κατά τη συνάντηση αυτή αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στη Δικαιοσύνη και επισημάνθηκαν οι λογικές ανακολουθίες και οι αναντίστοιχες προς την πραγματικότητα και τις συνθήκες της αγοράς συνέπειες που επέρχονται από τη χωρίς διάκριση εφαρμογή των κοινωνικά ανάλγητων «μνημονιακών» πολιτικών.
Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε το ήδη κατατεθειμένο στο Κοινοβούλιο φορολογικό νομοσχέδιο, ο κοινωνικά άδικος χαρακτήρας των ρυθμίσεών του, οι δυσανάλογες επιβαρύνσεις που αυτές συνεπάγονται για το δικηγορικό κλάδο, συντείνοντας στην περαιτέρω στοχοποίησή του, αλλά και για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, οδηγώντας στην κοινωνική τους εξαθλίωση, κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών της συνδρομής στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη και κατά πλήρη παραγνωρισμό της δυσμένειας της παρούσας συγκυρίας και των επιπτώσεων αυτής επί της οικονομικής κατάστασης των φορολογούμενων.
Το δικηγορικό σώμα της χώρας ευχαριστεί τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ κα. Αλέκα Παπαρήγα για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον με τα οποία προσέγγισε τις απόψεις μας, ανταποκρινόμενη μάλιστα άμεσα στο αίτημά μας για συνάντηση και ευελπιστεί σε μια ουσιαστική νομοπαραγωγική διαδικασία, η οποία θα λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους απόψεις, θέσεις και διαφωνίες, μέσα σε ένα πνεύμα σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων και ανάδειξης των προβληματικών και πρακτικά αναποτελεσματικών ρυθμίσεων.
Στο διάλογο αυτό προσερχόμαστε και πάλι με συγκεκριμένες και συνεπικουρούμενες από πληθώρα στοιχείων προτάσεις, αρνούμενοι να συναινέσουμε σε μια πρωτοφανή και κοινωνικά άδικη αντιμετώπισή μας.   

Από το Γραφείο Τύπου

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Ακριβή δικαιοσύνη


Την προηγούμενη Δευτέρα, γύρω στις οχτώ το πρωί, περίμενα το λεωφορείο «32» για να κατέβω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στη στάση, μια κυρία, γύρω στα 55, με καφέ ταγέρ και μαύρα χαμηλοτάκουνα παπούτσια, φαινόταν τόσο λυπημένη, που μετά βίας κρατούσε την ομπρέλα για να προστατευτεί από το ψιλόβροχο. Δε μπορούσα να πάρω το βλέμμα μου από πάνω της, ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που σε μαγνητίζει η στενοχώρια του άλλου. Λες και στο πρόσωπό της έτρεχαν όλες οι συμφορές του κόσμου. Όταν ήρθε το λεωφορείο, καθίσαμε στις διπλανές θέσεις. Αρκετή κίνηση στη διαδρομή, πιάσαμε την κουβέντα.

«Στο δικαστήριο πηγαίνω πάλι, για αυτή τη ρημάδα την υπόθεση. Δεν αντέχω άλλο, έχω αγανακτήσει, από το 2007 τραβιέμαι κι ακόμη δεν έχει εκδικαστεί», μου έλεγε με παράπονο η κυρία Άννα, μόνιμη κάτοικος Αμπελόκηπων. Πριν από πέντε χρόνια, της έκλεψαν μια τσάντα με μετρητά και δύο λευκά μπλοκ επιταγών του εργοδότη της. Μολονότι οι τρεις δράστες πιάστηκαν μετά από ένα μήνα, η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει. Ύστερα από πέντε χρόνια, ο ένας δράστης έχει πεθάνει, η κυρία Άννα έχει παραστεί σε πέντε δίκες και ο εργοδότη της, αν και έκανε άμεση ανάκληση των επιταγών στην τράπεζα, άρχισε να δέχεται στην επιχείρηση του διαταγές πληρωμής! Έπειτα από δυο δικαστήρια για ακύρωση των διαταγών πληρωμής και δύο για να μην προχωρήσουν σε πλειστηριασμό, ο εργοδότης της κυρίας Άννας υποχρεούται να υπερασπιστεί τον εαυτό του και σε ποινικό δικαστήριο, διότι τον κατηγορούν για χρήση ακάλυπτων επιταγών!

«Το δίκιο μας δε θα το βρούμε ποτέ και θα έχουμε μπει μέσα τουλάχιστον τρία χιλιάρικα. Τα παράβολα μόνο να δεις πόσο έχουν ακριβύνει, και θα δεις για τι ποσά μιλάμε», μου είπε με χαμηλωμένα μάτια, σαν να ντρεπόταν, και μου έδειξε τον πάκο των χαρτιών που βαστούσε. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε, δεν είχα ιδέα τι είναι τα δικαστικά παράβολα γιατί δεν είχε χρειαστεί ποτέ να προσφύγω σε δικαστήριο . Το βράδυ που γύρισα σπίτι, έψαξα στο διαδίκτυο να βρω για ποιο λόγο διαμαρτυρόταν η κυρία Άννα, πλην του σουρεαλιστικού χαρακτήρα της υπόθεσής της και της εξωφρενικής καθυστέρησης των πέντε χρόνων. Να σου έχουν κλέψει 15.000 μετρητά, δύο λευκά μπλοκ επιταγών και να χρειάζεσαι και τρία χιλιάρικα για διεκδικήσεις το δίκιο σου δεν τα λες και λίγα.

Ούτε στο διαδίκτυο μπόρεσα να βγάλω άκρη, πολλές οι αλλαγές από το 2010, πολλές οι εξαιρέσεις και οι ειδικές κατηγορίες. Το μόνο που συναντούσα συχνά, σε σχετικά μπλογκ και δικηγορικές ιστοσελίδες, ήταν έντονη κριτική για το νόμο 4055/2012 περί «Δίκαιης δίκης και περιπτώσεις φαινομένων αρνησιδικίας». Αποφάσισα λοιπόν να απευθυνθώ σε διάφορους δικηγόρους, νέους κι έμπειρους, για να με κατατοπίσουν. «Μας έχουν χαντακώσει με τις αυξήσεις», «το πολυνομοσχέδιο δημιούργησε δύο κατηγορίες πολιτών», «ο Φ.Π.Α μας ξετίναξε», «δεν έχουμε δικαιοσύνη», «αυτοί οι σοφοί διέλυσαν το επάγγελμα», λίγες μόνο από τις οργισμένες φράσεις που άκουγα από την άλλη πλευρά του ακουστικού. Φράσεις οι οποίες γύριζαν στο κεφάλι μου σαν πρωτοσέλιδα εφημερίδων. «Μεγάλε έχεις χαρτί; Πιάσε στυλό και γράφε», μου είπε ένας σαραντάρης δικηγόρος που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και τον συνάντησα ακριβώς έξω από τα δικαστήρια.

Αυτό κι έκανα, καταμέτρησα τις πιο σημαντικές αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία διετία. Πρόκειται για ανελαστικά έξοδα, για αυτά δηλαδή που σε όποιον δικηγόρο κι αν απευθυνθείς είσαι υποχρεωμένος να τα πληρώσεις. Φυσικά, λόγω διακύμανσης δε συμπεριέλαβα την πληρωμή των δικηγόρων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ισχυρίζεται ότι ο Νόμος 4055/2012 είναι καθαρά εισπρακτικός και ότι τα περί «αποσυμφόρησης των δικαστηρίων» αποτελούν απλώς τη βιτρίνα των αυξήσεων. Η αρχή της αύξησης του κόστους της δικαιοσύνης άρχισε τον Ιούλιο του 2010, με την επιβολή 23%Φ.Π.Α στις δικηγορικές υπηρεσίες (Ν 3842/2010). «Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχονται οι νέοι δικηγόροι, οι οποίοι αφενός τιμολογούν χαμηλά, αφετέρου αδυνατούν να απορροφήσουν το Φ.Π.Α όπως τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, που απλώς μειώνουν το κέρδος τους. Ουσιαστικά, πραγματοποιείται ένας βίαιος μετασχηματισμός του κλάδου μας», μου εξηγεί ο Γιώργος Κότσιρας, πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων δικηγόρων Αθηνών.

Δεν είμαι σε θέση να συμμεριστώ ή όχι την άποψή του, ωστόσο την ίδια γνώμη εξέφρασαν και οι εννιά νέοι δικηγόροι (έως 35 ετών) με τους οποίους επικοινώνησα, ότι δηλαδή με το Φ.Π.Α και τις υπόλοιπες αυξήσεις είναι αδύνατον να αντέξουν στην αγορά και σύντομα θα εργάζονται σαν είλωτες σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Ποιες είναι οι άλλες αυξήσεις; Η παράσταση πολιτικής αγωγής αυξήθηκε από 50 σε 100 ευρώ και το παράβολο για την κατάθεση έγκλησης/μήνυσης από 10 σε 100 ευρώ. Μαζί με την κατάθεση της έγκλησης στις κατά τόπους εισαγγελίες απαιτούνται κι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων. Επειδή τα ειρηνοδικεία, όπου γίνονται οι ένορκες βεβαιώσεις λειτουργούν πρωινές ώρες, οι πιο πολλοί απευθύνονται τα απογεύματα σε συμβολαιογράφους, οι οποίοι χρεώνουν το λιγότερο 50 ευρώ για την παρουσία τους. Σε περίπτωση που η έγκληση/μήνυση κακοτυχήσει και απορριφθεί προτού φτάσει στο δικαστήριο, απαιτείται παράβολο τριακοσίων ευρώ για την άσκηση προσφυγής- πριν τον Ν. 4055/2012 δεν προβλεπόταν ανάλογη χρέωση. Δεν τελειώσαμε, έχει και συνέχεια.

Για την άσκηση έφεσης στα πολιτικά δικαστήρια παράβολο 200 ευρώ, για την αναίρεση 300 ευρώ και για την αναψηλάφηση 400 ευρώ. Όπως λέει ο νόμος, αν «δεν κατατεθεί το παράβολο το ένδικο μέσο απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτο». Για αίτηση εξαίρεσης δικαστών παράβολο 100 ευρώ, για προσφυγή κατά κλητήριου θεσπίσματος 300 ευρώ και για παραπομπή, με αίτημα διάδικου, ένα ένδικο μέσο ή βοήθημα από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια στον Άρειο Πάγο χρειάζεται παράβολο 300 ευρώ –δεν τολμώ να αναφερθώ στα υπόλοιπα παράβολα της διοικητικής δικαιοσύνης, είναι δεκάδες, φερ’ ειπείν το παράβολο για την ανακοπή ερημοδικίας ορίστηκε στα 150 ευρώ. Σημειωτέον, όλες οι προηγούμενες χρεώσεις είναι καινούριες και δεν ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4055/2012. «Δημιούργησαν μια νομοθεσία με αφορμή την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά ουσιαστικά αυτό που κατάφεραν ήταν να καταστήσουν απαγορευτική την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο μέσο πολίτη», μου αναλύει ο τριάντα δύο χρονών δικηγόρος, Γιάννης Μπιλάλης, και συνεχίζει λέγοντας πως «δεν είναι δυνατόν να αύξησαν 600% το μεγαρόσημο».

Από τις 13 Φεβρουαρίου του 2012, σύμφωνα με το Νόμο 4043/2012 (άρ.7, παρ. 10), το μεγαρόσημο, το οποίο αποσκοπεί στη συλλογή χρημάτων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των δικαστηρίων, έχει αυξηθεί από 0,5 σε 3 ευρώ για την κατάθεση και από 0,5 σε 2 ευρώ για την παραλαβή. Με άλλα λόγια, αν χρειάζεσαι τρία αντίγραφα για πιστοποιητικό μη πτώχευσης καλείσαι  να πληρώσεις 15 ευρώ από κει που θα έδινες 3! «Παλαιότερα, τα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις δεν τα χρεώναμε στους πελάτες μας. Τώρα, δε γίνεται κάθε μέρα να δίνουμε 15 και 20 ευρώ από τη τσέπη μας», μου λέει η Κική Μαυροπούλου, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Γιώργος Κότσιρας σημειώνει πως «μέχρι στιγμής δε φαίνεται να έχει μεγάλη ανταποδοτικότητα του μεγαρόσημου. Μοναδική εξαίρεση το ειρηνοδικείο, για την κατασκευή του οποίου άκουγα από μικρό παιδί».

Τέλος, καθοριστικό κομμάτι -και με πολλές εσοχές…- για την κατανόηση του παζλ της ακρίβειας στη δικαιοσύνη, είναι και η αύξηση του δικαστικού ενσήμου από 4 σε 8 τοις χιλίοις σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012 (μεσοπρόθεσμο). Μη ξεγελιέστε, η αύξηση δεν είναι μικρή. Αφενός, μιλάμε για διπλασιασμό του ενσήμου, αφετέρου το καθοριστικό στοιχείο είναι πως τα χρήματα προκαταβάλλονται. Τουτέστιν, αν κάποιος ζητάει από το δικαστήριο να το αναγνωριστούν και να του καταβληθούν 100.000 ευρώ, είναι υποχρεωμένος να προπληρώσει 800 ευρώ επειδή απασχολεί με την υπόθεσή του το δικαστήριο. Εννοείται πως στην περίπτωση που το δικαστήριο του αναγνωρίσει 50.000 ευρώ, τα 400 ευρώ δεν θα του επιστραφούν πίσω. «Με αυτό τον τρόπο ευνοούνται οι μεγάλες εταιρείες και οι ασφαλιστικές, όσοι δηλαδή έχουν χρήματα να πληρώσουν αυτά τα υπέρογκα ποσά», μου εξηγεί ένας δικηγόρος από την Κρήτη που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, και συμπληρώνει πως «η παράλογη αύξηση σημαίνει ότι σε υποθέσεις που το ποσό το οποίο πρόκειται να καταβληθεί είναι αβέβαιο, π.χ σε ηθική βλάβη, οι πολίτες δεν θα διεκδικούν μεγάλα ποσά αποζημίωσης γιατί δεν θα έχουν να προπληρώσουν το δικαστικό ένσημο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε και η κουβέντα που είχα με την αντιπρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, κυρία Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, η οποία μου δήλωσε τα εξής: «Η αύξηση του ποσοστού του καταβαλλόμενου επί του αντικειμένου της ένδικης διαφοράς δικαστικού ενσήμου επιβεβαιώνει πλήρως την καθαρά εισπρακτική προσέγγιση των δήθεν μεταρρυθμίσεων που καταλήγουν να αποτρέπουν τον πολίτη από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, ενός δικαιώματος που αποτελεί τον πυρήνα δίκης, όπως αυτό ειδικότερα θεμελιώνεται στο Σύνταγμα, καθιστώντας πια τη Δικαιοσύνη εκ των πραγμάτων, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ένα αγαθό πολυτελείας».

Έχοντας κατά νου τις διαμαρτυρίες των δικηγόρων για τη συρρίκνωση του επαγγέλματος, το αν είναι δίκαια ή άδικη η επιβολή Φ.Π.Α στις δικηγορικές υπηρεσίες, την περίπτωση της κυρίας Άννας -που στην πορεία του ρεπορτάζ διαπίστωσα ότι μόνο στα δικά μου μάτια ήταν εντυπωσιακή, για το νομικό κόσμο της Ελλάδας ήταν απλώς μια συνηθισμένη ιστορία – κι όλες τις αυξήσεις που εντόπισα στα δικαστικά έξοδα, οι οποίες σε συνάρτηση με την αναποτελεσματικότητα των δικαστηρίων (για το λεγόμενο «εύλογο χρόνο», δηλαδή για την υπερβολική καθυστέρηση, έχουμε καταδικαστεί ουκ ολίγες φορές στο ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου) προφανώς και λειτουργούν αποτρεπτικά για κάποιον να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αποφάσισα να επικοινωνήσω με το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ, κύριο Νίκο Κανελλόπουλο, για να μου εξηγήσει το πνεύμα των αυξήσεων.

«Όταν η δικαιοσύνη για να λειτουργήσει χρειάστηκε 500.000.000 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2012, καταλαβαίνετε ότι πλέον ο προϋπολογισμός, με τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αδυνατεί να επιχορηγήσει το σύστημα δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε αν το κόστος λειτουργίας της δικαιοσύνης θα το επιβαρύνονται όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες ή αυτοί που θα προσφεύγουν στα δικαστήρια», μου εξηγεί ο κύριος Κανελλόπουλος και προσθέτει πως «για να βρεις αυτά τα έσοδα πρέπει να μειώσεις μισθούς και συντάξεις ώστε να τα τοποθετήσεις στη δικαιοσύνη. Φέτος, στα δικαστήρια δώσαμε 9.000.000 ευρώ μέσω ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων) για να πληρώσουν τις ανάγκες τους. Πάντως, πιστεύω ότι κινηθήκαμε σε λογικά πλαίσια και πως η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων, όπως η εξαίρεση των εργασιακών και των οικογενειακών, διασφαλίζει τους πολίτες. Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι αριθμοί. Οι αγωγές δε μειώθηκαν, οι μηνύσεις το ίδιο, προφανώς περιορίστηκαν κάποιες καταχρηστικές δικαστικές ενέργειες».

Συν τοις άλλοις, στη σύντομη συζήτησή μας, ο κύριος Κανελλόπουλος με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 40.000.000 ευρώ από τα παράβολα -περίπου 10% επί του συνόλου των εξόδων-, μου επισήμανε ότι προωθείται με γρήγορους ρυθμούς η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (πέρασμα της δικαιοσύνης στην ηλεκτρονική εποχή, αλλά τα παράβολα θα παραμείνουν), μου αιτιολόγησε την αύξηση του μεγαρόσημου, λέγοντας ότι είχε να αυξηθεί από το 1992, και μου είπε ότι όποιος πολίτης δεν έχει χρήματα, μπορεί να απευθυνθεί στη νομική βοήθεια. Έτσι όπως μου περιέγραψε την κατάσταση, με τους δικομανείς Έλληνες και το τρομακτικό κόστος της λειτουργίας του συστήματος δικαιοσύνης, κόντεψε να με πείσει.  Ανασκουμπώθηκα και τηλεφώνησα στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, για να με προμηθεύσει με στοιχεία, ώστε να μπορέσω να ελέγξω αν όντως έχουν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα οι μηνύσεις και οι αγωγές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2011, τη χρονιά δηλαδή που είχε επιβληθεί μόνο ο Φ.Π.Α και δεν είχαν ψηφιστεί οι υπόλοιπες αυξήσεις, οι παραστάσεις των δικηγόρων ήταν 366.923, τη στιγμή που το 2007 ήταν 468.278. Μάλιστα, ο αριθμός των δικηγόρων αυξήθηκε κατά 1.609 άτομα μέσα στην τετραετία, άρα αντιστοιχούν λιγότερες παραστάσεις ανά δικηγόρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007, το ποσοστό των δικηγόρων που είχαν κάτω από 4 παραστάσεις ήταν 46,69%, και τέσσερα χρόνια αργότερα σκαρφάλωσε στο 63,46%. Φανταστείτε τι θα ακολούθησε μετά την εφαρμογή του Ν. 4055/2012! Βέβαια, αυτό τελικώς ήταν το λιγότερο που με ενόχλησε στα λεγόμενα του γενικού γραμματέα.

Σκεφτόμενος την άποψή του, ότι το κόστος της λειτουργίας της δικαιοσύνης πρέπει να το επιβαρύνεται κυρίως αυτός που προσφεύγει στα δικαστήρια και να μην επιμερίζεται σε όλους τους φορολογούμενους, μου ήρθε στο μυαλό «ο Πλούτος των Εθνών» του σκοτσέζου φιλόσοφου Άνταμ Σμιθ, ένα έργο στο οποίο ανατρέχαμε συχνά στο Πάντειο. Εκεί, ο Σμιθ υποστηρίζει ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες του κράτους είναι η άμυνα της χώρας, η δικαιοσύνη και η παιδεία. Κοινώς, αυτές είναι οι τρεις βασικές κι απαρέγκλιτες υποχρεώσεις του κράτους. Τι σόι λογική είναι αυτή, που θέλει το κόστος της δικαιοσύνης να το αναλαμβάνει αυτός που ψάχνει το δίκιο του; Δηλαδή, τα νοσήλια να τα πληρώνουν μόνοι οι άρρωστοι; Τα σχολεία, μόνο αυτοί που πηγαίνουν στα μαθήματα; Τότε, ποιος ο λόγος να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες; Τι είναι το δίκιο, φάκελος που πας στο ταχυδρομείο και κολλάς το γραμματόσημο των εξήντα λεπτών; Α, ξέχασα, και η δικαιοσύνη έχει τα δικά της γραμματόσημα! Λίγο ακριβότερα, τα μεγαρόσημα των αδικημένων.

Η επέκταση του σκεπτικού για τα οικονομικά βάρη της δικαιοσύνης στους τομείς της υγείας και της παιδείας δεν είναι αυθαίρετη ούτε ισοπεδωτική. Αναδεικνύει απλώς ότι η κρίση έχει αφαιρέσει από την κρατική υπόσταση δεκάδες λειτουργίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και οι οποίες ΦΥΣΙΚΑ ως ένα βαθμό τους υπενθύμιζαν ότι μοιράζονται την ταυτότητα της ίδιας χώρας. Τι να πεις. Από ό,τι φαίνεται το δίκιο σου στην Ελλάδα δύσκολα να το βρεις. Ίσως να το διεκδικήσεις με «εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών»- το καινούριο πιάτο που μαγειρεύεται, η διαμεσολάβηση. Το σίγουρο είναι πάντως, πως πέρα από τις δημοσιογραφικές υπερβολές, τις γνώμες των δικηγόρων που προασπίζονται τα συμφέροντα του κλάδου τους και τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα, σε μια χώρα που για να επιλυθεί μια απλή υπόθεση χρειάζεσαι το λιγότερο πέντε χρόνια, δεν πρόκειται κανείς σοβαρός επενδυτής να ρίξει τα λεφτά του. Πολύ απλά, γιατί αν τον κλέψουν, λέω τώρα μια σπάνια πιθανότητα, θα βρεθεί στην ίδια θέση με την κυρία Άννα. Θα του ζητάνε κι από πάνω!
 http://www.protagon.gr

WebRep
Συνολική αξιολόγηση
Η ιστοσελίδα δεν έχει αξιολόγηση
(χωρίς αρκετές ψήφους)

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΡΑΜΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΒΟΛΟΥ


Με ομόφωνη απόφασή της η Γ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 14.12.2012, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Δράμας από τα καθήκοντά τους κατά το διάστημα 17 έως 21Δεκεμβρίου 2012, διαμαρτυρόμενη για το κατατεθέν φορολογικό νομοσχέδιο, που εξοντώνει κυριολεκτικά τον ελεύθερο, μαχόμενο δικηγόρο.
Επί πλέον, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας να αποφασίσει για περαιτέρω κινητοποιήσεις μετά τη λήξη της αποχής, εφόσον επιχειρηθεί αιφνιδιασμός του Δικηγορικού Σώματος κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.
Τέλος, η Γ.Σ., κατά το διάστημα της άνω αποχής, επέτρεψε την κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων ενώ κατά τα άλλα ισχύει το πλαίσιο των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 19-20-21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΑΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 21-12-2012
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλα, 13 Δεκεμβρίου 2012


Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι, ότι με την από 13-12-2012 απόφαση της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, αποφασίστηκε   η συνέχιση της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας  από τα καθήκοντά τους μέχρι 31-12-2012.
Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία της για την προκλητική, αντιδεοντολογική και απαξιωτική προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας συμπεριφορά του Προέδρου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας, που παραβιάζοντας τον κανονισμό λειτουργίας της Ολομέλειας, περιφρόνησε το αίτημα της πλειοψηφίας να συζητηθούν στην Ολομέλεια των Προέδρων τα φλέγοντα ζητήματα α)των πληγμάτων που δέχεται η Δικαιοσύνη και β) της επικείμενης φοροεπιδρομής κατά των μαχόμενων δικηγόρων, να επανεκτιμηθεί η κατάσταση και να αποφασιστεί, με δημοκρατικό τρόπο, από την κυρίαρχη Ολομέλεια, η ανάληψη αγωνιστικών δράσεων από το δικηγορικό σώμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.
Οι Δικηγόροι της Καβάλας διαμαρτυρόμαστε :
-  Για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, για τον  διπλασιασμό του δικαστικού ενσήμου, για την επιβολή νέων τελών και παραβόλων (άρθρο 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 4-12-2012-ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012) σε ακόμη περισσότερα ένδικα μέσα και κυρίως για την συνέχιση επιβολής και θέσπισης μέτρων και ρυθμίσεων που πλήττουν τον πυρήνα άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, αφανίζουν τον μαχόμενο δικηγόρο και αποκλείουν τον μέσο Έλληνα πολίτη ακόμα περισσότερο από την ελεύθερη πρόσβασή του στην Δικαιοσύνη.
- Γιατί απαξιώνεται ευθέως η ιδέα και η διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, με άμεση αντανάκλαση στην αποδυνάμωση και την περιστολή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Ελλήνων πολιτών.
Εξόχως απαράδεκτη η «εντολή» του Υπουργού Οικονομικών προς τη διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ να αγνοήσει και να μη σεβαστεί δικαστικές αποφάσεις, που έκριναν αντισυνταγματικές κυβερνητικές αποφάσεις σχετικές με την παράνομη, μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ ΑΕ, είσπραξη από τους πολίτες του ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι) και την παράνομη διακοπή της ηλεκτροδότησης κατοικιών. Η πιο πάνω συμπεριφορά του Υπουργού Οικονομικών αποκαλύπτει ότι στις μέρες μας η νομιμότητα είναι νοητή και τηρητέα μόνον όταν (και στο βαθμό που) εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κυβερνώντων και των «δανειστών» μας.
- Γιατί η Δικαιοσύνη από καταφύγιο των ασθενέστερων, καθίσταται πλέον «είδος πολυτελείας» για τους περισσότερους πολίτες και προνόμιο των ολίγων και οικονομικά ισχυρών. Μεθοδικά και συνειδητά, η προσφυγή των οικονομικά ασθενέστερων στη Δικαιοσύνη αποβαίνει απαγορευτική. Μετά την επιβολή του ΦΠΑ 23%, δεκαπλασιάστηκε (και πλέον) το παράβολο μηνύσεων και πολ. αγωγής,  καθιερώθηκαν παράβολα των 200, 300 και 400 ευρώ για την άσκηση ενδίκων μέσων και μάλιστα για καθένα των αναγκαστικών ομοδίκων, καθιερώθηκε δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές, πενταπλασιάστηκε (και πλέον) το υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ένσημο (μεγαρόσημο), υπερδιπλασιάστηκε το ποσό μετατροπής των ποινών και πρόσφατα, με το Ν.4093/2012 και την από 5-12-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’237/5-12-2012,) διπλασιάστηκε το τέλος δικαστικού ενσήμου και λοιπά δικαιώματα, που οφείλουν να καταβάλλουν οι πολίτες επί του αντικειμένου της διαφοράς κατά τη συζήτηση των αγωγών τους, ενώ επιβλήθηκε και παράβολο ανερχόμενο σε ποσοστό 1% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στις συμβάσεις δημοσίου. Θεσπίζονται δηλαδή σωρεία φραγμών και αναχωμάτων για την ελεύθερη προσφυγή των πολιτών στη Δικαιοσύνη, που φαίνεται να μην έχουν τελειωμό…
- Γιατί με το πρόσχημα της λεγόμενης «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, προωθείται η κατάργηση των νόμιμων δικηγορικών αμοιβών, προς όφελος της οικονομικής ολιγαρχίας, η απαξίωση και η εκ των πραγμάτων διάλυση των Δικηγορικών Συλλόγων και η κατάργηση του θεσμικού ρόλου του Δικηγόρου.
- Γιατί συνεχίζεται η φοροεπιδρομή, με την αντισυνταγματική επιβολή έκτακτων εισφορών, φόρων, ειδικών τελών και τεκμηρίων.
- Γιατί την ομαλή, δημοκρατική νομοθετική λειτουργία της Βουλής έχουν αντικαταστήσει  τα έκτακτα νομοθετικά μέτρα της εκτελεστικής εξουσίας, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που τείνουν να γίνουν κανόνας και δια της επαναλήψεως να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση των πολιτών.
- Γιατί ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων έχει παύσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων και στην πραγματικότητα μας έχει αφήσει ανασφάλιστους, ενώ σχεδιάζεται νέα μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Είμαστε αντίθετοι στην επιχειρούμενη υποβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης.
Είμαστε αντίθετοι στη συνεχιζόμενη φοροεπιδρομή και την επιβολή εκτάκτων εισφορών, φόρων, ειδικών τελών και τεκμηρίων.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι με σθένος και αξιοπρέπεια θα πολεμήσει την προπαγάνδα και τον λαϊκισμό με τον οποίο οι κυβερνώντες, η Τρόικα και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα του τόπου αντιμετωπίζουν τους Δικηγόρους και ότι με κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου να μην εξαθλιωθεί πλήρως ο Δικηγορικός κόσμος, θα υπερασπιστεί τον θεσμικό ρόλο, τα δικαιώματα, το κύρος, την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα του Δικηγόρου.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών συνήλθε σήμερα την 13/12/2012 σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα συζήτησης τις ρυθμίσεις του προωθούμενου φορολογικού νομοσχεδίου καθώς και τα λοιπά ζητήματα που έχουν ανακύψει από τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και θίγουν όχι μόνο τον κλάδο των δικηγόρων αλλά και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.
Η Γ. Σ. του Συλλόγου μας, εκφράζοντας την αντίθεση των μελών της :
α) στις διατάξεις του υπό ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου που πλήττουν τα δικαιώματα των ελεύθερων επαγγελματιών και του συνόλου των εργαζομένων εξανεμίζοντας και τα ελάχιστα εναπομείναντα εισοδήματά τους
β) στον υπερδιπλασιασμό του δικαστικού ενσήμου, στην καθιέρωση αυξημένων παραβόλων ως προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων μέσων, στον πενταπλασιασμό των ενσήμων και στην επιβολή τόκων επιδικίας που προκαλούν ανυπέρβλητα προσκόμματα στην προσφυγή των πολιτών στη δικαιοσύνη
γ) στην παραπέρα αύξηση του δυσβάσταχτου τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
δ) στην υποβάθμιση των ασφαλιστικών ταμείων των δικηγόρων και στην υποχρεωτική ένταξή τους στον προβληματικό ΕΟΠΥΥ και
ε) στον επιδιωκόμενο αφανισμό του μαχόμενου ‘Ελληνα δικηγόρου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η - 12-2012


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

                                                                             Γιαννιτσά  14-12-2012 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-12-2012 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-12-2012

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, σε έκτακτη σημερινή συνεδρίασή του, εναρμονιζόμενο με το πνεύμα και την αγωνιστική διάθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και των δικηγόρων της χώρας, αποφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων με νέα τριήμερη ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων Γιαννιτσών από την άσκηση των καθηκόντων τους, από την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 έως και την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάθεση του εξοντωτικού νέου φορολογικού νομοσχεδίου, για την συνεχιζόμενη επιβολή νέων τελών και παραβόλων σε ακόμη περισσότερα ένδικα μέσα, για το πρωτοφανές αλαλούμ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των υπέρογκων αυξήσεων του δικαστικού ενσήμου και για την συνεχιζόμενη επιβολή μέτρων και ρυθμίσεων που πλήττουν τον πυρήνα άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και αφανίζουν τον μαχόμενο δικηγόρο.

Το πλαίσιο της αποχής παραμένει το ίδιο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ


Αποχή μέχρι την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 από το Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η Γενική Συμέλευση του ΔΣΙ σε έκτακτη συνεδρίασή της στις 13 Δεκεμβρίου 2012, αποφάσισε αποχή των Δικηγόρων του Συλλόγου  από τα καθήκοντά τους έως και την Παρασκευή, 21/12/2012.

Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας - Αποχή 17,18 κ' 19/12ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/13-12-2012

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, απέχουμε από τα καθήκοντα μας μέχρι και την Παρασκευή 21/12/2012.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης ΚωστόγιαννηςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ
Πάτρα 14/12/2012
         Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, κατά την συνεδρίαση της 14/12/2012, αποφάσισε την ΑΠΟΧΗ των μελών του από τα Δικαστήρια από την Δευτέρα 17/12/2012 μέχρι και Παρασκευή 21/12/2012 και σύγκληση ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ την Τετάρτη 19/12/2012, ώρα 12.00 μεσ. (αίθουσα διαλέξεων Δ.Σ.Π., Φιλοποίμενος 24, γ΄όρ.).            
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις συνεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών και κυρίως:          
1) Για τις διατάξεις του ήδη κατατεθέντος φορολογικού νομοσχεδίου,  που αναμένεται να οδηγήσει με την αδιάκριτη επιβολή αβάστακτων φοροεισπρακτικών μέτρων (υψηλά ποσοστά φορολογίας με ταυτόχρονη κατάργηση αφορολόγητου ορίου, επιβολή τέλους επιτηδεύματος κλπ.) στην εξόντωση όλων των ελευθέρων επαγγελματιών και στον αφανισμό του ανεξάρτητου, μαχόμενου και κυρίως νέου δικηγόρου, ο οποίος βιώνει στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας, χωρίς ταυτόχρονα να γίνεται δεκτό ακόμα και το απλό αίτημα του κλάδου σχετικά με το χρόνο υποχρέωσης έκδοσης Α.Π.Υ.           
2) Για τις διατάξεις του Ν.4093/2012 και της ΠΝΠ 5-12-2012 με τις οποίες συνεχίζονται οι καθοδηγούμενες από μεγάλα συμφέροντα επιθέσεις σε βάρος των ελεύθερων μαχόμενων Δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων ωςσυνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς επίσης και με τις οποίες επαυξάνονται υπέρμετρα τα δικαστικά έξοδα, τέλη και παράβολα, που αποτελούν ουσιαστικά εμπόδιο στην ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στα Δικαστήρια και εκμηδενίζουν το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμά του για άμεση παροχή έννομης προστασίας.            
Και επιπρόσθετα καταδικάζει τους αρμόδιους για τη πλήρη αδιαφορία στην αντιμετώπιση των γνωστών προβλημάτων της Δικαιοσύνης, συμπεριφορά η οποία οδηγεί ευθέως στην αποδυνάμωση του συνταγματικού θεσμού της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και την απαξίωση του δικαιϊκού συστήματος της χώρας μας γενικότερα.                                                                       
Εκ του Συλλόγου                          


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ   
Γραφεία: Δικαστικό Μέγαρο,  Σπυροπούλου 6, Λιβαδειά -Τ.Κ.32100
 Τηλέφωνο  &  FAX :: (22610) 27259     e-mail:dslevadias@gmail.com

                                         


Λεβάδεια  17-12-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβάδειας πραγματοποίησε σήμερα στις 17-12-2012 έκτακτο συμβούλιο κατά το οποίο αποφασίστηκε  η αποχή των δικηγόρων του Πρωτοδικείου Λεβάδειας  από τα καθήκοντά τους μέχρι τέλους Δεκεμβρίου  2012.
Το καθεστώς χορήγησης αδειών παραμένει το ίδιο .
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΩΡΑΙΤΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ          

Αποχή δικηγόρων Σπάρτης

Σε σημερινή του συνεδρίαση (17/12/2012) το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Σπάρτης από τα καθήκοντά τους στις 18,19 και 20 και 21 Δεκεμβρίου 2012. 
http://spartanlawnews.blogspot.gr

Συνεχίζεται έως τις 31/12 η αποχή των δικηγόρων στη Σάμο


Τη συνέχιση της αποχής από τα καθήκοντά τους τουλάχιστον έως τις 31/12 αποφάσισαν τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου Σάμου στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα.

Οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση στη βουλή, την αύξηση του δικαστικού ενσήμου, την επιβολή νέων τελών και παραβόλων, την αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών και την κατάργηση των κατώτατων αμοιβών των δικηγόρων.
Ο δικηγορικός σύλλογος Σάμου καταγγέλλει τον πρόεδρο της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ. Ιωάννη Αβραμόπουλο. καθώς και το προεδρείο της Ολομέλειας, διότι αρνήθηκαν να θέσουν προς συζήτηση στην ολομέλεια των προέδρων που έγινε στις 7,8 και 9 Δεκεμβρίου, το θέμα των φορολογικών μέτρων και διατάξεων σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών.
Πηγή: my-samos.blogspot.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας συνήλθε σήμερα την 12/12/2012 σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα συζήτησης τις ρυθμίσεις του προωθούμενου φορολογικού νομοσχεδίου καθώς και τα λοιπά ζητήματα που έχουν ανακύψει από τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και θίγουν όχι μόνο τον κλάδο των δικηγόρων αλλά και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εκφράστηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η αντίθεση των μελών του Συλλόγου :
α) στις διατάξεις του προωθούμενου φορολογικού νομοσχεδίου που πλήττουν τα δικαιώματα των ελεύθερων επαγγελματιών και του συνόλου των εργαζομένων εξανεμίζοντας και τα ελάχιστα εναπομείναντα εισοδήματά τους
β) στον υπερδιπλασιασμό του δικαστικού ενσήμου, στην καθιέρωση αυξημένων παραβόλων ως προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων μέσων, στον πενταπλασιασμό των ενσήμων και στην επιβολή τόκων επιδικίας που προκαλούν ανυπέρβλητα προσκόμματα στην προσφυγή των πολιτών στη δικαιοσύνη
γ) στην επιβολή δυσβάσταχτου τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και
δ) στην υποβάθμιση των ασφαλιστικών ταμείων των δικηγόρων και στην υποχρεωτική ένταξή τους στον προβληματικό ΕΟΠΥΥ.
Για τους λόγους αυτούς η γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής :
α) επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Η. για αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 10-12-2012 έως και την Πέμπτη 13-12-2012 και
β)  την συνέχιση των κινητοποιήσεων με αποχή από τα καθήκοντα των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας κατά το χρονικό διάστημα από 14-12-2012 έως και 21-12-2012.
Πύργος, 12 Δεκεμβρίου 2012
        Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 Πηγη: platanum.blogspot.gr"ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου σε έκτακτη συνεδρίασή του την 18η Δεκεμβρίου 2012, αποφάσισε την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους την Τετάρτη (19-12-2012), Πέμπτη (20-12-2012) και Παρασκευή (21-12-2012), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για:
1)Τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που πλήττουν υπέρμετρα το Δικηγορικό Σώμα αλλά και το κοινωνικό σύνολο, οι οποίες τυγχάνουν ήδη επεξεργασίας από τη αρμόδια επιτροπή της Βουλής,
2)Την τακτική συνέχισης εισαγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου,
3)Την επιβολή παραβόλου άσκησης αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας σε υποθέσεις διοικητικών συμβάσεων,
4)Την επιβολή εκ νέου, σήμερα, αυξημένου καθόλα αντισυνταγματικού και μη νομίμου τέλους επιτηδεύματος,
5)Την διαστρέβλωση της αναγκαιότητας του «ανοίγματος» του δικηγορικού επαγγέλματος,
6)Την πλήρη εξαθλίωση του Δικηγορικού Σώματος και εν κατακλείδι για την στοχοποίηση του κλάδου,
7) Την απόπειρα ποδηγέτησης της Δικαιοσύνης, από την Εκτελεστική Εξουσία και εξωθεσμικούς παράγοντες.

Βόλος 18-12-2012

Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Απ. Βολιώτης
Ο Γεν. Γραμματέας Τριαντάφυλλος Ελ. Εμμανουηλίδης"


Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 18-12-2012

Σύμφωνα με πληροφορίες χωρίς τη λήψη απόφασης για κινητοποιήσεις έληξε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας που έγινε σήμερα στην Αθήνα. Αποφασίστηκε η επεξεργασία προτάσεων που θα υποβληθούν ενόψει της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Πρόσκληση Συντονιστικής για 18.12.2012


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 14.12.2012
Προς
τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα:  
«Φορολογικό Νομοσχέδιο»
Εισηγητές: κ. Δημήτριος Κωστόγιαννης, Πρόεδρος Δ.Σ. Τρίπολης, Παναγιώτης Συγγούρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Λαμίας και Νικόλαος Παγίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σύρου.
(Παρακαλούνται οι εισηγητές μέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 να αποστείλουν γραπτές εισηγήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνσηproedros@dsa.gr και olomeleia@dsa.gr ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ