ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 4387/2016 - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ & ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

"4 ....................Όσον αφορά στις προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 4114/1960 ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ για το διορισμό τους σε έμμισθη υπηρεσία ή σε θέση άμισθου ασφαλισμένου ή για την προαγωγή δικηγόρου στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο (παρ. 1 εδάφιο δ, ζ και θ αντίστοιχα), οι εν λόγω εισφορές καταργούνται από 1/1/2017 και την εισαγωγή του νέου τρόπου καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω ασφαλισμένων βάσει των άρθρων 38 και 39 του ν.4387/2016...................... "

Πηγή: http://www.taxheaven.gr 

Ολόκληρη η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016
στον παρακάτω σύνδεσμο/www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25328

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο ασφαλιστικό απόσπασμα – Όλη η εγκύκλιος για τις εισφορέςΣε μεγάλες επιβαρύνσεις οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και «διπλοαπασχολούμενους» ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη (20%) και την υγεία (6,9%), που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, δικηγόροι, γιατροί, οικονομολόγοι, μηχανικοί αγρότες, αλλά και πολλαπλά αμειβόμενοι (μισθωτοί με μπλοκάκι) καθώς και μέλη διοικητικών συμβουλίων θα υποχρεωθούν να πληρώνουν επιπλέον σημαντικό τμήμα του εισοδήματός τους για να καλύψουν τις νέες αυξημένες εισφορές από το 2017, σε ένα σύστημα αμφίβολης ανταποδοτικότητας για τους ίδιους και αμφισβητούμενης αποδοτικότητας για τα έσοδα του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τις υψηλότερες επιβαρύνσεις εκτιμάται ότι θα υποστούν όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 20.000-25.000 ευρώ οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν τις μειώσεις εισφορών που θα φέρει το νέο σύστημα σε έναν μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων κυρίως στον ΟΑΕΕ που δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 15.000 ευρώ, με κίνδυνο, ωστόσο οι επιβαρύνσεις στα μεγαλύτερα εισοδήματα να οδηγήσουν χιλιάδες επιχειρηματίες να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους ή να την καταστήσουν ασύμφορη.
Η εγκύκλιος που έχει ήδη υπογραφεί και διαρρεύσει πριν δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. προβλέπει κατώτερο μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται εισφορές τα 586 ευρώ ακόμη και για όσους έχουν ζημιές ή μηδενικό εισόδημα ή δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Τα 586 ευρώ αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ενώ ως πλαφόν εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζονται εισφορές, ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού (5860 ευρώ).
 Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε μόλις δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος- βάση υπολογισμού των εισφορών θα είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η διπλή εισφορά 26,95% θα υπολογιστεί επί των εσόδων που είχαν οι ασφαλισμένοι, αφού αφαιρεθούν πρώτα όλες οι δαπάνες και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν. 
Οι εισφορές που προκύπτουν δεν  μπορεί να είναι μεγαλύτερες των 5860 ευρώ (δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού για άγαμο).
Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας ή πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας, θα υπολογίζεται το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος.
Οι εισφορές θα είναι μηνιαίες και θα αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα. Για το 2017 και επειδή προβλέπεται ως βάση υπολογισμού το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2015, ενώ η ερμηνεία αφήνει περιθώρια ώστε οι εισφορές για το δεύτερο 6μηνο του 2017 να γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2016 εφόσον έχουν εκκαθαριστεί οι φορολογικές δηλώσεις.
Ποιους αφορά η εγκύκλιος
Τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους του ΟΑΕΕ, τους υγειονομικούς, τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή επαγγέλματος, τα μέλη και τους μετόχους οργανισμών, Κοινοπραξιών, και κάθε μορφής εταιρειών πλην των ΑΕ και των ΙΚΕ οι οποίοι υπάγονταν στον ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες), τα μέλη των Δ.Σ και τους μετόχους άνω του 3% Ανώνυμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεων επαγγελματική, βιοτεχνική, ή εμπορική δραστηριότητα. Επίσης του διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, τους μοναδικούς εταίρους Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών, όσους για πρώτη φορά αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ ή στο ΕΤΑΑ, κλπ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ισχύουν τα εξής:
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και για κάθε επόμενο έτος, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
2. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά την έννοια της ανωτέρου παραγράφου, νοείται το ποσό όπως αυτό κατ’έτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά, και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από τη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
3. Μηνιαία βάση υπολογισμού της πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα.
4.  Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.
5.  Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ως μηναία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στο ίδιο ύψος διαμορφώνεται η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης , οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης της ανωτέρου παραγράφου, έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος κατά την έννοια της παρ. 2 της παρούσας.
7. Ειδικότερα για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του Ν.2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν.2487/2016 στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
8. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
9. Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητα του άρθρου 1, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016.
10. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές, ή καταστατικές διατάξεις υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην περ. 5 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας.
11. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, πέραν των ανωτέρω, ασκείται και μια ή περισσότερες δραστηριότητες υπακτέες στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, η βάσει της παρ. 11 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, μηνιαία εισφορά υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 40 του Ν.4387/2016.
12. Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 5 και 7 εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, κατά την έννοια των ανωτέρω περιπτώσεων 9,10, και 11. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές της παραγράφου 9, λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, αι να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στις λοιπές περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος, καταρχάς λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
13. Βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
14. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, κατά την έννοια της παρ.2 του παρόντος αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.
15. Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από 1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από την έναρξη εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιους έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε προβλεπόμενο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
Βασίλης Γεώργας

ΠΗΓΗ: http://www.liberal.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου προέβη σε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης και των θεσμών για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο αναφέροντας ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια αποτελούν δήμευση του εισοδήματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας. Καταγγέλθηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο (ασφαλιστικό) ψηφίστηκε χωρίς να έχουν εκπονηθεί αναλογιστικές μελέτες βάσει των οποίων θα δικαιολογείται η επιβολή τόσων μεγάλων εισφορών εισπραξιμότητα αυτών και η ανταποδοτικότητά τους σε σχέση με την προσδοκώμενη σύνταξη.
Η νομική βάση της καταγγελίας είναι η παραβίαση διατάξεων όχι μόνο του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και της Ε.Σ.Δ.Α. ως προς την ανθρώπινη αξία και το δικαίωμα στην εργασία και περιουσία.
Καταγγέλθηκε η αντιφατική στάση των θεσμών και η επιφύλαξη για το αν πράγματι υφίσταται πραγματικό ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργάνων για σταθεροποίηση και ανάπτυξη στην Χώρα μας.
Με την υπ’ αριθμ. D 321991/20-12-2016 επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών  Cecilia Wikstrοn ενημερωθήκαμε ότι η αναφορά μας έγινε παραδεκτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε την διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας βάσει της καταγγελίας μας.
Επίσης υπεβλήθησαν τα στοιχεία που αποστείλαμε στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για ενημέρωση.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως θεματοφύλακες της νομιμότητας προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες σ’ όποιον και αν είναι αυτός για την ψήφιση νόμων που παραβιάζουν το Ελληνικό Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
1.   Την καταγγελία που υποβάλλαμε στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Ελληνικό και Αγγλικό κείμενο)
2.   Την απάντηση της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών

Εκ του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου


Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ι. Μπέσκος


Ο Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Μανωλόπουλοςhttps://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=edd8bce2c3&view=fimg&th=1594a61acc2b5270&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_ixa4rvq03&safe=1&attbid=ANGjdJ9B8uIrJnLXQ_pklTwjqcO9CUY6B-e-Ds9YeziapI28eTUSu3_SuPSCR5fjG7avHZl3O-rvxEfDO0WETNwIkzMSCEHQ8BYk62asCKCHq92qtVF9Y1a0mmtpzeI&ats=1483011938902&rm=1594a61acc2b5270&zw&sz=w1366-h638

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση της Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού


Η Επιτροπή για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού συνεδρίασε σήμερα 21.12.2016 στα γραφεία του ΔΣΑ.

Κοινή διαπίστωση των μελών της Επιτροπής ήταν ότι οι επί μέρους φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, σωρευτικά συνεκτιμώμενες, επιφέρουν τις παρακάτω (ενδεικτικά και επιγραμματικά αναφερόμενες) καταστρεπτικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων και των εντολέων τους:
1.         Άγουν ουσιαστικά σε δήμευση του εισοδήματος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων, τους οποίους και εξαθλιώνουν, φτωχοποιούν και πλήττουν τον πυρήνα του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας και του ελάχιστου ή εύλογου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβιώσεως, ανάλογα με το λειτούργημά τους.
2.         Δημιουργούν αδικαιολόγητες ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων σε σχέση με τους έχοντες το ίδιο ή μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα εν γένει μισθωτούς και συνταξιούχους, και προβαίνουν σε αναδιανομή του εισοδήματος από τους φτωχότερους στους πλουσιότερους.
3.         Θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στη λήψη εύλογης, δίκαιης και αξιοπρεπούς αμοιβής, ανάλογης με τη σημασία και τη σπουδαιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος.
4.         Θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και επιστημονική ζωή της χώρας και της αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.
5.         Άγουν σε πολλαπλή, πλασματική και αναδρομική φορολόγηση και εισφοροεπιβάρυνση.
6.         Εκθέτουν τους βαρυνόμενους στον κίνδυνο πολλαπλών διώξεων και πολλαπλών καταδικών για την ίδια πράξη, (νοούμενης ωςidem factum), λόγω της πολλαπλής, πλασματικής και αναδρομικής ποινικοποίησης των φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών και παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα άμυνας και υπεράσπισης, τόσο στην ποινική, όσο και στη διοικητική δίκη.
7.         Λειτουργούν απαγορευτικά ή αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων τους.
8.         Φαλκιδεύεται ή παρεμποδίζεται το δικαίωμα άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής, πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων στις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές.
9.         Παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου, της προβλεψιμότητας του χρόνου ευθύνης και της δικαιολογημένης νόμιμης εμπιστοσύνης, λόγω του απαραγράπτου των φορολογικών και ασφαλιστικών αξιώσεων του Δημοσίου και των Ο.Κ.Α. καθώς και των φορολογικών εν γένει εγκλημάτων.
10.       Παραβιάζονται οι αρχές της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, της εύλογης ανταποδοτικότητας, της αναλογικότητας και του κράτους Δικαίου.
Κατόπιν, έγινε κατανομή έργου μεταξύ των μελών της Επιτροπής, προκειμένου -αφού υπάρξει η αναγκαία περαιτέρω νομική θεμελίωση- να καταστεί δυνατή το ταχύτερο δυνατό, από την εφαρμογή του ν. 4387/2016, η προσφυγή με κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον των εθνικών και υπερεθνικών δικαστηρίων και οργάνων.

N 4446/2016 ΑΡΘ. 52:Αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι

NOMOΣ 4446/2016 – ΦΕΚ A 240 – 22.12.2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 52
Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕΕ για τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ, από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος κάθε ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, που έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:
α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Επιμελητηρίου.
β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη και
γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα.
Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Αν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι λιγότερα από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του συνεταιρισμού».

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ" ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 52

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ «ΕΝΩΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΑΣ


Των μελών:
Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών
Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
Ευάγγελου Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών
Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη
Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκη
                                                                                  Αθήνα 19-12-2016


Στις 12-12-2016 κατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 52 του οποίου προβλέπει ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών, σωματείων και λοιπών ενώσεων προσώπων, διορίζονται, πλέον, αποκλειστικά Δικηγόροι και όχι Δικαστικοί Λειτουργοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, από την ψήφιση του Ν. 1264/1982.
Ενώ όλες οι λοιπές δικαστικές Ενώσεις εκπροσωπήθηκαν η κάθε μία από τον Πρόεδρό της (που είναι όλοι Ανώτατοι Δικαστές και Εισαγγελείς), αντίθετα, την Ένωσή μας εκπροσώπησαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στις 14-12-2016, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 του καταστατικού της Ένωσής μας, αφού μόνο σε περίπτωση κωλύματος όλων των άλλων μελών του Προεδρείου θα εδικαιολογείτο η εκπροσώπηση αυτή,  ο κύριος Χαράλαμπος Σεβαστίδης – Εκπρόσωπος Τύπου (μη μέλος του Προεδρείου), Πρόεδρος Πρωτοδικών και η Ειρηνοδίκης Ακριβή Ερμίδου - Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών (άραγε με ποια λογική, τη στιγμή που τα μέλη του Προεδρείου επαίρονται για την αυστηρή προσήλωσή τους στις διατάξεις του καταστατικού;). Οι τελευταίοι, εκπροσωπώντας το Προεδρείο, υποστήριξαν, αρχικά, ότι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας εξασφαλίζουν μόνον οι Δικαστές και όχι οι δικηγόροι, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν εχθρικό κλίμα και να δεχθούν έντονη φραστική επίθεση από όλους τους Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, οπότε ο εκπρόσωπος της Ένωσής μας εδήλωσε κατά λέξη τα εξής: « ….Δεν υπήρχε καμία μομφή για το χαρακτήρα, για την ακεραιότητα και το ήθος των Δικηγόρων. Ούτε ξεχωρίζουν οι Δικαστές γιατί είναι πιο έντιμοιΕίναι ο μέσος όρος, όπως σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ίδια αναλογία έντιμων και ανέντιμων υπάρχουν παντού και στους Δικηγόρους και στους Δικαστές. ΞΕΚΑΘΑΡΑ». Πρότεινε δε, ο ίδιος συνάδελφος, στον αρμόδιο Υπουργό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ενιαία και, όπως με το άρθρο 52 αποκλείονται οι Δικαστές από τις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών, σωματείων και λοιπών ενώσεων προσώπων, με το δεδομένο ότι αυτά είναι «δευτερεύοντα» καθήκοντα, έτσι θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν όλες οι διατάξεις εκείνες που προβλέπουν τη συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών και σε άλλες επιτροπές (αμειβόμενες και μη), όπως Επιτροπές Ασύλου, Πειθαρχικά Συμβούλια, Πειθαρχικές Επιτροπές ΕΠΟ, Επιτροπές Προμηθειών κ.α.
Αντί, λοιπόν, το Προεδρείο να υπερασπίσει, με σοβαρά επιχειρήματα, τα δικαιώματα των συναδέλφων και, ειδικά, του πρώτου βαθμού, που άμεσα πλήττονται από τον αποκλεισμό τους από τις αρχαιρεσίες σε σωματεία, τουναντίον, έστειλε, ως εκπροσώπους του στην Βουλή τους παραπάνω συναδέλφους οι οποίοι, όχι μόνον δεν επέτυχαν θετικό αποτέλεσμα αλλά, με αυτά που υποστήριξαν δημιούργησαν πολύ αρνητικές εντυπώσεις για την εκπροσώπησή της Ένωσής μας.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης, όμως, σαν να μην έφτανε αυτό, υπέπεσε και σε άλλο ατόπημα. Αφενός μεν δεν συνήνεσε, ως όφειλε, στην επιβολή παραβόλου στα αιτήματα εξαιρέσεως των Δικαστών – τα οποία έχουν λάβει, τον τελευταίο καιρό, κυριολεκτικά, μορφή πλημμυρίδας – αφετέρου δε εξέφρασε αντιρρήσεις για την επιβολή παραβόλου στα αιτήματα αναβολών από τους διαδίκους, για να εισπράξει την αυτονόητη απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό ότι γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος τόσον της αίτησης εξαίρεσης όσο και του αιτήματος αναβολής από πλευράς των διαδίκων και ότι θα περίμενε, επικρότηση αυτής της θέσης.  Στην αιτίαση δε του Εκπροσώπου Τύπου της Ένωσης ότι η επιβολή παραβόλου δείχνει «δυσπιστία» στον Δικαστή, ο αρμόδιος Υπουργός απάντησε ότι: «κάνετε δίκη προθέσεων και όχι μόνο δεν εκφράζεται δυσπιστία στον Έλληνα Δικαστή αλλά, αντίθετα, με τον τρόπο αυτό τον προστατεύουμε, δοθέντος δε και του ότι το παράβολο αφορά μόνον το παραδεκτό του αιτήματος αναβολής».
      Τα συμπεράσματα δικά Σας Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι!!!
Επιβεβαιωνόμαστε και πάλι σε όσα ήδη έχουμε καταγγείλει, ότι, δηλαδή, το δήθεν ενωτικό Προεδρείο είναι ανεπαρκές για να υπερασπιστεί το κύρος και τα συμφέροντα των συναδέλφων και αντί να ασχολείται με τα σοβαρά ζητήματα, που απασχολούν το Δικαστικό Σώμα, έχει αναγάγει σε μείζον ζήτημα την ίδρυση της νέας Ένωσης, δίνοντας την εντύπωση ότι η αντιπαράθεση με αυτήν αποτελεί το μόνο καθήκον και τον μοναδικό σκοπό του."
ΠΗΓΗ: dikastis.blogspot.g

.....ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΟ ΑΡΘ. 52.... ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 16.12.2016

Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

Η κατάργηση των οικονομικών εμποδίων κατά την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη αποτελεί πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος. Κάθε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση οδηγεί στην συρρίκνωση του συνταγματικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών (Συντ. 20 παρ. 1).
Όπως έχουμε επισημάνει με την από 5.7.2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η αύξηση  παραβόλων και τελών -ενδεικτικά η θεσμοθέτηση  «αναβολόσημου» (άρθρα 35, 36, 37 του ν/σ) και η αύξηση του ποσού των μεγαρόσημων (άρθρο 42)- λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού παρεμποδίζει την ευχερή πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη, κυρίως δε, θίγει  τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.
Εξάλλου , η διάταξη για το «αναβολόσημο» είναι ισοπεδωτική αφού –ενδεικτικά- αγνοεί τόσο τον λόγο της αναβολής, όσο και την δικονομική θέση του αιτούντος.
Όσον αφορά στην κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και την μείωσή του στις εργατικές διαφορές (άρθρα 33 & 34), επισημαίνεται ότι συνιστούν δικαίωση πάγιας θέσης και αιτήματος του δικηγορικού σώματος.
Είναι αυτονόητο, όμως, ότι δεν πρέπει να επιβληθούν, πολύ δε περισσότερο να αυξηθούν -εν είδει δημοσιονομικού αντίμετρου- τα υφιστάμενα παράβολα, τέλη και λοιπά έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, όπως συμβαίνει με πλείονες διατάξεις που αφορούν όλες τις δικαιοδοσίες (άρθρα 35 – 42). Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επέρχεται μείωση των παραβόλων και τελών (π.χ. μείωση  του παραβόλου μήνυσης και πολιτικής αγωγής, μείωση του υποχρεωτικώς προκαταβαλλόμενου ποσοστού επί του κυρίου φόρου από 50% σε 20% στις εφέσεις επί φορολογικών διαφορών), το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα είναι άγνωστο διότι εξαρτάται από τον όγκο των υποθέσεων ανά κατηγορία και δικαιοδοσία, στοιχεία που δεν χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (βλ. Υπ’ αριθ. 402/22/2016 Έκθεση ΓΛΚ, σελ. 27).   
Εξάλλου, απαράδεκτη κρίνεται η διάταξη κατά την οποία μπορεί να επιβάλλεται αυξημένη δικαστική δαπάνη όταν ο δικαστής κρίνει την έκταση του δικογράφου υπερβολική (άρθρο 14). Τούτο διότι παρεμποδίζεται, έτσι, η ελευθερία κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου, ο οποίος εμπραγματώνει, για λογαριασμό του εντολέα του, το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη.
Θετικά αποτιμάται η διάταξη του άρθρου 52 του νομοσχεδίου για τη συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων  σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λπ.). Οι δικηγόροι -οι οποίοι ασκούν παρόμοια καθήκοντα στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών- παρέχουν πράγματι, εχέγγυα διασφάλισης του αδιάβλητου των αρχαιρεσιών και ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

      ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο facebook του συναδέλφου και βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Θεοφύλακτου καθώς και αυτή του Προέδρου του Δ.Σ. Σερρών Π. ΚαρίπογλουΨηφίστηκε!
Η διάταξη που προβλέπει ότι τις αρχαιρεσίες (εκλογές) των συνδικαλιστικών σωματείων, των συνεταιρισμών, των ΕΒΕ κτλ (και γενικά όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία νομικού για τη διενέργεια των εκλογών) θα διεξάγονται εις το εξής ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (αντί για δικαστές), ψηφίστηκε και μάλιστα με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία!
Πρόκειται για προσωπική μου επιδίωξη (εξαγγελθείσα ήδη με την πρώτη κιόλας ομιλία μου στη Βουλή, τον Οκτώβρη του 2015) και προσωπική μου πρωτοβουλία.
Μέγιστη και ολόθερμη ήταν η συμβολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, Παναγιώτη Καρίπογλου, σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό, συνδικαλιστικό, ηθικό. Στήριξη παρείχε, εκτός του Δ.Σ. Σερρών και ο Δ.Σ. Δράμας, με ανακοίνωση υπέρ του άρθρου, καθώς και οι ριζοσπαστικές συνδικαλιστικές παρατάξεις του ΔΣΑ – ΔΣΘ – ΔΣΠ.
Όλους τους παραπάνω τους ευχαριστώ θερμά (και αν ξέχασα κάποιους, ας με συγχωρήσουν).
Τις ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΟΦΕΙΛΩ στην παρούσα ηγεσία του ΥπΔικ, δηλ. τον ΓΓ, Γιώργο Σάρλη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή (καθώς και στην επιστημονική ομάδα του Υπουργείου). Ο Υπουργός δέχθηκε εξαρχής την διάταξη που πρότεινα ως κάτι αυτονόητο (που πραγματικά είναι!) και την υποστήριξε ως την ψήφισή της ως τέτοια! Αντιπαρήλθε όλες τις πιέσεις που δέχθηκε αυτές τις ημέρες (που δεν ήταν λίγες...) λέγοντας χαρακτηριστικά “εμμένω στη διάταξη του άρθρου 52 για τις εκλογές” και έτσι φτάσαμε στην ψήφιση με ευρεία πλειοψηφία!


Μετά απο επιμονη προσπάθεια 2-3 ατόμων και με το θάρρος που χαρακτηρίζει τον Υπουργό Κοντονή , ο οποίος επέμεινε μεχρι τέλους , πετύχαμε σημερα να ψηφιστεί το αρ 52 . Η διάταξη που ικανοποιεί ενα πάγιο αίτημα των δικηγορων . Την ανάληψη της ευθύνης διεξαγωγής των εκλογων στα συλλογικά όργανα .
Να αποδώσουμε τα εύσημα στον συνάδελφο βουλευτή , Γιαννη Θεοφυλακτο , για την εργασια , την προσπάθεια , την διαβούλευση , τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός !
Να ευχαριστήσουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ , που βοήθησαν με τον τροπο τους (Ερση Φωτοπουλου , Ρωξανη Κωστατζικη , Δημητρη Αγγελακοπουλο ) . Τον συνάδελφο ΓΓ του Υπουργείου Δικαιοσυνης , Γιώργο Σάρλη .
Τελος ολους τους βουλευτές των λοιπών κομμάτων , που κατάλαβαν τα επιχειρήματα μας και συνέβαλαν στην ψήφιση της διάταξης . Σ αυτους θα αναφερθώ εν καιρώ .
Δυστυχως , απο την προσπάθεια αυτη , παρα τις εκλησεις μας , έλαμψε δια της απουσίας της η Συντονιστική μας Επιτροπή . Ψηφίσματα υπερ της διάταξης εξέδωσε μονο ο Δικηγορικος Συλλογος Σερρων και ο Δικηγορικος Συλλογος Δραμας .
Αυτα προς το παρον 


Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
          ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32
Τηλ.: 25210 - 23540, 22694, 26103
Φαξ: 25210 -  55455
http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ της 16-12-2016

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας εκτιμώντας ως απόλυτα θετική την  πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κοντωνή, να εισηγηθεί  στη Βουλή στο προς ψήφιση νομοσχέδιο  με τίτλο "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις", μεταξύ άλλων, άρθρο με το οποίο, για πρώτη φορά, προβλέπεται η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων, εκφράζει την απόλυτη συμφωνία του με την ανωτέρω διάταξη, η οποία άλλωστε, αποτελεί την εφαρμογή ενός εκ των, από ετών, αιτημάτων των Δικηγορικών Συλλόγων.
Όταν πάγια επιδίωξη των τελευταίων δεκαετιών είναι η επιδίωξη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, η απαλλαγή των δικαστικών λειτουργών από μία εξωδικαστική απασχόληση κινείται σαφώς σε θετική κατεύθυνση, αφού τους επιτρέπει να ασχοληθούν απερίσπαστοι με τις δικαιοδοτικές ευθύνες τους,
Όταν εμείς οι δικηγόροι αποτελούμε το 85 % των δικαστικών αντιπροσώπων στις δημοτικές, εθνικές, περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές καθίσταται αφενός πασιφανής η ετοιμότητά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες διεξαγωγής και των εκλογών αυτών και αφετέρου, η ικανότητά μας για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών αυτών.
 Η συμμετοχή των δικηγόρων σε επιτροπές  του Δημοσίου και των ΟΤΑ αμισθί (π.χ. επιτροπές διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων Ν. 4013/2011, διοικητικού προσδιορισμού δικαιούχων αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Ν 2882/2001 κλπ), σε πολλές εκ των οποίων ως πρόεδροι αυτών, έγινε αποδεκτή από εμάς τους δικηγόρους, χωρίς ποτέ να ζητηθεί οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή να την εξαρτήσουμε από την αποδοχή ή μη άλλων αιτημάτων μας. Είναι λοιπόν πρωτόγνωρη και πρωτοφανής η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σύμφωνα με την οποία εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, οι δικαστές θα απέχουν από τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες επιτροπές.
 Επειδή βιώνουμε την καθημερινή κρίση του λειτουργήματος του δικηγόρου και σε μια εποχή που νέοι συνάδελφοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό ή να παραιτηθούν από το επάγγελμα, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, παρόμοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα, εάν συνδυαστούν με σειρά μέτρων που εδώ και έτη έχουμε προτείνει ως Δικηγορικοί Σύλλογοι.
Εκφράζοντας τη βεβαιότητά μας ότι ο κ. Υπουργός θα εμμείνει, όπως δημόσια εκφράστηκε, στην ψήφιση της ανωτέρω διάταξης ως έχει στη Βουλή, δηλώνουμε την απόλυτη ετοιμότητά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες διεξαγωγής και των εκλογών αυτών, με την ίδια επιτυχία και σοβαρότητα που επιδεικνύουμε σε όποιο καθήκον μας έχει αναθέσει η πολιτεία έως σήμερα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος                                       Αμαλία Αρ. Σαλωνίδου


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

(Του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ της 16ης .12.2016)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών εκφράζει την ολόθυμη υποστήριξή του στη πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης , κ. Κοντωνή ,  ο οποίος εισήγαγε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο  με το οποίο για πρώτη φορά ικανοποιείται το από πολλών ετών αίτημά του δικηγορικού κόσμου , να συμμετέχουν οι δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων .
Η συμμετοχή των δικηγόρων στις εκλογές των συλλογικών οργάνων , διασφαλίζει την εγκυρότητα και την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών αυτών , λόγω της εμπειρίας και της εν γένει επάρκειάς τους . Ταυτόχρονα απεμπλέκει τους δικαστικούς λειτουργούς και τους αφήνει απερίσπαστους στο έργο της εκδίκασης των υποθέσεων και της ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης  .
Αναφορικά δε με την ανακοίνωση της Ένωσης των Δικαστών και Εισαγγελέων , ότι οι Δικαστές συμμετέχουν σε πολλές επιτροπές του Δημοσίου αμισθί και ότι , εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη , θα απέχουν από τη συμμετοχή τους σ αυτές , επισημαίνουμε ότι και οι Δικηγόροι συμμετέχουμε αμισθί σε δεκάδες επιτροπές του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. , μάλιστα σε κάποιες από αυτές προεδρεύουμε (επιτροπές διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων Ν. 4013/2011) και ουδέποτε εξαρτήσαμε τη συμμετοχή μας στις επιτροπές αυτές από οποιοδήποτε αντάλλαγμα .
Σε μια εποχή κρίσης και ανεργίας , σε μια εποχή που οι νέοι δικηγόροι , καταξιωμένοι επιστήμονες , αναγκάζονται να αλλάξουν επάγγελμα ή να μεταναστεύσουν , πρωτοβουλίες σαν και αυτή μπορούν να αλλάξουν το κλίμα και να επαναφέρουν την αισιοδοξία .
Εκφράζοντας λοιπόν την πίστη μας ότι ο Υπουργός θα εμμείνει, όπως δημόσια εκφράστηκε , στην ψήφιση της διάταξης ως έχει στη Βουλή , δηλώνουμε και την ετοιμότητά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες διεξαγωγής και των εκλογών αυτών με την ίδια επιτυχία και σοβαρότητα που διεξάγουμε τόσα χρόνια τις δημοτικές , εθνικές , περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ.

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διαμαρτυρία δικαστών σε Κοντονή επειδή τους απέκλεισε από δικαστικούς αντιπροσώπους

Σύμφωνα με νομοσχέδιο ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές των Επιμελητηρίων, Σωματείων, κ.λπ. θα  διορίζονται πλέον αποκλειστικά μόνο δικηγόροι και όχι δικαστικοί λειτουργοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα

Έντονα διαμαρτύρεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) για τον αποκλεισμό των δικαστών (δικαστικών αντιπροσώπων) που έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής από τις εκλογές στα Επιμελητήρια, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα Σωματεία και τις Ενώσεις προσώπων.  

Σύμφωνα με νομοσχέδιο ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές των Επιμελητηρίων, Σωματείων, κ.λπ. θα  διορίζονται πλέον αποκλειστικά μόνο δικηγόροι και όχι δικαστικοί λειτουργοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ακόμη, η ΕΔΕ επισημαίνει την αντίθεση που υπάρχει στη φιλοσοφία του αποκλεισμού των δικαστών από τις εκλογές των Σωματείων, κ.λπ.

Ειδικότερα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΔΕ ότι η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ως επιχείρημα για την επίμαχη ρύθμιση που αποκλείει τους δικαστές από της εν λόγω εκλογές αναφέρει την  «αποφόρτισή τους από δευτερεύοντα καθήκοντα, ώστε να μείνουν προσηλωμένοι στο κύριο δικαιοδοτικό τους έργο».

Αντίθετα, η έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου αναφέρει  «ξεκάθαρα» ότι   σκοπό της προτεινόμενης διάταξης (ρύθμισης) είναι η  αύξηση της δικηγορικής ύλης, προσθέτει η ΕΔΕ.

Τέλος, η ΕΔΕ θεωρεί αναγκαία την επανεξέταση του ζητήματος από την πλευρά του   υπουργού  Δικαιοσύνης και ζητεί την επίσπευση της συνάντησης του με το Διοικητικό της Συμβούλιο της εν λόγω Ένωσης.
ΠΗΓΗ: http://www.protothema.gr/