ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Επείγουσα ανακοίνωση – Ενέργειες για την πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων

Το  Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοινώνουν τα ακόλουθα σε σχέση με την πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης (Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής, Αναπληρωτές αυτών, Γραμματείς και Διερμηνείς Εφορευτικών Επιτροπών) που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 :
 1.    Εκκρεμεί η πληρωμή 1200 δικαιούχων (Έφοροι – Δικαστικοί αντιπρόσωποι, Αναπληρωτές αυτών – Γραμματείς) οι οποίοι, καίτοι δικαιούνται πληρωμής, δεν έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους στην σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Οι δικαιούχοι αυτοί, εφόσον προβούν στην ενέργεια αυτή, θα πληρωθούν άμεσα με πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του οποίου το ΙΒΑΝ θα δηλώσουν.
 2.    Όσοι δικαιούχοι αποζημίωσης, χωρίς να εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση 1, δεν έχουν ακόμα πληρωθεί καθόλου, καλούνται να υποβάλλουν με FAX ή e-mail τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, συμπληρώνοντας ευκρινώς και υποχρεωτικά σε κάθε έντυπο τον ΑΦΜ τους, την εκλογική περιφέρεια και το εκλογικό τμήμα στο οποίο άσκησαν τα καθήκοντά τους:
                      I.         Οι Τακτικοί Δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους και τις 2 Κυριακές θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (και για τις 2 Κυριακές)
                    II.        Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν άσκησαν καθήκοντα Τακτικού Δικαστικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τη βεβαίωση του οικείου εφόρου στην οποία αναφέρονται οι ημέρες που είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν αναγράφουν στα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν εκλογικό τμήμα.
                   III.        Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι που άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (για όσες Κυριακές άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου) και το έγγραφο  διορισμού τους από τον Έφορο στο οικείο εκλογικό τμήμα.
                  IV.        Οι Γραμματείς των Εφορευτικών Επιτροπών και οι Διερμηνείς θα υποβάλλουν τις εκδοθείσες από την Εφορευτική Επιτροπή ή από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής βεβαιώσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους (μία για κάθε Κυριακή). Διευκρινίζεται ότι όσοι εξ αυτών άσκησαν καθήκοντα μόνο μία από τις δύο Κυριακές θα υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση για την αντίστοιχη ημέρα ψηφοφορίας και μόνο.
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει, κατ’ επιλογή των ενδιαφερομένων, αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1.    Με αποστολή φαξ στους αριθμούς:
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 & 2: 213 136 1611
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 & 4 : 213 136 1618
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 & 6 : 213 136 1620
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 & 8 : 213 136 1637
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 & 0 : 213 136  1649
ή
2.    Με σάρωση (σκανάρισμα) των δικαιολογητικών  και αποστολή τους με email στη διεύθυνση pld@ypes.gr Τα σαρωμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν έναν μόνον από τους δύο ανωτέρω τρόπους αποστολής και να μην εκτελούν πολλαπλές αποστολές.
3. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους στους οποίους  έχει καταβληθεί τμήμα μόνο της δικαιούμενης αποζημίωσης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει, ότι έχει προβεί, μετά από έλεγχο, στην τρίτη πληρωμή 9.199 δικαιούχων της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., και αφορά στη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

Τα χρήματα πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την Τρίτη 15/07/2014.

Mπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της αίτησης σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/electionpay, όπου και εμφανίζονται αντίστοιχα μηνύματα.

Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των παραρτημάτων του άρθρου 8 της υπ αριθμόν 18989/10-05-2014 (ΦΕΚ B’ 1189/10-05-2014), κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ Β’ 1199/12-05-2014) και τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 19550/15-05-2014 (ΦΕΚ B’ 1238/15-05-2014), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • 47.370 δικαιούχοι έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα.
  • 1.239 δικαιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονική αίτηση, άρα δεν μπορούν και να πληρωθούν. Για λόγους διευκόλυνσης τους και για να είναι εφικτή και η δική τους πληρωμή, η εφαρμογή συμπλήρωσης και διαχείρισης ΙΒΑΝ, θα γίνει ενεργή εντός των προσεχών ημερών. Τονίζουμε ιδιαίτερα την περίπτωση ότι πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται, μόνο με τους δικούς σας - προσωπικούς - κωδικούς του TaxisNet.
  • 495 αιτήσεις έχουν απορριφθεί, λόγω πληρωμής προκαταβολής ποσού από την τράπεζα Πειραιώς.
  • 1.895 αιτήσεις δικαιούχων χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Η διαχείριση των αιτήσεων αυτών και η πληρωμή τους, θα γίνει μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο και θα πρέπει να απευθύνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ.
  • Οι δικαιούχοι που θεωρούν ότι υπάρχει ασυμφωνία ποσών μεταξύ του καταβληθέντος στο λογαριασμό τους και του ποσού που περίμεναν να εισπράξουν, θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ.http://www.gsis.gr 

Αν. Πούλιος Προ των πυλών η υποβάθμιση της δικαιοσύνης στο Νομό Δράμας

Αν. Πούλιος Προ των πυλών η υποβάθμιση της δικαιοσύνης στο Νομό Δράμας.
Σε δηλώσεις του ο προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας αναφορικά για τα μέτρα που οδηγούν στην υποβάθμιση της δικαιοσύνης στο Νομό Δράμας, ανέφερε τα ακόλουθα:
« Μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4274/2014 πριν από μερικές μέρες καταργείται η μεταβατική έδρα του διοικητικού πρωτοδικείο της Καβάλας στη Δράμα. Αυτό σημαίνει ότι οι Δραμινοί πολίτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν  για τις διαφορές που έχουν με το δημόσιο θα πρέπει να μεταβαίνουν στην Καβάλα, υποχρεωτικά πια και όλο αυτό εν μέσω καλοκαιριού και σε ένα νόμο ο οποίος δεν είχε καμία άλλη σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Η προκλητική αδιαφορία της πολιτείας τη στιγμή που έχει αυξήσει  υπέρμετρα τα τέλη απέναντι στο δημόσιο για την προσφυγή των πολιτών στην δικαιοσύνη, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους Δραμινούς πολίτες, δεδομένου ότι πλέον θα έχουν πέρα όλων των άλλων και την υποχρεωτική μετακίνηση στην Καβάλα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
Αυτό σε συνδυασμό με την μείωση των οργανικών θέσεων  των εισαγγελέων στην Δράμα, από τρεις σε δύο, ενόψει μάλιστα και της λειτουργίας των φυλακών Νικηφόρου που αφορούν άμεσα την εισαγγελία, αποδεικνύει ότι τουλάχιστον δεν υφίσταται κανένας κεντρικός σχεδιασμός από την μεριά της κυβέρνησης  όσων αφορά την απονομή της δικαιοσύνης στη Δράμα.
Περαιτέρω τα κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα στο Ειρηνοδικείο Δράμας από τις 11 οργανικές θέσει είναι κενές οι 5 αυτή τη στιγμή, η υποτυπώδης υλικοτεχνική υποδομή και η μη στήριξη οικονομικά των υπηρεσιών  των δικαστηρίων στη Δράμα, δείχνουν μία συνεχόμενη υποβάθμιση της διαδικασίας της απονομής της δικαιοσύνης στο νομό μας.
Τη στιγμή που εμείς οι δικηγόροι βαλλόμαστε από την υψηλή φορολογία, την επιβολή του ΦΠΑ 23%, από το τέλος επιτηδεύματος, από τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και από τη στιγμή που όπως ανέφερα παραπάνω η δικαιοσύνη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, εμείς οι δικηγόροι πήραμε την απόφαση ως Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας να ξεκινήσουμε έναν αγώνα από την έναρξη του ερχόμενου δικαστικού έτους, δηλαδή από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2014 προκειμένου όλη αυτή η διαδικασία να ανατραπεί.»
http://www.destanea.com

Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Προ των πυλών η υποβάθμιση της δικαιοσύνης στο νομό Δράμας

Συνέντευξη τύπου πρόκειται να παραχωρήσει αύριο το μεσημέρι στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Αναστάσιος Πούλιος 
μετά την δημοσίευση του Ν. 4274 / 2014 με το άρθρ. 39 του οποίου καταργείται η μεταβατική έδρα Δράμας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, τη μείωση των
οργανικών θέσεων των Εισαγγελικών Λειτουργών στα Δικαστήρια της
Δράμας, την μη κάλυψη των οργανικών κενών των δικαστικών υπαλλήλων
των Δικαστηρίων Δράμας και την εν γένει διαρκή υποβάθμιση των
παρεχομένων στους πολίτες του Νομού Δράμας υπηρεσιών στο χώρο της
Δικαιοσύνης
http://www.destanea.com

Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!! ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ Π.Χ. 600 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ !!! ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ;

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4274
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και 

άλλες διατάξεις.

Άρθρο 39
1. Καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόμενες μεταβα−
τικές έδρες των διοικητικών πρωτοδικείων: 
α. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Μεταβατική έδρα 
Ελευσίνας.
β. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας: Μεταβατικές έδρες
Έδεσσας, Γιαννιτσών και Νάουσας.
γ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Μεταβατική
έδρα Νεάπολης.
δ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Μεταβατικές
έδρες Κιλκίς και Πολυγύρου.
ε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας: Μεταβατική έδρα
Δράμας.
στ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης: Μεταβατική έδρα
Γρεβενών.
ζ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας: Μεταβατική έδρα
Καρπενησίου.
η. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: Μεταβατική έδρα
Τυρνάβου.
θ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Μεταβατικές
έδρες Θήβας και Άμφισσας.
ι. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Μεταβατική έδρα
Άργους.
ια. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας: Μεταβατικές
έδρες Αιγίου και Καλαβρύτων.
ιβ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Μεταβατική έδρα
Σαλαμίνας.
ιγ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: Μεταβατική έδρα
Αμαλιάδας. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4803
ιδ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων: Μεταβατική έδρα
Καρδίτσας.
ιε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων: Μεταβατική έδρα
Ρεθύμνου.
2. Υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες
εκκρεμούν προς εκδίκαση στις καταργούμενες μεταβα−
τικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος
έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται
στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
ΠΟΛ 1175/2014
Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. «περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση» και του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 - ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012), όπως ισχύουν από 1.1.2013.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις» και ιδίως της παραγράφου 5 αυτού.
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
4. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και ιδίως της περίπτωσης 25 αυτής.
5. Την αριθμ. ΠΟΛ.1148/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013».
6. Τη μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών − προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2013, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το έτος 2014.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 14-7-2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Αθήνα, 15.7.2014
                                                                                                     
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     
Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 14.7.2014, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την Προεδρία του  Προέδρου  Αθηνών  κ. Βασίλη Αλεξανδρή  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση  αποφάσισε:
Ως προς το σχέδιο του ΚΠολΔ, η ορισθείσα από την Ολομέλεια της 29.3.2014 επιτροπή, αποτελουμένη από τους Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ηλείας  Δ. Δημητρουλόπουλο, Ιωαννίνων Α. Γιογλή, Καβάλας Α. Αθανασίου, Λάρισας Δ. Κατσαρό και Πατρών Ν. Παπάκο με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τον καθηγητή Ν. Κατηφόρη να συντάξει κείμενο με τις κοινές θέσεις του δικηγορικού σώματος λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις προτάσεις – παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τους Συλλόγους και δικηγόρους ατομικά, τις θέσεις – απόψεις δικαστικών λειτουργών και πανεπιστημιακών καθηγητών που έχουν διατυπωθεί σε ημερίδες καθώς και τις προτάσεις της επιτροπής του ΔΣΑ, το οποίο και θα αποστείλει στους αρχηγούς των κομμάτων και στους βουλευτές του αρμοδίου θερινού τμήματος.  
Από πληροφορίες το σχέδιο ΚΠολΔ δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή. Ενδέχεται να κατατεθεί την προσεχή εβδομάδα.
Ως προς τα πτυχία των πανεπιστημίων της Ε.Ε., σε συνέχεια των από 7.5.2014 και 16.6.2014 ενημερωτικών σημειωμάτων της Συντονιστικής Επιτροπής και επειδή οι αιτήσεις ενδιαφερομένων σε διάφορους Δικηγορικούς Συλλόγους έχουν αυξηθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους και να ορίσει επιτροπή αποτελουμένη από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ν. Βαλεργάκη, την Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου Π. Επιβατινού, τη σύμβουλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Χ. Τσαγκλή κα τον δικηγόρο Ιωαννίνων Σ. Αθανασίου προκειμένου να συναντηθούν με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των αρμοδίων Υπουργείων.
Ως προς το ιδιωτικό συμφωνητικό ΙΚΑ με συνεργαζόμενους δικηγόρους εμμένει στην από 29.4.2014 απόφασή της περί αποχής από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ μέχρι να συνταχθεί και υπογραφεί το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, που κατά περιεχόμενο θα είναι συμβατό με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.


    Με εκτίμηση
             ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  

Δ.Σ.Α.: Αποζημιώσεις δικαστικών αντιπροσώπων

Κατόπιν επανειλημμένων επικοινωνιών με το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών και νεότερης ενημέρωσης σχετικά με το ζήτημα της τακτοποίησης των αποζημιώσεων των δικαστικών αντιπροσώπων, για τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα εξής δεδομένα:
Ήδη σήμερα πραγματοποιήθηκε η εξόφληση σε 8.500 περίπου δικαστικούς αντιπροσώπους και γραμματείς, των οφειλομένων αποζημιώσεων στους υποδειχθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση υπάρχουν περί τις 1.600 εκκρεμότητες για την καταβολή αποζημιώσεων δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων, οι οποίες παραμένουν υπό επεξεργασία εξαιτίας ποικίλης υφής (π.χ. παράλειψη προσκόμισης του ειδικού εντύπου για πληρωμή στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία κ.ά  ή αποστολής αυτού στη ΓΓΠΣ). Προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και να πραγματοποιηθεί η καταβολή στους συγκεκριμένους δικαιούχους, ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει ξεκινήσει κύκλο συνεννοήσεων με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να δοθεί λύση στο θέμα αυτό, καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα που έχουν ανακύψει, και δηλώνει, ότι παραμένει στη διάθεσή του για να συνδράμει στη επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 9ης Ιουλίου 2014 αποφάσισε την κλιμάκωση των ενεργειών του Συλλόγου κατά της επαπειλούμενης μετεγκατάστασης στις πρώην αποθήκες ΚΕΡΑΝΗ επί της οδού Θηβών και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014
2. Καταλήψεις των δικαστικών κτιρίων Πειραιά, ως εξής:
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014: κατάληψη του δικαστικού μεγάρου Πειραιά (οδός Σκουζέ και Φίλωνος), από ώρα 13:00 έως 13:30
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014: κατάληψη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (οδός Γούναρη), από ώρα 11:00 έως 11:30
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014: κατάληψη του Ειρηνοδικείου Πειραιά (οδός Νικήτα), από ώρα 11:00 έως 11:30
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014: κατάληψη του Πταισματοδικείου Πειραιά (οδός Νοταρά), από ώρα 11:00 έως 11:30
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014: κατάληψη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη), από ώρα 11:00 έως 11:30
3. Κοινή συνέντευξη τύπου με όλους τους φορείς της πόλης που αντιτίθενται στη μετεγκατάσταση
Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.
Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β) παραγραφές – προθεσμίες
γ) αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ) αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε) αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών
στ) για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την 1.1.2008 σε α΄ βαθμό και πριν από την 1.1.2007 σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.
Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2014
          Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Πρόσκληση Συντονιστικής Επιτροπής για την 14.07.2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 10.7.2014
Προς Τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:
• Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Εισηγητής: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
• Πτυχία Πανεπιστημίων της Ε.Ε.
Εισηγητής: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
• Φορολογικό
Εισηγητές: Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Ευστάθιος Μπακάλης, δικηγόρος Αθηνών
• Ασφαλιστικό
Εισηγητής: Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
• Προβλήματα που δημιουργούνται στις καταθέσεις δικογράφων σε περιφερειακά Πρωτοδικεία
Εισηγητής: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου ζητά την υπαγωγή των δικηγόρων σε καθεστώς ρυθμίσεων των οφειλών τους προς το πρώην Ταμείο Νομικών. Στην επιστολή του που κοινοποιεί επίσης στον Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Πρόεδρους Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, αναφέρει τα εξής: 

"Κύριοι Υπουργοί,
Αφορμή για να σας αποστείλω την συγκεκριμένη αίτηση ως συναρμοδίων Υπουργών αποτελεί το γεγονός του ότι, το 60% περίπου των δικηγόρων του Συλλόγου μου δυστυχώς δεν κατέβαλλαν στο ΕΤΑΑ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Ανάλογη είναι η κατάσταση όπως γνωρίζετε, και στο σύνολο των δικηγόρων της Χώρας.
Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έχουν οφειλές και από τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάσταση πλέον έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Κάθε χρονιά που περνάει αφενός μεν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές αφετέρου συσσωρεύονται δυσβάσταχτα ποσά από τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα εύλογα να οδηγούμαστε σε αδιέξοδα.
Α) Όπως καταλαβαίνετε, είναι απολύτως αναγκαίο να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση για ρύθμιση των οφειλών των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών). Ο κος Υπουργός Κοινωνικής Ασφαλίσεων έχει διαγνώσει ήδη με βάση δημοσιεύματα την ανάγκη για σχετική ρύθμιση.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου σας υποβάλλει δια της παρούσης την ακόλουθη ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ).
Προτεινόμενη διάταξη:
«Οι κάθε είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ (πρώην ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) των μελών του Ταμείου, είτε προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές, είτε από άλλη αιτία (π.χ. δάνεια προς νέους επαγγελματίες δικηγόρους, δάνεια προς σεισμόπληκτους ή πυρόπληκτους δικηγόρους κλπ), υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 21 & 1 εδάφιο β’ του νόμου 4038/2012 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παραπάνω άρθρο. Στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων δανείων, οι στο νόμο αναφερόμενες κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις αφορούν τους τόκους υπερημερίας των δανείων αυτών».
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης:
α) Με τη παρούσα οικονομική κρίση και συρρίκνωση του επαγγέλματος του δικηγόρου καθίσταται δυσβάσταχτη η εξόφληση παλαιών οφειλών δικηγόρων όλης της χώρας προς τον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. Για λόγους αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ με τους ασφαλισμένους άλλων ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΙΚΑ), στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα με την ένταξή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με σημαντική έκπτωση και να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα καθίσταται αναγκαίο να ισχύσει το ίδιο και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, καθότι μέχρι σήμερα τέτοια δυνατότητα δεν έχει προβλεφθεί από κανένα νόμο.
β) Ληξιπρόθεσμα δάνεια του ΕΤΑΑ προς νέους δικηγόρους και σεισμόπληκτους ή πυρόπληκτους δικηγόρους διαφόρων περιοχών (π.χ. Αιγίου, Πύργου κλπ) για τα οποία στο παρελθόν παρ’ ότι είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα, δεν είχαν ακολουθήσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των αντίστοιχων δανείων άλλων κατηγοριών επαγγελματιών των ίδιων περιοχών, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, παρ’ ότι είναι γνωστό ότι δεν υφίσταται Επιμελητήριο για τους δικηγόρους, έχουν ήδη επιβαρυνθεί με υπέρμετρους τόκους υπερημερίας και παρ’ ότι υπάρχει η πρόθεση εξόφλησης, δεν προβλέπεται κανένας τρόπος ρύθμισης των οφειλών αυτών εκ μέρους του ΕΤΑΑ, παρά μόνο η εφ’ άπαξ εξόφληση. Προφανείς λόγοι αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης με τους οφειλέτες άλλων ασφαλιστικών ταμείων υπαγορεύουν τη υπαγωγή των περιπτώσεων των ληξιπρόθεσμων αυτών δανείων στις παραπάνω ρυθμίσεις του άρθρου 21 Ν. 4038/2012.
Β) Πρέπει άμεσα να γίνει επανακαθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
Είναι δεδομένο με την παρούσα οικονομική κρίση ότι εάν δεν γίνει νέος καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια το πρόβλημα θα διογκωθεί.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα συμβάλουν σαφέστατα στην ανακούφιση όλων των συναδέλφων στα θέματα που σχετίζονται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Άλλωστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με το όραμα της ανάπτυξης που έχει η Ελληνική Πολιτεία. Η ανάπτυξη αυτή στο τομέα της Δικαιοσύνης θα επιτευχθεί σαφέστατα με την ενίσχυση του Δικηγόρου νομοθετικά απέναντι στα προβλήματα που υφίσταται σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και σαφέστατα σε θέματα φορολόγησης (κατάργησης ή μείωση Φ.Π.Α., αλλαγή τρόπου φορολόγησης)
Επιλύοντας αυτά τα ζητήματα ενισχύεται ο ρόλος του Δικηγορικού λειτουργήματος και συγχρόνως γίνεται ρεαλιστική η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής των ασφαλιστικών μας εισφορών και η βιωσιμότητα του κλάδου μας.
Παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε τις ανωτέρω προτάσεις μας και προχωρήσετε άμεσα όπως έχετε ήδη εξαγγείλει στις σχετικές ρυθμίσεις. Οι αντοχές όλων μας έχουν στερέψει."
http://www.thebest.gr

Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

   LOGO.png
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ                                           
Γούναρη 30  262 22                                                                             
Τ.Θ. 3072, Πάτρα                                                                                                  Πάτρα,  8 Ιουλίου 2014
τηλ.: 2610-320931, fax: 2610-337847
E-MAIL: diksipat@otenet.gr                                                
www.dspatras.gr  


Προς
Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Βασίλειο Αλεξανδρή
Κοινοποίηση
Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σας ζητώ να συγκαλέσετε Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος μέχρι την 20η Ιουλίου 2014 με τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το δικηγορικό σώμα και ιδιαίτερα:
1)  Τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δικ.
2) Το ζήτημα της εγγραφής ως ασκουμένων δικηγόρων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της Ε.Ε. και
3)  Το φορολογικό και ασφαλιστικό πρόβλημα των δικηγόρων,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να τύχει συζήτησης και να ληφθεί ενιαία απόφαση.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ

Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΠΟΛΔΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ
Πάτρα, 27 Ιουνίου 2014Γούναρη 30  262 22
Τ.Θ. 3072, Πάτρα
τηλ.: 2610-320931, fax: 2610-337847

Προς:

-κ. ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ,
Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Κοινοποίηση:
-κ. ΝΙΚΟ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ,
Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. και μέλος του Προεδρείου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
-κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ,
Πρόεδρο του Δ.Σ.Π. και μέλος του Προεδρείου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
-κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής και των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας,
Κύριε Πρόεδρε της Ολομέλειας,
Όπως γνωρίζετε στη μοναδική (μέχρι σήμερα) συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 29/3/21014, αποφασίστηκε (εγκαίρως) η σύσταση μίας Επιτροπής, απαρτιζόμενης από Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να επεξεργαστεί το ΣχΚΠολΔ και να εκφράσει τις απόψεις του δικηγορικού σώματος. Στην επιτροπή αυτή δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ιωαννίνων, Λάρισας, Καβάλας, Πύργου και Πατρών.
Η άνω επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ΟΛΕΣ τις θέσεις-απόψεις που είχαν διατυπωθεί από τους Συλλόγους και δικηγόρους ατομικά, καθώς και τις θέσεις-απόψεις δικαστικών λειτουργών και πανεπιστημιακών καθηγητών, που είχαν διατυπωθεί σε ημερίδες (Ημερίδα Δ.Σ.Α. και Ημερίδα Δικονομολόγων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών), τις οποίες και παρακολούθησαν μέλη της, καθώς και τέλος ακόμα και τις θέσεις-απόψεις που είχαν τεθεί στη διαβούλευση (Υπουργείου κλπ.), πραγματοποίησε συνάντηση στη Πάτρα, όπου και κατέληξε σε κάποιες κοινές θέσεις των συλλόγων, χωρίς να εκφράσουν τα μέλη της Επιτροπής αποκλειστικά τις δικές τους προσωπικές θέσεις, θεωρώντας ότι οι θέσεις αυτές κάλυπταν (κατά δημοκρατικό τρόπο) τις κοινές θέσεις του σώματος.
Στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων, στις 10 Ιουνίου 2014, και ενώ η άνω Επιτροπή σας παρέδωσε κοινό κείμενο για το ΣχΚΠολΔ, μας ανακοινώσατε ότι και η Αθήνα είχε δημιουργήσει μία Επιτροπή στον Δ.Σ.Α. για το ΣχΚΠολΔ, η οποία μάλιστα συνεδρίαζε τη μέρα εκείνη. Τούτο βεβαίως είναι απολύτως αποδεκτό, πλην όμως, ως ευνόητο, θα έπρεπε στη συνέχεια οι θέσεις της επιτροπής του Δ.Σ.Α., είτε να παραδοθούν στην Επιτροπή της Ολομέλειας είτε να γίνει, με ευθύνη σας, ένα κοινό κείμενο, έτοιμο για παράδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Στην ίδια συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η συνάντηση με τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αλλά επειδή δεν υπήρχε παραδοθέν ΣχΚΠολΔ, αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε πρωτίστως να μας παραδοθεί το σχέδιο και πράγματι στη συνάντηση που επακολούθησε, στο Υπουργείο με τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ζητήσατε προσωπικά και έντονα (και πολύ ορθά) να μας παραδοθεί άμεσα το ΣχΚΠολΔ (το οποίο σημειωτέον δεν είχε παραδοθεί ούτε στον Υπουργό) και μετά να γίνει νέα συνάντηση με το Υπουργείο.
Πράγματι μετά τη παράδοση του ΣχΚΠολΔ από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στον Υπουργό και τη παράδοση του σχεδίου από τον Υπουργό σε σας (ως Πρόεδρο της Ολομέλειας), το οποίο και μας αποστείλατε, ο Υπουργός προφανώς σας κάλεσε, τη Δευτέρα 23/6/2014, πριν τη κατάθεση του ΣχΚΠολΔ στη Βουλή για ψήφιση, προκειμένου να γίνει συνάντηση και να εκφράσει το Δικηγορικό Σώμα τις απόψεις του τη Πέμπτη 26/6/2014 και ώρα 15.30 μ.μ.. Και εσείς αποστείλατε σε όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (μόλις στις 25/6/2014 και ώρες μετά το μεσημέρι) τη πιο κάτω επιστολή:
«Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,
Έχει οριστεί, για αύριο Πέμπτη 26.6.2014 και ώρα 15.30, συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής»
Για μένα προσωπικά, που σας δηλώνω ότι δεν είμαι άνθρωπος του “τύπου’, θεώρησα ότι η ανωτέρω επιστολή σας αποτελούσε πρόσκληση να παραστώ στο Υπουργείο (ενώ για άλλους η ανωτέρω επιστολή εκλήφθηκε ως απλή ανακοίνωση και όχι πρόσκληση), έχοντας δε και την ευθύνη της Επιτροπής της Ολομέλειας για το ΣχΚΠολΔ, είχα συντάξει και το κείμενο αυτής (με τις κοινές θέσεις), που έφερε το όνομά σας, για τη παράδοση στον Υπουργό, με τον οποίο και ουσιαστικά ήταν η συνάντηση (και όχι με τυχόν μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία είχε ολοκληρώσει το έργο της), χωρίς βεβαίως να έχω λάβει γνώση με τον οποιονδήποτε τρόπο τις τυχόν υπάρχουσες θέσεις του Δ.Σ.Α.
Μάλιστα επειδή δεν μπορούσαν να έρθουν τα λοιπά μέλη της Επιτροπής (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων), πλην του Προέδρου του Δ.Σ.Ηλείας, ζήτησα από τον κ. Δημητρουλόπουλο να προσέλθει και να παραβρεθεί, θεωρώντας ότι έτσι θα είχαμε πληρέστερη παρουσία.
Εν τέλει στη συνάντηση στο Υπουργείο, παρουσία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, παρευρέθησαν, πλην εμού και του κ. Δημητρουλόπουλου (Προέδρου Δ.Σ. Ηλείας), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, δύο εκπρόσωποι του Δ.Σ.Πειραιά (σε αναπλήρωση του Προέδρου τους) και περίπου 10 τον αριθμό Σύμβουλοι του Δ.Σ.Α. (σε αναπλήρωση δική σας).
Ως αντιληπτόν, αφού δεν υπήρχε καμία συνεννόηση μεταξύ μας, με κύρια ευθύνη εμού (γιατί δεν είχα συνεννοηθεί προσωπικά μαζί σας, αν και είχα επανειλημμένα τηλεφωνήσει στη γραμματέα σας, να επικοινωνήσετε μαζί μου, τόσο για το ζήτημα του ΣχΚΠολΔ, όσο και κυρίως- και το είχα δηλώσει ρητά στη γραμματέα σας- για το φλέγον ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης της εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων των κατόχων πτυχίων σχολών της Ε.Ε.) και βεβαίως και δική σας, καθότι επίσης δεν συντονίσατε την όλη συνάντηση στο Υπουργείο, ούτως ώστε να υπάρχει ενιαίο κείμενο με τις θέσεις του Σώματος, το οποίο και να παραδοθεί στον Υπουργό, με αποτέλεσμα ο καθένας από εμάς στη συνάντηση αυτή να εκφράζει τη προσωπική του άποψη, πλην εμού που είχα αναλάβει την ευθύνη της σύνταξης προτάσεων για λογαριασμό της Ολομέλειας.
Βεβαίως η παρουσία μας, ως δικηγορικό σώμα, ήταν κατά τη ταπεινή μου άποψη θλιβερή, αφού φανήκαμε ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και άλλωστε ο Υπουργός δεν θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να ακούει τις απόψεις των παρισταμένων για κάθε θέμα χωριστά και μάλιστα για τη παραμικρή λεπτομέρεια στο προτεινόμενο ΣχΚΠολΔ.
Και έτσι φανήκαμε ότι απλά κάναμε “παράπονα” και μάλιστα και παρουσία του Προέδρου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ο οποίος επανειλημμένα απαντούσε ότι όλες οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του ΣχΚΠολΔ και απλά δεν υιοθετήθηκαν (εύλογη απάντηση).
Κατά συνέπεια η παρουσία του Σώματος στον Υπουργό, ο οποίος μας εδήλωσε ότι το ΣχΚΠολΔ θα κατατεθεί στη Βουλή, το αργότερο τη Δευτέρα, 30/6/2014, ήταν τουλάχιστον “ανούσια’, αφού ως αποτέλεσμα το μόνο που καταφέραμε ήταν να δώσουμε άλλοθι στον Υπουργό, ότι συζητήσαμε μαζί του πριν τη κατάθεση του ΣχΚΠολΔ και εκφράσαμε τις απόψεις μας.
Σημειωτέον, επειδή η παρουσία μου στο Υπουργείο και λόγω της συνάντησης και με τον Υπουργό, ήταν ως προανέφερα τόσο για το ΣχΚΠολΔ, όσο και για το ζήτημα της εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων των κατόχων πτυχίων σχολών της Ε.Ε., συναντηθήκαμε προγενέστερα με δική μας πρωτοβουλία (ο κ.Βαλεργάκης και εγώ) με τον Υπουργό, προκειμένου να ασκήσουμε πίεση για το ζήτημα αυτό, όπου και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι αφού επιστρέψει σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από το εξωτερικό, θα λάβει γνώση της σχετικής τροποποίησης και θα την εισάγει για ψήφιση στη βουλή.
Μετά ταύτα, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι επειδή:
1)      Το Δικηγορικό Σώμα πρέπει να είναι ενιαίο, καθότι μόνο με την ενότητα θα μπορέσει να αντικρούσει κάθε επίθεση, από όπου και εάν προέρχεται.
2)      Το Δικηγορικό Σώμα εκπροσωπείται μόνο από το Προεδρείο της Ολομέλειας και όχι από εκπροσώπους των επί μέρους Δικηγορικών Συλλόγων.
3)      Η παρουσία μας ενώπιον του Υπουργού σε μία τέτοια συνάντηση είχε μόνο πολιτική σημασία και ως εκ τούτου έπρεπε να τεθούν τα ζητήματα μόνο σε συνδικαλιστικό επίπεδο και όχι σε “επί μέρους παρατηρήσεις” επί του ΣχΚΠολΔ, όσο και ουσιαστικές και εάν είναι. Άλλωστε ο ΚΠολΔ είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά κύριο λόγο έχουν κοινές θέσεις σε όλα τα βασικά ζητήματα.
Προς αποφυγήν κάθε περαιτέρω δυσλειτουργίας του Σώματος, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στις κινήσεις μας ως Δικηγορικός Κλάδος και εν προκειμένω (για το ΣχΚΠολΔ) θα πρέπει (ως το μόνο που έχει απομείνει αυτή τη στιγμή) οι κοινές θέσεις του Σώματος επί του ΣχΚΠολΔ να αποσταλούν άμεσα στον Υπουργό, και στη συνέχεια να οριστεί και εκπρόσωπος της Ολομέλειας (ως επανειλημμένα έχουμε πράξει στο παρελθόν), προκειμένου να είναι έτοιμος (καθότι η πρόσκληση έρχεται πάντοτε προ 2 ημερών ή ακόμα και προ 1 ημέρας) να εκπροσωπήσει το Σώμα ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής και να εκφράσει με τον επιστημονικό και κυρίως συνδικαλιστικό τρόπο τις θέσεις-απόψεις του Σώματος.
                                            Με τιμή
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ
                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ