ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 29-5-2011

Τη διαφωνία τους στο νέο τρόπο φορολόγησης τον οποίο επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση εξέφρασαν για άλλη μια φορά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29/5/2011. Το συγκεκριμένο θέμα μαζί με την επικείμενη απελευθέρωση του επαγγέλματος απασχόλησαν σχεδόν αποκλειστικά  τις εργασίες της χθεσινής Ολομέλειας.
Ας σημειωθεί ότι όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3919/2011 και Ν. 3943/2011 την 1η Ιουλίου 2011 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  τα Προεδρικά Διατάγματα για το «άνοιγμα»   του επαγγέλματος καθώς και  οι υπουργικές αποφάσεις για το νέο τρόπο φορολόγησης του κλάδου. Γι’ αυτό το σκοπό άλλωστε έχει συσταθεί και ήδη λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδική Επιτροπή, υπό την προεδρία του τέως αντιπροέδρου του ΣτΕ κ. Μιχάλη Βροντάκη, στην οποία συμμετέχουν και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ειδικότερα για το θέμα της φορολόγησης, επισημάνθηκε το ανεφάρμοστο της κυβερνητικής πρότασης και γι’ αυτό συντάχθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής και παρακράτησης φόρου των δικηγορικών αμοιβών. Στο συγκεκριμένο κείμενο – πρόταση (ΥΑ) το οποίο ετέθη προς έγκριση ενώπιον της Ολομέλειας και έγινε ομόφωνα δεκτό, ουσιαστικά προτείνεται η εξακολούθηση του ισχύοντος συστήματος της παρακράτησης του φόρου, με συντελεστή 15% στα γραμμάτια προείσπραξης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Επίσης, προς διευκόλυνση των εργασιών της Ολομέλειας αποφασίστηκε η  σύσταση και στελέχωση με προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό  “Γραφείου Ολομέλειας”, καθώς και η δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας.
Πηγή: lawnet.gr

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

(ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΕ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

1/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78500/6225/1/16-5-2011 της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάλυψη δαπανών ιατρικών επισκέψεων
Για κάλυψη των δαπανών των ιατρικών επισκέψεων των ασφαλισμένων θα πρέπει οπωσδήποτε:
 1. Να αναγράφεται στο οικογενειακό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (το μικρό χρώματος πορτοκαλί) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν ο ιατρός είναι ή όχι συμβεβλημένος με το ΕΤΑΑ.
 2. ΟΛΑ τα πεδία της εντολής να είναι συμπληρωμένα με το ΙΔΙΟ στυλό και τον ΙΔΙΟ γραφικό χαρακτήρα.
 3. Να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ του ιατρού στο παραπεμπτικό της επίσκεψης.
 4. Να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού και ημερομηνία συμβατή με την απόδειξη.
 5. Στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης περιλαμβάνονται επιπλέον οι τεχνικές που αναφέρονται για κάθε ειδικότητα στο ΦΕΚ 182/22-07-2005.
 6. Κάθε διόρθωση που γίνεται πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό.

2/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78503/6228/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δαπάνης για παρακλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις
Κάθε παρακλινική ή εργαστηριακή εξέταση για να εγκριθεί θα πρέπει οπωσδήποτε:
 1. Να αναγράφεται στο οικογενειακό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (το μικρό χρώματος πορτοκαλί ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν ο ιατρός είναι ή όχι συμβεβλημένος με το ΕΤΑΑ.
 2. ΟΛΑ τα πεδία της εντολής να είναι συμπληρωμένα με το ΙΔΙΟ στυλό και τον ΙΔΙΟ γραφικό χαρακτήρα.
 3. Να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ του ιατρού στο παραπεμπτικό των ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων.
 4. Να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού ο οποίος να δικαιούται βάση της ειδικότητας του να παραγγείλει την/τις συγκεκριμένη/ες εξέταση/εις.
 5. Να αναγράφεται ευκρινώς η ΔΙΑΓΝΩΣΗ βάση της οποίας ζητείται η συγκεκριμένη εξέταση ακόμα και όταν πρόκειται για εξετάσεις οι οποίες γίνονται προληπτικά (π.χ. Διάγνωση: Ετήσιος προληπτικός έλεγχος -Αιτουμένη εξέταση: Μαστογραφία ).
 6. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου, ο οποίος να έχει προσέλθει για την έγκριση - θεώρηση της συγκεκριμένης παρακλινικής εξέτασης ΕΝΤΟΣ 7 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία του εντολέα ιατρού.
 7. Σας ενημερώνουμε ότι για συγκεκριμένες παρακλινικές εξετάσεις υψηλού κόστους (π.χ. μαγνητικές τομογραφίες) απαιτείται συμπληρωματική πρωτότυπη ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του παραπέμποντας ιατρού που να εξηγεί αναλυτικά τον λόγο για τον οποίο ενδείκνυται και ζητείται η συγκεκριμένη εξέταση και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ .
 8. Κάθε διόρθωση που γίνεται πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό.
 9. Κάθε παρακλινική εξέταση, γνωμάτευση ή απόδειξη που προέρχεται από Κρατικό Νοσοκομείο ΠΡΕΠΕΙ να φέρει και την στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου.
3/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78506/6230/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Θεώρηση Συνταγών
Κάθε συνταγή που καταθέτει ο ασφαλισμένος για να εγκριθεί θα πρέπει οπωσδήποτε :
 1. Να αναγράφεται στο συνταγολόγιο του ασφαλισμένου και ΟΛΑ τα πεδία της συνταγής να είναι συμπληρωμένα με το ΙΔΙΟ στυλό και τον ΙΔΙΟ γραφικό χαρακτήρα.
 2. Να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ του ιατρού στην συνταγή. Να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού ο οποίος να δικαιούται βάση της ειδικότητας να συνταγογραφήσει τα συγκεκριμένα σκευάσματα ή για χρόνια νοσήματα να αναγράφεται ευκρινώς ότι η συνταγογράφηση γίνεται βάσει ιατρικής γνωμάτευσης του αρμοδίου ιατρού.
 3. Να αναγράφεται ευκρινώς η ΔΙΑΓΝΩΣΗ βάση της οποίας χορηγούνται τα συγκεκριμένα σκευάσματα καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού για παθήσεις με ποσοστό 10% ή 0% .
 4. Για ΟΛΑ τα χορηγούμενα σκευάσματα θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η δοσολογία και όταν χρειάζεται να χορηγηθούν άνω των 2 τεμαχίων ανά σκεύασμα, σε χρόνιες παθήσεις, ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται ότι πρόκειται για θεραπεία μηνός με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.
 5. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και η συνταγή να έχει εκτελεστεί ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία του εντολέα ιατρού σε φαρμακείο.
 6. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά στην συνταγή την ποσότητα της μονάδος, το σύνολο και την συμμετοχή του ασφαλισμένου και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να επικολλώνται οι ταινίες γνησιότητας (κουπόνια - barcodes) στην πίσω επιφάνεια της συνταγής.
 7. Σας ενημερώνουμε ότι για συνταγές υψηλού κόστους άνω των 150€ θα πρέπει να γίνεται ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ από ελεγκτή ιατρό πριν την εκτέλεση της συνταγής.
 8. Κάθε διόρθωση που γίνεται πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό.

4/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78509/6232/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δαπάνης υλικών σχετικά με τη μέτρηση των σακχάρων στο αίμα στους πάσχοντες από Σ.Δ.
 1. Για άτομα με Σ.Α. τύπου Ι θα τους χορηγούνται 5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων ταινίες και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων ( 5 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων) μηνιαίως.
 2. Για τα άτομα με Σ.Α. τύπου II που αντιμετωπίζονται με ινσουλίνη θα τους χορηγούνται 2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων ταινίες και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (2 κουτιά των 50 τεμαχίων ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων) μηνιαίως.
 3. Για τα άτομα με Σ.Α. τύπου II που αντιμετωπίζονται με δισκία ή με δίαιτα θα τους χορηγείται 1 κουτί των 50 τεμαχίων ταινίες και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων (1 κουτί των 50 τεμαχίων) μηνιαίως.
 4. Να γίνεται συνταγογράφηση στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων και να αναφέρεται σαφώς η διάγνωση (π.χ. Σ.Δ. τύπου II υπό ινσουλίνη), να ΠΡΟΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ από ελεγκτή ιατρό και να προμηθεύονται από το φαρμακείο ΧΩΡΙΣ συμμετοχή και με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια – barcodes)
Τα ανωτέρω ισχύουν από 24/02/201 1 βάσει της συνεδρίασης υπ' αριθμ. 120/24-2-2011 του ΕΤΑΑ.


5/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78514/6236/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δαπάνης για φυσιοθεραπείες
 1. Ενεργούνται ΜΟΝΟ κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού, ο οποίος δικαιούται βάσει ειδικότητας να συστήσει την εκτέλεση φυσιοθεραπειών, εφόσον έχουν γραφεί στο βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης και έχουν ΠΡΟΕΓΚΡΙΘΕΙ από τον ελεγκτιί ιατρό.
 2. Δίδονται 2 φορές το χρόνο, σύμφωνα με τις τιμές του κρατικού τιμολογίου 4 είδη, 10 συνεδρίες ανά περιοχή και για 2 περιοχές του σώματος. Σε περίπτωση μετατραυματικών και χρόνιων νευρομυικών παθήσεων να δίδονται ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10 συνεδρίες.
 3. Ειδικά για τα ΒΙΟΡΕΕΟΒΑΟΚ εγκρίνονται μόνο 10 συνεδρίες το εξάμηνο σε περιπτώσεις διεγνωσμένης και από ηλεκτρομυογραφήμα (ΗΜΓ) νευρομυικής παθολογίας.
 4. Η Διοικούσα Επιτροπή Νομικών δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση της, να εγκρίνει τη χορήγηση φυσιοθεραπειών και πέραν των προβλεπόμενων στις εξαιρετικές βαρείες εκείνες περιπτώσεις που οι φυσιοθεραπείες συμβάλλουν στην αποθεραπεία του ασθενή.
Τα ανωτέρω ισχύουν βάσει της υπ' αριθμό 104/4-11-2010 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΑΑ.


6/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78519/6239/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δαπανών για ψυχοθεραπείες –λογοθεραπείες
 1. Ενεργούνται ΜΟΝΟ κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού, ο οποίος δικαιούται βάσει ειδικότητας να συστήσει την εκτέλεση ψυχοθεραπειών - λογοθεραπειών, εφόσον έχουν γραφεί στο βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης και έχουν ΠΡΟΕΓΚΡΙΘΕΙ από τον ελεγκτή ιατρό.
 2. Εκ της γνωματεύσεως θα πρέπει να προκύπτει η αναγκαιότητα της θεραπείας και το προσδόκιμο χρονικό διάστημα.
 3. Κάθε μήνα χορηγούνται:
> Ψυχοθεραπείες : 8 συνεδρίες
> Εργοθεραπείες : 4 συνεδρίες
> Λογοθεραπείες : 12 συνεδρίες
> Ειδικής διαπαιδαγώγησης : 1-2 συνεδρίες
> Θεραπεία συμπεριφοράς : 12 συνεδρίες
> Ασκήσεις ομιλίας : 12 συνεδρίες
> Αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών : 12 συνεδρίες
Βάσει της συνεδρίασης 426/16-12-2000 του Δ.Σ. του πρώην Τ.Υ.Δ.Ε, νυν ΕΤΑΑ


7/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78525/6241/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση της δαπάνης νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Συμβεβλημένη Ιδιωτική Κλινική
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει:
> Βεβαίωση εισαγωγής από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου (και με φαξ) εντός 3 ημερών από την εισαγωγή του ασθενούς στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, η ημερομηνία της εισαγωγής και οι εκτιμώμενες ημέρες νοσηλείας. Σε περιπτώσεις μονοήμερης ή διήμερης νοσηλείας η βεβαίωση εισαγωγής θα πρέπει να προσκομιστεί ΠΡΙΝ ο ασθενής πάρει εξιτήριο από την Κλινική.
> Εάν το αρχικά εκτιμώμενο χρονικό διάστημα δεν επαρκεί τότε πρέπει να γίνει αίτημα για παράταση νοσηλείας. Το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο εγκρίνεται ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ νοσηλεία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς είναι 3 μήνες. Για μεγαλύτερη παράταση χρειάζεται ΕΓΚΡΙΣΗ από τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών. Μετά την προσκόμιση της βεβαίωση εισαγωγής το ΤΥΔΕ εκδίδει το εισιτήριο το οποίο αποστέλλεται είτε με κάποιον οικείο του ασθενούς είτε ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο.
> Για τους άμεσα ασφαλισμένους:
Δικαιολογείται νοσηλεία σε Α' θέση χωρίς συμμετοχή.
 1. Σε ορισμένες επεμβάσεις π.χ. τοποθέτηση βηματοδότη, αντικατάσταση βαλβίδας ο ασφαλισμένος έχει συμμετοχή 20% στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν βάσει του Κρατικού Τιμολογίου.
> Για τους έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου):
 1. Δικαιολογείται νοσηλεία σε ΒΑ' θέση με συμμετοχή 20% ή ΒΒ’ θέση με συμμετοχή 10% ή Γ' Θέση με συμμετοχή 0%.
 2. Στη μονοήμερη νοσηλεία (χρήση κλίνης χωρίς διανυκτέρευση) και ανεξάρτητα από τον τομέα νοσηλείας καταβάλλουν συμμετοχή 20%.
 3. Στο συνολικό ενοποιημένο (Κλειστό) νοσήλιο, (επεμβάσεις και μεταμοσχεύσεις) και ανεξάρτητα από τη θέση νοσηλείας καταβάλλουν συμμετοχή 20% στο ποσό που ορίζεται με την αριθ. Υ4α/οικ. 1320/3-2-1998 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 99/Β’/10-2-98).
 4. Σε ορισμένες επεμβάσεις π.χ. τοποθέτηση βηματοδότη, αντικατάσταση βαλβίδας ο ασφαλισμένος έχει συμμετοχή 20% στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν βάσει του Κρατικού Τιμολογίου.
 5. Για τη νοσηλεία στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αναπνευστικής ανεπάρκειας, εντατικής νεογνών, αυξημένης φροντίδας, εμφραγμάτων, εγκαυμάτων και τεχνητού νεφρού (αιμοκάθαρση) η συμμετοχή είναι 0%.


8/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78529/6242/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δαπάνης για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτική Κλινική μη συμβεβλημένη ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει:
Βεβαίωση εισαγωγής από το Γραφείο Κίνησης της Ιδιωτικής Κλινικής (και με φαξ) εντός 3 ημερών από την εισαγωγή του ασθενούς στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία τον ασφαλισμένοι), η ημερομηνία της εισαγωγής και οι εκτιμώμενες ημέρες νοσηλείας καθώς και βεβαίωση του θεράποντος ιατρού που θα αναφέρεται η αιτία της εισαγωγής και πιθανοί διαγνωστικοί χειρισμοί ή επεμβατικές πράξεις που προκύπτουν από την αιτία αυτή. Σε περιπτώσεις μονοήμερης ή διήμερης νοσηλείας η βεβαίωση εισαγωγής θα πρέπει να προσκομιστεί ΠΡΙΝ ο ασθενής πάρει εξιτήριο από την Κλινική.
Προκείμενου να είναι δυνατή η καταβολή της νόμιμης προβλεπόμενης βάσει Κρατικού Τιμολογίου και Παρατηρητηρίου Τιμών παροχής πρέπει ο ασφαλισμένος να υποβάλλει τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:
 1. Βεβαίωση εισαγωγής από την Ιδιωτική Κλινική και το εξιτήριο
 2. Φύλλο νοσηλείας από την Ιδιωτικής Κλινική
 3. Εμπεριστατωμένη γνωμάτευση ιατρού για το είδος της επέμβασης-πάθησης
 4. Αναλυτική κατάσταση φαρμάκων με τα κουπόνια και με ανάλυση των χρεώσεων
 5. Αναλυτική κατάσταση υγειονομικού υλικού με ανάλυση χρεώσεων εφόσον χρησιμοποιήθηκαν
 6. Βεβαίωση ιατρού χρήσης και τοποθέτησης υλικών εφόσον χρησιμοποιήθηκαν
Αναλυτικά τιμολόγια των υλικών εφόσον χρησιμοποιήθηκαν


9/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78534/6243/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση εξόδων χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας
Προκειμένου να εγκριθούν έξοδα χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της Κλινικής ότι ο ασθενής είχε ανάγκη χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά ο λόγος για τον οποίο χρήζει αποκλειστική νοσοκόμα καθώς και για πόσες νύκτες.
 2. Απόδειξη με υπογραφή της νοσοκόμας και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής της από την προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή της Κλινικής.
 3. Ο μέγιστος αριθμός νυκτών για τις οποίες δικαιολογείται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας είναι 15 κατά την διάρκεια της νοσηλείας. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και βάσει της πάθησης κρίνεται σκόπιμη η υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού από τον θεράποντα ιατρό, τότε παραπέμπεται στην Διοικούσα Επιτροπή Νομικών για έγκριση μετά και από την εισήγηση των ελεγκτών ιατρών.


10/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78534/6243/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση εξόδων χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας
Προκειμένου να εγκριθούν έξοδα χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της Κλινικής ότι ο ασθενής είχε ανάγκη χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά ο λόγος για τον οποίο χρήζει αποκλειστική νοσοκόμα καθώς και για πόσες νύκτες.
 2. Απόδειξη με υπογραφή της νοσοκόμας και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής της από την προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή της Κλινικής.
 3. Ο μέγιστος αριθμός νυκτών για τις οποίες δικαιολογείται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας είναι 15 κατά την διάρκεια της νοσηλείας. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και βάσει της πάθησης κρίνεται σκόπιμη η υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού από τον θεράποντα ιατρό, τότε παραπέμπεται στην Διοικούσα Επιτροπή Νομικών για έγκριση μετά και από την εισήγηση των ελεγκτών ιατρών.


11/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78543/6245/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση της δαπάνης για υπερηχογράφημα, εργαστηριακές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης και εξωσωματική γονιμοποίηση
Α) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
 1. Εγκρίνεται η εφαρμογή της υπερηχογραφικής εξέτασης σε όλες ανεξαιρέτως τις κυήσεις μέχρι τρεις (3) φορές, για όλη τη διάρκεια της κύησης και ιδιαίτερα την 10η, 20η και 30η εβδομάδα εγκυμοσύνης.
 2. Σε κυήσεις με αυξημένο κίνδυνο, η συχνότητα υπερηχογραφικής εξέτασης επαφίεται στην εκτίμηση του εξειδικευμένου ιατρού, ο οποίος λειτουργεί σε εξειδικευμένα κέντρα. Τα κέντρα αυτά πρέπει να εντάσσονται σε πλήρεις μονάδες εμβρυομητρικής ιατρικής ή σε μονάδες ιατρικών απεικονιστικών μεθόδων, εφόσον σε αυτές υπηρετεί ειδικός ιατρός, ο οποίος θα έχει ειδική άδεια, όπως ισχύει για τους μαιευτήρες - γυναικολόγους.
 3. Ο χαρακτηρισμός μιας κύησης ως χρήζουσας συστηματικότερης υπερηχογραφικής παρακολούθησης είναι απαραίτητο να δίδεται από εξειδικευμένο Κρατικό Φορέα.
Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Εγκρίνεται ο συνηθισμένος, προβλεπόμενος εργαστηριακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της κύησης.
Γ) ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΠΐΣΗ
Για την έγκριση των δαπανών της εξωσωματικής γονιμοποίησης απαιτούνται τα κάτωθι:
 1. Εμπεριστατωμένη γνωμάτευση εξειδικευμένου ιατρού στην οποία να αναφέρεται η αίτια καθώς και η τεχνική (αναλυτικά και χρονολογικά) των σταδίων που θα ακολουθηθούν κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση.
 2. Εμπεριστατωμένη γνωμάτευση εξειδικευμένου ιατρού στην οποία να βεβαιώνεται το είδος των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν ανά στάδιο, η ποσότητα που χορηγήθηκε ανά στάδιο και ακριβώς τα χρονικά διαστήματα που χορηγήθηκαν.
 3. Ξεχωριστά τιμολόγια για την ωοληψία και την εμβρυομεταφορά.
 4. Σε περίπτωση που χρειαστεί επανάληψη της διαδικασίας ωοληψίας και εμβρυομεταφοράς πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών τουλάχιστον, προκειμένου να εγκριθεί εκ νέου η δαπάνη.


12/ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78546/6247/1/16-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού της Γενικής Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών του Ε.Τ.Α.Α.:
Θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση επιδόματος τοκετού
Προκειμένου να δοθεί το επίδομα τοκετού πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά όταν η νοσηλεία γίνεται σε μη συμβεβλημένο φορέα:
 1. Πρωτότυπη Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 2. Πρωτότυπη Βεβαίωση εισαγωγής και εξιτήριο (πρέπει όπως και σε κάθε άλλη νοσηλεία το ταμείο να έχει ενημερωθεί εντός 3 ημερών για την εισαγωγή ακόμα και με φαξ)
 3. Αναλυτικός λογαριασμός της κλινικής και εξοφλητική απόδειξη.
 4. Απόδειξη από το μαιευτήρα - γυναικολόγο.
 5. Αναλυτική κατάσταση των φαρμάκων με τα κουπόνια και με ανάλυση των χρεώσεων.
 6. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ΔΕΝ θα πάρει επίδομα τοκετού από άλλο ασφαλιστικό φορέα υγείας.
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίου για νοσηλεία σε συμβεβλημένο φορέα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία ή συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και η ασφαλισμένη ΔΕΝ δικαιούται επιπλέον το επίδομα τοκετού.
Το επίδομα χορηγείται ΑΝΤΙ μαιευτικής περίθαλψης.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να φωτοτυπήσουν τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μπορούν να προσέρχονται στη γραμματεία του Συλλόγου κατά τις ώρες λειτουργίας της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ------------------------------------------- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                   

Στάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων τον Ιούνιο

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο μισθολόγιο. Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατέρχονται από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου σε πανελλαδικές στάσεις εργασίας, από τις 12 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου (3 μ.μ.), με απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, με το νέο μισθολόγιο προωθούνται:
1) Η ολοκληρωτική κατάργηση του 13ου - 14ου μισθού (δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα άδειας), 2) Η κατάργηση όλων των επιδομάτων (εκτός από το επίδομα θέσης και οικογενειακό), 3) Η δραστική μείωση των μισθών από 25% έως 40%, 4) Η μείωση των θέσεων εργασίας κατά 125.000 μέχρι το 2013, 5) Η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα - αποδοτικότητα, 6) Η αύξηση του ωραρίου εργασίας από 37,5 ώρες τη βδομάδα σε 40, 7) Η μείωση των μισθών μέσω ενός νέου μισθολογίου με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου μισθολογικής ωρίμανσης, 8) Η ονομαστική μείωση μισθών μέσα από τη νομοθέτηση εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ, 9) Ο περιορισμός - μείωση του εφάπαξ, 10) Η μείωση των επικουρικών συντάξεων, 11) Ο περιορισμός των ασφαλιστικών και των ιατροφαρμακευτικών παροχών από τον ΟΠΑΔ.
Η ΟΔΥΕ τονίζει ότι με το νέο μισθολόγιο συνεχίζεται και κλιμακώνεται «η βάρβαρη επίθεση σε βάρος των εργαζομένων στο Δημόσιο σε όλους τους τομείς», ενώ «η κυβέρνηση προωθεί έναν βασικό μισθό 600 - 700 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και από εκεί και πέρα θεσπίζει την αξιολόγηση και τη σύνδεση μισθού με αποδοτικότητα». Αυτή η σύνδεση θα οδηγήσει στη μισθολογική εξατομίκευση του δημοσίου υπαλλήλου -συνεχίζει η Ομοσπονδία-, «στην υπερεντατικοποίηση της εργασίας, στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης».
Ακόμη, υποστηρίζει η ΟΔΥΕ ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί ότι θα δοθεί αύξηση 5% - 10% στα «υπόγεια» (χαμηλές αποδοχές) και θα γίνουν περικοπές μέχρι 40% στα «ρετιρέ», ότι με το νέο μισθολόγιο θα καταργηθούν οι μισθολογικές ανισότητες και ότι θα νοικοκυρεύσουν το δημόσιο με την πρόσληψη ενός για κάθε πέντε που φεύγουν.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,65%

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Α.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Β.  ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
α/ Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείου σε νέους δικηγόρους
Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. χορηγεί τα από το άρθρο 43 του Ν. 2721/99 προβλεπόμενα δάνεια σε νέους δικηγόρους. Η χορήγηση αυτή εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 914/9-3-2000 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Β΄/ 10041/26594/4988/18-2-2004.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων αυτών καθορίζονται με τις πιο κάτω παρεχόμενες διευκρινήσεις:
 1. Νέοι δικηγόροι και συνεπώς δικαιούχοι δανειοδότησης, θεωρούνται όσοι έχουν ασκήσει το λειτούργημα τους για διάστημα μικρότερο των επτά (7) ετών. Στην 7ετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης της άσκησης τους.
 2. Το ποσό του δανείου ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια δύο (4.402) ευρώ.
 3. Το επιτόκιο του δανείου συνομολογείται σε 3%.
 4. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε (10) εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Από τη χορήγηση του δανείου θα υπάρχει περίοδος χάριτος ενός έτους, ενώ η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά την πάροδο του πρώτου τοκοφόρου εξαμήνου. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί με τη λήξη της πενταετίας από την καταβολή της πρώτης. Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται στα γραφεία του Τομέα Ασφάλισης Νομικών ή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 5. Τα τέλη χαρτοσήμου της δανειακής σύμβασης βαρύνουν το δανειολήπτη.
 6. Για κάθε τοκοχρεολυτική δόση που δεν θα καταβάλλεται εμπρόθεσμα, ο δανειολήπτης βαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
 7. Οι δανειολήπτες, νέοι δικηγόροι, θα εκχωρήσουν στον Τομέα με τη δανειστική σύμβαση, την αξίωση τους από το κατ’ έτος χορηγούμενο σ’ αυτούς ποσό εκ των Ταμείων συνεργασίας τους, προς εξόφληση κάθε τυχόν καθυστερούμενης δόσης του δανείου.
 8. Η χορήγηση του δανείου στους δικαιούχους θα γίνεται με αίτησή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι (α) στερούνται επαγγελματικής εγκατάστασης και (β) έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και το Σύλλογό τους.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείου καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτησή τους απευθείας στα γραφεία του Τομέα.

β/ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 • Αίτηση
 • Βεβαίωση οικείου Δ.Σ. περί μη οφειλής

Γ.  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
 • Τα δάνεια αποπληρώνονται σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις.
 • Οι ημερομηνίες οφειλής αναφέρονται στη σύμβαση σας.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Τα δάνεια είναι ΕΝΤΟΚΑ.
  Αν παρέλθει ο ημερολογιακός μήνας οφειλής σας, παρακαλούμε
  επικοινωνήστε στα 2105296191 έως 3 για υπολογισμό των τόκων
  υπερημερίας.
 • Μπορείτε να εξοφλήσετε:
 1. i.        Στα ταμεία του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Σωκράτους 53, Αθήνα)
 • Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Υποκαταστήματα ΕΤΕ
  Internet Banking ΕΤΕ

  Αριθμός Λογαριασμού: 04054615457
  Κωδ. 14: Κεφάλαιο
  Κωδ. 48: Τόκοι υπερημερίας
 • Χορήγηση εξοφλητικής βεβαίωσης: αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Α.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Β. ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
α/ Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείου σε έμμισθους ασφαλισμένους - συνταξιούχους
 1. Το ποσό του δανείου που χορηγεί το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. στον δικαιούχο ανέρχεται στο 3πλάσιο των ακαθάριστων αποδοχών του (μισθοδοσίας ή σύνταξης) με ανώτατο πλαφόν το ποσό των 4.402,00€.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονομικής ανάγκης του δανειολήπτη, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά, είναι δυνατή, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Κ.Α., η χορήγηση συμπληρωματικού δανείου μέχρι ποσού ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούμενος από κάθε Φ.Κ.Α. με ανώτατο πλαφόν 6.603,00 €.
 3. Η χορήγηση δανείου είναι δυνατή αποκλειστικά προς αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις γάμου, τοκετού, σοβαρής ασθένειας, θανάτου,  έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τα καταστατικά των Φ.Κ.Α.. Τα εν λόγω περιστατικά πρέπει να αφορούν τον ίδιο τον δανειοδοτούμενο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειάς του ή προκειμένου περί αγάμου και της
 4. Ολόκληρο το ποσό του δανείου θα καταβληθεί στο δανειολήπτη, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης, είτε στο Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν. είτε σε λογαριασμό που κατέχει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
 5. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει με τριάντα έξι (36) ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις και των οποίων η παρακράτηση των οποίων θα γίνεται από το μισθό ή τη σύνταξη του οφειλέτη κάθε μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδαφ. ι΄ του Ν.Δ. 4114/60.
 6. Το επιτόκιο του δανείου παραμένει σταθερό μέχρι την εξόφλησή του δανείου και είναι ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο των τριετών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού επιτοκίου που διαμορφώνεται κατά την τελευταία πριν τη χορήγηση του δανείου δημοπρασία αρχικής έκδοσης ή επανέκδοσης αυτών, το οποίο αναφέρεται στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β/7/28955/5280/15.11.2007 (ΦΕΚ 2260 Β’).
 7. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. θα παρακρατεί τις κάθε φορά οφειλόμενες τοκοχρεολυτικές δόσεις από τη σύνταξη που θα απονεμηθεί στην οικογένεια αυτού, μέχρι εξοφλήσεως ολόκληρου του ποσού του δανείου μαζί με τυχόν τόκους και έξοδα αυτού. Επίσης το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. δύναται να επιδιώξει την είσπραξη του δανείου με κάθε άλλο νόμιμο μέσο σε βάρος οποιασδήποτε άλλης περιουσίας του οφειλέτη ή της οικογένειας αυτού ή των κληρονόμων του.
 8. Τα έξοδα και τα τέλη που αφορούν την χορήγηση δανείου και την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης (τέλος χαρτοσήμου κ.λ.π.) βαρύνουν το δανειολήπτη.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 • Αίτηση
 • Πρόσφατο ενημερωτικό μισθοδοσίας ή σύνταξης
 • Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η έκτακτη ανάγκη (γάμος, τοκετός, σοβαρή ασθένεια, θάνατος, έκτακτη στεγαστική ανάγκη)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.tnomik.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ------------------------------------------- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 15-6-2011

Εως τις 15 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, που έληγε στις 20 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, στις 15 Ιουνίου ορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), οι οποίες δηλώσεις υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..
Ομοίως στις 15/6 λήγει η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.
www.naftemporiki.gr

Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2.   Την με αριθμό Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β')κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.
3.   Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').
4.  Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α').
5.   Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').
6.  Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
7.  Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
8.    Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.  Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα που λήγει την 29η Απριλίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
2.  Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που λήγει την 28η Μαΐου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                                         Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη Της Γραμματείας                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Το Δικαστήριο της ΕΕ επιτρέπει πλαφόν στις ανώτατες αμοιβές των δικηγόρων

Ο καθορισμός ανώτατων αμοιβών (πλαφόν) από δικηγορικούς συλλόγους δεν παραβιάζει τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, έκρινε πρόσφατα με μείζονα σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας.

    Η προσφυγή της Κομισιόν, που απερρίφθη ως αβάσιμη από το Δικαστήριο, αφορούσε τον καθορισμό ανώτατου ορίου αμοιβών για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, με κάποιες εξαιρέσεις, που καθιέρωσε το ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων (Consiglio Nazionale Forense), το οποίο συστήνεται από τον Ιταλό υπουργό Δικαιοσύνης και εκλεγμένους δικηγόρους, έναν από κάθε εφετειακή περιφέρεια.

    Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή, η ύπαρξη ανώτατων αμοιβών συνιστά παράβαση των διατάξεων περί ελεύθερου ανταγωνισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης. Κατά την κρίση της, ο καθορισμός ανώτατων αμοιβών συνεπάγεται για τους δικηγόρους, που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη πλην της Ιταλικής Δημοκρατίας και παρέχουν υπηρεσίες στο εν λόγω κράτος μέλος, επιπρόσθετο κόστος λόγω της εφαρμογής του ιταλικού συστήματος αμοιβών καθώς και μείωση των περιθωρίων κέρδους και επομένως απώλεια ανταγωνιστικότητας.

    Το Δικαστήριο (αριθμός υπόθεσης C-565/08) έκρινε πως η Κομισιόν δεν απέδειξε ότι το επίμαχο καθεστώς προβλέφθηκε προκειμένου να δυσχεράνει την πρόσβαση, υπό κανονικές και αποτελεσματικές συνθήκες ανταγωνισμού, στην ιταλική αγορά, δικηγόρων άλλων χωρών.

    Δέχθηκε, επίσης, τους ισχυρισμούς της Ιταλίας ότι οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις, που έχουν καθοριστεί για πολύπλοκες και ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, οπότε οι πληρωμές μπορούν να ανέλθουν έως και στο τετραπλάσιο των προκαθορισμένων, χαρακτηρίζουν ευέλικτο το καθεστώς των δικηγορικών αμοιβών.

    Επισημαίνει ακόμη ότι «η νομοθεσία κράτους μέλους δεν αποτελεί περιορισμό (αποτροπή άσκησης επαγγέλματος) κατά την έννοια της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απλώς και μόνον επειδή άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν λιγότερο περιοριστικούς ή οικονομικά ελκυστικότερους κανόνες σε όσους παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και είναι εγκατεστημένοι» και τονίζει ότι «περιορισμός υπάρχει, μεταξύ άλλων, αν από τους εν λόγω δικηγόρους αφαιρείται η δυνατότητα να διεισδύσουν στην αγορά του κράτους μέλους υποδοχής υπό κανονικούς και αποτελεσματικούς όρους ανταγωνισμού».

    «Επομένως», αναφέρεται στην απόφαση για τα ισχύοντα στην Ιταλία, «είναι δυνατή η προσαύξηση των αμοιβών έως το διπλάσιο των εφαρμοστέων, ή έως το τετραπλάσιο των εν λόγω ορίων στις υποθέσεις εξαιρετικής σημασίας ή ακόμη περισσότερο σε περίπτωση καταφανούς δυσαναλογίας, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε περιστάσεων, μεταξύ των παροχών του δικηγόρου και των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων. Επίσης, σε πλείονες περιπτώσεις οι δικηγόροι έχουν την ευχέρεια να συνάψουν ειδική συμφωνία με τον πελάτη τους, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος της αμοιβής τους».

    Η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 2005, όταν η Κομισιόν απέστειλε στις ιταλικές αρχές έγγραφο οχλήσεως σχετικά με το καθεστώς των δικηγορικών αμοιβών. Τρία χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 2008, κρίνοντας πως οι παρατηρήσεις-απαντήσεις της Ιταλίας δεν ήταν ικανοποιητικές, καθώς καταργήθηκαν οι κατώτατες, αλλά διατηρήθηκαν σε ισχύ οι ανώτατες αμοιβές, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη για το καθεστώς, που ίσχυε στην Ιταλία.

    Στην Ελλάδα, με αφορμή τη διαβούλευση για το άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος, δεν έχει τεθεί ζήτημα από τους δικηγόρους για όριο ανώτατων αμοιβών, αλλά μόνο για κατώτατων -μέσω γραμματίων προείσπραξης- όπως ισχύει σε Γερμανία (ενδεικτικές τιμές), Κύπρο, Ισπανία και αλλού.

    Στο σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι αμοιβές θα ορίζονται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα και ελλείψει συμφωνίας θα ισχύουν οι κατώτερες αμοιβές, όπως θα ορίζονται με υπουργική απόφαση κατόπιν γνώμης των δικηγορικών συλλόγων.

    Στη Σουηδία προβλέπεται η ύπαρξη «εύλογων αμοιβών» και αξίζει να επισημανθεί ότι το μοντέλο για τους δικηγόρους διαφοροποιείται συνολικά από αυτά που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

    Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Σουηδίας, Johan Sangborn, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

    «Δεν υπάρχουν όρια στην αμοιβή των δικηγόρων, αλλά η αμοιβή που χρεώνει ο δικηγόρος πρέπει να είναι εύλογη, από πολλές πλευρές. Για τον προσδιορισμό της λογικής αμοιβής μπορεί να ληφθούν υπόψη το τι έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, η έκταση της εντολής, η φύση της, η πολυπλοκότητά της και η σημασία της, καθώς και η εμπειρία του δικηγόρου, το αποτέλεσμα της εργασίας του και άλλοι παράγοντες. Ο δικηγόρος δεν υποχρεούται να καταγράφει αναλυτικά την αμοιβή του, όμως, εάν το ζητήσει ο πελάτης, πρέπει να του παράσχει γραπτώς την ανάλυση των εργασιών που πραγματοποιούνται. Αν ο δικηγόρος χρεώσει τον πελάτη με έξοδα, η φύση τους πρέπει να οριστεί με ακρίβεια. Αποδεχόμενος την εντολή του πελάτη ο δικηγόρος θα πρέπει να αναφέρει τις χρεώσεις του και να ενημερώνει για τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων, που προτίθεται να εφαρμόσει».

    Σύμφωνα με τον κ. Sangborn «δεν υπάρχει μονοπώλιο των νομικών υπηρεσιών των δικηγόρων. Οποιοσδήποτε μπορεί να δικηγορεί, να προσφέρει νομικές υπηρεσίες στο κοινό, χωρίς να χρειάζεται άδεια. Επιπλέον, δεν υπάρχει υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε δικαστήριο».

    Ωστόσο, μόνο τα μέλη του σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του «δικηγόρου» (Advokat) που είναι νομικά κατοχυρωμένος. Αποτελεί ποινικό αδίκημα να τον χρησιμοποιεί κάποιος αν δεν είναι μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της Σουηδίας.

    «Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου θα πρέπει να πληροί μία σειρά θεωρητικών και πρακτικών προϋποθέσεων, όπως εξετάσεις (Master of Law), 3ετή πρακτική εξάσκηση σε δικηγορικό γραφείο εντός της χώρας ή στην Ελβετία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης κ.α.».

    Το ισχύον καθεστώς στη Σουηδία προβλέπει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τον διορισμό μόνο μελών του Δικηγορικού Συλλόγου ως δημόσιων συνηγόρων υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις, με ωριαία αμοιβή που είναι περίπου 131 ευρώ με ΦΠΑ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος θεωρεί πολύ χαμηλή την αμοιβή αυτή και έχει επισημάνει πως λειτουργεί αποτρεπτικά στο να αναλαμβάνουν καθήκοντα δημοσίου συνηγόρου δικηγόροι υψηλού κύρους και κατάρτισης, με αποτέλεσμα όπως αναφέρει ο κ. Sangborn «να δίνονται ολοένα και περισσότερες εντολές σε ιδιώτες, με κίνδυνο μόνο εκείνοι που έχουν την οικονομική επιφάνεια να μπορούν να προσλάβουν τον καλύτερο νομικό παραστάτη. Αυτό αποτελεί σοβαρό θέμα δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το οποίο ο Σουηδικός Σύλλογος συζητά τακτικά με το σουηδικό υπουργείο Δικαιοσύνης».
www.express.gr

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την έκδοση Π.Δ. & Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο αρ. 5 ν. 3919/2011 (Δικηγόροι)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣι ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝθΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕθΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 96 Ταχ.Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο :213.130.7256 FAX:210.7767486

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 28.4. 2011 Αρ. Π ρωτ. :40656 


ΘΕΜΑ: Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.3919/2011(ΦΕΚ Α' 32).

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ.6 του ν.2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242), β) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40), γ) του άρθρου 8 παρ.1 περ. lα' του ν.3469/2006   (ΦΕΚ Α' 131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α' 42) , 2) Την ανάγκη σύστασης Ειδικής Επιτροπής για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α' 32). 3) Το με αριθμό 12/18.4.2011 έγγραφο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 4) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε 

1. Συστήνουμε Ειδική Επιτροπή με αντικείμενο την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 «Δικηγόροι» του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), αποτελούμενη από τους: α. Μιχαήλ Βροντάκη, επίτιμο Αντιπρόεδρο Συμβουλίου της Επικρατείας" ως Πρόεδρο, β. Διαμάντω Ζάβρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γ. Γιάννη Αδαμόπουλο, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δ. Νικόλαο Βαλεργάκη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ε. Στυλιανό Μανουσάκη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, στ. Δημήτριο Τσίρκα, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου 'Αρτας, ζ. Αναστάσιο Βολιώτη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, η. Βασίλειο Λαμπρινό, Προέδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, θ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, ι. Παναγιώτη Συγγούρη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, lα. Δημήτριο Κατσαρό, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης, ιβ. Γεώργιο Κυμπαρίδη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, lγ. Νικόλαο Παγίδα, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ιδ. Δημήτριο Κωστογιάννη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως, ιε. Λάμπρο Γκάνη, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, ιστ. Νικόλαο Παπάκο, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, ιζ. Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, ιη.Θεόδωρο Σχινά, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, lθ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Βασίλειο Βραχιώτη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κα. Αντώνιο Αργυρό, δικηγόρο Αθηνών, κβ. Ευστάθιο Μπακάλη, δικηγόρο Αθηνών κγ. Γεώργιο Νάσκαρη, Δικηγόρο Πειραιά, ως μέλη. Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται η Κανέλλα Σπανομίχου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2. Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως την 13η Ιουνίου 2011. 3. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
 Γ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
www.ds-lamias.gr

Τρίτη 10 Μαΐου 2011

ΑΠΕΧΟΥΝΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-2011 ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 10 Μαΐου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δικηγόροι της Πάτρας εκφράζοντας την αντίθεσή μας στα μέτρα της Τρόϊκας και στην εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση του θεσμικού μας ρόλου, συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και απέχουμε των καθηκόντων μας την 11η Μαΐου 2011.

Εκ του Συλλόγου
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων της Καλαμάτα από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προκλητική στάση των υπαλλήλων της Τρόικας έναντι του δικηγορικού κόσμου και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα αιτήματα των άλλων κοινωνικών φορέων, παράλληλα με την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)       ( ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

ΑΠΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-2011 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ' αριθ. 10/3.5.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε την:


ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

ΣΤΙΣ 11 ΜΑϊΟΥ 2011

παράλληλα με την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔ Υ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:

1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

2. Κρατούμενοι (Ποινικά) - Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

3. Παραγραφές-Προθεσμίες

4. Αναστολές πλειστηριασμών


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, αποφάσισε ομόφωνα οι Δικηγόροι Πειραιά να απέχουν από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011, παράλληλα με την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη περιλαμβανομένης και της παραστάσεως για αναβολή.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:

α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων

β) παραγραφές - λήξη προθεσμιών

γ) αποφυλακίσεις

δ) αναστολές πλειστηριασμού και εκτέλεσης αποφάσεωνΔελτίο τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικ. Συλλογ.Ελλάδος 8/5/2011

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 8/5/2011
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, η οποία συνήλθε εκτάκτως στις 08-05-2011 στην Αθήνα, με μοναδικό θέμα την συμμετοχή των εκπροσώπων του Δικηγορικού Σώματος, μετά από προφορική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Τρόϊκα, την Τρίτη 10-05-2011 και ώρα 6 μ.μ., αποφάσισε ότι οι Δικηγόροι αποδέχονται ως συνομιλητή τους μόνο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ως θεσμικό εκπρόσωπο της εκλεγμένης πολιτικής ηγεσίας του τόπου και καθ'ύλην αρμόδιο για τα θέματα του κλάδου τους, με τον οποίο ανέκαθεν βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία για την επίλυση όλων των θεσμικών τους ζητημάτων,αλλά σε καμία περίπτωση δεν δέχονται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συνάντηση, με συνομιλητές εκπροσώπους της Τρόϊκα, την οποία δεν αναγνωρίζουν ως θεσμικό όργανο, ούτε νομιμοποιούν τη παρουσία της στην Ελληνική Δημοκρατία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

«Πόρτα» των δικηγόρων και επίσημα στην Τρόικα

Με ψήφους 32 υπέρ έναντι 9 κατά οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας, αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση της Τρίτης με τους εκπροσώπους της Τρόικας.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι ως θεσμικό συνομιλητή αναγνωρίζουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς εκλέγεται από τον ελληνικό λαό και όχι τους εκπροσώπους της Τρόικας.
www.zougla.gr

Κυριακή 8 Μαΐου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ: Δεν Αποδεχομαστε την προσκληση για συναντηση με την τροικα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ.Α. : "Η «μνημονιακή» κατανόηση της δικηγορίας ως εμπορικής δραστηριότητας πλήττει το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης."

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

             Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα

                 Τηλ. 210-33.98.270, 71             
Αθήνα, 6.5.2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Γιάννη Αδαμόπουλου, συζήτησε το θέμα της τηλεφωνικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για συνάντησή του με την «Τρόικα» σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων  και διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:
·        Η «μνημονιακή» κατανόηση της δικηγορίας ως εμπορικής δραστηριότητας πλήττει το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης. Η δικηγορική κοινότητα οφείλει να περιφρουρήσει και να διασφαλίσει το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος καθώς και να συνδιαμορφώσει τις εξελίξεις που την αφορούν.
·        Ο Δικηγόρος δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο όταν «στοχοποιείται» διαρκώς από την πολιτική εξουσία ως κατά τεκμήριο προνομιούχος και φοροφυγάς, μετατρεπόμενος συγχρόνως σε έμπορο και φοροεισπράκτορα για λογαριασμό του κράτους.
·        Οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε δυναμικά και διεκδικητικά, με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο, τις όποιες μεθοδεύσεις βάλλουν ενάντια στο θεσμικό ρόλο του δικηγόρου και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
·        Πιστεύουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων γίνεται με εκατέρωθεν κατανόηση και ειλικρινή διάθεση για συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και μόνο, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε αποδείξει.

                                            Από το Γραφείο Τύπου

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 8-5-2011 - ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ;

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 6.5.2011

Π ρ ο ς
τους κ.κ. Προέδρους
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 8/5/2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέμα, όσα αναφέρονται στη συνημμένη επιστολή μου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΪΚΑΣ !!!

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 6.5.2011

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θανάσης Ξηρός και μου ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 10.5.2011 και ώρα 6.00 μ.μ. θα πρέπει να βρίσκομαι στο Υπουργείο προκειμένου να παραβρεθώ σε συνάντηση με την «Τρόικα». Και αυτό γιατί, όπως μου είπε, θα τεθεί θέμα σχετικά με τον «τρόπο λειτουργίας» των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ζήτησα να μάθω την «ατζέντα» της συνάντησης, πλην όμως με μεγάλη μου έκπληξη, έλαβα την απάντηση ότι ούτε ο ίδιος την γνωρίζει, αλλά εκείνο που γνωρίζει είναι ότι θα πρέπει να παραβρεθώ στη συνάντηση.(!!!) Την ίδια απάντηση έλαβα και όταν του εδήλωσα ότι οι Δικηγόροι, έχουν όργανα και δρουν συλλογικά και δεν πρόκειται να συμμετάσχω εάν δεν ενημερώσω και συζητήσω το θέμα τόσο με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Πέραν του υπεροπτικού και αλαζονικού ύφους του εν λόγω Γενικού Γραμματέα και μάλιστα προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλος αλλά και προς ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, δηλώνοντας ότι μάθει δεν μάθει την «ατζέντα» εγώ πρέπει να είμαι εκεί, θεωρώ μείζονος θεσμικής σημασίας το θέμα και πρέπει να λάβουμε σχετικές αποφάσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
/www.dsa.gr

Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άσκηση στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης στα Δικαστήρια, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ζητεί την τοποθέτηση τριάντα (30) ασκουμένων δικηγόρων για ένα (1) εξάμηνο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Ο τελικός αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων, η κατανομή τους σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων τους θα καθορισθούν από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου, μετά από γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

Ειδικότερα, με το υπ' αρίθμ. 19581/11-4-2011 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο προτείνει να ανατεθούν στους ως άνω ασκούμενους δικηγόρους τα εξής καθήκοντα:

- Σε Τμήματα Συνεδριάσεων Ουσίας: γραμματειακή διαδικασία στο στάδιο της προδικασίας για τη συζήτηση των υποθέσεων (εγγραφή στο πινάκιο, κλήτευση διαδίκων, παραλαβή αποδεικτικών εγγράφων, ενσωμάτωσή τους στον οικείο φάκελο δικογραφίας), γραμματειακή φροντίδα για τη συμπλήρωση του φακέλου μετά τη συζήτηση (υπομνήματα, αντικρούσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα), διόρθωση και κοινοποίηση των αποφάσεων, παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων μέσω Η/Υ και παροχή σχετικών πληροφοριών στους διαδίκους. Με την προσέγγιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να ενημερωθούν για όλα τα στάδια της διοικητικής δίκης από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου μέχρι λήξη της εκκρεμοδικίας και να αποκτήσουν γνώση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως δικαστικές προθεσμίες, παραγραφή, επιδόσεις, δικονομικές ακυρότητες, διοικητική εκτέλεση αλλά και τα σχετικά ένδικα μέσα.

- Σε Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού, αρμόδια για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών του άρθρου 15 του Ν. 3062/2002, που αφορούν τις υποθέσεις αλλοδαπών: διεκπεραίωση των αιτήσεων αναστολή, προκειμένου να παραδοθούν στον Πρόεδρο για έκδοση προσωρινής διαταγής, ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των διαδικαστικών πράξεων που προαπαιτούνται για την προώθησή τους στον Εισηγητή προς έκδοση απόφασης, στάδιο της προδικασίας των αιτήσεων ακύρωσης (κλήτευση, διοικητικός φάκελος, παραλαβή των εισηγήσεων, ενημέρωση των διαδίκων, χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σχετικών με την εκκρεμοδικία και τελεσιδικία). Η απασχόληση στα Ακυρωτικά Τμήματα θα δώσει τη δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να ενημερωθούν σχετικά με το δικονομικό καθεστώς εκδίκασης όλων των ακυρωτικών διαφορών, σύμφωνα με το π.δ. 18/1989, όπως ισχύει.

- Στο Τμήμα Δημοσίευσης Αποφάσεων: δημοσίευση αποφάσεων όλων των κατηγοριών υποθέσεων αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η πρακτική άσκηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο καθίσταται εποικοδομητική, δεδομένου ότι στο στάδιο της δημοσίευσης κάθε απόφασης ελέγχεται η διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης κατά τον ΚΔΔ/μίας, η κατηγορία και το αντικείμενο της διαφοράς, το είδος του εισαγωγικού δικογράφου και το είδος της απόφασης που εκδίδεται (οριστική, προδικαστική, αναβλητική, παραπεμπτική). Ως εκ τούτου, αποκτάται εμπεριστατωμένη γνώση του φάσματος των διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών, καθώς και του δικονομικού καθεστώτος εκδίκασής τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, δικονομικές διατάξεις.

- Στο Γραφείο Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Νομολογίας του Δικαστηρίου: οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου, ενημέρωσή της με τους νέους νόμους, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, κ.λπ., που σχετίζονται με τα θέματα της Δικαιοσύνης, συγκέντρωση νομολογιακού υλικού, καταχώρηση και ευρετηρίασή τους στο σύστημα Η/Υ, για την παροχή πληροφοριών σε Δικαστές και Δικηγόρους.

- Στο Τμήμα Καθαρογραφής των Αποφάσεων: ηλεκτρονική μορφοποίηση του κειμένου της απόφασης. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα τοποθετηθούν στο τμήμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν και να ενημερώνονται με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

- Στο Τμήμα Αρχείου του Δικαστηρίου, όπου φυλάσσονται όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – όλων των κατηγοριών υποθέσεων και όλων των ετών, με αποτέλεσμα η ενασχόληση με τη διαδικασία αρχειοθέτησης να προσφέρει άμεση πρόσβαση για ενημέρωση στο σύνολο των αποφάσεων αυτών.

Επί των ανωτέρω προτάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών καλεί τα μέλη της να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση eanda.gr@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, οι οποίες θα ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τη διατύπωση της σχετικής γνωμοδότησης προς τη Διοίκηση του Δικαστηρίου.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ..................................................... Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ .................. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ

http://www.eanda.gr/
.