ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Αναστολή υποχρεωτικής διαμεσολάβησης εως 30-11-2019

Τελευταία ενημέρωση: αναστολή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης εως 30-11-2019

Αποχή 2 ημερών κατά της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Αποχή 2 ημερών κατά τις ημέρες καταθεσης και ψήφισης του νομοσχεδίου περί υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στη Βουλή αοφάσισε η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

Παράταση αναστολής υποχρετικής διαμεσολάβησης

Παράταση της αναστολής εφαρμογής της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για ένα μήνα, σύμφωνα με το Υπουργείο. Άμεση η κατάθεση νέου νομοσχεδίου περί υποχρεωτικής διαμεσολάβησης που θα περιλαμβάνει κυρίως την τακτική διαδικασία σε διαφορές άνω των 30.000€και περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών.
Ενημέρωση: έως 30-10-2019 η παράταση αναστολής της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-9-2019

Εκτάκτως συνεδριάζει η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την Τρίτη 10 Σεπτεβρίου στην Αθήνα στις 2 μ.μ. με θέμα "υποχρεωτική διαμεσολάβηση". 

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής

Στην Αθήνα την Τετάρτη 4-9-2019 συνεδριάζει εκτάκτως η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας με θέμα την υποχρεωτική διαμεσολάβηση.

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Εγκύκλιος για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας λόγω εκλογών


Εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η υπ` αριθ. οικ27002/3-5-2019 εγκύκλιος για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας λόγω δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, η οποία έχει ως εξής:
Εν όψει της διενέργειας των ευρωεκλογών, καθώς και των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στις 2 Ιουνίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 22η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου 2019.
Στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 5η Ιουνίου 2019.
Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την 22η Μαΐου 2019 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, συνεχίζονται μετά την 5η Ιουνίου 2019.
Ειδικά για: α) το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου οι δικάσιμοι αναστέλλονται από την 20η Μαΐου 2019 έως και την 29η Μαΐου 2019 και
β) το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι εργασίες αναστέλλονται από την 22η Μαΐου 2019 έως και την 31η Μαΐου 2019, και στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 7η Ιουνίου 2019.
Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 22η Μαΐου 2019 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, συνεχίζονται μετά την 7η Ιουνίου 2019.
Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια πλειστηριασμών, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 998 ΚΠολΔ, όπως ισχύει.
Ειδικά, οι εργασίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας αναστέλλονται από τις 24 έως και τις 28 Μαΐου και, σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών από την 31η Μαΐου έως και την 3η Ιουνίου.
Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους


Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Αποφάσεις - Ψηφίσματα του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις Σέρρες οι εργασίες του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων με θέμα: «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη Νέα Εποχή».
Μετά τις εισηγήσεις, τις παρεμβάσεις και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε επί των επιμέρους θεματικών του συνεδρίου, η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκε, μεταξύ άλλων, υπέρ των κάτωθι θέσεων, τις οποίες θα εξειδικεύσει περαιτέρω, όπου απαιτείται, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων:
1. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των δικηγορικών συλλόγων αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξαρτησίας των δικηγόρων και κατ’ επέκταση της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης. Η πρόσφατη αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 89ΚωδΔικ, με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 ν. 4596/2019 κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και τυποποιεί νομοθετικά την πάγια νομολογία των δικαστηρίων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αναγκαίας ανεξαρτησίας των δικηγόρων, εκφράζεται η αντίθεση και σε κάθε προσπάθεια ένταξης των εμμίσθων δικηγόρων στην (δημοσιο)υπαλληλική ιεραρχία. Η ανεξαρτησία του δικηγόρου, τόσο του άμισθου όσο και του έμμισθου, ως δημόσιου λειτουργού, πρέπει να περιφρουρείται σε κάθε περίπτωση και με κάθε νόμιμο μέσο. 
2. Το δικηγορικό σώμα τάσσεται υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, η υπαγωγή στις οποίες πρέπει να είναι εκούσια. Κατά συνέπεια, η υποχρεωτικότητα δεν συνάδει ούτε με την διαμεσολάβηση ούτε με την δικαστική μεσολάβηση.
3. Ο θεσμός της άσκησης είναι αναγκαίος για την απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων προς άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Εξίσου αναγκαία είναι και η αναβάθμιση του θεσμού που αποτελεί υποχρέωση και των δικηγορικών συλλόγων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται: α) η διοργάνωση υποχρεωτικών επαγγελματικών σεμιναρίων για τους ασκούμενους δικηγόρους, β) η νομοθετική κατοχύρωση της ελάχιστης αποζημίωσης των ασκουμένων δικηγόρων και γ) η άμεση ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ). Συγκροτήθηκε Επιτροπή με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλο, προκειμένου να υποβάλει προς την Ολομέλεια σχετικές προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης, την διάρκεια και το περιεχόμενό της.
4. Η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση των δικηγόρων αποτελεί κεντρική αποστολή των δικηγορικών συλλόγων και απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δυνητική δημιουργία Κέντρων δια βίου μάθησης από όσους δικηγορικούς συλλόγους το επιθυμούν, που θα αναλάβουν και την εκούσια (προαιρετική) και χωρίς κόστος πιστοποίηση των δικηγόρων ανά τομέα εξειδίκευσης, καθώς και την εν γένει επιμόρφωσή τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και στις σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε κάθε τομέα δικαίου.
5. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice) αποτελεί θεμελιώδες πρόταγμα για την αναβάθμιση της δικηγορίας, την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπή με συντονιστή τον Σύμβουλο του ΔΣΑ, Παναγιώτη Περάκη, προκειμένου να υποβάλει προς την Ολομέλεια σχετικές προτάσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. 
6. Η νομική βοήθεια (legal aid) εξασφαλίζει το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης όλων και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνών στην Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η επέκταση του θεσμού της νομικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, σε σχέση με όσους προβλέπονται ήδη, όπως η παροχή νομικών συμβουλών, το στάδιο της ποινικής προδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής εξέτασης, ειδικά υπό το πρίσμα των επερχόμενων αλλαγών στον ΚΠΔ, καθώς  και οι υποθέσεις αλλοδαπών.
7. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του κοινωνικού ρόλου των δικηγορικών συλλόγων προτείνεται η συνεργασία των δικηγορικών συλλόγων με κοινωνικούς φορείς για θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, προτείνεται η δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για την ενδοοικογενειακή βία και τον σχολικό εκφοβισμό, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και σχετικούς κοινωνικούς φορείς.
8. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και λοχείας τωνγυναικών δικηγόρων προτείνεται: α) Στο πλαίσιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών ΕΦΚΑ να προβλεφθεί επιδότηση για απώλεια εισοδήματος λόγω τοκετού όλων των γυναικών δικηγόρων, αμίσθων και εμμίσθων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τον τοκετό με ποσό αντίστοιχο της επιδότησης μισθωτής εργαζόμενης (τουλάχιστον 650 € μηναίως), πλέον του ήδη προβλεπόμενου επιδόματος τοκετού. β) Η θεσμοθέτηση της εγκυμοσύνης και της λοχείας ως σπουδαίου λόγου αναβολής της δίκης. γ) Η επέκταση της ήδη προβλεπόμενης μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ άρθρο 141 ν. 3655/2008, για ένα χρόνο μετά τον τοκετό, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.
9. Αποτελεί καθήκον των δικηγορικών συλλόγων η ενεργός περιφρούρηση της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος με την άσκηση κάθε προβλεπόμενου ενδίκου και εξωδίκου μέσου σε περιπτώσεις αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Το δικηγορικό σώμα είναι αντίθετο στην σύσταση και λειτουργία πολυεπαγγελματικών εταιριών.
10. Προκειμένου να αναβαθμιστούν στην πράξη οι σχέσεις των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προτείνεται: α)να αναληφθεί πρωτοβουλία για τη θέσπιση Κοινού Κώδικα Δεοντολογίας Συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, δικαστών και δικηγόρωνβ) Να προβλεφθεί η συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων, με δικαίωμα λόγου (διατύπωσης γνώμης), στην επιθεώρηση και τις υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών,  στηνεπιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, καθώς και  στην Ολομέλεια των Δικαστηρίων για θέματα που αφορούν ιδίως τον Κανονισμό και την οργάνωση του Δικαστηρίου και θέματα ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος και δικηγορικού λειτουργήματος.
11. Το συνέδριο εκφράζει την αντίθεσή του στην αποδυνάμωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με την τροποποίηση του ν. 3869/2010 (νόμος «Κατσέλη») με τον ν. 4605/2019. 
12. Διεκδικεί: α) την άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την επέκταση του ορίου δυνητικής απαλλαγής από την υποχρεωτική επιβολή ΦΠΑ από το εισόδημα των 10.000€ στα 25.000€ και β) την κατάργηση, άλλως την μείωση του ΦΠΑ στην δικηγορική αμοιβή για τις δικαστηριακές υποθέσεις.

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Αναλυτικό πρόγραμμα 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων


Επιστολή Προέδρου Λ.Ε.Δ.Ε. για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,   
Το λειτούργημα-επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένα λειτούργημα-επάγγελμα υψηλού κύρους και εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνον εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελατών, αλλά και παροχή νομικών συμβουλών και συμμετοχή σε διάφορα θεσμοθετημένα Ελληνικά και Διεθνή όργανα.
 Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε. το 1991, λειτουργούσε πάντοτε με γνώμονα την υποστήριξη και προστασία των μελών του. Οι κίνδυνοι από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, είναι πολλοί και γνωστοί σε όλους μας. 
 Είναι επομένως πολύ σημαντική, από μέρους του ΛΕΔΕ η ανάδειξη του θέματος της Επαγγελματικής Ευθύνης για λογαριασμό των μελών, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με βάση σχετική οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στο εγχώριο δίκαιο με το Νόμο 3844/2010.
 Για λογαριασμό των μελών, σε συνεργασία και με την υποστήριξη ενός από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως Ασφαλιστικούς οργανισμούς, την Generali Hellas, επιτεύχθηκε μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα μέλη μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους . 
 Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη (επιχορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά σε: 
• Αμιγώς οικονομικές ζημιές που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις και του Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως δικηγόρου, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
• Δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
• Αναγκαία έξοδα, για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν  συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
• Απώλεια Εγγράφων και Απιστία Υπαλλήλων.
• Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.
• Κλοπή διαρρήξεως ή  και ληστεία επιταγών και αξιογράφων τρίτων.
Με τα παραπάνω ευελπιστούμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό ώστε η μόνη σας έννοια να είναι η απρόσκοπτη προσήλωση στην εργασία σας.
Τέλος, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων, παρακαλούμε μέχρι 20-4-2019, να μας επιστρέψετε κατάλληλα υπογεγραμμένη την συνημμένη αίτηση αποδοχής και δήλωση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ένταξής σας στην παραπάνω παροχή του Λ.Ε.Δ.Ε.
                                                                     Αθήνα Μάρτιος 2019
Με εκτίμηση
 Η Πρόεδρος του ΛΕΔΕ 
    ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ


Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Νέα παροχή από τον ΛΕΔΕ - Ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την από 2/3/2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε μία νέα παροχή προς τα μέλη του, την «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης». Η νέα αυτή παροχή θα χορηγηθεί πιλοτικά για ένα έτος, το οποίο δύναται να παραταθεί, με δαπάνη του Λ.Ε.Δ.Ε., σε όλα τα ενεργά μέλη του που θα είναι εγγεγραμμένα στον Λ.Ε.Δ.Ε. την 2 Μαρτίου 2019 αλλά και σε κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί σ’ αυτόν.
Ο Λ.Ε.Δ.Ε., ως γνήσιος φορέας αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, κάνει βήματα μπροστά, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στη νέα εποχή.
Μετά την από 1 Ιουνίου 2018 καθιέρωση του «επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης», προχωρά στην «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης» για τα μέλη του.
Η ανασφάλεια που δημιουργεί η πολυνομία, οι πολυπληθείς αλλαγές στη νομοθεσία, η οικονομική συγκυρία, αλλά και οι επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς την επαγγελματική ασφάλιση, καθιστούν την ως άνω παροχή ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες εποχές που διανύει το δικηγορικό λειτούργημα.
Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την καταβολή των οφειλών τους, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε., με διακανονισμό, με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο, αλλά και την άτοκη εφάπαξ καταβολή τους.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διατήρηση προηγούμενης απόφασής της, σχετικά με την επιδότηση των ετησίων συνδρομών από την εισφορά του πόρου της ΚΥΑ 61247/2015, με την αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής της εισφοράς και της επιδότησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 422 του Αστικού Κώδικα, με την αναγωγή των καταβληθέντων ανά μέλος ποσών, σε εξόφληση των παλαιότερων χρονικά οφειλών του.
Πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω αποφάσεων, θα γνωστοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, στα μέλη ατομικά, αλλά και προς διευκόλυνση των μελών, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Για τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Το Δ.Σ.

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. - Ναύπακτος 2-3-2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076 ΦΑΞ 210-8822914

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019                                  Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου
Αριθ. Πρωτ. 481


Προς
Τους Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων – Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., συγκαλεί την 2α Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 9-11 π.μ., έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, την οποία συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσει στην Ναύπακτο, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και σε αίθουσα του Μεγάρου «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», στον Ιστορικό Λιμένα της Ναυπάκτου, με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.
2) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε, σχετικά με
-προσθήκη νέας παροχής στα μέλη-δικηγόρους του Λ.Ε.Δ.Ε.,
  ως «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης»
-τροποποίηση της απόφασης περί διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις
-τροποποίηση της απόφασης περί εφαρμογής του πόρου της ΚΥΑ 61247/15
                                                                                                                                                              
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος, να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.

Επίσης και για την ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε αναλυτικές αιτιολογημένες προτάσεις του Δ.Σ. και  έντυπο με τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης και απαρτίας.


                                                                               Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
                                                                                          ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ

                                                                       

Συνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019, στην Ιερά Πόλη ΜεσολογγίουΣυνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
 Ωρα 19:30 (Τρικούπειο Πολιτtστικό Κέντρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) - Επίσηµη έναρξη των εργασιών της Ολοµέλειας.

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019 Ωρα 12:30 (Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ραδιοµέγαρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) - Εργασίες Ολοµέλειας
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
Ι. Ενηµέρωση Προέδρου
2. Εισφορά των ∆ικηγορικών Συλλόγων προς την Ολοµέλεια για το έτος 2019
3. Αυτοδιοικητixές Εκλογές - Ευρωεκλογές: ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι, Προτάσεις
4. Βιωσιµότητα - Ανάπτυξη ΟΠΣ Ολοµέλειας, µετά την ψήφιση της διάταξης για τον νέο πόρο του συστήµατος
5. Γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κατά την κατάθεση δικογράφων
6. Αποτίµηση εφαρµογής του νέου ΚΠολ∆ (Ν. 4335/2015): Προτάσεις
7. Σχέδιο Νόµου για ∆ικηγορικές εταιρείες που ασχολούνται µε την είσπραξη απαιτήσεων
8. Παράταση ισχύος του άρθρ. 15 Ν∆ 3958/1959 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "PORTAL OLOMELEIAS"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ         
                                                          Αρ.πρωτ.4253

     Προς                                        
            Πρόεδρο του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
                                                                        Κοιν: Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος  
                                                                                    Σπάρτη 20/2/2019
           
            Αγαπητέ Πρόεδρε,
           
            Το ζήτημα της προσθήκης στο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών πάγιου ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr) τέθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 23 Φεβρουαρίου 2018 από τον Πρόεδρο του ΔΣ Θεσσαλονίκης (κ. Κουτσοχήνα) με πρόταση να ενταχθεί ο προϋπολογισμός του portal στα έξοδα της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 133§7 ΚΔ.  Υιοθετήσατε την πρόταση αυτή δηλώνοντας ότι το portal αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ. Επί της πρότασης Κουτσοχήνα δε λήφθηκε  απόφαση.
            Ακολούθησε η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 16 Μαρτίου 2018 οπότε συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος του πάγιου ποσού, χωρίς όμως να ληφθεί και πάλι καμία απόφαση.
            Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 3 Απριλίου 2018, οπότε επαναλάβατε ότι το portal olomeleiaδεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό της Ολομέλειας, αλλά αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ και ότι το θέμα της προσθήκης του παγίου ποσού στο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών "δεν τίθεται σε ψηφοφορία, δεν μπορεί να ψηφίζεται η διμερής σύμβαση", επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι "Όποιος δε θέλει το "portalolomeleia" δε θα συμφωνήσει με το ΔΣΑ. Ο ΔΣΑ θα βάλει την ίδια deadline και όποιος θέλει να πάρει τις υπηρεσίες του portal olomeleia θα τις πάρει, όποιος δε τις θέλει, δε θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Δεν ψηφίζουμε για το portal olomeleia".
            Στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 13/10/2018 στη Ζάκυνθο υπενθυμίσατε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τεθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
            Τέλος στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 12/1/2019 στην Αθήνα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Προέδρου του ΔΣ Σύρου (κ. Φιφλή), είπατε ότι για το θέμα έχει ληφθεί απόφαση και από τη Συντονιστική και από την Ολομέλεια και συγκεκριμένα ότι η απόφαση λήφθηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια (δηλαδή στην Ζάκυνθο στις 13/10/2018;)!!! Σε επισημάνσεις δε των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσπρωτίας (κ. Μπέζα) και Κοζάνης (κ. Δημητρόπουλου), ότι με αυτό το μέτρο θα συγκεντρωθεί ποσό που θα υπερκαλύπτει κατά πολύ το κόστος λειτουργίας του "portal olomeleia", απαντήσατε ότι το πλεόνασμα "μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την Ολομέλεια".
            Από τα αμέσως ανωτέρω συνάγονται τα εξής.
            1) Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση επί του θέματος σε συνεδρίαση Ολομέλειας ή Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς τέτοια δεν είναι καταχωμένη στα αντίστοιχα Πρακτικά Συνεδρίασης, κυρίως όμως λόγω της σαφούς θέσης σας  ότι το portal olomeleia αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ και όχι της Ολομέλειας και συνεπώς δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία και
             2) Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα συγκεντρωθεί ποσό πολύ μεγαλύτερο του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr).
            Κατόπιν αυτών, ερωτάται:
            i) Ποιος είναι ο φορέας λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr), με δεδομένο ότι:
α) το προτεινόμενο εδάφιο που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 61§2 Ν. 4194/2013 αναφέρει ότι "..το άνω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων  Ελλάδος",
β) στον από 23/03/2018 κατάλογο που συνέταξε ο ΔΣΑ σχετικά με τα θέματα που θα θέσει η Ολομέλεια στον υπουργό Δικαιοσύνης αναφέρεται:  "4. Παρακράτηση ποσοστού επί του ποσού αναφοράς στα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων υπέρ της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων" και
γ) Στη Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το εν λόγω Έργο, την οποία είχε εκπονήσει ο ΔΣΑ, ρητά αναφέρεται ότι φορέας λειτουργίας είναι ο ΔΣΑ - Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων.

            ii) Ποιο είναι το κόστος εκάστης προσφερόμενης υπηρεσίας του Συστήματος;
            Έχετε σαφώς εκφραστεί υπέρ της ανταποδοτικότητας της εν λόγω κράτησης. Στην ανταποδοτικότητα, όμως, προηγείται ο οικονομικός προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και έπεται ο προσδιορισμός του τρόπου κάλυψης αυτών. Ο ΔΣΑ θέλει να συμμετέχουν ισομερώς οι λοιποί Δικηγορικοί Σύλλογοι στα λειτουργικά έξοδα του Συστήματος, μολονότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι το πλήρες εύρος των υπηρεσιών του portal olomeleia. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, στο portal ενδεικτικά υπάρχει πλατφόρμα οργάνωσης σεμιναρίων DPO για τους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ, αντίστοιχη πλατφόρμα για τους ασκούμενους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ, πλατφόρμα οργάνωσης σεμιναρίων για GDPR, για τους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ καθώς και εφαρμογή έκδοσης ψηφιακής ταυτότητας μόνο για τους Δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων για τους δικηγόρους της Αθήνας. Το κόστος κάλυψης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, όμως, καλούμαστε να το καλύψουμε όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μέσω της υπό ψήφιση κράτησης, μολονότι δεν απολαμβάνουμε αυτών των υπηρεσιών. Περί ποιας ανταποδοτικότητας κάνετε λόγο συνεπώς;  
            iii) Αν τελικά φορέας λειτουργίας του portal olomeleia είναι μόνο ο ΔΣΑ, θα υπογραφούν διμερείς συμβάσεις μεταξύ ΔΣΑ και των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το portal; Πότε και με ποιο περιεχόμενο;
            Από το σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής προκύπτει, για παράδειγμα, ότι έχει δημιουργηθεί πλατφόρμα έκδοσης 644 ψηφιακών πιστοποιητικών για τους δικηγόρους της επαρχίας. Ποιο είναι το κόστος χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας; Πότε και από ποιους Συλλόγους ζητήθηκε η δημιουργία αυτών των πιστοποιητικών; Είναι δυνατή η πρόσβαση σε τμήμα αυτών των πιστοποιητικών με μικρότερο κόστος; Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν όλοι οι Σύλλογοι για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν; 
           
            vi) Αν τελικά φορέας λειτουργίας του portal olomeleia είναι μόνο ο ΔΣΑ, τότε πως δικαιολογείται η θέση σας στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (12/01/2019) στην Αθήνα ότι το πλεόνασμα που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την Ολομέλεια; Που ακριβώς με δεδομένο ότι ήδη οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή για την κάλυψη των αναγκών της Ολομέλειας;
            Όπως καταλαβαίνετε, το εν λόγω ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποτιμητικές δημόσιες αναφορές περί "μεμψημιρούντων" διαφωνούντων. Κατόπιν αυτών συντασσόμενοι με την πρόταση της Προέδρου του ΔΣ Ιωαννίνων (κ. Νάκα) για άμεση σύγκληση της Ολομέλειας για το θέμα αυτό.  
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Η.Κομνηνός

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Ολομέλεια Προέδρων στην Αθήνα την 12-1-2019

Σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας το Σάββατο 12-1-2019 στην Αθήνα στα γραφεία του ΔΣΑ, στις 12 το μεσημέρι. Θα προηγηθεί, την ίδια ημέρα, στις 10 π.μ. συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας.