ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Στις 18 Μαΐου 2014 οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Άρθρο 10
Παράγραφος 1
Ημερομηνία διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την προηγούμενη Κυριακή από την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
Η προεκλογική περίοδος αρχίζει με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α΄ 188).»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 139 παρ. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 115 του ν. 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προεκλογική περίοδος αρχίζει με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (Α 188).»
Παράγραφος 2
Διορισμός Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους
Το άρθρο 17 του ν. 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Για το διορισμό των εφόρων και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι δεν διορίζονται αντιπρόσωποι.
Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον τμήματος, που υπηρετούν σε υπηρεσία μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.
3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο Δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν.
4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Αν η ψηφοφορία ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Δ.Κ., ή επαναληφθεί η ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
Παράγραφος 3
Κατάρτιση συνδυασμών
Η παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.»
Παράγραφος 4
Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας
1. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου και κοινοποιούνται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και δια του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο.»
2. Η παρ. 6α του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Υπουργείο Εσωτερικών δέκα (10) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την Επικράτεια.»
Παράγραφος 5
Προθεσμία αποστολής ονομαστικών καταλόγων για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραπάνω με στοιχεία β΄ έως και στ΄ και η΄ ονομαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.»
http://www.odigostoupoliti.eu/

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Ο Βασίλης Αλεξανδρής μεγάλος νικητής στον α' γύρο των εκλογών του ΔΣΑ

Μπροστά στην πρόκληση μεγάλων ανακατατάξεων βρίσκεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς στον α΄ γύρο των εκλογών πρώτευσε με σημαντική διαφορά ο γνωστός ποινικολόγος Βασίλης Αλεξανδρής, έχοντας στο πρόσωπό του τη στήριξη πολυσυλλεκτικών ψηφοδελτίων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
Στον β΄ γύρο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 4 Μαρτίου, ο Β. Αλεξανδρής θα αναμετρηθεί με τον μέχρι τώρα πρόεδρο ΔΣΑ Ιω. Αδαμόπουλο (στηρίζεται ουσιαστικά από τη ΝΔ) που ήλθε δεύτερος με σημαντική απόσταση ψήφων και ποσοστών.
Το προβάδισμα του Β. Αλεξανδρή είναι εντυπωσιακό, καθώς το ποσοστό που πήρε στον α΄ γύρο και η διαφορά που εξασφάλισε ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες διαφορές στα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών του 2011, που είχαν φέρει στον β' γύρο τους Δ. Βερβεσό και Ιω. Αδαμόπουλο.
Συγκεκριμένα, με καταμετρημένο το 99% ο Β. Αλεξανδρής πήρε 3.851 ψήφους και ποσοστό 34,68% και ο Ιω. Αδαμόπουλος 2.575 ψήφους και ποσοστό 23,19%. Στις εκλογές του 2011 ο Δ. Βερβεσός είχε 2.923 ψήφους (26,07%) έναντι 2.234 ψήφους (19,92%) του Ιω. Αδαμόπουλου, που στον β΄ γύρο επικράτησε με οριακή πλειοψηφία (50,89%) έναντι 49,11%).
Το εκλογικό αποτέλεσμα του α΄ γύρου είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο Ιω. Αδαμόπουλος δεν είχε αυτή τη φορά απέναντί του έναν αντίπαλο από τον ίδιο πολιτικό χώρο, όπως έγινε το 2011 όταν ο συνυποψήφιος και ομοϊδεάτης του Μ. Ζαφειρόπουλος είχε βγει τρίτος «κόβοντάς» του ουσιαστικά 2.188 ψήφους (19,51%).
Τρίτος ήλθε ο Βασ. Παπαστεργίου (επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης Δικηγόρων Αθήνας») που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκέντρωσε 1.473ψήφους (13,26%) ενώ ακολούθησε ο γνωστός συνδικαλιστής Παν. Γαλετσέλλης με 1.218 ψήφους (10,97%) ως επικεφαλής της «Δημοκρατικής Συμπαράταξης Δικηγόρων». Πέμπτος ήλθε ο Π. Περάκης («Ανεξάρτητη Πρόταση») με 747 ψήφους και ποσοστό 6,73%, ενώ ακολούθησαν οι Αγγ. Βρεττός («Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων») που στηρίχθηκε από το ΚΚΕ με 607 ψήφους και ποσοστό 5,47%, ο Γ. Παριανός (Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας) με 338 ψήφους και ποσοστό 3,04% και ο Γ. Μαραγκός (Αυτόνομοι Μαχόμενοι Δικηγόροι) με 296 ψήφους και ποσοστό 2,67% (έναντι 182 ψήφων και 1,62% το 2011).
Την υποψηφιότητα του 58χρονου Β. Αλεξανδρή που κατέβηκε ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος στήριξαν τρεις συνδυασμοί («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο - ERGA OMNES - Ωρα Ευθύνης - Δικηγορική Ανανέωση», «Ενωμένοι Δικηγόροι», «Σύγχρονη Δικηγορία») όπου μετέχουν γνωστοί συνδικαλιστές, όπως οι Δ. Βερβεσός, Θ. Καμενόπουλος, Χρ. Τσαγκλή, Γ. Μπουλούκος, Β. Βραχιώτης κ.ά.
Η αποχή κινήθηκε πάντως σε υψηλά επίπεδα και αυτή τη φορά, καθώς από τους 21.471 εγγεγραμμένους ψήφισαν 12.367 δικηγόροι (ποσοστό αποχής 42,4%) ενώ το 2011 επί 21.376 εγγεγραμμένων είχαν ψηφίσει 12.488 (ποσοστό αποχής 41,58%), ενώ στον α΄ γύρο του 2008 είχαν προσέλθει 13.806 επί 20.219 εγγεγραμμένων (αποχή 31,72%).
Α. Αυλωνίτης
http://www.imerisia.gr/

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΜΕΓΑΡΟ   ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ.        25210- 23540, 22694, 55448, 55449, 55456
Φαξ        25210 - 55332, 55455
661 00    ΔΡΑΜΑ
http://www.dsdr.gr      E-mail : info@dsdr.gr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                Δράμα  23-02-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Tα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας έχουν ως εξής :
            Σύνολο εγγεγραμμένων στον εκλ. κατάλογο        :       193

            Γιά την θέση του Προέδρου
            Αριθμός Δικηγόρων που ψήφισαν                               :  155
            Έγκυρα                                                                      :    135           
            Άκυρα - Λευκά                                                          :      20     
            Έλαβαν :                                                                 
            ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                           :              135 

            Γιά την θέση του Συμβούλου
            Αριθμός Δικηγόρων που ψήφισαν                     :           155
            Έγκυρα                                                                      :        155         
            Άκυρα - Λευκά                                                          :                0

            Έλαβαν ψήφους και εκλέγονται οι πρώτοι οκτώ :
1          ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                  :           102
2          ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ                               :                       94
3          ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                         :                   92
4         ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ                                     :                   90
5         ΜΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ                                            :            87
6          ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                              :                 85
7          ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΣΑΜΟΥΪΝΤΗΝ                                :          67
8          ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       :               62
9         ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                :                    61

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
Θεόφιλος ΞανθόπουλοςΤα εκλογικά αποτελέσματα στους περισσότερους Δικηγορικούς Συλλόγους

Μέχρι στιγμής, έχουν εκλεγεί πρόεδροι σε 47 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, ενώ σε οκτώ θα υπάρξει νέα εκλογική αναμέτρηση.
Επίσης, αύριο συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα, έχουν εκλεγεί πρόεδροι στους οι εξής 47 Δικηγορικούς Συλλόγους:
Αγρινίου: Λεωνίδας Υφαντής,
Αλεξανδρούπολης: Ιωάννης Ζαμπούκης,
Αμαλιάδας: Νικόλαος Κυπρούλης,
Άμφισσας: Γεώργιος Δελμούζος,
Βόλου: Λάζαρος Γαιτάνης,
Γιαννιτσών: Αθανάσιος Ξυνίδης,
Γυθείου: Γεώργιος Μητσάκος,
Δράμας: Αναστάσιος Πούλιος,
Έδεσσας: Λεμονιά Γαισίδου,
Ευρυτανίας: Βασίλειος Γκαρίλας,
Ηλείας: Δημήτριος Δημητρουλόπουλος,
Ηρακλείου: 'Αρης Ροζάκης,
Θεσπρωτίας: Κωνσταντίνος Σιντόρης,
Θηβών: Κωνσταντίνος Ζέρβας,
Ιωαννίνων: Αναστασία Γιογλή,
Καβάλας: Αθανάσιος Αθανασίου,
Καλαβρύτων: Ανδρέας Οικονόμου,
Καλαμάτας: Κωνσταντίνος Μαργέλης,
Καρδίτσας: Ανδρέας Γεωργίου,
Καστοριάς: Γεώργιος Μπαλιάκας,
Κατερίνης: Χαράλαμπος Μπρουσκέλης,
Κεφαλληνίας: Παναγής Καππάτος,
Κιλκίς: Ευρώπη Αρτόγλου,
Κοζάνης: Βασίλειος Τσιώτσιας,
Κυπαρισσίας: Αιμιλιανός Σεκλός,
Κω: Παναγιώτης Αβρίθης,
Λασιθίου: Νικόλαος Παπαδάκης,
Λάρισας: Δημήτρης Κατσαρός,
Λειβαδιάς: Βασίλης Δαλαμάγκας,
Λευκάδας: Γεράσιμος Γαντζίας,
Μυτιλίνης: Δημήτριος Καλλίας,
Νάξου: Μαρία Μάρκου,
Ναυπλίου: Νικόλας Καρούζος,
Ξάνθης: Κυριακή Κιούση-Σιούτη,
Πρεβέζης: Θωμάς Γεωργίου,
Ρεθύμνης: Ευάγγελος Μουνδρανάκης,
Ροδόπης: Γεώργιος Κυμπαρίδης,
Ρόδου: Κωνσταντίνος Σαρρής,
Σάμου: Γεώργιος Κολλάρος,
Σερρών: Παναγιώτης Καρίπογλου,
Σπάρτης: Παναγιώτης Κομνηνός,
Σύρου: Νικόλας Παγίδας,
Τρικάλων: Δημήτρης Κοντογιάννης,
Τριπόλεως: Δημήτρης Κωστόγιαννης,
Φλωρίνης: Δημήτριος Στεφανίδης,
Χαλκίδας: Λάμπρος Γκάνης,
Χίου: Ανθίππη Ζαννάρα.

Παράλληλα, δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα υπάρξει στους εξής οκτώ Δικηγορικούς Συλλόγους:

Αιγίου, μεταξύ των: Γεωργίου Μπέσκου και Γεωργίου Ρούσσου,
Βέρροιας, μεταξύ των: Δημητρίου Ζυγουλιανού και Φίλιππου Γιαννούλη,
Λαμίας, μεταξύ των: Γεωργίου Δούμα και Αθανασίου Μακρυγιάννη,
Μεσολογγίου, μεταξύ των: Μάριου Παπαθεοδώρου και Σπυρίδωνα Τάμπα,
Ναυπλίου, μεταξύ των: Νικόλαου Καρούζου και Δημήτριου Ορφανού,
Πατρών, μεταξύ των: Νικόλαου Παπάκου και Κωνσταντίνου Καραγεώργου,
Πειραιά, μεταξύ των: Ιωάννη Καρδαρά και Γεωργίου Σταματογιάννη.
http://www.newsbomb.gr/


Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ ΕΩΣ 31-3-2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΕΦΕΤΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2013.
Αθήνα, 21/02/2014
Εκ του Τομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΕΞΗΝΤΑ (60)  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΕΦΕΤΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.


            Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 17/02/2014 η κατάθεση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ στο λογαριασμό όψεως της ΕΤΕ 040/545907-91 θα γίνεται με τη χρήση του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και με κωδικό αιτιολογίας όπως:

1.    Εισφορά Ασφαλιστικών βιβλιαρίων
5.   Εισφορά αναγνώρισης γάμου
16. Δικαστικό ένσημο
20. Διάφορα έσοδα
22. Έσοδα από πώληση ενσήμων
31. Καθυστερούμενες εισφορές ασφαλιστικών βιβλιαρίων
59. Παράβολο εγγραφής – μεταγραφής
60. Καθυστερούμενες εισφορές ετών (Πρόσθετα τέλη)
62. Εισφορά ασκούμενου
64. Παράβολο αναγνώρισης παιδιών-συζύγου-γονέων
80. Πρόσθετη εισφορά

Οι κωδικοί 59-64 δεν είναι ακόμη ενεργοποιημένοι, οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται προσωρινά ο κωδ. 20, με αναγραφή του είδους καταβολής στην αιτιολογία

Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει ΑΜ ΤΑΝ (πχ ιδιώτες, ασκούμενοι που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΑΝ) μπορεί να χρησιμοποιείται  ο κωδικός 4729100 και να αναγράφεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία

Σημειώνουμε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι εταιρείες που απασχολούν δικηγόρους έχουν ΑΜ ΤΑΝ.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


 Προς                                                                                                  Αθήνα, 14.2.2014
 Τον Διοικητή του ΙΚΑ                                                                       Αρ. Πρωτ. 1
 κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριε Διοικητά,
            Ήρθε στα χέρια μας το Συμφωνητικό που προτείνετε στους συνεργαζόμενους δικηγόρους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
            Τα αισθήματα που μας διακατέχουν είναι αρχικά έκπληξη και στη συνέχεια αγανάκτηση.
            Με το Συμφωνητικό αυτό εκμεταλλεύεστε την προνομιακή σας θέση ως εργοδότης απέναντι στους συνεργαζόμενους δικηγόρους με τρόπο προκλητικό, παραβαίνοντας όχι μόνο τους νόμους του κράτους και τα  συναλλακτικά  ήθη, αλλά και κάθε έννοια ηθικής.
            Με το Συμφωνητικό αυτό, εκμεταλλεύεστε την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και εκβιάζετε τους δικηγόρους που και αυτοί έχουν υποστεί ως επαγγελματίες την οικονομική κρίση.
            Αν θέλετε να εκπληρώσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να το διασώσετε από την οικονομική κατάρρευση που το οδήγησαν οι πολιτικές που και εσείς προσωπικά ακολουθήσατε τα τελευταία 30 χρόνια, να απαιτήσετε από το κράτος να σας καταβάλει αυτά που σας οφείλει και να μην προσπαθείτε νε εφαρμόσετε εργασιακό μεσαίωνα στους συνεργαζόμενους δικηγόρους.
            Με ποιο δικαίωμα καταστρατηγείτε τον Κώδικα Δικηγόρων που ψηφίστηκε  τρεις μήνες πριν και επιχειρείτε ουσιαστικά να τον ακυρώσετε;
Με ποιο δικαίωμα  ζητάτε ειδική συμφωνία στις αμοιβές, κατώτερη από τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων; Η διάταξη για την έγγραφη συμφωνία δεν θεσπίστηκε για να εκβιάζονται και να απειλούνται οι δικηγόροι από τον οικονομικά ισχυρό εντολέα.
Με ποιο δικαίωμα ζητάτε να συνομολογήσουν και να συναποδεχτούν οι συνάδελφοι ότι το κατάπτυστο αμοιβολόγιο που  συντάξατε αυθαίρετα και προκλητικά  όπως και η μη εφαρμογή του Κώδικα Δικηγόρων είναι εύλογο και σύννομο με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη;
            Με ποιο δικαίωμα απαιτείτε από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους να παραιτηθούν από τη νόμιμη αποζημίωσή τους σε περίπτωση που αρθεί  η συνεργασία τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και να μην καταγγείλουν την σύμβασή τους με βάση τη διάταξη του Αστικού Κώδικα για κατάχρηση δικαιώματος.
Τέλος με ποιο δικαίωμα εσείς ( είπε άραγε ο Νομοθέτης) καταργείτε διάταξη αναγκαστικού δικαίου και ορίζετε αναδρομική ισχύ στο κατάπτυστο συμφωνητικό σας;
Ποιος νομίζετε ότι είστε;
Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε όλα αυτά;
Πως μπορείτε νε νομίζετε ότι η Ελλάδα μας έγινε με τις πολιτικές σας και τη δική σας ευθύνη Αφρικανική ή Ασιατική χώρα σκλάβων εργαζομένων;
Κύριε Διοικητά,
Σας καλούμε αμέσως μόλις λάβετε το παρόν έγγραφο να ανακαλέσετε το  παράνομο συμφωνητικό που προσπαθείτε να επιβάλετε στους συνεργαζόμενους δικηγόρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε αντίθετη περίπτωση θα λάβουμε άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο για την προάσπιση των συμφερόντων των συνεργαζόμενων δικηγόρων και την τήρηση του Κώδικα Δικηγόρων, αποτρέποντας τους εκβιασμούς σας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΚΡΑ.
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ.
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.


                                                ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ                                                          

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ          
           
                                   
                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                               


            ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΥΔΕ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 17/12/2014 η κατάθεση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ στο λογαριασμό όψεως της ΕΤΕ 040/545907-91 θα γίνεται με τη χρήση του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και με κωδικό αιτιολογίας όπως:

1.    Εισφορά Ασφαλιστικών βιβλιαρίων
5.   Εισφορά αναγνώρισης γάμου
16. Δικαστικό ένσημο
20. Διάφορα έσοδα
22. Έσοδα από πώληση ενσήμων
31. Καθυστερούμενες εισφορές ασφαλιστικών βιβλιαρίων
59. Παράβολο εγγραφής – μεταγραφής
60. Καθυστερούμενες εισφορές ετών (Πρόσθετα τέλη)
62. Εισφορά ασκούμενου
63. Παράβολο αναγνώρισης παιδιών-συζύγου-γονέων
80. Πρόσθετη εισφορά

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Ασφάλισης-Παροχών

Κωνσταντίνος Κούρκουλος

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Αποζημιώσεις Δικηγόρων λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικής Διαχείρισης
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 - Τ.Κ. 11527
Πληροφορίες : Νικ. Κοντογιώργης
Τηλέφωνο : 21077 67 579 - Fax210 77 67 373

Αθήνα 13-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 9640 ΠΡΟΣ
τα Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
Κοιν/ση:
Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία Εφετεία της ΧώραςΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις Δικηγόρων
Σχετικά με τις αποζημιώσεις δικηγόρων λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού, σας υπενθυμίζουμε τις ισχύουσες τιμές ειδικά για τα παρακάτω Δικαστήρια στις οποίες
προστίθεται ο Φ.Π.Α.:
Μονομελές Κακ/ων: Για παραστάσεις μέχρι 27-9-2013..................................... 983 ευρώ
Για παραστάσεις από 28-9-2013.................................. 750 ευρώ
Πενταμελές Εφετείο: Για παραστάσεις μέχρι 17-8-2012.................................... 1410 ευρώ
Για παραστάσεις από 18-8-2012................................... 1128 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Εφετείο........................................................................................... 1308 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο................................................................................ 1051,20 ευρώ
Επισημαίνουμε, η έκδοση και αποστολή των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας από τους δικαιούχους να γίνεται ταυτό/ρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών αποζημίωσης τους μέσω των αρμοδίων Δικαστηρίων σύμφωνα με την 67506/8-8-2012 Κ.Α., ΦΕΚ 2333/17-8-2012.
Επιπλέον για παραστάσεις, τα δικαιολογητικά των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και εκκρεμούν προς πληρωμή, να εκδοθούν και να αποσταλούν από τους δικαιούχους Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών στην ανωτέρω διεύθυνση.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ.α.α.

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Υποχρεωτική η φορολογική ενημερότητα για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ από το Δημόσιο

Σύμφωνα με την Υ.Α. ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ/Β/3398/31.12.13), «Αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 Ν4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α), όπως ισχύει), σας ενημερώνουμε ότι η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (σημείο 3 στα απαιτούμενα δικαιολογητικά), καθίσταται υποχρεωτική για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, εφόσον το ακαθάριστο ποσό (προ ΦΠΑ) για κάθε πληρωμή υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ ανά δικαιούχο (1.500€).
Η εν λόγω ρύθμιση είναι ιδιαιτέρως σημαντική για καταβολή δικηγορικών αμοιβών από αυτεπαγγέλτους και λοιπούς διορισμούς στο πλαίσιο νομικής βοήθειας κλπ.
http://www.dslar.gr

Αριθμ. ΠΟΛ. 1031/2014 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α). ΦΕΚ Β 261

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης 170 του άρθρου 2 της με αριθμό Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
4. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί προκαταβολής φόρου υπολογιζόμενης επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς καθώς και περί παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
5. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των υπόχρεων για την παρακράτηση και τον τρόπο και χρόνο απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου και της παρακράτησης της προηγουμένης παραγράφου.
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υποβολή της δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

1. Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις (συνημμένο υπόδειγμα προσωρινής δήλωσης), με ευθύνη των προέδρων τους ως εξής:

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου και του παρακρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

3. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του προκαταβλητέου και του παρακρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014, πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet από 20.02.2014.

4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής της.

Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της παρούσας, αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου.

Άρθρο 3
Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του φόρου

Οι δικηγορικοί σύλλογοι που υπολογίζουν προκαταβλητέο φόρο και παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Άρθρο 4
Έλεγχος – Ενημέρωση ΔΟΥ

1. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αμέσως μετά την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του προκαταβλητέου ή παρακρατηθέντος φόρου ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα Τaxis .

2. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών.

Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει για δικηγορικές αμοιβές που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς που εκδίδονται από 1.1.2014 καθώς και για μερίσματα που καταβάλλονται από τους δικηγορικούς συλλόγους από 1.1.2014 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


http://spyridonadamnet.blogspot.com