ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 500 ΕΥΡΩ (ΜΕΓΙΣΤΟ) ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΕΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ!!! Ν 4051/2012


Αρθρο 3 νόμου 4051/2012:

 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας
 Δημοσιονομικής Πολιτικής

 1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α` 226), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι

και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη
μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων
μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012.

 2. Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α` 116 ) αντικαθίσταται ως εξής:

 «Αρθρο 131

 1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και
στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και
στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται
για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη
συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική
αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των
ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.

 Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η
ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ εφάπαξ.

 Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε
εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ.

 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α` 43), καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.

 3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δικαιούχων, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής
εκλογικής αποζημίωσης σε άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η
διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο.»

1 σχόλιο:

 1. 1. Η συγκεκριμένη απασχόληση του δικαστικού αντιπροσώπου δεν είναι εργασία και είναι αγγαρεία. Μπορεί να φαντάζει για κάποιους συναδέλφους ότι είναι κάτι, αλλά στην πράξη η πρόβλεψη αποζημίωσης δεν ήταν τίποτε περισσότερο και δεν είναι από μια μικρή ανταπόδωση του γεγονότος ότι δεν γίνονται δίκες κλπ. και για ένα διάστημα μιας βδομάδας είμαστε σε μια άλλη κατάσταση ετοιμότητας.
  2. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί δύο πρόβληματα πρακτικά και άμεσα:
  α) το ένα αφορά την φορολόγηση , γιατί προφανώς σημαίνει παρακράτηση 20% άμεσα και επιπλέον μια επιπλέον πρόσθεση στο εισόδημα του καθενός
  β) καθιστά οδυνηρή οικονομικά για κάποιον την άσκηση των καθηκόντων εκτός έδρας ή σε μέρος όπου δεν έχει κατάλυμα και αναγκάζεται να πληρώσει κατάλυμα και διαμονή.
  3. Αν θέλαμε να ήμασταν σοβαροί, αυτή η πρόβλεψη και μείωση θα είχε νόημα, αν εκτός αυτής προβλεπόταν η καταβολή από το δημόσιο και όχι από τον καθένα ξεχωριστά : α) του κόστους διαμονής (τρεις διανυκτερεύσεις) και του κόστους μετάβασης (εισιτήρια ή προμήθεια καυσίμου ιχ) ή β) αν η απασχόληση θα γίνει εντός πρωτοδικειακής περιφέρειας, όπου η έδρα.
  => Αλλά αυτά είναι όνειρα απατηλά.
  4. Τουλάχιστο ας προβλεφθεί ότι ο διορισμός γίνεται όχι από τον Άρειο Πάγο , αλλά όπως στις εκλογές για οτα.
  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΙ Μ' ΑΥΤΟ;
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή