ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ: "κατ’ορθή ερμηνεία, η οποία είναι σύμφωνη τόσο με τη γραμματική διατύπωση του νόμου, όσο και με τη σκοπιμότητα του νομοθέτη, και βεβαίως υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης"

Α) Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012) ορίζονται τα εξής: 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) αντικαθίσταται ως εξής: «1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8ο/οο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8ο/οο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8ο/οο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η΄ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971».
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) ορίζονται τα εξής: 16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου.»
Με βάση τη παραπάνω διάταξη, ως ισχύει σήμερα, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον, κατ’ορθή ερμηνεία, η οποία είναι σύμφωνη τόσο με τη γραμματική διατύπωση του νόμου, όσο και με τη σκοπιμότητα του νομοθέτη, και βεβαίως υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως εξής:
Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.- 20.000 Χ 8‰    =  160 ευρώ (αγωγόσημο)
2.- 160 Χ 8‰         =      1,28 ευρώ (Τ.Α.Ν.)
3.- 160 Χ 8‰         =      1,28 ευρώ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων)
4.- 160 Χ  20%        =    32 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
5.- 160 Χ 2,4%        =      3,84 ευρώ (χαρτόσημο)
Σύνολο                   =  198,40 ευρώ
Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω  (εκδίδονται δύο διπλότυπα):  
1. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:     
-Αγωγόσημο (KAE 2375)     
-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)  
2. Διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα      
-Τ.Α.Ν. (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57,
Κωδικός         υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)
Γ)  Για τον πόρο υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε., διπλότυπο στην  Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040545907-91)      
[Σημ.: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται άμεσα (εντός των επόμενων ημερών) να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. Ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.)]       
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Νικόλαος Παπάκος

2 σχόλια:

 1. Αξιοθαύμαστη η ερμηνεία του Πατρών (και του Αθηνών;) για το αγωγόσημο.

  Είναι άξιο απορίας βέβαια για ποιό λόγο δεν είχε ακολουθηθεί η ιδία ερμηνεία με το ν. 4093/2012;

  Περαιτέρω, αν κάνουμε και μία συγκριτική με το προισχύον του 4093 καθεστώς η εισφορά υπερ Τ.Ν. από 20% επί του δ.ε. θα γίνει πλέον 8 τοις χιλίοις! (μάλλον αυτή είναι η βούληση του νομοθέτη στην οποία αναφέρεται ο Πατρών!)

  Λύση αναγόμενη στην εκ των υστέρων τηλεφωνική βούληση του νομοθέτη και η δικαιοσύνη μας στα τσακίδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μία παρατήρηση. Για τον ανωτέρω πρόσφατο υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου & λοιπών κρατήσεων, με τον οποίο, εν πολλοίς συμφωνώ, έχω όμως την απορία για το χαρτόσημο 2,4%. Πως ερμηνεύεται ότι το ποσοστό 2,4% αναλύεται σε 2% χαρτόσημο και 20% επ'αυτού ΟΓΑ = 2,4% (ασχέτως εάν -λογικά- θα ήθελα να συμφωνήσω);
  Αφού η διάταξη αναφέρει χαρτόσημο 2,4% (επί του δικαστικού ενσήμου, όπως πλέον διευκρινίσθηκε) το χαρτόσημο θα πρέπει να είναι "καθαρό" 2,4%, ασχέτως έαν εξακολουθούν(??) να ισχύουν οι λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ, οι οποίες θα πρέπει να υπολογισθούν επί του χαρτοσήμου (2,4%), με συνολικό κόστος 2,4% + 20% (= 0,48%) = 2,88%.
  Παράδειγμα υπάρχει & με το παράβολο (χαρτοσήμου) πολιτικής αγωγής, το οποίο ενώ ανέρχεται σε 50 ευρώ, το τελικό κόστος επιβαρύνεται με 20% ΟΓΑ, ήτοι 60 ευρώ, πλην όμως η αξία του παραβόλου πολιτικής αγωγής είναι 50 ευρώ, όχι 60.
  Τα ανωτέρω ερωτηματικά, σχετικά με τις λοιπές κρατήσεις επί του χαρτοσήμου, αφορούν το τελευταίο εδάφιο της διάταξης με το οποίο: "Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η` του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971". Το εν λόγω ν.δ. αφορά το ΤΑΧΔΙΚ & τους πόρους του, το οποίο ρητά εξαιρεί από την κατάργηση, πλην όμως δεν εξαιρεί τον ΟΓΑ του χαρτοσήμου (αν και η ανωτέρω κατάργηση αφορά "...κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου" και λογικά ο ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, δεν εμπίπτει στην ανωτέρω κατάργηση).

  ΑπάντησηΔιαγραφή