ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 12:00 ΕΩΣ 3:00 ΕΩΣ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 19-1-2012 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  της 8-12-2012
            
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκάλεσαν στις 8-12-2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.

Διαπιστώνουν, ότι η Κυβέρνηση α) χωρίς να σέβεται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών και β) χωρίς να λάβει υπόψη τις προτάσεις τους, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις Δικαστικές Ενώσεις στις αλλεπάλληλες συναντήσεις τους με τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες, προχώρησε, με την ψήφιση του πρόσφατου ν. 4093/2012, σε νέες περικοπές των αποδοχών τους, που συνολικά υπερβαίνουν σε ποσοστό το ήμισυ αυτών (50%) και μάλιστα αναδρομικά από 1-8-2012. Η μείωση αυτή των αποδοχών τους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος και πλήττει ευθέως το κύρος και την συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Εκφράζουν την αγανάκτησή τους προς την Πολιτεία, η οποία δεν εξετίμησε την υπεύθυνη στάση, που διαχρονικά επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εργαζόμενοι αγόγγυστα κάτω από εξοντωτικές συνθήκες για την ορθή απονομή του δικαίου και αξιώνει απ’ αυτούς περαιτέρω θυσίες, χωρίς η ίδια να τηρεί τη δική της υποχρέωση για ανάλογη προς το λειτούργημά τους μισθολογική μεταχείρισή τους.
Δηλώνουν, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν την υποβάθμιση του λειτουργήματός τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίησή τους.
Και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Α) Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Οκτωβρίου 2012 και ειδικότερα:
1)   Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και Ποινικών ) από τη Δευτέρα  10-12-2012 έως το Σάββατο 19-1-2013, κατά τις ώρες από 12:00 μ. έως 15:00 μ.μ.
2)   Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών .
3)   Τη διεκδίκηση παροχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής  (γραφείων κ.λ.π ) για τηναλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους (όπως ήδη έχει ζητηθεί με σχετικό έγγραφο αποσταλέν στον Υπουργό Δικαιοσύνης), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η  νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη  διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν, χωρίς να έχουν  καμία σχετική νομική υποχρέωση.
4)   Την πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου  συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.
5)    Την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών .
6)   Τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές, που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων .
7)   Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν.
        
Β) Την άρση της αναστολής δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων από  10-12-2012 έως19-1-2013.
Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση , ότι η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης , ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών .   
Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                               Γεώργιος Μανωλίδης
         Αρεοπαγίτης                                                    Πρόεδρος Εφετών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ.217-218, 2ος όροφος Αμπελόκηποι—Αθήνα, ΤΚ 115-24

Τηλ 210-6996688 και 210-6980777

FAX: 210-6998848

e-mail : enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

Αθήνα, 10.12.2012

ΨΗΦΙΣΜΑ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία

συνήλθε σήμερα 10.12.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών

Δικαστηρίων της Αθήνας

Αποφάσισε τα ακόλουθα: 


-Τη διακοπή της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας και τη συζήτηση των εγγεγραμμένων υποθέσεων στο πινάκιο του κάθε Δικαστηρίου, κατά προτεραιότητα (επείγουσες, αναβεβλημένες κλπ), σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 50%.

-Την επιστροφή στην κανονική ροή δημοσίευσης αποφάσεων.

-Τη συμμετοχή σε διοικητικής φύσεως εργασίες ή έργα.

Περαιτέρω, αποφάσισε

-Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών και φορολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.

-Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21.01.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου