ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΕΔΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.210-8822076    Φαξ 210-8822914
Αθήνα    23 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ πρωτ  361

Πληροφορίες: Ελ.Πίτσιλλου
Δημ.Αντωνοπούλου
Ηλ.Μιχόπουλος                                                                                                   Προς

                                                                                                                                Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού
                                                                                                                                Συλλόγου Δράμας
                                                                                                                                Μέγαρο Δικηγόρων Δράμας
                                                                                                                                661 00 Δράμα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε, για την από 6-2-2012 περαιτέρω μείωση των προβλεπόμενων ποσών ενισχύσεων
Σε συνέχεια του υπ΄αριθ 2069/23-11-2011 εγγράφου μας, με το οποίο σας ανακοινώσαμε την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 38/12-11-2011 συνεδρίασή της, αναφορικά με την μείωση των προβλεπόμενων ποσών συνδρομών και ενισχύσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε, κατά την πρόσφατη υπ΄αριθ.40/18-2-2012 συνεδρίασή της, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 22 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και προκειμένου άμεσα να αντιμετωπισθούν τόσο τα πραγματοποιηθέντα ελλείμματα του Λ.Ε.Δ.Ε. των χρήσεων 2010 και 2011, από ποσά αντίστοιχα 1.343.952,53 και 3.859.685,98 ευρώ, όσο και το έλλειμμα που προϋπολογίσθηκε για το έτος 2012 από 3.128.900,00 ευρώ, αποδέχθηκε και επικύρωσε την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την υπ΄αριθ 224/4-2-2012 συνεδρίασή του, σχετικά με την από 6-2-2012 μείωση των χορηγούμενων ενισχύσεων προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τα επόμενα:

1/ Η Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση, που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 18 του Καταστατικού και που υποβάλλουν αίτηση  παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία από 6-2-2012 και συνέχεια, ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, ως εξής,

-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 20 έτη και άνω, ποσό 20.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 19 έτη, ποσό 18.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 18 έτη, ποσό 16.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 17 έτη, ποσό 14.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 16 έτη, ποσό 12.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 15 έτη, ποσό 10.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 14 έτη, ποσό   8.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 13 έτη, ποσό   6.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 12 έτη, ποσό   4.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 2 μέχρι και 11 έτη, ποσό   2.000,00 ευρώ

Σημειώνουμε ότι τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος ή Μ.Ο.Α. ή απεβίωσαν μέχρι και 5-2-2012, θα λαμβάνουν τα εφάπαξ ποσά ενίσχυσης, που ορίζονται στην απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 38/12-11-2011 συνεδρίασή της.

2/ Η Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση, που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία της Ολικής Μόνιμης Ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) ή στους κληρονόμους του  μέλους λόγω θανάτου, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού και που υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία ή αποβιώνουν από 6-2-2012 και συνέχεια, ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, στα ίδια ποσά που αναγράφονται στην ως άνω 1η περίπτωση αυτού του εγγράφου.

3/ Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος και μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) κατά τα άρθρα  18 και 19 του Καταστατικού και προβλέπεται από την  διάταξη του άρθρου 20 του Καταστατικού, τόσο για τα  μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που ενισχύονται με την ενίσχυση αυτή μέχρι 5-2-2012, όσο και για τα μέλη εκείνα του Λ.Ε.Δ.Ε. που θα ενισχυθούν από 6-2-2012 και συνέχεια και για όλες τις κατηγορίες Μ.Χ.Ε. των δικαιούχων του Λ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, στα ανά κατηγορία δικαιούχων, εξής ποσά,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε.

-από   88,00      ευρώ                σε   50,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 117,00      ευρώ                σε   60,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 127,00      ευρώ                σε   65,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 137,00      ευρώ                σε   70,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 147,00      ευρώ                σε   75,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 157,00      ευρώ                σε   80,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 167,00      ευρώ                σε   85,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 200,00      ευρώ                σε 100,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 224,00      ευρώ                σε 112,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 248,00      ευρώ                σε 124,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 264,00      ευρώ                σε 132,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 280,00      ευρώ                σε 140,00 ευρώ ,          από 6-2-2012

Σημειώνουμε ότι τα ενισχυόμενα μέλη με την Μ.Χ.Ε.,από 14-11-2011 μέχρι και 5-2-2012 θα λαμβάνουν τα μηνιαία ποσά που ορίζονται στην απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 38/12-11-2011 συνεδρίασή της και

4/  Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση (Η.Χ.Ε.),που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω ασθενείας, τοκετού και στράτευσης, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού και για τα μέλη εκείνα του Λ.Ε.Δ.Ε. που θα ασθενήσουν ή θα στρατευθούν ή οι γυναίκες-μέλη θα γεννήσουν από 6-2-2012 και συνέχεια, ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, στο ποσό των 20,00 ευρώ, αντί των 33,00 ευρώ που εχορηγείτο για το μέχρι και 5-2-2012 χρονικό διάστημα.

Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε προσωπικά τα μέλη και τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας, που έχουν καταστεί και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου