ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ .... ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ. ΞΕΧΑΣΑΝ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ (ΤΥΔΕ Ή ΕΟΠΥΥ; ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ;)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
“Ε.Τ.Α.Α”
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ  Αθήνα, 5/2/2013
Αριθμ. Πρωτ. 29855/3420/1
Τμήμα: Λογιστηρίου
Πληροφορίες: Κ. Ρεμπή Προς: Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς
Ταχ. Δ/νση: Ηπείρου 64, Τ.Κ. 10439
Τηλ.: 210-8811337, 210-8810897
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 210-8814398 Ιστότοπος: http://tyde-tpde.etaa.gr  Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(Υπόψη: κας Περδίκη Φ.)
Κοιν.: 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε.Τ.Α.Α.
2) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Ε.Τ.Α.Α.
3) Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων
Επαρχίας

Θέμα : Έκδοση κωδικού αριθμού είσπραξης (Κ.Α.Ε.) για την κατάθεση ποσοστού δικαστικού ενσήμου

Mε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 5-12-2012, σχετικά με το ποσοστό δικαστικού ενσήμου που αποδίδεται υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.- (Φ.Ε.Κ. 237α/5-12-2012), άρθρ. 16, παρ. 16, ορίζεται ότι <<επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8% υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%), υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων…..)
Προκειμένου να αποδίδεται το ποσοστό αυτό από τους Δικηγόρους Επαρχίας υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε. χρειάζεται να ανοιχθεί ένα Κωδικός Αριθμός Είσπραξης (Κ.Α.Ε.) στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού αυτού και την απόδοση του στον Τ.Υ.Δ.Ε.
Με την με αρ. πρωτ. 1179782/28-12-2012 αίτηση του Τ.Υ.Δ.Ε. προς το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων -προηγηθείσας της έγκρισης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., με την με αρ. 210/49/20-12-2012 Απόφαση του- υπεβλήθη το αίτημα για έκδοση Κ.Α.Ε. είσπραξης του δικαστικού ενσήμου.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερωθήκαμε ότι εντός των ημερών θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση έκδοσης και χρήσης του Κ.Α.Ε. αυτού.
Εντούτοις, με την παρ. 16, άρθρου 40, ν.4111/2013 ΄΄Το εδάφιο β’ της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
<<Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.ΟΠ.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου>>΄΄
Σας ενημερώνουμε ότι με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, το ποσοστό δικαστικού ενσήμου θα αποδίδεται στον Κ.Α.Ε. αυτόν.
Προσωρινά και μέχρι την έκδοση του, το ποσοστό αποδίδεται στο λογαριασμό είσπραξης  εσόδων του Τ.Υ.Δ.Ε. στην Ε.Τ.Ε.
Σε περίπτωση που υπάρχει αντίθετη γνώμη από την πλευρά σας – και εφόσον η τροποποίηση αφορά σε εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και δεν έχουν κυκλοφορήσει ερμηνευτικές εγκύκλιοι για το φορέα απόδοσης του - σας παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε άμεσα, προκειμένου να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους Επαρχίας.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΜΠΗ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΙΚΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου