ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΑΔ ΤΟ ΑΡΘ. 61 ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΝΩΣΗ Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ                                                           ΠΑΤΡΑ: 08/08/2013
Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ (Φιλοποίμενος 24 )
Τηλ.: 2610 220 933

                                                                                                ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Δ. Σ.
                                                                                                Λ.Ε.Α.Δ., και Δικηγορικού Συλλόγου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε επειγόντως για το ακόλουθο θέμα :
   Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα περί Δικηγόρων που ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης παρέδωσε στους Δικηγορικούς Συλλόγους και που θα ψηφισθεί μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Αύγουστου σε συζήτηση κατ’ άρθρο στην Βουλή ,το άρθρο 63 του αρχικού σχεδίου του κώδικα που κατά τρόπο σαφή  όριζε την παρακράτηση από παραστάσεις ως εισφοράς ποσοστού 5% υπέρ του οικείου ΛΕΑΔ  (ακόμη και για τους μελλοντικούς υπό σύσταση  ΛΕΑΔ ), δυστυχώς άλλαξε και στο αντίστοιχο νέο άρθρο με αριθ. 61 στην μεν παρ2  ορίζει ότι παρακρατείται ποσό (και όχι ποσοστό) και στην 61 παρ 1 ότι αυτό προορίζεται «γγ) για  την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταμείο Προνοίας του ΕΤΑΑ και στους διαδόχους αυτού φορείς».
Οικείο Ταμείο Προνοίας του ΕΤΑΑ είναι μόνο εκείνο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ,ενώ Διάδοχοι φορείς του οικείου ταμείου Προνοίας του ΕΤΑΑ μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να θεωρηθούν οι Λογαριασμοί των Δικηγορικών συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ( που είναι ΝΠΙΔ) και όχι οι ΛΕΑΔ που ως φορείς  προϋπήρξαν του ΕΤΑΑ.
Δημιουργούνται δύο πολύ σοβαρά θέματα :
1.Η μη πρόβλεψη στο άρθρο 61 παρ1γγ παρακράτησης εισφοράς ( που θα πληρώνει ο Δικηγόρος και όχι τρίτος) υπέρ του ΛΕΑΔ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου είναι  κάτι που και δυσμενή  αντισυνταγματική διάκριση αποτελεί εις βάρος των συναδέλφων Δικηγόρων των επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και θα οδηγήσει σε εξαφάνιση τους ΛΕΑΔ που επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο και έργο.
2.- Η πρόβλεψη ποσού και όχι ποσοστού κάτι που θα πρέπει να επισημανθεί και προσεχθεί κατά την μελλοντική σύνταξη οικείων ΠΔ της παρ 2 άρθρου 61.
 Ζήτημα  επίσης είναι οι εξαιρέσεις της παρ.3 αρθρου61 από την προκαταβολή γενικά ποσών κυρίως ως προ Ελληνικό Δημόσιο που θα πρέπει αν δεν τροποποιηθεί η σχετική διάταξη να αντιμετωπισθεί μέσα από τα καταστατικά των ΛΕΑΔ.
Συμπερασματικά οπωσδήποτε θα πρέπει να επαλειφθούν από το κείμενο οι λέξεις «του ΕΤΑΑ» και να  προστεθούν μετά την λέξη « φορείς» οι λέξεις « άρθρου  31 ν.2676/1999, άρθρου 74 ν.3994/2011 ΦΕΚ 16/2-07-2011, υα Φ30223/23257/1024/26-09-2008, και υα Φ30223/30993/923/26-09-2008 ΦΕΚ τ.Β2009/29-09-2008» ,και το τελικό κείμενο να είναι «γγ) για  την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταμείο Προνοίας  και στους διαδόχους αυτού φορείς άρθρου  31 ν.2676/1999, άρθρου 74 ν.3994/2011 ΦΕΚ16/2-07-2011 , υα Φ30223/23257/1024/26-09-2008, και υα Φ30223/30993/923/26-09-2008 ΦΕΚ τ.Β2009/29-09-2008   ».
Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ  ΕΛΛΑΔΟΣ θα κάνει ότι πρέπει προς την κατεύθυνση της αλλαγής του περιεχομένου των πιο πάνω διατάξεων με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων ,της Κυβέρνησης και των κομμάτων και με επιτόπιες παραστάσεις.
Όμως για την επιτυχία του ανωτέρω στόχου καλούμε τις Διοικήσεις των ΛΕΑΔ αλλά και των Δικηγορικών Συλλόγων συντονισμένα να ενημερώσουν κάθε αρμόδιο ,να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση και να εκφράσουν άμεσα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης την αντίθεσή τους για το περιεχόμενο του άρθρου 61 του κώδικα Δικηγόρων που θίγει καίρια αγαθά κοινωνικής αλληλεγγύης όπως επιγράφεται και το κεφάλαιο ΣΤ του κώδικα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο πρόεδρος                                                                                                       Ο  γραμματέας
Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                             Τ. ΒΑΡΕΛΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ)                                                                (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου