ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΒΟΛΟΥ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 00
Τηλ.: 25210 - 23540, 22694
Φαξ: 25210 - 26103, 55455
http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr      


                                                                   Δράμα, 8/1/2013
                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα 48ωρη αποχή των δικηγόρων Δράμας την Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013.
Η αποχή αποτελεί την ύστατη αντίδραση του δικηγορικού σώματος στον επιχειρούμενο αφανισμό του, εκτός των όσων έχουν προηγηθεί, και μέσω του υπό ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο θα αποτελέσει την ταφόπλακα του ελεύθερου μαχόμενου δικηγόρου.
Επιπλέον την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου (ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου) ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας θα παραμείνει κλειστός.
Τέλος την παραπάνω ημέρα θα επιχειρηθεί κοινή συνέντευξη τύπου με το σύνολο των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των ελευθέρων επαγγελματιών στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.
Σε ότι αφορά άδειες, εξαιρέσεις κλπ υπενθυμίζεται ότι ισχύει το σύνηθες πλαίσιο των αποχών.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόφιλος Ξανθόπουλος               Αναστάσιος Πούλιος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα   8 Ιανουαρίου 2013


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, εν όψει συζητήσεως και ψηφίσεως του Φορολογικού Νομοσχεδίου,  αποφάσισε σήμερα  την   αποχή των Δικηγόρων της Καβάλας την  Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11  Ιανουαρίου 2013.
Οι Δικηγόροι της Καβάλας απέχουν από τα καθήκοντά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Ειδικώτερα υιοθετώντας τις θέσεις που κατατέθηκαν στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον ΔΣΑ
δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ α σ τ ε :
1.     Διότι με το κατατεθέν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού, που τροποποιούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ, αλλάζει η κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και προσλαμβάνει αυτή συντριπτικώς επαχθέστερες διαστάσεις, που πλήττουν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα, με την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου και την θέσπιση υψηλού φορολογικού συντελεστή από το πρώτο ευρώ.
2.    Διότι η οποιαδήποτε κλίμακα φορολογίας και αν υιοθετηθεί για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτή θα αποδεικνύεται ανεπιεικής και άδικη, αν δεν αποκατασταθούν τα άτοπα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την μεταβολή, από 1-1-2011, του κανόνα ως προς τον χρόνο κτήσεως του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να φορολογείται τελικώς ο ελεύθερος επαγγελματίας για μη πραγματικώς εισπραχθέντα ποσά.
3.    Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου επέρχονται και αλλαγές στις εκπιπτόμενες δαπάνες, ήτοι στις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 ΚΦΕ (οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 του ΚΦΕ ισχύουν και στο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα).
4.    Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του σχεδίου  νόμου αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ, που αφορούν στον προσδιορισμό του ακαθαρίστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα (και από ελευθέριο επάγγελμα) με αντικειμενικό τρόπο.
5.    Διότι με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.3986/2011 και επέρχεται αύξηση του ποσού του τέλους επιτηδεύματος από 500 σε 650 €. Τον παράνομο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα του τέλους επιτηδεύματος τον επικαλεσθήκαμε στην από 28-9-2011 αίτηση ακυρώσεως κατά της ΠΟΛ 1167/2011, που εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Είναι προφανές ότι το προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο αποτελείται για μία ακόμη φορά από αποσπασματικές ρυθμίσεις και διατάξεις και είναι εντελώς απρόσφορο για την αντιμετώπιση των αναγκών τις οποίες υποτίθεται ότι ρυθμίζει. Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες - δικηγόρους παρίσταται επιτακτική η ανάγκη να τύχουν θετικής ανταποκρίσεως πάγια και ουσιώδη αιτήματα του κλάδου μας, όπως η μεταβολή του χρόνου κτήσεως του εισοδήματος και η αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών ως εκπιπτομένων από το ακαθάριστο εισόδημα δαπανών. Παραλλήλως, θα πρέπει να επανεξετασθούν,  τα κοινωνικά άδικα, επαχθή και στερούμενα ρεαλισμού φοροεισπρακτικά μέτρα, όπως η νέα φορολογική κλίμακα και η αύξηση του Τέλους Επιτηδεύματος.

Το ΔΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
       Σέρρες   8 Ιανουαρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, εν όψει συζητήσεως και ψηφίσεως του Φορολογικού Νομοσχεδίου, ευθυγραμμιζόμενο με την βούληση των μελών του, όπως αυτή εκφράσθηκε στην τελευταία Γεν. Συν/ση του Συλλόγου μας, αποφάσισε σήμερα  την   αποχή των Δικηγόρων των Σερρών την  Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11  Ιανουαρίου 2013, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξοντωτικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. 
Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου κατά την σημερινή συνεδρίαση απεφάσισε την αποχή των μελών του Συλλόγου κατά την Πέμπτη και Παρασκευή 10 και 11 Ιανουαρίου 2013, ημέρες
συζήτησης και ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου, που οδηγεί στην περιθωριοποίηση και στον αφανισμό των μελών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου