ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Λ.Ε.Δ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Κορίνθου 67 και Θέτιδος
Τηλ. 26910 29411
Email: dsaigio@yahoo.com                        Αριθμ. Πρωτ.: …1863……
                                                                   Αίγιο 4/06/2013


Αγαπητοί Πρόεδροι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενόψει πληρωμής των εισφορών ΛΕΔΕ συγκλήθηκε η  Γ.Σ. του Συλλόγου μας και  μετά από την προσεκτικότερη μελέτη του ισολογισμού, των προτάσεων του ΔΣ ΛΕΔΕ , των αναλογιστικών μελετών καθώς και όσων διαμείφθηκαν στην συνέλευσή μας, κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της πορείας του ΛΕΔΕ μέσα από έναν γόνιμο διάλογο και εν τέλει η λήψη άμεσων αποφάσεων.
Ειδικότερα :
Οι αναλογιστικές μελέτες εκτιμούν ότι το ΛΕΔΕ θα είναι βιώσιμο εάν και εφόσον η αναλογία εισερχομένων – εξερχομένων παραμείνει η ίδια , τα μέλη πληρώνουν τις εισφορές 40 ή 55 € κατά περίπτωση που έχει ορισθεί και τα εξερχόμενα μέλη λαμβάνουν   το ποσό των 16.000 + (50 Χ 12 Χ 5 έτη =) 6.000 , ήτοι το συνολικό ποσό των 22.000 €, οπότε προβλέπεται για το έτος 2013 πολύ πιθανός ο ισοσκελισμός του ισολογισμού και ίσως ένα μικρό πλεόνασμα.
Όμως τα ανωτέρω μετά την ενημέρωση των μελών μας για το συνολικό ετήσιο ποσό που πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι (γιατί μέχρι τώρα οι περισσότεροι το αγνοούσαν αφού πληρωνόταν από το μέρισμα) και  της πλήρους αντίθεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας ως προς την πληρωμή του οποιοδήποτε ποσού , και μάλιστα ακόμα και των μελών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν σε πολύ λιγότερα από 20 έτη ,  πλέον καθίσταται σαφές , ότι  ΔΕΝ ισχύει μια βασική προϋπόθεση των όποιων αναλογιστικών μελετών και πλέον επιβάλλεται η επανεξέταση της συνέχισης και εν γένει ύπαρξης του ΛΕΔΕ , αφού είναι πλέον βέβαιο ότι ελλείψει θεσμοθετημένου πόρου είναι καταδικασμένο να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον βασικό καταστατικό σκοπό του.
Δεν υπάρχει πειστική απάντηση , στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους συναδέλφους, για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώσουν : 1) (40 € Χ 12 μήνες = 480 € έτος Χ 5 έτη =) 2.400 €  , 2) (55 Χ 12 = 660 € Χ 35 έτη =) 23.100 € , και συνολικά το ποσό των 25.500 € για να λάβουν ως σύνταξη ΕΑΝ υπάρχει το ΛΕΔΕ μετά από 40 έτη το ποσό των (16.000 + 6.000 = ) 22.000 €.
 Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και από συναδέλφους οι οποίοι θέλουν για την συνταξιοδότηση 20 ή και λιγότερα έτη , αφού ο μεν  δικηγόρος 20ετίας πρέπει να πληρώσει (55 Χ 12 = 660 € Χ 20 έτη = 13.200 € έχοντας ήδη πληρώσει 4.800 €, ήτοι συνολικά το ποσό των 18.000 € για να λάβει σύνταξη Εάν υπάρχει το ΛΕΔΕ 16.000 € και εντός της επόμενης δεκαετίας το ποσό των 6.000 €, και όλα αυτά πότε , όταν απλό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μιας Τράπεζας (π.χ. Πειραιώς) στα 20 έτη τα 660 € ετησίως αποδίδουν με τους τόκους άνω των 19000 € , χωρίς να εξαρτάται το ασφαλισμένο μέλος από το εάν τα υπόλοιπα μέλη θα πληρώνουν ή όχι της συνδρομές τους, από το εάν θα υπάρχουν πολλές ασθένειες ή εγκυμοσύνες κλπ  και τέλος από την ύπαρξη ή όχι του ΛΕΔΕ.
Κατόπιν τούτων επειδή θεωρώ βέβαιο ότι ΑΜΕΣΑ θα συρρικνωθεί η βάση των ασφαλισμένων μελών του και αντίστοιχα των εισφορών του Εκτιμώ τόσον εγώ όσο και υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου μας, ότι τα ανωτέρω πρέπει άμεσα να προβληματίσουν όλους του Δικηγορικούς Συλλόγους μέλη του ΛΕΔΕ και προς τούτο σας καθιστώ κοινωνούς του ανωτέρω προβληματισμού και επιθυμώ η παρούσα επιστολή μου να ανοίξει τον   διάλογο   για την λύση του προβλήματος η οποία κατά την άποψή μου είναι :
1)    ΔΙΑΛΥΣΗ του ΛΕΔΕ  σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1  του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού και η μετά την εκκαθάριση διανομή του ενεργητικού στους Δικηγορικούς Συλλόγους και στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους κατά την ημέρα της λήψης της απόφασης  για διάλυση.
2)    Στην συνέχεια το ποσό αυτό να ΜΗΝ διανεμηθεί στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων αλλά με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Δικηγορικών Συλλόγων να μεταφερθεί ο πόρος αυτός στα ΛΕΑΔ, τα οποία έχουν θεσμοθετημένο πόρο και εξ αυτού του λόγου είναι βιώσιμα , (αν και αυτά χρειάζονται έναν εξορθολογισμό των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα και εν γένει μια πιο σφιχτή διαχείριση καθότι και αυτά είχαν μπει στην εσφαλμένη (πυραμιδική) λογική των ταμείων , όπως και το ΛΕΔΕ και θα αντιμετώπιζαν και αυτά πρόβλημα αν δεν υπήρχε ο προαναφερόμενος Πόρος) και στην συνέχεια επί τη βάσει μιας ρεαλιστικής αναλογιστικής μελέτης , εάν και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να προσαυξήσουν κατά τι το εφάπαξ καταβαλόμενο ποσό συνταξιοδότησης έτσι ώστε δια αυτών να ικανοποιηθεί η σκοπός του ΛΕΔΕ.
3)    Αν και με προβλημάτισε πολύ η συγχώνευση των ΛΕΑΔ με το ΛΕΔΕ , ωστόσο λόγω των διαφορετικών αποθεματικών αλλά και των παροχών  που το καθένα καταβάλλει στα μέλη του , αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και μόνον μέσα από μια διαδικασία κεφαλαιουχικής συμμετοχής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, λύση η οποία κατά την γνώμη μου δεν ενδείκνυται , πέραν του ότι υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι οι οποίοι είτε ΔΕΝ έχουν ΛΕΑΔ είτε είχαν και διένειμαν το αποθεματικό, τα δε ΛΕΑΔ έχουν μια Πανελλήνια Ένωση.   
4)    Οι Σύλλογοι που είτε έχουν ΛΕΑΔ και δεν έχουν αποθεματικό , είτε δεν έχουν ΛΕΑΔ , και που νομίζω αν δεν κάνω λάθος ότι είναι 14, αφού ξεκινούν από μηδενική βάση, δύνανται να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ΛΕΑΔ άλλως περισσότερα κατά γεωγραφική περιοχή και τα οποία θα προικοδοτηθούν από το μέρισμα που θα λάβουν από την διάλυση του ΛΕΔΕ, καθότι αυτή την στιγμή χάνουν ένα θεσμοθετημένο πόρο και δια αυτών θα ικανοποιηθεί ο καταστατικός σκοπός του ΛΕΔΕ και κυρίως θα εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ενοποιημένου με τον τρόπο αυτό Ταμείου.
5)    Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα , ότι το ΛΕΔΕ δεν έχει μόνον καταθέσεις και ομόλογα αλλά και ένα ακίνητο. Αυτό προτείνω αφού αξιολογηθεί η τρέχουσα αγοραία αξία του , προς διευκόλυνση της διαδικασίας να λάβουν οι 5 μεγαλύτεροι σύλλογοι με βάση τα μέλη τους  (εξ αδιαιρέτου) λαμβάνοντας βέβαια και αντιστοίχως ανάλογα λιγότερα μετρητά  , οι οποίοι στην συνέχεια θα λάβουν τα ποσά από την πώληση / ρευστοποίηση του.

Τέλος παρά το ότι οι παραπάνω σκέψεις μου πιθανόν χρειάζονται  βελτίωση, ωστόσο είναι πλέον βέβαιο  ότι πρέπει να εκμεταλλευθούμε το χρόνο/παράταση ζωής του ΛΕΔΕ που του έδωσε το αποθεματικό του άρθρου 21  και να αποφασίσουμε την διάλυση του με ταχύτατους ρυθμούς εντός του τρέχοντος έτους 2013. Το 2014 θα είναι αργά , αφού κάθε ημέρα που καθυστερούμε θα καθίστανται νέοι δικαιούχοι συνταξιοδοτήσεως πλέον των λειτουργικών εξόδων του, τα οποία θα ροκανίσουν το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ενεργητικό έχει απομείνει, οπότε τότε δεν θα έχει αντικείμενο η συζήτηση επί του ως άνω θέματος.

Οι παραπάνω σκέψεις ΔΕΝ είναι αποτέλεσμα πανικού αλλά ώριμης και ρεαλιστικής αντιμετώπισης της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει  περιθώριο για άλλο λάθος.
Να αρχίσει η συζήτηση ΤΩΡΑ και να συγκληθεί η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΛΕΔΕ για να ληφθούν αποφάσεις ΤΏΡΑ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγίου
( Α.Υ.)

Παναγιώτης Θεοφανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου