ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΑΔ 4/2012) !!!


ΦΕΚ Β 758/3-4-2013
Αγορανομική Διάταξη 01/2013
Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 4/2012
ως προς το άρθρο 1.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

............................................................................

Στο άρθρο 1 της ΑΔ 4/2012 στο τέλος της παραγρά−
φου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους
παρέχουν υπηρεσίες,χωρίς την υποχρέωση τήρησης
τιμοκαταλόγου,οι οποίοι και υποχρεούνται να τοποθε−
τήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές
σημείο του γραφείου τους».
Άρθρο 2
Ισχύς της παρούσας
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου