ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Επιστολή Προέδρου Λ.Ε.Δ.Ε. για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,   
Το λειτούργημα-επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένα λειτούργημα-επάγγελμα υψηλού κύρους και εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνον εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελατών, αλλά και παροχή νομικών συμβουλών και συμμετοχή σε διάφορα θεσμοθετημένα Ελληνικά και Διεθνή όργανα.
 Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε. το 1991, λειτουργούσε πάντοτε με γνώμονα την υποστήριξη και προστασία των μελών του. Οι κίνδυνοι από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, είναι πολλοί και γνωστοί σε όλους μας. 
 Είναι επομένως πολύ σημαντική, από μέρους του ΛΕΔΕ η ανάδειξη του θέματος της Επαγγελματικής Ευθύνης για λογαριασμό των μελών, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με βάση σχετική οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στο εγχώριο δίκαιο με το Νόμο 3844/2010.
 Για λογαριασμό των μελών, σε συνεργασία και με την υποστήριξη ενός από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως Ασφαλιστικούς οργανισμούς, την Generali Hellas, επιτεύχθηκε μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα μέλη μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους . 
 Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη (επιχορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά σε: 
• Αμιγώς οικονομικές ζημιές που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις και του Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως δικηγόρου, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
• Δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
• Αναγκαία έξοδα, για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν  συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
• Απώλεια Εγγράφων και Απιστία Υπαλλήλων.
• Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.
• Κλοπή διαρρήξεως ή  και ληστεία επιταγών και αξιογράφων τρίτων.
Με τα παραπάνω ευελπιστούμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό ώστε η μόνη σας έννοια να είναι η απρόσκοπτη προσήλωση στην εργασία σας.
Τέλος, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων, παρακαλούμε μέχρι 20-4-2019, να μας επιστρέψετε κατάλληλα υπογεγραμμένη την συνημμένη αίτηση αποδοχής και δήλωση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ένταξής σας στην παραπάνω παροχή του Λ.Ε.Δ.Ε.
                                                                     Αθήνα Μάρτιος 2019
Με εκτίμηση
 Η Πρόεδρος του ΛΕΔΕ 
    ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου