ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση και επιστολή της ΕΕΔ προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για επιχειρούμενη συνδικαλιστική δίωξη του Προέδρου της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως την 27.8.2018, αποφάσισε ομόφωνα να καταδικάσει την ενέργεια της αποστολής εκ μέρους του Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρου Σέμπου επιστολής που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ένωσής μας και μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, θεωρώντας την επιστολή αυτή απαράδεκτη δίωξη για νόμιμη συνδικαλιστική δράση και έκφραση επιστημονικής απόψεως.
Αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα λάβει, ως πληροφορούμαστε και ο ΔΣΑ.
Ειδικότερα, το ΔΣ της ΕΕΔ με έκπληξη έλαβε γνώση της επιστολής σας με αριθμό 1020138/27.8.2018 που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ένωσής μας και μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Προϊστάμενο του Γ΄Τμήματος της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ, στην οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον καλείτε να παραιτηθεί από τη θέση του εμμίσθου δικηγόρου του ΕΦΚΑ, γιατί εξέφρασε διαφορετική επιστημονική άποψη σε ζήτημα εσφαλμένου υπολογισμού συντάξεων με πλασματικό χρόνο. 
            Πράγματι, η επιστολή σας καταλήγει στην πρωτοφανή φράση: «Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον κρίνετε, ότι υφίστανται τέτοιες διαφορές στην ερμηνεία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας μεταξύ υμών και υπηρεσιών του εντολέα σας, που σας στερούν την ικανότητα, όπως υποστηρίζετε αυτόν, καλείστε, όπως ενεργήσετε το αυτονόητο και θέσετε εαυτόν εκτός των Νομικών Υπηρεσιών του.».
            Και είναι πρωτοφανές αλλά και επικίνδυνο να συνάγετε εσείς κ. Διοικητά και μάλιστα έχων μέχρι προσφάτως την ιδιότητα του Δικηγόρου, ότι ο ερμηνεύων διαφορετικά το Νόμο δικηγόρος και δη υπέρ του ασφαλισμένου, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εντολέα του, ιδίως δε όταν ο εντολέας είναι Ν.Π.Δ.Δ. δεσμευόμενο από την αρχή της νομιμότητας και ως Φορέας Κοινωνικής Ασφαλίσεως από την αρχή της εύνοιας των ασφαλισμένων (Άγγ.Στεργίου Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, ΕφημΔΔ, 4/2011, σελ. 541 ΑΠ 336/1970, ΕΔΚΑ ΙΒ΄, σελ. 387, ΣτΕ 3737/1985, ΕΔΚΑ ΚΗ΄, σελ. 227). Κατά την αυτή ως άνω άποψη, δικηγόροι που γνωμοδοτούν υπέρ των αιτημάτων των ασφαλισμένων,  θα πρέπει άμεσα να παραιτούνται, όταν η Διοίκηση έχει διαφορετική άποψη. Ενώ ως συμφέρον του εντολέα είναι προφανές πως θεωρείτε το στενό οικονομικό συμφέρον (δηλ. της χορηγήσεως μειωμένων συντάξεων) και όχι την εφαρμογή του Νόμου και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.
            Αν πάλι θεωρείτε πως η νομική συνδρομή που παρέχει ο Πρόεδρός μας, υπό την ιδιότητά του αυτή αλλά και ως μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ και της Επιτροπής Ασφαλιστικού αυτού στο Δικηγορικό Σώμα, δεν συνάδει με την ιδιότητα του εμμίσθου δικηγόρου του ΕΦΚΑ, τότε είναι προφανές πως σας διαφεύγει η έννοια της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των θιγομένων μελών του Δικηγορικού Σώματος. Σας διαφεύγει δε προφανώς πως η προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων είναι πρώτιστη υποχρέωση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ των οποίων είναι και η προηγούμενη ακρόαση ή/και παροχή νομικής συνδρομής με τη γνωστοποίηση των δικαιωμάτων που αυτοί έχουν, όπως το δικαίωμα προσφυγής, την προθεσμία άσκησής της, το αρμόδιο όργανο κλπ.
Τέλος είναι προφανές πως σας διαφεύγει και η θεμελιώδης διάταξη του άρθρου 5 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την οποία: «Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του:
α) Υπερασπίζεται το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής, το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το σύνολο των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
….
δ) Δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εντολής που αποδέχτηκε, εκτός εάν συγκεκριμένη πράξη, ενέργεια ή παράλειψη στο πλαίσιο της εντολής έρχεται σε αντίθεση με το καθήκον του.
ε) Διατηρεί την ελευθερία χειρισμού της υπόθεσης, δεν υπόκειται σε υποδείξεις και εντολές αντίθετες προς τον νόμο και μη συμβατές προς το συμφέρον του εντολέα του.».

             Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι  η πρώτη φορά που επιχειρείται από εσάς τέτοια δίωξη κατά του Προέδρου μας, αφού είχατε απευθύνει παρόμοια επιστολή, όταν τον Απρίλιο τρέχοντος έτους, σας εστάλη επιστολή της ΕΕΔ (στην οποία δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση) για τις άθλιες συνθήκες παροχής υπηρεσιών των εμμίσθων δικηγόρων στο κτίριο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 16-18. Την ενέργειά σαςαυτή είχε καταδικάσει ομόφωνα το Δ.Σ. του ΔΣΑ και σας είχε αποσταλεί σχετικήεπιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του Δ.Σ.Α. κ. Δημητρίου Βερβεσού (δείτε σχετικά εδώ).
Τέλος, οφείλουμε να σας επισημάνουμε πως το επιστημονικό κύρος και το ήθος του Προέδρου μας είναι γνωστά, η δε προσφορά του στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που επί 29 συναπτά έτη έχει υπηρετήσει ως δικηγόρος, έχει αναγνωριστεί από όλες τις Διοικήσεις αυτών, με τον χειρισμό των πιο σημαντικών υποθέσεων των Φορέων στα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας και την ανάθεση θέσεων ευθύνης με κυριότερη αυτή του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ από του έτους 2012 και μέχρι την ένταξη αυτού στον ΕΦΚΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω σας δηλώνουμε πως θεωρούμε απαράδεκτη και προσβλητική την επιστολή σας προς τον Πρόεδρο της ΕΕΔ, η οποία έχει σκοπό να κάμψει τη νόμιμη άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων και την ελεύθερη έκφραση επιστημονικής άποψης επί θεμάτων του αντικειμένου του.
Σας καλούμε να απόσχετε στο μέλλον από κάθε παρόμοια ενέργεια, ενώ, δραττόμενοι της ευκαιρίας, σας καλούμε για τελευταία φορά, όπως ΑΜΕΣΑ αποκαταστήσετε τις άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων του ΕΦΚΑ στο κτίριο επί της οδού Αγ.Κωνσταντίνου 16-18, όπως αυτές σας έχουν επισημανθεί και στο σχετικό δελτίο ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας, που σας έχει κοινοποιηθεί από μηνών.
Για την ΕΕΔ
            Η Αντιπρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

        Γεωργία Γεωργίου                                                           Ολυμπία Παναγιωτοπούλου
ΠΗΓΗ:emmisthos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου