ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Δικαστικό Μέγαρο Δράμας
Τ.Κ. 661 32  ΔΡΑΜΑ
ΤηλΕπικ.: 25210 - 23540, 22694, 26103, 55332
Fax:   25210 – 55455
http://www.dsdr.gr  •  E-mail : info@dsdr.gr

         
                                                                                                                                Δράμα 11-1-2018
Προς τους κ.κ. Βουλευτές Δράμας:
Χρήστο Καραγιαννίδη ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Χαρά Κεφαλίδου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Δημήτριο Κυριαζίδη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυρία και Κύριοι Βουλευτές Δράμας,
Επειδή τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το νομοσχέδιο περί υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως  «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης», κατατέθηκε από τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης σε δημόσια διαβούλευση μέσω του διαδικτύου, την 28-12-2017 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής την 2-1-2018 και τελικά αποτελεί μέρος του «πολυνομοσχεδίου» με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» το οποίο και θα εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 15-1-2018, δημιουργήθηκε έντονος διάλογος στα ΜΜΕ αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ανωτέρω νομοσχέδιο δε, αποτέλεσε και θέμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την Κυριακή 7-1-2018, όταν και εκδόθηκε σχετική απόφαση, αφορά δε, σε μεγάλο βαθμό, τους δικηγόρους, ως συλλειτουργούς στο χώρο απονομής της δικαιοσύνης, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

1.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4048/2012 Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ Α' 34/23-02-2012) και συγκεκριμένα το αρθ. 6 αυτού η συγκεκριμένη διαβούλευση θα έπρεπε να διαρκέσει 4 εβδομάδες πλην εάν υφίστανται επαρκώς τεκμηριωμένοι λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση. Η διαβούλευση επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, διήρκησε μόλις 5 ημέρες, χωρίς καμία αιτιολογία για το συντομότατο αυτό χρόνο, και μάλιστα εντός των διακοπών της πρωτοχρονιάς, σε μια μεταβατική περίοδο για τους Δικηγορικούς Συλλόγους στους οποίους, μετά τις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου του 2017, οι νέες διοικήσεις ανέλαβαν καθήκοντα την 1-1-2018. Συνεπώς τόσο η παράβαση των κείμενων διατάξεων περί διαβούλευσης από τον ίδιο τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και ο χρόνος που επελέγη για να λάβει χώρα αυτή, εκτός του ότι καθιστούν άνευ ουσιαστικής σημασίας την σχετική διαδικασία, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τα κίνητρα επιλογής αυτού.
2.       Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας διαμεσολάβησης σε μεγάλο αριθμό εμπορικών και αστικών διαφορών, ως προαπαιτούμενη μάλιστα για το παραδεκτό συζήτησης της αγωγής, γεγονός πρωτοφανές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (εκτός της Ιταλίας για εξαιρετικά περιορισμένο, όμως, αριθμό υποθέσεων). Πέραν του γεγονότος ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς και συνεπώς, η υποχρεωτικότητα αυτής αποτελεί έννοια αντίθετη με τη φύση της, η επιχειρούμενη υποχρεωτικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επιβαρύνει με υπέρμετρο, ιδίως για τη σημερινή οικονομική κατάσταση των πολιτών, κόστος την όλη διαδικασία (ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση περί τα 400 ευρώ), δημιουργώντας κώλυμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοδοσία του «φυσικού» δικαστή αυτών. Η ευρωπαϊκή εμπειρία ετών κατατείνει στο ότι η υποχρεωτικότητα εξαντλείται στην ενημέρωση των διαδίκων για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς τους, η οποία μάλιστα πρέπει να προσφέρεται ατελώς ή πάντως με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.
3.       Οι δικηγόροι δεν είναι αντίθετοι με το θεσμό της διαμεσολάβησης, έχουν μάλιστα καθήκον και υποχρέωση να ενεργούν τόσο ατομικά (αρθ. 36 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων), όσο και συλλογικά (αρθ 130 Κώδικα Δικηγόρων) προκειμένου τα διάδικα μέρη είτε να οδηγούνται σε λύση των διαφορών τους συναινετικά, είτε να προσφεύγουν, όταν το επιθυμούν οι ίδιοι, σε διαμεσολαβητή, προκειμένου να προβούν σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους. Άλλωστε, είναι κοινός τόπος η προσπάθεια όλων των συναδέλφων για την επίλυση των υποθέσεων των πελατών τους εξωδικαστικά, πριν την προσφυγή σε δικαστικό αγώνα, ιδίως σε υποθέσεις που από τη φύση τους μπορούν να «κλείσουν» συναινετικά (π.χ. υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, χρηματικές διαφορές κλπ.). Η υποχρεωτικότητα όμως της υπαγωγής στη συγκεκριμένη διαδικασία, περάν των διαδικαστικών προβλημάτων που δημιουργούνται, οδηγεί και σε ευθεία παραβίαση συνταγματικών διατάξεων της εσωτερικής έννομης τάξης, αλλά και διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
4.       Η επιβολή της υποχρεωτικής διαδικασίας διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνεται σε καμία μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας, όπως τεχνηέντως έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ. Στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων υφίσταται πράγματι δέσμευση της χώρας μας να ενισχύσει το θεσμό της διαμεσολάβησης. Η ενίσχυση όμως του θεσμού αυτού πόρρω απέχει από το να καταστεί υποχρεωτικός, γεγονός που εάν τελικά νομοθετηθεί, θα αποτελέσει μάλλον γελοιοποίηση αυτού.  Εάν οι έχοντες την ευθύνη της νομοθετικής λειτουργίας επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες  πέραν των υποχρεώσεων της χώρας προς τους δανειστές της, ας μην επικαλούνται ανύπαρκτα προαπαιτούμενα, αλλά ας αναλάβουν τη ευθύνη των μέτρων που νομοθετούν καταδεικνύοντας και τους πραγματικούς λόγους και τις αιτίες αυτών.
Επειδή επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου μπορούν και πρέπει να λεχθούν πολλά, η παρούσα επιστολή έχει μόνο σκοπό να καταδείξει, ακροθιγώς, τα σημαντικότερα ζητήματα. Δυστυχώς η εισαγωγή προς ψήφιση του ανωτέρω νομοσχεδίου, την 15-1-2018, στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω διάλογο. Ευελπιστώ στο άμεσο μέλλον να υπάρξει η απαραίτητη, μεταξύ μας, επικοινωνία και κυρίως ο χρόνος γι αυτήν, τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για όποιο άλλο τυχόν αφορά τον κλάδο των Δικηγόρων και εν γένει της Δικαιοσύνης, με τρόπο που να μην δημιουργεί ερωτηματικά για τις προθέσεις και τα αίτια νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως αρμόζει στο νομικό πολιτισμό μας.

Στη διάθεσή σας
Με τιμή
Αναστάσιος Μ. Πούλιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας    
Περιοχή συνημμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου