ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Επιστολή Διαμαρτυρίας ΕΑΝΔΑ για την Υποχρεωτική Εγκατάσταση POS σε Δικηγόρους

Προς 
Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου και 
Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Με τις διατάξεις των άρθρ. 62 επ. του Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240/22-12-2016) καθιερώνεται η υποχρέωση των επαγγελματιών να αποδέχονται υποχρεωτικά την πληρωμή με την χρήση ηλεκτρονικής κάρτας δια μέσω ειδικών τερματικών συσκευών («POS»).
Προβλέπεται εξάλλου, ότι με ΚΥΑ που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό θα καθορισθούν οι κλάδοι των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής της, ενώ στη συνέχεια το μέτρο θα επεκταθεί, σταδιακά, στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι θα καθορισθούν με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης, βάσει των κύριων Κ.Α.Δ,  η προθεσμία συμμόρφωσής τους, οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
Μεταξύ των προσώπων («οντοτήτων» κατά την πρόσφατη φορολογική μας ορολογία) για τα οποία θα ισχύει η υποχρεωτική χρήση «POS» φέρονται να είναι και όσοι δραστηριοποιούνται υπό τον Κ.Α.Δ. με τον τίτλο «Νομικές Δραστηριότητες», πράγμα το οποίο ότι, εκτός των άλλων, θα υποχρεωθούν και οι δικηγόροι να εγκαταστήσουν στο χώρο τον οποίο από το νόμο υποχρεωτικά διατηρούν δηλαδή, στο Γραφείο τους, τις σχετικές τερματικές συσκευές - «POS» κι αυτό μάλιστα υπό την απειλή βαρύτατων προστίμων.
Το παραπάνω μέτρο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αλλά μέτρα και ρυθμίσεις τα οποία αντιμετωπίζουν το δικηγόρο ως «επιχειρηματία» και τον επιβαρύνουν με ακόμη περισσότερες, υπέρμετρες πλέον, οικονομικές υποχρεώσεις.
Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) διαφωνούμε έντονα και ανεπιφύλακτα στην υποχρεωτική εγκατάσταση των άνω συσκευών «POS» στα Δικηγορικά γραφεία, γεγονός που συνεπιφέρει μια ακόμη ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση στους δικηγόρους.
Η σκέψη μας πηγάζει ιδίως από το ότι η συνεχής και αλόγιστη εμπορευματοποίηση της δικηγορικής εργασίας είναι γεγονός που δεν είναι συμβατό και δε συνάδει με την ιδιότητα που αποδίδει σ’ εμάς ο Νόμος, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Πιο ειδικά, είναι φανερό ότι ο εντολέας δηλαδή, ο πολίτης που προστρέχει στο Δικηγόρο, δεν είναι «καταναλωτής» ο οποίος θέλει να αποκτήσει ένα προϊόν ή να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία μετρήσιμη ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά. Αντίθετα, επιδιώκει, αφού αποκτήσει σχέση εμπιστοσύνης, να θεραπεύσει ζητήματα που άπτονται του σκληρού πυρήνα της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του. Αποβλέπει δε ο εντολέας, όχι στην τυπική παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά στην ανάλωση της διάνοιας, του χρόνου, των εμπειριών και της μελέτης του Δικηγόρου ώστε αυτός (ο δικηγόρος) να υπεισέλθει στη θέση και να υποκαταστήσει τον εντολέα του ενεργώντας αντ’ αυτού.
Μ’ άλλα λόγια, ο Δικηγόρος ούτε είναι, ούτε έχει το δικαίωμα να συμπεριφερθεί σαν «επιχειρηματίας» δηλαδή, δεν έχει το δικαίωμα να δράσει με στόχο τη μεγιστοποίηση του δικού του κέρδους. Αντίθετα, οφείλει να εξυπηρετήσει το κέρδος, ηθικό ή/και υλικό, του εντολέα του, ακόμη κι αν με τις συμβουλές και ενέργειές του μειώνει το δικό του χρηματικό όφελος.
Για τους λόγους αυτούς σας εκφράζουμε την εναντίωση μας στην υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών συσκευών - POS στα δικηγορικά γραφεία.
Απ’ την πλευρά μας, η ΕΑΝΔΑ θα παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον την επικείμενη έκδοση της ΚΥΑ με κύριο μέλημα μας να διαφυλαχθεί η θέση των νέων δικηγόρων, οι οποίοι επιβαρύνονται με υποχρεώσεις δυσανάλογες των εισοδημάτων τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ..........................Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ.................ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου