ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!!! ΜΕΤΗ ΒΟΥΛΑΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ!!!

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Πρωτ.: 16/9-2-2017

I. Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 121/24-10-2012 εγκυκλίου του προκατόχου μας και ενόψει της ισχύος από 1-1-2016 του νόμου
4335/2015 και για τη διευκόλυνση του έργου μας ενόψει του άρθρου 91 παρ. 2 στοιχ. ε του κώδικα οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 1756/1988), παρακαλούμε στις καταστάσεις (πίνακες) της κατά δίμηνο εργασίας των εφετείων και πρωτοδικείων, που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, να επισυνάπτεται και κατάσταση των δικαστικών λειτουργών (Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών, Πρωτοδικών και Παρέδρων), οι οποίοι εξέδωσαν αποφάσεις με καθυστέρηση και ειδικότερα: α) επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη συζήτηση της υποθέσεως (άρθρο 691 Κ Πολ.Δ.), β) επί ανακοπών κατά της εκτέλεσης μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη συζήτηση της υποθέσεως (933 Κ.Πολ.Δ. και γ) επί όλων των λοιπών μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη συζήτηση της υποθέσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου