ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Φορολογικές Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015Προθεσμία Υποβολής
1. ΦΠΑ
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2015.26/10/2015
• Περιοδική Δήλωση Γ’ Τριμήνου 2015.30/10/2015
2. Παρακρατούμενοι Φόροι
• Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13).02/11/2015
• Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13).02/11/2015
3. Δηλώσεις
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο έτος 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικαιωμάτων του. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05)ΕΝΤΟΣ
30
ΗΜΕΡΩΝ
4. Λοιπές
• Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Γ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90).20/10/2015
• Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, υποβάλλουν μόνο όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό.21/10/2015
• Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Σεπτεμβρίου 2015.30/10/2015
5. Α.Π.Δ.
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Σεπτεμβρίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ.02/11/2015
6. Κ.Φ.Α.Σ.30/10/2015
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου