ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ: Αίτηση προς Υπουργό για συναινετικά διαζύγια

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Τηλ. (26910)  26486 - Fax (26910)  29411
Αριθμ. Πρωτ. 2051
Αίγιο 4-1-2017

ΑΙΤΗΣΗ
Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, νομίμως εκπροσωπουμένου.

ΠΡΟΣ: ΤON Κo ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
KOINΚΟ Γ.Γ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κύριοι
Με την ανάληψη των καθηκόντων σας εύλογα ικανοποιηθήκαμε, διότι είσαστε δικηγόροι και θεωρήσαμε και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι λόγω της ιδιότητάς σας αυτής θα ενεσκήπτατε στα προβλήματα του δικηγορικού σώματος που βάλλεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κλάδο.
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε, ότι προωθείτε  νομοθετική ρύθμιση όπου τα συναινετικά διαζύγια θα εκδίδονται από συμβολαιογράφους. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μία τέτοια ρύθμιση διότι απλά ο δικηγορικός κλάδος δεν αντέχει άλλη συρρίκνωση της ύλης του. Τα διαζύγια σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν λόγο που να συνδέεται με την επιτάχυνση στην έκδοση αποφάσεων στη Δικαιοσύνη. Κατόπιν αυτών προτείνουμε τα ακόλουθα:
1/. Ανάλογα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπεται επικύρωση πρακτικού εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον δικαστή στον οποίον εκκρεμεί η συμβιβασθείσα υπόθεση, να προβλεφθεί και στα συναινετικά διαζύγια η σύνταξη πρακτικού που να ρυθμίζει όλες τις οικογενειακές διαφορές και τη λύση του γάμου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους και να υποβάλεται το πρακτικό αυτό στο δικαστή για επικύρωση και μόνο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνονται τα δικαστήρια ούτε χρονοτριβούν στην έκδοση αποφάσεων, τουναντίον μάλιστα ενισχύεται θεσμικά ο ρόλος των δικηγόρων και σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης – περαίωσης σε συμβολαιογράφους.
2/. Να προβλεφθεί σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας η δυνατότητα όπως και στα συναινετικά διαζύγια, σύνταξης πρακτικού από πληρεξούσιους δικηγόρους και σε κάθε περίπτωση η επικύρωσή τους από δικαστή.
Από τη στιγμή λοιπόν που προβλέπεται η διαδικασία επικύρωσης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από δικαστές, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κάλλιστα και οι σχετικές προτάσεις μας.
Δεν αντέχουμε άλλη συρρίκνωση της ύλης μας και απαξίωσης του δικηγορικού λειτουργήματος.
 Έχετε την ιδιότητα του δικηγόρου και πρέπει να την τιμήσετε και στο πλαίσιο ενάσκησης των πολιτικών καθηκόντων σας απέναντι στους συναδέλφους σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ               
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου