ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΕ ΜΕΧΡΙ 28-2-2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


--------------------------------------------------------------------------------


Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών οι Ασφαλισμένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους Βιβλιάρια τα αποκόμματα των ενσήμων για όλες τις πράξεις που πραγματοποιούν συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ταυ ΤΟΜΕΑ.

Όσοι από τους Ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει και η οποία για το έτος 2010 έχει ως εξής:

1. Ανω της 5ετίας 50,00€ μηνιαίως ήτοι 6ΘΟ,00€ ετησίως

2. Κάτω της 5ετίας 25,0Ο€ μηνιαίως ήτοι 300,00€ ετησίως

πρέπει να συμπληρώσουν την ανωτέρω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά καταβάλλοντος τη διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή επικολλώντας ολόκληρα ένσημα. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στονΤομέα και αντίγραφο αυτού θα επισυνάπτεται με το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο (Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές).

(Στις παραπάνω διακρίσεις λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως της 5ετίας ήτοι από ημερομηνία ορκωμοσίας και μετά)

** Οι καταθέσεις που θα γίνονται στο Λογ/σμό της Εθνικής Τράπεζας το επόμενο έτος που αφορά το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο (για συμπλήρωση της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς) δε θα συμπεριλαμβάνονται στις Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Εισφορών νια Φορολογική Χρήση για το έτος που αφορά το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο αλλά στις Βεβαιώσεις του Επομένου Έτους.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ή ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ:
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Εφόσον πριν την 1-1-1993 είχαν ασφαλισθεί σε Φορέα Κυρίας Ασφάλισης (π,χ. Ι.Κ.Α, Ο.Γ.Α, Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Ν., κλπ).

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Εφόσον πριν την 1-1-1993 δεν είχαν ασφαλισθεί σε ΚΑΝΕΝΑ Φορέα Κυρίας Ασφάλισης.

Οι Νέοι Ασφαλισμένοι εφόσον έχουν επιλέξει την 1* Ασφαλιστική Κατηγορία του ΠΑ 15/1993 θα καταβάλλουν την αντίστοιχη εισφορά της 1* Ασφαλιστικής Κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:

• 50,00€ μηνιαίως άνω της 5ετίας και

• 25,Ο0€ μηνιαίως κάτω της 5ετίας.

Οι Νέοι Ασφαλισμένοι που επιλέγουν ανώτερη της 1ις Ασφαλιστικής Κατηγορίας πρέπει να ενημερώσουν και τον Τομέα προκειμένου να υπολογισθεί η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν. (Αυτονόητο είναι ότι όταν διαπιστωθεί, από το Μητρώου του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΙΚΩΝ, η αλλαγή Ασφαλιστικής Κατηγορίας η οποία δεν έχει δηλωθεί στον Τομέα μας δεν θα καταβάλλονται παροχές Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ασφαλιστική Ενημερότητα και λοιπές Παροχές Υγείας).

Οι παροχές που τυχόν χορηγήθηκαν όταν οι Ασφαλισμένοι δεν ήταν Ασφαλιστικά Ενήμεροι θα συμψηφίζονται με επόμενες παροχές ή θα αναζητούνται όταν πλέον έχουν δηλώσει τη σωστή Ασφαλιστική Κατηγορία και είναι Ασφαλιστικά Ενήμεροι.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2009 και εφεξής χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ ΈΝΣΗΜΑ:

1. από τους Δικηγόρους

• ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ, 3,00€,6,00€ και 9,00€ χρώματος Μπλε

• ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΕΣ, 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος Κόκκινου

• ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος Γκρι

2. από τους Δικαστικούς Επιμελητές 0,72€ χρώματος πράσινου.

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται μέχρι 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του επόμενου έτους «ου αφορά το Βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισμένοι.

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσμα και πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του Τομέα Ηπείρου 64,10439 Αθήνα. Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, καθιστά τις εισφορές χρηματικές και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη.

Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τομέα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που παρέλαβαν από τους Ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο (καταληκτική ημερομηνία).

Οι Υποθηκοφύλακες και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές, που μέχρι την 31-12-1992 είχαν την οποιαδήποτε επαγγελματική-ασφαλιστική ιδιότητα, από 1-1-2009 θα καταβάλλουν τις αυτές ως άνω χρηματικές εισφορές των 50,00 ευρω και 25,00 ευρω, κατά τις διακρίσεις της ενεργούς υπηρεσίας και εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος του επομένου μήνα διαφορετικά θα έχουν διακοπή παροχών. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στον Τομέα.

Η Εισφορά των Υποθηκοφυλάκων και Ασκούμενων Δικηγόρων ή Δικαστικών Επιμελητών καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με &χ στον Τομέα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για τη πιστή εφαρμογή των παραπάνω και ιδιαιτέρα για τη συμπλήρωση του Νέου Ασφαλιστικού τους Βιβλιαρίου προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις παροχές Υγείας.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

" Ε . Τ . Α . Α "

Ν.Π.Α.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΩΝ
http://www.dsro.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου