ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Οικονομία δίκης: Χωρίς δικαιοσύνη;


ΑΠΟΨΕΙΣ
Εχουμε ξανασυζητήσει το θέμα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων: τι είναι, με ποια κριτήρια αποφασίζονται, σε τι αποσκοπούν, ποιες μελέτες σκοπιμότητας και προσδοκώμενων οφελών έχουν προηγηθεί. Εμπειρικά, από την τετραετία των μεταρρυθμίσεων, μπορούμε να συναγάγουμε ότι πολλές έχουν διαφημιστεί, πολλές έχουν ψηφιστεί, λίγες έχουν εφαρμοστεί χωρίς εν συνεχεία τροποποιήσεις, και ελάχιστες από αυτές έχουν βελτιώσει τη ζωή των πολιτών ή τις συνθήκες λειτουργίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Οι μόνες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται ακαριαία είναι όσες αφορούν βαρύτερη φορολόγηση, άμεση ή έμμεση.

Αρκετές μεταρρυθμίσεις, μάλιστα, όχι μόνο δεν βελτιώνουν τίποτε, αλλά απορρυθμίζουν επί τα χείρω. Οι προωθούμενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λ.χ., περιγράφονται ως επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, στα αστικά δικαστήρια, αίτημα που έχει διατυπωθεί συχνά από πολίτες, επιχειρηματίες, αλλά και από δικηγόρους και δικαστές. Είναι όμως έτσι; Την περασμένη εβδομάδα, οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, συνεπικουρούμενοι, για πρώτη φορά, από τους προέδρους των ενώσεων δικαστών, εξήγησαν πώς οι επιχειρούμενες αλλαγές στον Κώδικα αλλάζουν δραματικά το δικαιικό περιβάλλον προς ζημίαν του πολίτη αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.

Ο νομικός κόσμος υποστηρίζει ότι εν ονόματι της «οικονομίας της δίκης» καταργείται ουσιαστικά η εξέταση μαρτύρων και η προφορική συζήτηση· η δίκη διεξάγεται με έγγραφα, βάσει ενός «προτύπου δίκης», ακόμη και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των δικηγόρων τους.

Ουσιαστικά, πρόκειται για περιστολή των δικαιωμάτων των πολιτών, η οποία αναδεικνύεται και σε κάποιες κρίσιμες λεπτομέρειες του νομοσχεδίου για τη διαδικασία πτωχεύσεων και αποζημιώσεων στην αναγκαστική εκτέλεση. Εως τώρα, από την εκπλειστηριαζόμενη περιουσία μιας πτωχευμένης επιχείρησης, προτεραιότητα στην ικανοποίηση απαιτήσεων είχαν οι εργαζόμενοι και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακολούθως και εφόσον είχαν ικανοποιηθεί αυτοί, από το υπόλοιπο ικανοποιούνταν ο ενυπόθηκος δανειστής (κατά κανόνα, τράπεζες) και το Δημόσιο. Στον νέο Κώδικα, προβλέπεται το αντίθετο: το πλειστηρίασμα διαιρείται εξαρχής και προηγείται η τράπεζα, λαμβάνοντας το 65%, ενώ οι εργαζόμενοι, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί λαμβάνουν το 25%, και το 10% λαμβάνουν οι προμηθευτές. Δηλαδή, η τράπεζα που επένδυσε εν γνώσει του ρίσκου, αποζημιώνεται με τη μερίδα του λέοντος, έναντι των εργαζομένων που ήταν αναγκασμένοι να εργάζονται, του Δημοσίου που έπρεπε να εισπράττει φόρους και των Ταμείων που έπρεπε να εισπράττουν εισφορές.

Ο νομοθέτης διευκολύνει την τράπεζα να ελαχιστοποιεί το ρίσκο της, και ταυτόχρονα θεσπίζει ότι η εργασία εμπεριέχει ρίσκο και επισφάλεια, άρα και τιμωρία! Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι ο νομοθέτης βάζει σε δεύτερη μοίρα ακόμη και τα συμφέροντα του κράτους και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το επισημαίνει προσφυώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του: «...Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης». Τι λένε επ’ αυτού οι εισηγούμενοι υπουργοί Δικαιοσύνης και Οικονομικών; «Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά περίπτωση»! Ητοι, θα μπαίνουν φόροι κατά περίπτωση...

Η αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχει και άλλα τρωτά ή μαχητά σημεία. Το αναφερθέν παράδειγμα, όμως, συνοψίζει τον μεταρρυθμιστικό πυρετό: προνόμια για τις τράπεζες, υποχρεώσεις και ρίσκο για τους εργαζομένους, ζημίες για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εναντίωση δικηγόρων και δικαστών δεν είναι συντεχνιασμός, είναι υπεράσπιση του δικαιικού πολιτισμού, της ισονομίας και της ισοπολιτείας.
http://www.kathimerini.gr/
Έντυπη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
 ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
του ΚΡΑΤΟΥΣ


Αθήνα 25/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. εκφράζει την συναντίληψή της στους προβληματισμούς που διατύπωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά και εν γένει ο νομικός κόσμος της Χώρας, για το προωθούμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας. Ειδικότερα, οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία ουσιαστικά αναιρούν τις θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και προφορικότητας που διέπουν μέχρι σήμερα την πολιτική δίκη, η εμμάρτυρη απόδειξη αντικαθίσταται από τις, αμφισβητούμενης αξιοπιστίας, ένορκες βεβαιώσεις και η διαγραφόμενη στα άρθρα 237, 238 διαδικασία φαλκιδεύει ουσιαστικά την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης για τα πρόσωπα που υφίστανται τον αιφνιδιασμό της εναγωγής, θέση στην οποία συνήθως βρίσκεται το Ελληνικό Δημόσιο ως διάδικος, με την θέσπιση ασφυκτικών προθεσμιών για την κατάθεση των προτάσεων και την προσκόμιση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων, χωρίς μάλιστα δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής, στην μετά ταύτα ορισθείσα δικάσιμο.
Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της εκτέλεσης και η εξ αυτών αποδυνάμωση της προνομιακής κατάταξης του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, με ενδυνάμωση, αντίστροφα, αυτής για τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα έχει σαν συνέπεια, σύμφωνα και με την ειδική έκθεση του άρθρου 75 του Συντάγματος, η οποία συνοδεύει το προτεινόμενο σχέδιο Κ.Πολ.Δ., την απώλεια εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πήγες εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. καλεί τα μέλη της να παράσχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας κατά την προκηρυχθείσα από την Τρίτη 25-11-2014 έως και Παρασκευή 5-12-2014 αποχή από τα καθήκοντά τους.
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑντώνης Αντωνίου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

http://dikastis.blogspot.gr/

Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης 
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.


Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα των Δικηγόρων-Ψηφοδέλτια

OΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                  25/11/2014
 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα των Δικηγόρων
Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, εξειδίκευσε την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος των Δικηγόρων, σχετικά με το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την μορφή των κινητοποιήσεων του Δικηγορικού Σώματος.
Συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή διατύπωσε τα ερωτήματα που θα τεθούν στη κρίση των Δικηγόρων κατά το δημοψήφισμα που θα διενεργηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014  σε όλους του Δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
Οι Δικηγόροι καλούνται να απαντήσουν εάν αποδέχονται ή όχι το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπό την μορφή που το κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην περίπτωση που απαντήσουν «όχι», έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την θέση τους σχετικά με το είδος των κινητοποιήσεων που προτιμούν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής, Επιτροπής, στη ψηφοφορία θα υπάρχουν τρία ψηφοδέλτια: Ένα υπέρ του νομοσχεδίου(με την λέξη ΝΑΙ), ένα κατά του νομοσχεδίου(με την λέξη ΟΧΙ) και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο του «ΟΧΙ», οι Δικηγόροι καλούνται επίσης να απαντήσουν επί δύο ερωτημάτων που αφορούν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεων τους και συγκεκριμένα: α«αποχή διαρκείας,  β) «αποχή περιορισμένης διάρκειας ή στοχευμένη».
Η Συντονιστική εξέλεξε επίσης Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας . Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Βασίλη Αλεξανδρή, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γ. Σταματογιάννη και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας,  Λάμπρο Γκάνη.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25-11-2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                Αθήνα, 24.11.2014

Προς
τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 25 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέμα:

Διαμόρφωση ερωτημάτων δημοψηφίσματος      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Δελτίο Τύπου του Δ.Σ.Δ. για τη συνέχιση της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από την άσκηση των καθηκόντων τους, από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

Σε έκτακτη συνεδρίασή του την 22-11-2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, αποφάσισε, επικυρώνοντας την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας που συνεδρίασε στην Αθήνα την 21-11-2014, την συνέχιση της αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 25-11-2014 έως και την Παρασκευή 5-12-2014 και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό δημοψήφισμα των δικηγόρων που αποφασίστηκε στην ίδια συνεδρίαση της Ολομέλειας, για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να δηλώσουν αφενός τη συμφωνία τους ή μη στο κατατεθέν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και αφετέρου το είδος και τη μορφή των κινητοποιήσεων.
Οι επιχειρούμενες από την κυβέρνηση τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν ως σκοπό την σαφώς αντισυνταγματική και μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάργηση της δημοσιότητας και της προφορικότητας της πολιτικής δίκης, την επιδείνωση της θέσης των οφειλετών και των φορέων πρόνοιας και δημόσιας ασφάλισης προς αποκλειστικό όφελος των τραπεζικών ιδρυμάτων, τη διατήρηση των εξαιρετικά υψηλών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου για την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Για τους λόγους αυτούς εξάλλου στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχει εναντιωθεί η συντριπτική πλειοψηφία του νομικού κόσμου της χώρας (Δικηγόροι, Δικαστές, Καθηγητές Νομικής, Δικαστικοί Επιμελητές)
Οι Δικηγόροι, ως ανεξάρτητος παράγοντας στην απονομή της Δικαιοσύνης αλλά και ως συλλειτουργοί αυτής, ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των πολιτών, αρνούνται την επιχειρούμενη κατάλυση  κάθε έννοιας δίκαιης δίκης και περαιτέρω καταρράκωσης της οικονομικής κατάστασης των ήδη σκληρά δοκιμαζόμενων συμπολιτών τους. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει όχημα εξυπηρέτησης  στενά οικονομικών συμφερόντων, αντίθετων με την ευημερία και το μέλλον των κατοίκων αυτής της χώρας, με το πρόσχημα της επιτάχυνσης των ρυθμών της.
Καλούμε όλους τους φορείς, αλλά και κάθε πολίτη, σε συμπόρευση στον αγώνα μας προκειμένου οι πρωτοφανείς αλλαγές εις βάρος κάθε έννοιας νομικού πολιτισμού, που έχουμε ως κοινωνία κατακτήσει έως σήμερα, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την κατάθεση του σχεδίου τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή, να μην γίνουν νόμος του κράτους.     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

     Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Πούλιος                               Αμαλία Σαλωνίδου

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α για δημοψήφισμα και αποχή των Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                              22/11/2014

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α για δημοψήφισμα και αποχή των Δικηγόρων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, που συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του συλλόγου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία:
  • Διενέργεια δημοψηφίσματος, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το δημοψήφισμα θα αφορά το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη μορφή και το είδος των κινητοποιήσεων των Δικηγόρων.
  • Συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, από την ερχόμενη Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014.
  • Πανδικηγορική συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας, σε ημερομηνία που θα καθορίσει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης με καταχωρίσεις στον Τύπο.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των δικηγόρων ο ΣΥΡΙΖΑ

Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή

Τις θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τις κινητοποιήσεις των δικηγόρων, εξέθεσε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βασίλης Αλεξανδρής.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνάντησης επεσήμανε ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα που θα επηρεάσει δραματικά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την πλήρη στήριξη του κόμματος στις κινητοποιήσεις των δικηγόρων οι οποίοι αγωνίζονται για την προάσπιση του δικαιώματος κάθε πολίτη στη δικαστική προστασία και τη νομική συμπαράσταση.

«Την ίδια στιγμή που η συγκυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ επαίρεται για το κατόρθωμα της ρύθμισης των δόσεων στην καταβολή των οφειλών, εισάγει, αντίθετα με τα όσα εισηγούνται ο νομικός κόσμος και η δικηγορική και δικαστική κοινότητα, προς ικανοποίηση των επιταγών της Τρόικας και των Τραπεζών, ένα νέο καθεστώς ομηρίας και εξαθλίωσης των Ελλήνων πολιτών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Επισημαίνεται επίσης ότι «οι πλειστηριασμοί fast track, πολλαπλές και ηλεκτρονικές κατασχέσεις, εκποίηση των ακινήτων των οφειλετών σε τιμές απαξίας, ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών έναντι των εργαζομένων και του Δημοσίου, ουσιαστική ακύρωση της ένδικης προστασίας και της δικονομικής άμυνας προς όφελος των πιστωτών, βουβές δίκες στα χαρτιά χωρίς μάρτυρες, υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου ως νομικού συμπαραστάτη του πολίτη, είναι μερικές από τις αλλαγές με τις οποίες οι εμπνευστές της επιχειρούν να πλήξουν ξανά την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την αξιοπρέπεια των λειτουργών και συλλειτουργών της και κυρίως να διαιωνίσουν την αδικία σε βάρος των πιο αδύναμων πολιτών υπονομεύοντας κάθε προσδοκία δίκαιης δίκης». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει την κυβέρνηση ότι αγνόησε προκλητικά τις επιστημονικές ενστάσεις και τις συλλογικές αντιδράσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και των Δικαστικών Ενώσεων, που ομόφωνα ζητούν την απόσυρση αυτών των διατάξεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
http://www.newsbeast.gr/

Ολιγόλεπτες διακοπές συνεδριάσεων αποφάσισαν οι διοικητικοί δικαστές

Ολιγόλεπτες διακοπές των συνεδριάσεων σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισαν οι διοικητικοί δικαστές, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στη Δικαιοσύνη.
Συγκεκριμένα, διαμαρτύρονται για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών να προσφεύγουν, το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και για την μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, όπως είναι αυτές του μισθοδικείου με τις οποίες δικαιώθηκαν οι δικαστές για τις μειώσεις των αποδοχών τους.
Σε ψήφισμά τους τους επισημαίνουν ότι έχουν υπ' όψιν τους τους την «κυβερνητική πρόθεση άμεσης ψήφισης νομοσχεδίου με το οποίο θεσπίζεται γενικευμένο σύστημα υποχρεωτικών εξωδιοικητικών και εξωδικαστικών ενδικοφανών διαδικασιών επίλυσης διοικητικών διαφορών, μέσω αμφίβολου αμεροληψίας, χρονοβόρας, δαπανηρής και αναποτελεσματικής για τον Έλληνα πολίτη διαδικασίας, που αποτρέπει την προσφυγή του στο δημόσιο αγαθό της Δικαιοσύνης».
Υπογραμμίζουν ακόμη πως «δεν αποτελούν καλούς οιωνούς για το μέλλον της Δικαιοσύνης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων οι τραγικές ελλείψεις δικαστικών υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις μέσω του περιορισμού του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και της λόγω αυξημένου κόστους και άλλων πρακτικών αποτροπής των πολιτών να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη».
http://www.naftemporiki.gr/

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Αποφάσεις Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά την έκτακτη συνεδρίασή της στην Αθήνα. 21-11-2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                               21/11/2014
Αποφάσεις Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά την έκτακτη συνεδρίασή της  στην Αθήνα.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, εξέφρασε για άλλη μια φορά την ομόθυμη διαφωνία και την κατηγορηματική αντίθεση του Δικηγορικού Σώματος προς το προωθούμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η Ολομέλεια επαναλαμβάνει την θέση της ότι με τις επιχειρούμενες ρυθμίσεις  του νομοσχεδίου ευνοούνται αποκλειστικά οι Τράπεζες  σε βάρος των δικαιωμάτων  των πολιτών, της κοινωνίας και του Δημοσίου. Σύσσωμη η νομική κοινότητα ομονοεί ότι το εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αντίθετα επιτείνει στην επιβράδυνση της, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα , ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα δικαιοσύνης.
Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρής, τόνισε ότι το νομοσχέδιο πλήττει τη κοινωνία και τους πολίτες και επεσήμανε ότι παρά τις επανειλημμένες αναλυτικές προτάσεις του Δικηγορικού Σώματος, τις εκφρασμένες αντιρρήσεις των Δικαστικών Ολομελειών του Αρείου Πάγου, του Εφετείου και Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των Δικαστικών Ενώσεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης το κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, χωρίς να τις λάβει υπόψη.
Μετά από μακρύ και εποικοδομητικό διάλογο, τα μέλη της Ολομέλειας αποφάσισαν, κατά πλειοψηφία:
·        Την διενέργεια δημοψηφίσματος σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, για το επίμαχο νομοσχέδιο και την στάση του Δικηγορικού Σώματος.
·        Την συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, από την ερχόμενη Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014. Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 5/12/2014 θα συγκληθεί εκ νέου η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Η συνέντευξη Τύπου των Δικηγόρων για το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                          19/11/2014

Η συνέντευξη Τύπου των Δικηγόρων για το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Παρουσία της ηγεσίας όλων των Δικαστικών Ενώσεων της χώρας, των Συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών καθώς και εκπροσώπων των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΒΕΕ, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλη Αλεξανδρή. Αντικείμενο της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση για τους λόγους της αντίθεσης που εκφράζει το Δικηγορικό  Σώμα καθώς και το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας στο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στη συνέντευξη παρέστησαν, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας Ευθ. Αντωνόπουλος, η Πρόεδρος της Ενωσης Διοικητικών ΔικαστώνΕιρήνη Γιανναδάκη, ο πρόεδρος της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Κων. Τζαβέλλας, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, ο Πρόεδρος της Ένωσης μελών του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΚων. Βαρδακαστάνης, ο Γενικός γραμματέας της Ένωσης Αντ. Αντωνίου και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Χρ. Κοραντζάνης.

Το «παρών» έδωσαν  ακόμη, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας Κων. Βλαχάκης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ευθ. Πρεκετές  και ο Γενικός Γραμματέας Ν. Αντωνίου και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Γ. Μήτσης.
Παρέστη επίσης το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Γρηγόρης Καλομοίρης ενώ την ΓΣΕΕ εκπροσώπησε ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας Θ. Δεληγιαννάκης και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, ο νομικός σύμβουλος Νικ. Δήμας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Αλεξανδρής επεσήμανε ότι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο "αφορά κάθε πολίτη, συνεπάγεται επιπτώσεις στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του και επιδρά καθοριστικά στην πραγμάτωση του δικαίου σε κάθε ατομική περίπτωση».

Όπως υπογράμμισε, «η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης αγνόησε πλήρως, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τις εμπεριστατωμένες θέσεις του συνόλου της νομικής κοινότητας. Και διατήρησε τις προτεινόμενες μεταλλαγές της δομής και φιλοσοφίας δύο βασικών τομέων, δηλαδή της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων και της αναγκαστικής εκτέλεσης».

«Θεμελιώδης αντίλογος», συνέχισε ο κ. Αλεξανδρής, «είναι το απρόσφορο της επίτευξης του φερόμενου σκοπού της επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων καθώς και το εξ αυτών προκαλούμενο έλλειμμα δικαιοσύνης».

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αλλαγές στην τακτική διαδικασία τόνισε πως «ουσιαστικά αναιρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και της προφορικότητας που διέπουν μέχρι σήμερα την πολιτική δίκη». Καταληκτικά επεσήμανε ότι «οι προτεινόμενες διατάξεις θα προκαλέσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων για όλους (πολίτες-διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς). Και είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επικαλούνται οι συντάκτες του ότι επιδιώκουν».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις προτεινόμενες αλλαγές της ισχύουσας διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, ο κ. Αλεξανδρήςυπογράμμισε ότι «η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να επιτευχθεί έναντι οιουδήποτε τιμήματος, πολύ δε περισσότερο σε βάρος της ορθότητας και δικαιότητάς της, της τήρησης θεμελιωδών δικαιωμάτων του οφειλέτη, σ΄αυτή τη περίοδο της δυσμενούς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.(..) Και ακόμη κάτι επιπλέον σημαντικό: Δεν μπορεί όλα αυτά να επιβάλλονται προς όφελος μιας μόνο μερίδας δανειστών, όπως εν προκειμένω των Τραπεζών". Και μάλιστα σε βάρος κάθε άλλου δανειστή, "συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης».

«Η διαπίστωση αυτή, απαντά», σημείωσε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, «και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αναφέρεται επί λέξει: ‘Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης’. Τούτο ομολογούν δημόσια και οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης, όταν σημειώνουν: ‘Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προυπολογισμού και των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση"! Δίνουν δηλαδή προνόμια στις Τράπεζες και στη συνέχεια αναζητείται η κάλυψη αυτής της συνειδητής δημοσιονομικής απώλειας πάλι μέσω προδήλως νέων φορολογικών ρυθμίσεων σε βάρος του πολίτη αυτής της χώρας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Αλεξανδρής στάθηκε επίσης σε δύο πολύ σοβαρά νομικά ζητήματα. Στην διατήρηση των υψηλών παραβόλων και της καταβολής του δικαστικού ενσήμου κατά την συζήτηση της αγωγής ακόμη κι αν το αίτημα είναι αναγνωριστικό, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται τα προβλήματα που ήδη ανακύπτουν στην πράξη και να εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Όσον αφορά την προτεινόμενη επαναφορά της επιβολής της προσωρινής κράτησης και κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις,  παρατήρησε ότι, "παρά την πρόβλεψη εξαίρεσης, σε περίπτωση που-πάντως- αποδεικνύεται η αδυναμία εκπλήρωσης της χρηματικής οφειλής, η προτεινόμενη διάταξη, ως κανόνας, είναι αμφίβολης συμβατότητας με την ΕΣΔΑ».

«Συμμεριζόμαστε τις αντιρρήσεις και τους προβληματισμούς της Ολομέλειας των δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Και είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους», τόνισε από τη πλευρά της η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου. Και συμπλήρωσε: «Ο κ. Αλεξανδρής έχει  απευθύνει δημόσια και κατ’ επανάληψη την πρόταση να ζητήσουμε από κοινού οι Δικαστικές ενώσεις και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι την θεσμοθέτηση ενός ενιαίου οργάνου από εκλεγμένα μέλη, το οποίο θα επεξεργάζεται και θα κάνει προτάσεις για τα νομοθετήματα που αφορούν την Δικαιοσύνη. Και ενώ βλέπουμε πολύ θετικά την πρόταση αυτή, εξέφρασα εξ αρχής την επιφύλαξη ότι και αν ακόμη η κυβέρνηση αποδεχθεί και θεσμοθετήσει το όργανο αυτό, είμαι σχεδόν βεβαία ότι οι προτάσεις του δεν θα λαμβάνονται υπόψη».

Η ίδια πρόσθεσε πως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέφρασε τους ίδιους έντονους προβληματισμούς όπως και οι Ολομέλειες των μεγάλων Δικαστηρίων, για την κατάργηση της εξέτασης μαρτύρων ενώπιον του δικάζοντος δικαστή, τους οποίος απέστειλε  στο υπουργείο Δικαιοσύνης. «Εν τούτοις, οι προτάσεις όλων αγνοήθηκαν», υπογράμμισε.


Τέλος η κ. Θάνου κάλεσε τη κυβέρνηση να σεβασθεί τον θεσμό της Δικαιοσύνης και κατήγγειλε «για άλλη μια φορά την από μέρους της κυβέρνησης παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις και να καταλύει έτσι το κράτος δικαίου».

«Σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις ζήτησε και η πρόεδρος της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών Ειρήνη Γιανναδάκη, η οποία τόνισε ότι «η νομοθετική εξουσία μονίμως κωφεύει σε αιτήματα δικαστικών ενώσεων και δικηγόρων».

Από τη πλευρά του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  Νικ. Βαλεργάκης, επεσήμανε ότι το Δικηγορικό σώμα είναι ενωμένο, χαρακτήρισε δίκαια και ορθά τα αιτήματα του, τα οποία αφορούν την κοινωνία και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να καταλάβει ότι το νομοσχέδιο με τη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να προχωρήσει.

Για στοχευμένες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που έχουν σχέση με την εμμάρτυρη απόδειξη και την φυσική παρουσία στο Δικαστήριο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Γεώργιος Σταματογιάννης.

Στην συνέντευξη τύπου, έλαβαν το λόγο και εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε διατάξεις του νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Κ. Βλαχάκης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών ΕπιμελητώνΕ. Πρεκετές και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών   Γ. Μήτσης.

Τέλος ο κ. Γ. Καλομοίρης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, εξέφρασε την στήριξη της Ομοσπονδίας στα δίκαια και τεκμηριωμένα, όπως είπε, αιτήματα του Δικηγορικού Σώματος τα οποία αφορούν τους πολίτες  και πρότεινε συμπόρευση με τους δικηγορικούς συλλόγους και τις δικαστικές ενώσεις σε κοινό αγώνα για την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών, της Παιδείας, της Δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δικηγόροι βρίσκονται σε τριήμερη πανελλαδική αποχή από τα καθήκοντα τους, έως και την Παρασκευή 21/11/2014, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεσή τους στις επίμαχες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, συγκαλείται εκτάκτως η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στα γραφεία του ΔΣΑ, προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του Δικηγορικού Σώματος, ενώ το Σάββατο συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19-21/11/2014

Δικηγόροι: Νομοσχέδιο για Τραπεζίτες και όχι για Πολίτες

Ανάστατος είναι ο Νομικός κόσμος της χώρας, εξ αιτίας του Νομοσχεδίου που κατατίθεται στην Βουλή, το οποίο όχι μόνο υποβαθμίζει τον ρόλο των δικηγόρων, αλλά «εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και όχι τον απλό πολίτη» όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο DSC01269 finalπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Αναστάσιος Πούλιος. Όπως ανέφερε ο κ. Πούλιος η αντίδραση των δικηγόρων δεν θα περιοριστεί στην τριήμερη απεργία που ξεκίνησε σήμερα, καθώς η ολομέλεια των προέδρων θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή ώστε να λάβει αποφάσεις για την περαιτέρω αντίδραση. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν, ότι αγνοήθηκαν πλήρως οι παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (η διαδικασία με την οποία γίνονται οι δίκες), όπως αυτές είχαν γνωστοποιηθεί ήδη τον Αύγουστο ενώ παραγνωρίστηκε η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της Διοικητικής Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι –στην πλειονότητά τους- ατυχείς και σε κάθε περίπτωση απρόσφορες. προς επίτευξη των σκοπών που τις συνοδεύουν, όπως η ταχεία απόδοση της δικαιοσύνης
Στο σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:
α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων……
β)Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης.
γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών.
«Είναι ευνόητο ότι η αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται. Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης , αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών».
Στην συνέντευξη ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας ανακοίνωσε ότι ο Σύλλογος μεταξύ άλλων 14 Συλλόγων κατάθεσε αίτηση για την ακύρωση της κατάργησης της Μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που θα υποχρεώνει από το νέο έτος τους Δραμινούς να πηγαίνουν στην Καβάλα για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
http://www.dramini.gr

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 15 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘ. 38 ΚΑΙ 39 ΤΟΥ Ν 4274/2014 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

Αίτηση Ακυρώσεως, κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, από τον Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, Χαράλαμπο Χρυσανθάκη, για λογαριασμό των Δικηγορικών Συλλόγων 
1.      Αιγίου, 2.      Αθηνών, 3.      Αμαλιάδας, 4.      Άμφισσας, 5.      Γιαννιτσών, 6.      Δράμας, 7.      Έδεσσας, 8.      Ηρακλείου, 9.      Καρδίτσας, 10.  Καρπενησίου, 11.  Κιλκίς, 12.  Ναυπλίου, 13.  Ρεθύμνου, 14.  Χαλκιδικής, 15.  Χανίων. 

Ακολουθεί η περίληψη του σχετικού δικογράφου:

Με τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4274/2014 (Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις) καταργείται πλήθος μεταβατικών εδρών διοικητικών πρωτοδικείων της χώρας, ενώ καταργούνται οι μεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων των περιφερειών των πρωτοδικείων, καθώς και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των εφετείων της χώρας, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου. Με την παρούσα προσβάλλουμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον, τη διοικητική πράξη που εμπεριέχεται στις προσβαλλόμενες νομοθετικές διατάξεις, διότι αντίκειται: 1) στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 Συντ.), στη διάταξη που κατοχυρώνει το ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 95 Συντ.) και, κατά συνέπεια, το δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ.), 2) στο άρθρο 93 παρ. 1 Συντ. για την οργάνωση των δικαστηρίων και στο άρθρο 2 του ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) και 3) στο άρθρο 26 παρ. 2 εδ. α΄ Συντ. περί χωροταξικής διαμόρφωσης της χώρας.

Δικηγόροι τραπεζών έφτιαξαν τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Δικηγόροι τραπεζών συμμετείχαν στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που εισηγήθηκε την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚπολΔ), τροποποίηση που οδήγησε το συντονιστικό των δικηγορικών συλλόγων της χώρας σε τριήμερη απεργία αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Στην επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 26152 του υπουργείου Δικαιοσύνης το Μάρτιο του 2012, συμμετείχαν ο νομικός σύμβουλος της Eurobank κος. Γιώργος Ορφανίδηςκαι η νομική σύμβουλος της Πειραιώς κα. Χαρίκλεια Απαλαγάκη.

Η επιρροή των “τραπεζο-δικηγόρων” στην Επιτροπή αποτυπώνεται στην πρώτη από τις τρεις βασικές παρατηρήσεις τηςΣυντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο:
Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας”.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι, αιτιολογώντας ουσιαστικά την απόφασή τους για τριήμερη απεργία, “είναι ευνόητο ότι η κατά ως άνω αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται. Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης , αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών”.

Μιλώντας στο koutipandoras.gr ο δικηγόρος Γιάννης Κυριακόπουλος υπογράμμισε πως “το κράτος με ανάλγητο τρόπο νομοθετεί εναντίον των δανειοληπτών και λειτουργεί ως υποκατάστημα των τραπεζών κατ' εντολή της τρόικας”.

Ας σημειωθεί πως η σύσταση της εν λόγω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής έγινε με υπουργό Δικαιοσύνης το Μιλτιάδη Παπαϊωάννου της κυβέρνησης Παπαδήμου, ενάμιση μήνα πριν τις προκηρυγμένες εκλογές του Μαΐου του 2012.
 http://www.koutipandoras.gr/