ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ομόφωνη Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση της 6-2-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνεδρίασή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την 6-2-2016, μετά από ομόφωνη απόφαση, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Το καθεστώς των μνημονίων, που έχει επιβληθεί στη Χώρα μας οδηγεί, πλέον, σε αδιέξοδο. Μετά από έξι χρόνια παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, που ανέδειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή κρίση και διασάλευσης των αρχών του Κράτους Δικαίου και του Κράτους Πρόνοιας, από τις οποίες διαπνέεται η δημοκρατική έννομη τάξη μας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία, ως θεσμικός φορέας, έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνον επί ζητημάτων, που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και επί μείζονος και ευρύτερης δικαιοπολιτικής σημασίας θεμάτων, επισημαίνει τα ακόλουθα:
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα όρια της αυτοθυσίας προς τον σκοπό της οικονομικής διάσωσης της χώρας. Ωστόσο, συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων (ασφαλιστικό – φορολογικό), που πλέον πλήττουν τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών.
Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων τομέων της χώρας και ο προσανατολισμός μόνο στην κάλυψη δημοσιονομικών στόχων δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης.
Η οικονομική διάσωση της χώρας δεν θα επέλθει με συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών (δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία κλπ.), δεν θα επέλθει με τη θέσπιση ενός ασφαλιστικού συστήματος εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα, όπως αυτό που προωθείται, ούτε με την υπερφορολόγηση των πολιτών, με τον εξαναγκασμό σε μετανάστευση των νέων επιστημόνων, με το μαρασμό της ελληνικής επαρχίας και του αγροτικού τομέα και την φτωχοποίηση των πόλεων αλλά με τη σύνταξη ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης της χώρας, με τη καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, που θα προσφέρει ασφάλεια σε πολίτες και επενδυτές, με τη σύνταξη ενός ανθρωποκεντρικού ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, που θα πληρεί τις βασικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας εισφορών-παροχών και της αλληλεγγύης των γενεών, που πρέπει να διέπουν κάθε ασφαλιστικό σύστημα
Ειδικότερα ως προς το θεσμό της Δικαιοσύνης επισημαίνει τα ακόλουθα:
Η συνταγματικά κατοχυρωμένη παροχή έννομης προστασίας περιορίζεται συνεχώς, αφενός ως προς τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πολιτών με τη θέσπιση μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα (υψηλά παράβολα, ένσημα κλπ.), με συνέπεια να αμφισβητείται εάν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας υπηρετεί τις γενικές αρχές του Κράτους δικαίου διασφαλίζοντας όλα τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και αφετέρου με τη μη συμμόρφωση της Πολιτείας σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Η νομοθέτηση καθ’ υπόδειξη των θεσμών και με έξωθεν παρεμβάσεις υποβαθμίζει την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.
Η συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής, κατά τρόπο που επιφέρει την υποβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος και έχει ως συνέπεια την εξαθλίωση, οικονομική εξόντωση και εν τέλει την αναξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου των δικηγόρων πλήττει τον ίδιο το θεσμό της Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι δικηγόροι ως συλλειτουργοί στην απονομή αυτής συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους Δικαίου και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.
Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να αποτελεί το «οικονομικό πειραματόζωο της Ευρώπης», όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουν επισημάνει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητεί την άμεση απόσυρση διατάξεων που μειώνουν σε οποιονδήποτε βαθμό, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, επαυξάνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές και είναι αλληλέγγυα στους αγώνες των Δικηγορικών Συλλόγων και όλων των Κοινωνικών Ομάδων, που πλήττονται από το προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Δικαίου
diaskepsi.g

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Πώς διαμορφώνονται οι επιβαρύνσεις σε εισφορές μετά τη διαρροή των «εκπτώσεων» από το Υπ Εργασίας

Κατόπιν των γενικευμένων αντιδράσεν που έχει προκαλέσει από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης του το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, ειδικά στο φορείς των επιστημόνων και δη στο δικηγορικό κόσμο της χώρας, και παρά το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του εν λόγω σχεδίου με τους θεσμούς, η κυβέρνηση ανεπίσημα και δια της ατύπου οδού διαρρέει ένα σχέδιο πρότασης αναγνωρίζοντας κατ ουσίαν της τεράστια επιβάρυνση που δέχεται ο επιστημονικός κόσμος από τον πολλαπλασιασμό της εισφοροδοτικής του υποχρέωσης.
Η εν λόγω διαρροή δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο από τα ζητήματα που επιμόνως θέτουν οι επιστημονικοί φορείς σχετικά με την έλλειψη αναλογιστικής μελέτης, την έλλειψη ποσοτικοποίησης των μέτρων, την έλλειψη ανταποδοτικότητας και κινήτρων καθώς και τις ενστάσεις για τον ένα και μοναδικό φορέα ασφάλισης και περιορίζεται στο ζήτημα των εισφορών και το ποσοστό αυτών επί του φορολογητέου εισοδήματος. Επομένως δεν λαμβάνει υπόψιν της ούτε την πάγια αρνητική θέση για τη χρήση του φορολογητέου εισοδήματος ως βάση για τον υπολογισμό των εισφορών τόσο για την κύρια σύνταξη αλλά και ειδικότερα και εντατικότερα για εκείνες της υγειονομικής περίθαλψης, του εφάπαξ και της επικουρικής σύνταξης.
Επιπρόσθετα σε καμιά περίπτωση δεν αποτυπώνεται επίσημη ποσοτικοποίηση επί των εν λόγω εκπτώσεων καθώς δεν υφίσταται ποσοτικοποίηση ούτε επί της πλήρους εισφοράς ως αυτή τίθεται στο σχέδιο.
Τέλος και σημαντικότερο δεν γίνεται λόγος για την περίοδο παροχής των εν λόγω «εκπτώσεων» ούτε και το τι μέλλοι γενέσθαι με τους δικηγόρους κάτω της 5ετίας [περαν της προτάσεως που έχει διατυπωθεί (προφορικά) από τον πρωθυπουργό για ένταξή τους σε καθεστώς μειωμένο με βάση υπολογισμού το 468 € και εισφορά κύριας σύνταξης 14% για την πρώτη 3ετία και 17% για τα επομένως δύο έτη, πρόταση που όμως δεν αίρει την επιβάρυνση ως σύνολο καθώς η εν λόγω αντιμετώπιση δεν επεκτείνεται στις εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη και την επικουρική και εφάπαξ. Το πιθανότερο βέβαια είναι οι εν λόγω «εκπτώσεις» να αφορούν από ένα έως τρία έτη (1-3), δηλαδή μέχρι το 2019.
Οι εκπτώσεις αυτές είναι ποσοστιαίες, ξεκινούν από 50% επί του συνόλου του ασφαλίστρου για εισοδήματα από 7.033 € και μέχρι 10.000 €, και μειώνονται κατά 1% για κάθε 1.000 € επιπλέον εισοδήματος. Για εισοδήματα από 55.000 € και άνω δεν προβλέπεται καμιά μείωση. Επιπρόσθετα δεν γίνεται σαφές τι θα συμβεί για εισοδήματα μέχρ 7.033 € καθώς προκαλείται εμφανής δυσλειτουργία αν δεν υπάρξει έκπτωση και σε αυτά.
Ας δούμε επομένως αναλυτικά πώς προκύπτουν οι επιβαρύνσεις μετά και τη σχετική «διαρροή» εκ μέρους του υπουργείου :
 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
Πρωθυπουργού
14% στην Κύρια Σύνταξη
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος με 0-5 έτη
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος με 0-5 έτη
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος με 0-5 έτη
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
Έως 5.000,00 €
 
Έως 5.000,00 €
 
Έως 5.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
1.800,00 €
 
2.703,00 €
 
1.822,3 €
 
Φόρος
 
832,00 €
 
598,00 €
 
826,2 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
2.752,00 €
 
3.421,00 €
 
2.768,5 €


 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
50% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
10.000,00 €
 
10.000,00 €
 
10.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
4.096,00 €
 
3.845,00 €
 
1.923,00 €
 
Φόρος
 
1.535,00 €
 
1.599,00 €
 
2.100,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
6.401,00 €
 
6.214,00 €
 
4.793,00 €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
50% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ. 2η Κλ)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
15.000,00 €
 
15.000,00 €
 
15.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.450,00 €
 
5.867,00 €
 
3.172,5 €
 
Φόρος
 
3.000 €
 
2.374,00 €
 
3.075,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
7.220,00 €
 
9.011,00 €
 
7.017,50 €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
40% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
20.000,00 €
 
20.000,00 €
 
20.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
4.096,00 €
 
7.690,00 €
 
4.614,00 €
 
Φόρος
 
4.135,00 €
 
3.198,00 €
 
4.001,00 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
111,00 €
 
86,00 €
 
107,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
9.112,00 €
 
11.744,00 €
 
9.492,00 €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
30% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
30.000,00 €
 
30.000,00 €
 
30.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
11.535,00 €
 
8.076,00 €
 
Φόρος
 
6.838,00 €
 
4.800,00 €
 
5.700,2 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
368,00 €
 
129,00 €
 
306,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
11.776,00 €
 
17.234 €
 
14.852,2 €


 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
20% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
40.000,00 €
 
40.000,00 €
 
40.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
15.380,00 €
 
12.304,00 €
 
Φόρος
 
9.412,00 €
 
6.401,00 €
 
7.200,5 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
724,00 €
 
345,00 €
 
387,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
14.700,00 €
 
22.896,00 €
 
20.661,5    €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
10% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
50.000,00 €
 
50.000,00 €
 
50.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
19.225,00 €
 
17.302,00 €
 
Φόρος
 
12.012,00 €
 
8.001,00 €
 
8.501,5 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
924,00 €
 
600,00 €
 
653,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
17.506,00 €
 
28.596,00 €
 
27.226,00    €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
0% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
60.000,00 €
 
60.000,00 €
 
60.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
23.070,00 €
 
23.070,00 €
 
Φόρος
 
15.046,00 €
 
9.601,00 €
 
9.601,00 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
1.124,00 €
 
738,6€
 
738,6€
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
20.740,00 €
 
34.179,6 €
 
34.179,6 €

Διονύσης Ρίζος
Δικηγόρος
Ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
http://www.ethemis.gr/

Χαστούκι του κουαρτέτου στην κυβέρνηση - Η εισφορά από 20% σε 12% στους ελεύθερους επαγγελματίες - Ζητά μείωση συντάξεων

ο κουαρτέτο κατέστησε ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό ποσοστό εισφοράς επί του εισοδήματος άνω του 12%
Δέκτης ιδιαίτερα επιθετικής συμπεριφοράς από το κουαρτέτο για την πρόταση της κυβέρνησης να καθοριστούν οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στο 20% για την κύρια σύνταξη έγινε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κουαρτέτο κατέστησε ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό ποσοστό εισφοράς επί του εισοδήματος άνω του 12% και κατέκρινε τον Κατρούγκαλο ότι με την πρότασή του καταστρέφει την επιχειρηματικότητα. 
Παράλληλα με το πλαφόν του 12% οι δανειστές ζήτησαν από τον Υπουργό Εργασίας να προχωρήσει σε κοστολόγηση και να προσαρμοστούν οι κύριες συντάξεις σε επίπεδα που θα καθιστούν το σύστημα βιώσιμο. 
Αυτό όμως πρακτικά σημαίνει μείωση των συντάξεων άμεσα.
Στην κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες σήμανε συναγερμός και ο ελιγμός που θα επιχειρηθεί προς την τρόικα είναι η κατάθεση αντιπρότασης που θα συνδέει τη φορολογία με τις ασφαλιστικές εισφορές με ανώτατο πλαφόν. 
Ταυτόχρονα σε ότι αφορά στα μπλοκάκια θα επιχειρηθεί η επιβολή εργοδοτικής πράγμα που μάλλον όμως φαντάζει ανέφικτο διότι ουσιαστικά θα αποτελούν μισθωτή εργασία και δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης.
Ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κουαρτέτο δεν δείχνει διατεθειμένο να κάνει πίσω και η κυβέρνηση θα επιχειρήσει εκ νέου να παζαρέψει το ποσοστό στα επίπεδα του 15% ώστε να αποφύγει εκτεταμένες μειώσεις στις κύριες συντάξεις και την αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για την παροχή κατώτατης σύνταξης από τα 15 στα 20 έτη.
http://bankingnews.gr/