ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Αναλυτικό πρόγραμμα 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων


Επιστολή Προέδρου Λ.Ε.Δ.Ε. για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αγαπητοί  συνάδελφοι ,   
Το λειτούργημα-επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένα λειτούργημα-επάγγελμα υψηλού κύρους και εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνον εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελατών, αλλά και παροχή νομικών συμβουλών και συμμετοχή σε διάφορα θεσμοθετημένα Ελληνικά και Διεθνή όργανα.
 Από την ίδρυσή του ο Λ.Ε.Δ.Ε. το 1991, λειτουργούσε πάντοτε με γνώμονα την υποστήριξη και προστασία των μελών του. Οι κίνδυνοι από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, είναι πολλοί και γνωστοί σε όλους μας. 
 Είναι επομένως πολύ σημαντική, από μέρους του ΛΕΔΕ η ανάδειξη του θέματος της Επαγγελματικής Ευθύνης για λογαριασμό των μελών, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με βάση σχετική οδηγία, η οποία ενσωματώθηκε στο εγχώριο δίκαιο με το Νόμο 3844/2010.
 Για λογαριασμό των μελών, σε συνεργασία και με την υποστήριξη ενός από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως Ασφαλιστικούς οργανισμούς, την Generali Hellas, επιτεύχθηκε μια συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα μέλη μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους . 
 Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη (επιχορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε.) και αφορά σε: 
• Αμιγώς οικονομικές ζημιές που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις και του Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως δικηγόρου, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
• Δαπάνες για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
• Αναγκαία έξοδα, για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης, ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν  συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
• Απώλεια Εγγράφων και Απιστία Υπαλλήλων.
• Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.
• Κλοπή διαρρήξεως ή  και ληστεία επιταγών και αξιογράφων τρίτων.
Με τα παραπάνω ευελπιστούμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό ώστε η μόνη σας έννοια να είναι η απρόσκοπτη προσήλωση στην εργασία σας.
Τέλος, σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων, παρακαλούμε μέχρι 20-4-2019, να μας επιστρέψετε κατάλληλα υπογεγραμμένη την συνημμένη αίτηση αποδοχής και δήλωση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ένταξής σας στην παραπάνω παροχή του Λ.Ε.Δ.Ε.
                                                                     Αθήνα Μάρτιος 2019
Με εκτίμηση
 Η Πρόεδρος του ΛΕΔΕ 
    ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ


Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Νέα παροχή από τον ΛΕΔΕ - Ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την από 2/3/2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε μία νέα παροχή προς τα μέλη του, την «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης». Η νέα αυτή παροχή θα χορηγηθεί πιλοτικά για ένα έτος, το οποίο δύναται να παραταθεί, με δαπάνη του Λ.Ε.Δ.Ε., σε όλα τα ενεργά μέλη του που θα είναι εγγεγραμμένα στον Λ.Ε.Δ.Ε. την 2 Μαρτίου 2019 αλλά και σε κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί σ’ αυτόν.
Ο Λ.Ε.Δ.Ε., ως γνήσιος φορέας αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, κάνει βήματα μπροστά, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στη νέα εποχή.
Μετά την από 1 Ιουνίου 2018 καθιέρωση του «επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης», προχωρά στην «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης» για τα μέλη του.
Η ανασφάλεια που δημιουργεί η πολυνομία, οι πολυπληθείς αλλαγές στη νομοθεσία, η οικονομική συγκυρία, αλλά και οι επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς την επαγγελματική ασφάλιση, καθιστούν την ως άνω παροχή ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες εποχές που διανύει το δικηγορικό λειτούργημα.
Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την καταβολή των οφειλών τους, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε., με διακανονισμό, με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο, αλλά και την άτοκη εφάπαξ καταβολή τους.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διατήρηση προηγούμενης απόφασής της, σχετικά με την επιδότηση των ετησίων συνδρομών από την εισφορά του πόρου της ΚΥΑ 61247/2015, με την αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής της εισφοράς και της επιδότησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 422 του Αστικού Κώδικα, με την αναγωγή των καταβληθέντων ανά μέλος ποσών, σε εξόφληση των παλαιότερων χρονικά οφειλών του.
Πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω αποφάσεων, θα γνωστοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, στα μέλη ατομικά, αλλά και προς διευκόλυνση των μελών, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Για τον Λ.Ε.Δ.Ε.
Το Δ.Σ.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. - Ναύπακτος 2-3-2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076 ΦΑΞ 210-8822914

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019                                  Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου
Αριθ. Πρωτ. 481


Προς
Τους Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων – Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., συγκαλεί την 2α Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 9-11 π.μ., έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, την οποία συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσει στην Ναύπακτο, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και σε αίθουσα του Μεγάρου «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», στον Ιστορικό Λιμένα της Ναυπάκτου, με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.
2) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε, σχετικά με
-προσθήκη νέας παροχής στα μέλη-δικηγόρους του Λ.Ε.Δ.Ε.,
  ως «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης»
-τροποποίηση της απόφασης περί διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις
-τροποποίηση της απόφασης περί εφαρμογής του πόρου της ΚΥΑ 61247/15
                                                                                                                                                              
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος, να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.

Επίσης και για την ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε αναλυτικές αιτιολογημένες προτάσεις του Δ.Σ. και  έντυπο με τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης και απαρτίας.


                                                                               Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
                                                                                          ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ

                                                                       

Συνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019, στην Ιερά Πόλη ΜεσολογγίουΣυνεδρίαση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 1 και 2 Μαρτίου 2019, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
 Ωρα 19:30 (Τρικούπειο Πολιτtστικό Κέντρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) - Επίσηµη έναρξη των εργασιών της Ολοµέλειας.

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019 Ωρα 12:30 (Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ραδιοµέγαρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) - Εργασίες Ολοµέλειας
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
Ι. Ενηµέρωση Προέδρου
2. Εισφορά των ∆ικηγορικών Συλλόγων προς την Ολοµέλεια για το έτος 2019
3. Αυτοδιοικητixές Εκλογές - Ευρωεκλογές: ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι, Προτάσεις
4. Βιωσιµότητα - Ανάπτυξη ΟΠΣ Ολοµέλειας, µετά την ψήφιση της διάταξης για τον νέο πόρο του συστήµατος
5. Γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κατά την κατάθεση δικογράφων
6. Αποτίµηση εφαρµογής του νέου ΚΠολ∆ (Ν. 4335/2015): Προτάσεις
7. Σχέδιο Νόµου για ∆ικηγορικές εταιρείες που ασχολούνται µε την είσπραξη απαιτήσεων
8. Παράταση ισχύος του άρθρ. 15 Ν∆ 3958/1959 

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "PORTAL OLOMELEIAS"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ         
                                                          Αρ.πρωτ.4253

     Προς                                        
            Πρόεδρο του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
                                                                        Κοιν: Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος  
                                                                                    Σπάρτη 20/2/2019
           
            Αγαπητέ Πρόεδρε,
           
            Το ζήτημα της προσθήκης στο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών πάγιου ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr) τέθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 23 Φεβρουαρίου 2018 από τον Πρόεδρο του ΔΣ Θεσσαλονίκης (κ. Κουτσοχήνα) με πρόταση να ενταχθεί ο προϋπολογισμός του portal στα έξοδα της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 133§7 ΚΔ.  Υιοθετήσατε την πρόταση αυτή δηλώνοντας ότι το portal αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ. Επί της πρότασης Κουτσοχήνα δε λήφθηκε  απόφαση.
            Ακολούθησε η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 16 Μαρτίου 2018 οπότε συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος του πάγιου ποσού, χωρίς όμως να ληφθεί και πάλι καμία απόφαση.
            Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 3 Απριλίου 2018, οπότε επαναλάβατε ότι το portal olomeleiaδεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό της Ολομέλειας, αλλά αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ και ότι το θέμα της προσθήκης του παγίου ποσού στο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών "δεν τίθεται σε ψηφοφορία, δεν μπορεί να ψηφίζεται η διμερής σύμβαση", επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι "Όποιος δε θέλει το "portalolomeleia" δε θα συμφωνήσει με το ΔΣΑ. Ο ΔΣΑ θα βάλει την ίδια deadline και όποιος θέλει να πάρει τις υπηρεσίες του portal olomeleia θα τις πάρει, όποιος δε τις θέλει, δε θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Δεν ψηφίζουμε για το portal olomeleia".
            Στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 13/10/2018 στη Ζάκυνθο υπενθυμίσατε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τεθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
            Τέλος στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 12/1/2019 στην Αθήνα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Προέδρου του ΔΣ Σύρου (κ. Φιφλή), είπατε ότι για το θέμα έχει ληφθεί απόφαση και από τη Συντονιστική και από την Ολομέλεια και συγκεκριμένα ότι η απόφαση λήφθηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια (δηλαδή στην Ζάκυνθο στις 13/10/2018;)!!! Σε επισημάνσεις δε των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσπρωτίας (κ. Μπέζα) και Κοζάνης (κ. Δημητρόπουλου), ότι με αυτό το μέτρο θα συγκεντρωθεί ποσό που θα υπερκαλύπτει κατά πολύ το κόστος λειτουργίας του "portal olomeleia", απαντήσατε ότι το πλεόνασμα "μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την Ολομέλεια".
            Από τα αμέσως ανωτέρω συνάγονται τα εξής.
            1) Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση επί του θέματος σε συνεδρίαση Ολομέλειας ή Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς τέτοια δεν είναι καταχωμένη στα αντίστοιχα Πρακτικά Συνεδρίασης, κυρίως όμως λόγω της σαφούς θέσης σας  ότι το portal olomeleia αποτελεί δαπάνη του ΔΣΑ και όχι της Ολομέλειας και συνεπώς δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία και
             2) Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα συγκεντρωθεί ποσό πολύ μεγαλύτερο του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr).
            Κατόπιν αυτών, ερωτάται:
            i) Ποιος είναι ο φορέας λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος "Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - On line εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και Πολιτών (portal.olomeleia.gr), με δεδομένο ότι:
α) το προτεινόμενο εδάφιο που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 61§2 Ν. 4194/2013 αναφέρει ότι "..το άνω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων  Ελλάδος",
β) στον από 23/03/2018 κατάλογο που συνέταξε ο ΔΣΑ σχετικά με τα θέματα που θα θέσει η Ολομέλεια στον υπουργό Δικαιοσύνης αναφέρεται:  "4. Παρακράτηση ποσοστού επί του ποσού αναφοράς στα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων υπέρ της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων" και
γ) Στη Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το εν λόγω Έργο, την οποία είχε εκπονήσει ο ΔΣΑ, ρητά αναφέρεται ότι φορέας λειτουργίας είναι ο ΔΣΑ - Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων.

            ii) Ποιο είναι το κόστος εκάστης προσφερόμενης υπηρεσίας του Συστήματος;
            Έχετε σαφώς εκφραστεί υπέρ της ανταποδοτικότητας της εν λόγω κράτησης. Στην ανταποδοτικότητα, όμως, προηγείται ο οικονομικός προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και έπεται ο προσδιορισμός του τρόπου κάλυψης αυτών. Ο ΔΣΑ θέλει να συμμετέχουν ισομερώς οι λοιποί Δικηγορικοί Σύλλογοι στα λειτουργικά έξοδα του Συστήματος, μολονότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι το πλήρες εύρος των υπηρεσιών του portal olomeleia. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, στο portal ενδεικτικά υπάρχει πλατφόρμα οργάνωσης σεμιναρίων DPO για τους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ, αντίστοιχη πλατφόρμα για τους ασκούμενους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ, πλατφόρμα οργάνωσης σεμιναρίων για GDPR, για τους δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ καθώς και εφαρμογή έκδοσης ψηφιακής ταυτότητας μόνο για τους Δικηγόρους - μέλη του ΔΣΑ ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων για τους δικηγόρους της Αθήνας. Το κόστος κάλυψης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, όμως, καλούμαστε να το καλύψουμε όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μέσω της υπό ψήφιση κράτησης, μολονότι δεν απολαμβάνουμε αυτών των υπηρεσιών. Περί ποιας ανταποδοτικότητας κάνετε λόγο συνεπώς;  
            iii) Αν τελικά φορέας λειτουργίας του portal olomeleia είναι μόνο ο ΔΣΑ, θα υπογραφούν διμερείς συμβάσεις μεταξύ ΔΣΑ και των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το portal; Πότε και με ποιο περιεχόμενο;
            Από το σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής προκύπτει, για παράδειγμα, ότι έχει δημιουργηθεί πλατφόρμα έκδοσης 644 ψηφιακών πιστοποιητικών για τους δικηγόρους της επαρχίας. Ποιο είναι το κόστος χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας; Πότε και από ποιους Συλλόγους ζητήθηκε η δημιουργία αυτών των πιστοποιητικών; Είναι δυνατή η πρόσβαση σε τμήμα αυτών των πιστοποιητικών με μικρότερο κόστος; Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν όλοι οι Σύλλογοι για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν; 
           
            vi) Αν τελικά φορέας λειτουργίας του portal olomeleia είναι μόνο ο ΔΣΑ, τότε πως δικαιολογείται η θέση σας στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (12/01/2019) στην Αθήνα ότι το πλεόνασμα που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την Ολομέλεια; Που ακριβώς με δεδομένο ότι ήδη οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή για την κάλυψη των αναγκών της Ολομέλειας;
            Όπως καταλαβαίνετε, το εν λόγω ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποτιμητικές δημόσιες αναφορές περί "μεμψημιρούντων" διαφωνούντων. Κατόπιν αυτών συντασσόμενοι με την πρόταση της Προέδρου του ΔΣ Ιωαννίνων (κ. Νάκα) για άμεση σύγκληση της Ολομέλειας για το θέμα αυτό.  
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Η.Κομνηνός

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Ολομέλεια Προέδρων στην Αθήνα την 12-1-2019

Σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας το Σάββατο 12-1-2019 στην Αθήνα στα γραφεία του ΔΣΑ, στις 12 το μεσημέρι. Θα προηγηθεί, την ίδια ημέρα, στις 10 π.μ. συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος- (Ζάκυνθος 12-14/10/2018)

Συνεδρίασε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2018, στην Ζάκυνθο η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υπό την προεδρία του Δημήτριου Βερβεσού, Πρόεδρου του ΔΣΑ, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γεωργίου Σάρλη.
Την Ολομέλεια απασχόλησαν ιδιαίτερης βαρύτητας θέματα που αφορούν το δικηγορικό σώμα, μεταξύ των οποίων:
1. Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό.
2. Η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές διαφορές, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 34/2018 απόφασης της διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
3. Η τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων (ασυμβίβαστα, πειθαρχικές διατάξεις, άσκηση), ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
4.Η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην απονομή της Δικαιοσύνης (ejustice), έτσι ώστε να καταλαμβάνει το σύνολο των δικαστηρίων και των διαδικαστικών πράξεων, καθώς και υποβαλλομένων εγγράφων.
Περαιτέρω, η Ολομέλεια έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ως προς την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, η Ολομέλεια εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της τόσο για την αντίθεσή της στην υποχρεωτικότητα, όσο και για την ανάγκη προώθησης εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά την ενιαύσια αναστολή εφαρμογής των διατάξεων για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, το δικηγορικό σώμα θα προσέλθει στον διάλογο για τις αναγκαίες νομοθετικές μεταβολές με υπευθυνότητα και συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η ενωσιακή και συνταγματική τάξη. Σε κάθε περίπτωση, θεωρεί απολύτως αναγκαία την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
2. α) Να ζητηθεί, στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθέτησης των ασφαλιστικών ελαφρύνσεων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση η εξομοίωση των εμμίσθων δικηγόρων με τους αμίσθους, ως προς το ύψος των εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (με την πρόβλεψη του ίδιου παγίου ποσού),
β) Να εφαρμοστεί η νομοθετική πρόβλεψη και η παγιωμένη νομολογία για την αληθή φύση της έννομης σχέσης των αμειβομένων με ΤΠΥ δικηγόρων, σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική τους αντιμετώπιση.
γ) Να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων παροχών σε είδος και χρήμα (έως το 2012) από τον ΕΦΚΑ, για την αντιμετώπιση του κινδύνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, και σε κάθε περίπτωση να υπάρξει δικαστική διεκδίκηση, δεδομένης της υπαιτιότητας του ΕΦΚΑ ως προς την μη έγκαιρη απόδοση των οφειλομένων .
3. Να ζητηθεί η επίσπευση της καταβολής των οφειλομένων αμοιβών νομικής βοήθειας, όπου παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις και να μετατεθεί με νομοθετική ρύθμιση, ο χρόνος έκδοσης του σχετικού φορολογικού παραστατικού στον χρόνο καταβολής της αμοιβής από το ΤΑΧΔΙΚ.
4. Εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με την ουσιαστικοποίηση της άσκησης, ιδίως με την πρόβλεψη υποχρεωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών δομών, δυνατότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης – elearning, συμμετοχή σε εικονικές δικές) των ασκουμένων, ως προϋπόθεση συμμετοχής στις σχετικές εξετάσεις.
5. Να αιτηθεί την παράταση εφαρμογής του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), για ένα έτος ακόμη, αναγνωρίζοντας την αυξημένη κοινωνική ανάγκη στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, που έχουν βρεθεί σε καθεστώς υπερχρέωσης.


Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Επιστολή Προέδρου Δ.Σ. Κέρκυρας προς Πρόεδρο Ολομέλειας και Προέδρους όλων των Δ.Σ. της χώρας για άμεση σύγκληση Ολομέλειας για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση


Η Επιστολή η οποία στάλθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Ολομέλειας και σε όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, καταλήγει: 

Να συγκληθεί Ολομέλεια τώρα τον Σεπτέμβρη 2018 στην Αθήνα με μόνο θέμα την
άσκηση πολύπλευρων σοβαρών κλιμακούμενων πολιτικών παρεμβάσεων και πιέσεων, με κοινωνικοποίηση του θέματος αλλά και με διεύρυνση του φιλοδικηγορικού λόμπυ των βουλευτών,  για την απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης !
Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιώργος  Καλούδης
Πρόεδρος
Του Δικηγορικού  Συλλόγου  Κέρκυρας

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00 στα γραφεία του ΔΣΑ στην Αθήνα, 
Θέματα:
Ασφαλιστικό, Διαμεσολάβηση, Εργασιακό υπαλλήλων ΔΣ, Ολομέλεια Ζακύνθου (12-14 Οκτωβρίου 2018).

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

Επίσκεψη του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου στον ΔΣΑ

Η πρώτη θεσμική συνάντηση του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου, έγινε σήμερα με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, στα γραφεία του ΔΣΑ.
Ο Υπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή συμβολικά, καθώς είναι ο ίδιος από ετών μέλος του Συλλόγου. Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός δήλωσε ότι αποτελεί πρώτιστο μέλημά του η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας με το δικηγορικό σώμα. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε γνωστό ότι το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο περιλαμβάνεται η διάταξη για την δημιουργία τριών Πρωτοδικείων στην Αττική, έχει ήδη αποσυρθεί, ενόψει και του ανασχηματισμού, και θα ακολουθήσει διάλογος για το ζήτημα.
Ενόψει του νέου δικαστικού έτους, ο Υπουργός θα προβεί σε άμεσες ενέργειες, ούτως ώστε να επιλυθεί η εκκρεμότητα που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018, από τις 17.10.2018.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, συνεχάρη τον Υπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του, εξέφρασε την ευαρέσκειά του εκ μέρους του δικηγορικού σώματος για την απόσυρση της επίμαχης διάταξης για την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και για την πρόθεση του Υπουργού να αντιμετωπίσει το ζήτημα της διαμεσολάβησης. Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ δήλωσε πεπεισμένος ότι το δικηγορικό σώμα θα είναι συνοδοιπόρος σε όποια προσπάθεια του Υπουργείου συμβάλλει στην αναβάθμιση της δικηγορίας και της Δικαιοσύνης.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν επίσης θέματα της τρέχουσας καθημερινότητας των δικηγόρων, και ιδίως αυτά της καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των ελλείψεων στην υλικοτεχνική υποδομή στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Συμφωνήθηκε για τα υπόλοιπα μείζονα θέματα που αφορούν την Δικαιοσύνη και τη δικηγορία, να ακολουθήσει θεσμικός διάλογος.
Τέλος, ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση να παρευρεθεί και να συμμετάσχει στην προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που θα πραγματοποιηθεί στην Ζάκυνθο, στις 12-14 Οκτωβρίου 2018.
ΠΗΓΗ: portal.olomeleia.gr

Επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του ΔΣΑ στον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Λάμπρο Σέμπο. Με την επιστολή του, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ στηλιτεύει την στάση της διοίκησης του ΕΦΚΑ, η οποία κάλεσε σε παραίτηση από την Δ.Ν.Υ. του Οργανισμού τον  Σύμβουλο του ΔΣ του ΔΣΑ και Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος της Δ.Ν.Υ. του ΕΦΚΑ, Δικηγόρο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, λόγω της νόμιμης συνδικαλιστικής του δράσης και της έκφρασης τεκμηριωμένων επιστημονικών απόψεων.

ΠΗΓΗ: http://www.dsa.gr

Ανακοίνωση και επιστολή της ΕΕΔ προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για επιχειρούμενη συνδικαλιστική δίωξη του Προέδρου της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως την 27.8.2018, αποφάσισε ομόφωνα να καταδικάσει την ενέργεια της αποστολής εκ μέρους του Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρου Σέμπου επιστολής που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ένωσής μας και μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, θεωρώντας την επιστολή αυτή απαράδεκτη δίωξη για νόμιμη συνδικαλιστική δράση και έκφραση επιστημονικής απόψεως.
Αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα λάβει, ως πληροφορούμαστε και ο ΔΣΑ.
Ειδικότερα, το ΔΣ της ΕΕΔ με έκπληξη έλαβε γνώση της επιστολής σας με αριθμό 1020138/27.8.2018 που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ένωσής μας και μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Προϊστάμενο του Γ΄Τμήματος της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ, στην οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον καλείτε να παραιτηθεί από τη θέση του εμμίσθου δικηγόρου του ΕΦΚΑ, γιατί εξέφρασε διαφορετική επιστημονική άποψη σε ζήτημα εσφαλμένου υπολογισμού συντάξεων με πλασματικό χρόνο. 
            Πράγματι, η επιστολή σας καταλήγει στην πρωτοφανή φράση: «Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον κρίνετε, ότι υφίστανται τέτοιες διαφορές στην ερμηνεία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας μεταξύ υμών και υπηρεσιών του εντολέα σας, που σας στερούν την ικανότητα, όπως υποστηρίζετε αυτόν, καλείστε, όπως ενεργήσετε το αυτονόητο και θέσετε εαυτόν εκτός των Νομικών Υπηρεσιών του.».
            Και είναι πρωτοφανές αλλά και επικίνδυνο να συνάγετε εσείς κ. Διοικητά και μάλιστα έχων μέχρι προσφάτως την ιδιότητα του Δικηγόρου, ότι ο ερμηνεύων διαφορετικά το Νόμο δικηγόρος και δη υπέρ του ασφαλισμένου, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εντολέα του, ιδίως δε όταν ο εντολέας είναι Ν.Π.Δ.Δ. δεσμευόμενο από την αρχή της νομιμότητας και ως Φορέας Κοινωνικής Ασφαλίσεως από την αρχή της εύνοιας των ασφαλισμένων (Άγγ.Στεργίου Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, ΕφημΔΔ, 4/2011, σελ. 541 ΑΠ 336/1970, ΕΔΚΑ ΙΒ΄, σελ. 387, ΣτΕ 3737/1985, ΕΔΚΑ ΚΗ΄, σελ. 227). Κατά την αυτή ως άνω άποψη, δικηγόροι που γνωμοδοτούν υπέρ των αιτημάτων των ασφαλισμένων,  θα πρέπει άμεσα να παραιτούνται, όταν η Διοίκηση έχει διαφορετική άποψη. Ενώ ως συμφέρον του εντολέα είναι προφανές πως θεωρείτε το στενό οικονομικό συμφέρον (δηλ. της χορηγήσεως μειωμένων συντάξεων) και όχι την εφαρμογή του Νόμου και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.
            Αν πάλι θεωρείτε πως η νομική συνδρομή που παρέχει ο Πρόεδρός μας, υπό την ιδιότητά του αυτή αλλά και ως μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ και της Επιτροπής Ασφαλιστικού αυτού στο Δικηγορικό Σώμα, δεν συνάδει με την ιδιότητα του εμμίσθου δικηγόρου του ΕΦΚΑ, τότε είναι προφανές πως σας διαφεύγει η έννοια της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των θιγομένων μελών του Δικηγορικού Σώματος. Σας διαφεύγει δε προφανώς πως η προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων είναι πρώτιστη υποχρέωση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ των οποίων είναι και η προηγούμενη ακρόαση ή/και παροχή νομικής συνδρομής με τη γνωστοποίηση των δικαιωμάτων που αυτοί έχουν, όπως το δικαίωμα προσφυγής, την προθεσμία άσκησής της, το αρμόδιο όργανο κλπ.
Τέλος είναι προφανές πως σας διαφεύγει και η θεμελιώδης διάταξη του άρθρου 5 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την οποία: «Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του:
α) Υπερασπίζεται το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής, το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το σύνολο των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
….
δ) Δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εντολής που αποδέχτηκε, εκτός εάν συγκεκριμένη πράξη, ενέργεια ή παράλειψη στο πλαίσιο της εντολής έρχεται σε αντίθεση με το καθήκον του.
ε) Διατηρεί την ελευθερία χειρισμού της υπόθεσης, δεν υπόκειται σε υποδείξεις και εντολές αντίθετες προς τον νόμο και μη συμβατές προς το συμφέρον του εντολέα του.».

             Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι  η πρώτη φορά που επιχειρείται από εσάς τέτοια δίωξη κατά του Προέδρου μας, αφού είχατε απευθύνει παρόμοια επιστολή, όταν τον Απρίλιο τρέχοντος έτους, σας εστάλη επιστολή της ΕΕΔ (στην οποία δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση) για τις άθλιες συνθήκες παροχής υπηρεσιών των εμμίσθων δικηγόρων στο κτίριο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 16-18. Την ενέργειά σαςαυτή είχε καταδικάσει ομόφωνα το Δ.Σ. του ΔΣΑ και σας είχε αποσταλεί σχετικήεπιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του Δ.Σ.Α. κ. Δημητρίου Βερβεσού (δείτε σχετικά εδώ).
Τέλος, οφείλουμε να σας επισημάνουμε πως το επιστημονικό κύρος και το ήθος του Προέδρου μας είναι γνωστά, η δε προσφορά του στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που επί 29 συναπτά έτη έχει υπηρετήσει ως δικηγόρος, έχει αναγνωριστεί από όλες τις Διοικήσεις αυτών, με τον χειρισμό των πιο σημαντικών υποθέσεων των Φορέων στα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας και την ανάθεση θέσεων ευθύνης με κυριότερη αυτή του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ από του έτους 2012 και μέχρι την ένταξη αυτού στον ΕΦΚΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω σας δηλώνουμε πως θεωρούμε απαράδεκτη και προσβλητική την επιστολή σας προς τον Πρόεδρο της ΕΕΔ, η οποία έχει σκοπό να κάμψει τη νόμιμη άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων και την ελεύθερη έκφραση επιστημονικής άποψης επί θεμάτων του αντικειμένου του.
Σας καλούμε να απόσχετε στο μέλλον από κάθε παρόμοια ενέργεια, ενώ, δραττόμενοι της ευκαιρίας, σας καλούμε για τελευταία φορά, όπως ΑΜΕΣΑ αποκαταστήσετε τις άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων του ΕΦΚΑ στο κτίριο επί της οδού Αγ.Κωνσταντίνου 16-18, όπως αυτές σας έχουν επισημανθεί και στο σχετικό δελτίο ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας, που σας έχει κοινοποιηθεί από μηνών.
Για την ΕΕΔ
            Η Αντιπρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

        Γεωργία Γεωργίου                                                           Ολυμπία Παναγιωτοπούλου
ΠΗΓΗ:emmisthos.blogspot.com

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

Δήλωση του Α Αντιπροέδρου του CCBE για την απελευθερωση των Ελλήνων στρατιωτικών

Ο Α’ αντιπρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), Jose de Freitas, όταν ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο, Π. Αλεξανδρή, για την απελευθέρωση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούντο στις φυλακές της Αδριανούπολης, έστειλε την εξής απάντηση:
«Αγαπητοί φίλοι,
Αυτά είναι μεγάλα και σπουδαία νέα που μας ενδυναμώνουν να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη Δικαιοσύνη, ακόμη και όταν φαίνεται ότι οι προσπάθειες μας θα μπορούν να έχουν περιορισμένη χρησιμότητα.
Συγχαίρω πάνω απ' όλα και τον Δημήτρη και εσένα και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για την πίστη και την εμμονή για την επίτευξη αυτού του επιτυχούς αποτελέσματος.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ζοζέ Φρέιτας (Jose de Freitas)
A’ αντιπρόεδρος CCBE».