ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ ΜΕΣΩ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Τη δυνατότητα πληρωμής εισφορών στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (πρώην Ταμείο Νομικών) και στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) με τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών τόσο της Εθνικής Τράπεζας όσο και των άλλων τραπεζών, προσφέρει η Εθνική Τράπεζα.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους πλέον των 58.000 ασφαλισμένους του Ταμείου μέσω της ηλεκτρονικής πύλης πληρωμών i-bank Simple Pay της Εθνικής Τράπεζας (ιστότοπος www.simplepay.gr).
Η εγγραφή στην υπηρεσία www.simplepay.gr είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν. Πέρα από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το i-bank Simple Pay διαθέτει μεγάλο εύρος διαθέσιμων πληρωμών σε φορείς όπως ΔΕΚΟ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας κ.ά.
Οι χρήστες της υπηρεσίας i-bank Simple Pay, απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως εξοικονόμηση χρόνου, καθώς πραγματοποιούν τις πληρωμές τους, οποιαδήποτε στιγμή, από το σπίτι ή το γραφείο, με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μηδενικές ή πολύ χαμηλές χρεώσεις.
Στη διάθεση των ασφαλισμένων παραμένει η δυνατότητα πληρωμής των εισφορών τους στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (πρώην Ταμείο Νομικών) και στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) μέσω των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (με χρήση μετρητών ή χρέωση λογαριασμού), καθώς και μέσω της εφαρμογής i-bank Internet Banking (με χρέωση λογαριασμού και σύντομα με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας της Εθνικής Τράπεζας).
Για περισσότερες πληροφορίες: www.simplepay.gr, τηλ: 181818, e-maill: customer.service@nbg.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η διευθέτηση της πληρωμής μέσω καρτών αφορά τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές και όχι τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία που γίνονται με τον νόμο 4321/2015 καθώς εκεί προβλέπεται ειδική διαδικασία εξόφλησης.

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Έξι προτάσεις για βελτίωση της απονομής Δικαιοσύνης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών προς τον υπουργό Ν. Παρασκευόπουλο

Επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης με έξι προτάσεις για βελτίωση της απονομής Δικαιοσύνης απέστειλε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών κάνει εκτενή αναφορά στα προβλήματα που απασχολούν την Διοικητική Δικαιοσύνη, αλλά και τα εμπόδια πρόσβασης στα δικαστήρια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εισηγείται έξι νομοθετικά μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τα δικονομικά δικαιώματα των πολιτών και θα αναβαθμίσουν την παρεχόμενη δικαστική προστασία, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, οι έξι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις της Ένωσης είναι:

1. Διεύρυνση των πολυμελών συνθέσεων στις χρηματικές διαφορές, την κατάργηση του μονομελούς εφετείου και την ορθολογικοποίηση της καθ' ύλην αρμοδιότητας για περιπτώσεις διαφορών ήσσονος σημασίας.

2. Ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το σκοπό της ισότιμης δικαστικής αντιμετώπισης των φορολογικών και χρηματικών εν γένει διαφορών με τις λοιπές διοικητικές διαφορές ουσίας, αλλά και της άμβλυνσης ορισμένων δυσχερειών πρόσβασης στο δικαστήριο ειδικά αναφορικά με τις φορολογικές υποθέσεις με αντικείμενο κυρίου φόρου έως 3.000 ευρώ.

3. Κατάργηση του περιορισμού στη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου (μη χορήγηση της άδειας εάν ο σύζυγος δικαστικού λειτουργού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ο σύζυγος του δικαστικού λειτουργού ανίκανος να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής).

4. Ενδυνάμωση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.

5. Ορθολογικός καθορισμός των κωλυμάτων εντοπιότητας των δικαστών.

6. Κατάργησης των απαξιωτικών για τους δικαστικούς λειτουργούς διατάξεων περί σύνδεσης περικοπής μισθού και χρόνου έκδοσης απόφασης, με τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών.
http://www.newsbeast.gr/

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πέραν των όσων αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΑΝ, το οποίο μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα www.tnomik.gr και του ΔΣΗ για την ρύθμιση των οφειλών σε ΤΑΝ και ΤΕΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4321/2015, είναι χρήσιμο να επισημάνομε ορισμένα σημαντικά σημεία και διευκρινίσεις που μας δόθηκαν από το ΤΑΝ και είναι χρήσιμες για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης (υπόδειγμα στις παραπάνω ιστοσελίδες).
1. SOS : Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Είναι αμφίβολο αν θα δοθεί παράταση.
2. λόγω φόρτου εργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα για άμεση ενημέρωση από το ΤΑΝ για το ποσό της οφειλής καθενός (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), γεγονός που δυσκολεύει την απόφασή μας για τον αριθμό των δόσεων. Μπορούμε λοιπόν να υποβάλομε αίτηση για ρύθμιση με τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και όταν μας έλθει η απάντηση από το ΤΑΝ, όπου θα αναφέρεται το συνολικό ποσό της οφειλής, έχομε την δυνατότητα να υποβάλομε νέα αίτηση για την ρύθμιση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων, ώστε να τύχομε της τυχόν μεγαλύτερης έκπτωσης των προσαυξήσεων (παρ. 16 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015).
3. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές για το 2014, δηλαδή αυτές για τις οποίες είχε δοθεί άτυπη παράταση από το ταμείο μέχρι 30-4-2015, έστω και αν είναι οι μοναδικές οφειλές.
4.Στη ρύθμιση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί το ποσό που οφείλεται για εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και η πρόσθετη εισφορά για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993. Το οφειλόμενο ποσό από τους λόγους αυτούς θα καταβληθεί εφάπαξ μαζί με την πρώτη δόση, όταν θα παραλάβομε της απόφαση ρύθμισης.
5.Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι πενήντα (50) ευρώ για το ΤΑΝ και πενήντα (50) ευρώ για το ΤΕΑΔ. Άρα με τη ρύθμιση όταν υπάρχουν οφειλές και προς το ΤΑΝ και προς το ΤΕΑΔ, το ελάχιστο ποσό των πρώτων δόσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
6. Το επί μέρους οφειλόμενο ποσό σε κάθε φορέα λαμβάνεται υπ’ όψιν για το άτοκο των δόσεων, όταν το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
7. Δεν ισχύει για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών αυτό που ισχύει για τη ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή η δυνατότητα προκαταβολής 10πλάσιου ποσού της δόσης μέχρι τις 27-4-2015 με ισόποση έκπτωση προσαυξήσεων.
8. Επίσης δεν ισχύει για τη ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία ότι ισχύει για τη ρύθμιση των οφειλών του Δημοσίου, ότι δηλαδή η ρύθμιση δεν χάνεται αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει κανονικά τις μεταγενέστερες οφειλές του προς το Δημόσιο, οι οποίες θα μπορούν να υπαχθούν στην ισχύουσα γενική ρύθμιση των 12 δόσεων. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28, προϋπόθεση της ρύθμισης είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1-3-2015 και εφεξής.
Για τούτο πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας αν έχομε βιβλιάρια με ένσημα, τα οποία σκοπεύαμε να καταθέσομε μέχρι τις 30-4-2015 για να μειωθεί το υπόλοιπο της οφειλής μας, να τα κρατήσομε για την επόμενη χρονιά για να είμαστε σίγουροι ότι θα πληρώσομε τις εισφορές του 2015 για να μην χαθεί η ρύθμιση, αφού οι οφειλές του 2014 μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις, και μάλιστα άτοκες αν η συνολική οφειλή μας δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 στο ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ, ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ

Έγινε δεκτή από το ΔΣ του ΕΤΑΑ η εισήγηση της της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του τη Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Aπόφαση-εισήγηση του ΤΑΝ προς το ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας ασφαλιστικών εισφορών έως τις 30 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποφάσισε ομόφωνα  να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ)  την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, για όλους τους τομείς ασφάλισης της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών(Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς καμία συνέπεια για ασφαλισμένους και εργοδότες.
Η απόφαση τελεί υπό την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λήγει τη Δευτέρα η υποβολή συμφωνητικών επιτηδευματιών

Οι καταστάσεις συμφωνητικών υποβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο
Σύμφωνα με τον Ν. 1882/1990-άρθρο 8 παρ. 16 υπόχρεος για την υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών είναι κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταρτίζει συμφωνητικά με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή τρίτο και για οποιαδήποτε συναλλαγή και για τα οποία δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις ή από υπουργικές αποφάσεις διαφορετική διαδικασία υποβολής.
Οι καταστάσεις συμφωνητικών υποβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (ΔΕΛ Β 1009011 2015).
Σημειώνουμε ότι τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή δεν προβλέπει την υποβολή τροποποιητικών καταστάσεων σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση καταχώρησης λάθος εγγραφών ο επιτηδευματίας μπορεί να υποβάλλει εκ νέου καινούργια κατάσταση καταχωρώντας μόνο τις εγγραφές της αρχικής κατάστασης που επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει και να περιγράψει στο πεδίο «Λοιπές Παρατηρήσεις» το λόγο της εκ νέου υποβολής.
https://oenet.gr

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2014 ΕΩΣ ΤΗΝ 30-6-2015 ΑΠΟ ΔΣ. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ


ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 84100
ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 66
ΤΗΛ.:          (22810) 87400- 82407 - 84431
ΦΑΞ:          (22810) 88116- 80709
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Παπαδάκη ΄Ολγα
e-mail:    dss@hol.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 390                                 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  15-4-2015


         
Π Ρ Ο Σ
Κύριο
Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
κ. Βασίλειο Αλεξανδρή

 Κοινοποίηση:   κ.κ.κ..…. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
…………..Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου  συνυπογράφει το με αριθμ. πρωτ. 4375/15-4-2015 συνημμένο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου με θέμα  «παράταση του χρόνου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 έως την 30/6/2015».

Ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΓΙΔΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ – ΝΑΞΟΣ.  Τ.Κ. 843 00
ΤΗΛ. 22850 – 24187 ΦΑΞ. 2285- - 25601             
e-mail   dsnax@dsnax.gr                                         Αριθμ. Πρωτ. 4.375                                                                                                 Νάξος  15/4/2015Π Ρ Ο Σ
Κύριο
Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
κ. Βασίλειο Αλεξανδρή.
 Κοινοποίηση:   κ.κ.κ..…. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Αξιότιμε  Κύριε Πρόεδρε.
Mας είναι γνωστό ότι με την από 19/2/2015 απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2014 έως την 30/4/2015.
Ενόψει της λήξης της προθεσμίας εντός του τρέχοντος μηνός και δεδομένου ότι δεν θα καταστεί δυνατόν η παράδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων 2014 και η καταβολή υπολοίπων ποσών έως το τέλος του μηνός Απριλίου 2015 σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει έγκαιρα να αιτηθούμε και πάλι από το ΕΤΑΑ την παράταση του χρόνου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014, για ένα ακόμη δίμηνο και έως την 30/6/2015  όπως και το παρελθόν έτος είχε γίνει.
                                                          
                                                              Με εκτίμηση
                                           ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΞΟΥ                                                                                                           
                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                     Μαρία Π. Μάρκου


                               

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                              1/4/2015

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συναντήθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Υπουργό Νικ. Παρασκευόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου  Κων. Κοσμάτο.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης ανταλλάχθηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν τους Δικηγόρους και την απονομή Δικαιοσύνης(Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Kώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικας Δικηγόρων, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα).


Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πώς θα ρυθμίσετε τις ασφαλιστικές οφειλές στο Ταμείο Νομικών

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών των δικηγόρων στο Ταμείο Νομικών
Στους οφειλέτες προς ΦΚΑ, με ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 2/3/2015, χορηγείται ρύθμιση του συνόλου της οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 50€, εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1/3/2015 και καθόλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Το ασφαλιστικό έτος 2014 περιλαμβάνεται ως οφειλή στην ρύθμιση, εφόσον δεν έχει εξοφληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η ρύθμιση χορηγείται μετά από σχετική αίτηση, που υποβάλλεται άπαξ, και κατατίθεται έως την 30/4/2015.
Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000€, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25% μηνιαίως. Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες της παρούσας ρύθμισης χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών ως εξής : εφάπαξ καταβολή οφειλής έκπτωση 100%, ρύθμιση έως 36 δόσεις έκπτωση 80%, ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις έκπτωση 70%, ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις έκπτωση 60%, ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις έκπτωση 50%.
Έντυπα αιτήσεων υπαγωγής στο Ν.4321/15 (με επιλογή εφάπαξ εξόφλησης ή ρύθμισης σε δόσεις) και οι σχετικές διατάξεις στο www.tnomik.gr
Ασφαλιστικά βιβλιάρια με ένσημα, βεβαιώσεις απουλοποιημένων ενσήμων, ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου (για μητέρες ασφαλισμένες) - εφόσον υπάρχουν- πρέπει να σταλούν μαζί με την (έντυπη) αίτηση στο Ταμείο με Ταχυδρομείο ή να υποβληθούν στα γραφεία του Ταμείου.
Αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω (με τα απαιτούμενα ένσημα) μπορεί να υποβληθούν και με φαξ (210.5296.129) ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
http://oenet.gr

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Κατατέθηκε η τροπολογία για την υγειονομική κάλυψη και στους ανασφάλιστους Δικηγόρους

Με τη κίνηση αυτή ικανοποιείται το αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως το ανέπτυξε μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Β. Αλεξανδρής
Με την τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Υπουργοί Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Κουρουπλής, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δ. Σρτατούλης, ικανοποιείται το αίτημα της Συντονιατικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως το ανέπτυξε μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Β. Αλεξανδρής.
Σύμφωνα με την τροπολογία "οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του ΕΤΑΑ οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένεις σε είδος από 1-3-2015 έως 29-2-2016 με τις ίδιες προυποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση Β της υποπαραγράφου Α3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014(Α' 85)."
Με την ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, προτείνεται για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, η κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το διάστημα από 1-2-2015 έως 29-2-2016 των ασφαλισμένων του Τομέα Νομικών και Υγειονομικών του ΕΤΑΑ που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών, με τις ίδιες προυποθέσεις με τις οποίες καλύπτονται και τα αντίστοιχα πρόσωπα του ετέρου των Τομέων του ΕΤΑΑ(ήτοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοπλητών Δημοσίων Εργων).
http://oenet.gr

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6.3.2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσεως κλπ διατάξεις» που συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο άρθρο 30§1 ,προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι 29.2.2016 της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ, των ασφαλισμένων του τομέα βιομηχανικών /ΕΤΑΑ που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές ετών 2011, 2012 και 2013, ευεργέτημα που είχε προβλεφθεί για τον τομέα των μηχανικών και ουχί για τους γιατρούς και τους δικηγόρους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ με το νόμο 4254/2014.
Με το άρθρο 30 παρ. 5 του ιδίου νομοσχεδίου ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ στους εργαζόμενους του ναυπηγείου Σκαραμαγκά και της εταιρείας «Τροχαίου Υλικού Ελλάδος ΑΕ»!!!
Την ίδια στιγμή καμία πρόβλεψη δεν γίνεται για την αντίστοιχη κάλυψη δικηγόρων ασφαλισμένων και αυτών του Ταμείου Νομικών του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ/ΕΤΑΑ) που βρίσκονται στην ίδια δυσχερή θέση όπως οι μηχανικοί και δεν έχουν καταβάλλει λόγω οικονομικής αδυναμίας τους τις ασφαλιστικές εισφορές για τα αντίστοιχα έτη χωρίς να παρέχεται καμία ειδική αιτιολογία, που να δικαιολογεί την άκρως δυσμενή, διακριτική και προληπτικά άδικη αυτή μεταχείριση των δικηγόρων ασφαλισμένων του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ.
Καλούμε την κυβέρνηση να ρυθμίσει άμεσα το ζήτημα και να αποκαταστήσει τη νομική αυτή αδικία, που είχε γίνει εις βάρος των δικηγόρων από την προηγούμενη κυβέρνηση αναγνωριζόμενου του γεγονότος ότι η βαθιά διαρθρωτική  κρίση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχει πλήξει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες πρωτίστως δε τους δικηγόρους των οποίων η ύλη έχει δραματικά συρρικνωθεί και κανένα από τα μέτρα που θεσπίσθηκαν δεν βοήθησε τον κλάδο, όπως έγινε π.χ. για τους μηχανικούς, με την υποχρεωτική εκ του νόμου έκδοση πιστοποιητικού, (π.χ. αυθαίρετων κατασκευών, ενεργειακά), χρήζουν δε και οι δικηγόροι της αντίστοιχης προστασίας από την συντεταγμένη πολιτεία ως μια μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών που απολύτως έχουν υποστεί τις συνέπειες της  «ανθρωπιστικής κρίσης».

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 6-3-2015

Προς τους κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων  των Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος, στις  6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:
  1. Ενημέρωση επί των προβλημάτων του κλάδου
  2. Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου (όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις) και διαχρονικού δικαίου σε ότι αφορά την αναγνώριση τίτλου σπουδών νομικής ενωσιακού ΑΕΙ, ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο (μητρώο) ασκουμένων δικηγόρων.
    Εισηγητές: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
  3. Λειτουργία CCBE
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ


Σύμφωνα με έγγραφο (19-2-2015) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως και οι υπόλοιποι δικηγορικοί σύλλογοι, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ΝΠΔΔ και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», έκδοσης Ιουνίου 2014, είναι καταχωρημένοι στην κατηγορία «Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου», εντός του δημόσιου τομέα, του τομέα Δικαιοσύνης. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως Ν.Π.Δ.Δ. έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων και οι διοικητικές Αρχές, επομένως και οι Δ.Ο.Υ., οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτού.http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/dieykriniseis.pdf

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Πληρωμή Δικαιούχων για τις Εκλογές της 25ής Ιανουαρίου 2015

H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης ανακοινώνει, óτι σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, απέστειλε κατάσταση πληρωμής για 31.235 δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφóρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., που αφορά στη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικó λογαριασμó των δικαιούχων την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015.
Απó την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει óτι 1.689 δικαιούχοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΙΒΑΝ κατά την εκτέλεση της σχετικής ροής πληρωμής.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησης σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www1.gsis.gr/webtax/electionpay
Επίσης υπενθυμίζουμε τα ακóλουθα:
• Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού ( ΙΒΑΝ ), μέσω της προαναφερóμενης διεύθυνσης, απó τον κάθε δικαιούχο (Έφορο, δικαστικó αντιπρóσωπο, γραμματέα κλπ).
• H πρóσβαση στο σύστημα για την συμπλήρωση του τραπεζικού λογαριασμού, γίνεται μóνο με την χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Δ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 00
Τηλ.: 25210 - 23540, 22694, 55448, 55449, 55456
Φαξ: 25210 - 55332, 55455
http://www.dsdr.gr         e-mail: info@dsdr.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                Δράμα 24-2-2015
                                                                                                Αριθ. Πρωτ.


Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:          α. στον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Βούτση
                                                β. στον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γεώργιο ΚατρούγκαλοΚύριε Υπουργέ,

Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει μήνας από την ημέρα των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, όσοι είχαν αναλάβει την βασική ευθύνη και το καθήκον της διενέργειας αυτών (Δικηγόροι, Δικαστές, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ.) ως Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, Έφοροι, αλλά και οι Γραμματείς και Διερμηνείς αυτών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το επίπονο έργο τους κατά τρόπο υποδειγματικό, παραμένουν έως σήμερα χωρίς τη λήψη της αποζημίωσης για το έργο τους όπως αυτή ορίστηκε με την ΚΥΑ  824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των  Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους».
            Όπως ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Σας, η γραφειοκρατική διαδικασία για την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, έχει ολοκληρωθεί εδώ και ημέρες, χωρίς όμως η ανωτέρω Υπηρεσία να είναι σε θέση να προσδιορίσει, ούτε κατά προσέγγιση έστω, την ημερομηνία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης. Η επεξεργασία των στοιχείων, σημειωτέον, έχει γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο με προφανή σκοπό, μεταξύ άλλων, την ταχεία ολοκλήρωσή της.
            Κ. Υπουργέ, δεδομένου του γεγονότος ότι η σχετική πίστωση είναι ήδη εγκεκριμένη, ενώ λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα, η οικονομική κατάσταση των Δικηγόρων της Δράμας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, όπως και των λοιπών συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, με τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες, βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίωσης, καθίσταται σαφές ότι, η περαιτέρω καθυστέρηση στην καταβολή της ως άνω ειδικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αυτής, πέραν του γεγονότος ότι θα καταστεί παντελώς αδικαιολόγητη, θα επιφέρει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες σε ανθρώπους που με κόστος, διεκπεραίωσαν άψογα μια διαδικασία, η οποία αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, αυτή των εκλογών.
            Κ. Υπουργέ, δεδομένων των ανωτέρω, σας καλώ όπως μας γνωρίσετε την ημερομηνία καταβολής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους ως άνω δικαιούχους και σε κάθε περίπτωση να προβείτε σε όποιες ενέργειες κρίνετε απαραίτητες για την άμεση καταβολή αυτής, επιτρέψτε μου δε συμπληρωματικά να σας επισημάνω ότι η καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης πριν τη διενέργεια των εκλογών σε όλους τους δικαιούχους αυτής, πρόταση την οποία επανειλημμένα έχουν καταθέσει οι Δικηγόροι της χώρας δια των αρμοδίων συνδικαλιστικών τους οργάνων, θα επέλυε το πρόβλημα πριν τη γέννησή του.  

Με τιμή
Αναστάσιος Μ. Πούλιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου
Δράμας


Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών έτους 2014 μέχρι 30.9.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Με σκοπό την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των λογιστών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι θα δοθεί παράταση έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών του έτους 2014. 

Αναφορικά με τις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών έτους 2015, ανακοινώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα προβεί κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με όλα τα σωματεία των λογιστών, σε βελτιώσεις του τρόπου υποβολής των εν λόγω καταστάσεων προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί το έργο των λογιστών.
http://www.taxheaven.gr

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Προσοχή!!! μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015 η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014


Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματέας  Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση με την οποία δόθηκε παράταση στην υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος Ιανουαρίου 2015. 
Ειδικότερα, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του 2014 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015.
Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.http://www.taxheaven.gr

Απόφαση Δ.Σ του ΕΤΑΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2014, έως και τις 30-4-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ), κατά την σημερινή του συνεδρίαση, Πέμπτη 19/2/2015, έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία, την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Απριλίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών  του έτους  2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης της Τομέα Νομικών(Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες  για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Απαλλαγή καταβολής μεγαρόσημου σε κλήσεις μετά από ματαίωση

Με την υπ.αριθμ. 1157/18.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. γίνεται δεκτή η υπ.αριθμ. 336/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που επαναφέρεται μία υπόθεση από ματαίωση σε επόμενη συνεδρίαση δεν οφείλεται η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (μεγαρόσημο).
http://www.lawnet.gr/

Εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών προς το Δ.Σ του ΕΤΑΑ για παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 30-4-2015

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, υπό τη προεδρία του Δημ. Βερβεσού(ως αναπληρωτή του Προέδρου του ΔΣΑ),  αποφάσισε κατα πλειοψηφία, να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ), που συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014, έως τις 30 Απριλίου 2015, για όλους τους τομείς ασφάλισης της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών(Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς καμία συνέπεια για ασφαλισμένους και εργοδότες.
Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ για την επικύρωση ή μη της εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ.