ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Οι νέοι όροι για τη συνταξιοδότηση γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών

AΠO πέντε έως τουλάχιστον δέκα επιπλέον χρόνια θα αναγκαστούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες η ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), βάσει του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (άρθρο 10 του ν. 3863/2010).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που κοινοποιήθηκε στους Τομείς Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (ΤΣΜΕΔΕ), Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ), σημειώνονται οι περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2010, οι οποίες δεν μεταβάλλονται με την ισχύ του ν. 3863/2010 για όσους ανήκουν στην κατηγορία (συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ή 60 ετών ή 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας). Επίσης, η δυνατότητα για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών κ.λπ.) να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά το 2010, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31/12/2013 και οι τροποποιήσεις που επέρχονται μετά την 1-1-11, οπότε καταργούνται οι ανωτέρω δυνατότητες, και προβλέπονται νέες ρυθμίσεις όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας.
Για τους ασφαλισμένους πριν το 1992, που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, ισχύουν τα εξής:
• Συνταξιοδότηση ανδρών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.
Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το απαιτούμενο όριο ηλικίας παραμένει αμετάβλητο.
• Συνταξιοδότηση γυναικών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών.
Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών προσαυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2012 και για κάθε επόμενο χρόνο, μέχρι το 60ό έτος.
Διατάξεις που δεν μεταβάλλονται με τον ν. 3863/2010:
• Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.
• Συνταξιοδότηση μητέρων με ανίκανα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Συνταξιοδότηση συζύγων αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου