ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Με δικηγόρο για «χακί» παραπτώματα Με συνήγορο οι στρατιωτικοί στο πειθαρχικό όργανο

Στο πολυνομοσχέδιο που προωθεί για ψήφιση το υπουργείο Αμυνας και φέρνει σε πολλούς τομείς ριζικές αλλαγές στο Στράτευμα, παρέχεται το δικαίωμα στους στρατιωτικούς που ελέγχονται πειθαρχικά να παρίστανται μετά συνηγόρου ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. Οπως επίσης με τον δικηγόρο τους μπορούν να παραστούν οι στρατιωτικοί για να αντικρούσουν τυχόν απόφαση αποστρατείας τους από το Συμβούλιο Κρίσεων. Διατάξεις που καθιερώνουν ή ενισχύουν, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, το αίσθημα δικαίου διαχέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε πολλά κεφάλαια που αφορούν τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, τον πειθαρχικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη σχετική νομολογία και τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη προβλέπονται για πρώτη φορά:

Πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες διοικητικές αποφάσεις για τις κρίσεις που πλέον έχουν τις εξής κατηγορίες: προακτέοι κατ΄ απόλυτο εκλογή, προακτέοι κατ΄ εκλογή, προακτέοι επ΄ ανδραγαθία, διατηρητέοι, διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους και αποστρατευτέοι.

Καταγραφή στο σχετικό πρακτικό επωνύμως των απόψεων της μειοψηφίας καθώς και περίληψή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν εγγράφως ή προσωπικά στο αρμόδιο όργανο κρίσεως κατοχυρώνοντας έτσι την αρχή της «προηγούμενης ακρόασης» του Συντάγματος. Διαγράφονται ύστερα από κάποια χρόνια από τον φάκελο πειθαρχικά παραπτώματα ελάσσονος σημασίας.

Οι αποστρατευόμενοι- εκτός από την έκφραση αντίρρησης παρουσία συνηγόρου- μπορούν να προσφύγουν και ενώπιον του υπουργού Αμυνας. Προσφυγή κατά διοικητικής απόφασης προβλέπεται και για τις μεταθέσεις για τις οποίες θεσπίζεται ειδικό συμβούλιο και αντικειμενικά κριτήρια.

Σημαντικές είναι οι αλλαγές και όσον αφορά τους κανόνες πειθαρχικού δικαίου των στρατιωτικών με ενσωμάτωση της σχετικής ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας: Ετσι και εδώ εισάγεται η αρχή της «προηγούμενης ακρόασης» με υποχρεωτική κλήση του κρινόμενου, καθιερώνεται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση αλλά και (άρθρο 47) η παράσταση συνηγόρου, η λήψη αντιγράφου του φακέλου, η πρόταση μαρτύρων υπεράσπισης, η αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου κ.ά.

Το σχέδιο νόμου, όπως έγραψαν χθες «ΤΑ ΝΕΑ», καθιερώνει μεταξύ άλλων:

Νέο μοντέλο για την εξέλιξη των αξιωματικών (με την θέσπιση της κατ΄ απόλυτο τρόπο προαγωγής και την παράλληλη επετηρίδα όσων παραλείπονται) και νέο τρόπο μεταθέσεων.

Διαμορφώνεται μοντέλο κάθετης διοίκησης με ανάληψη από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ της πλήρους επιχειρησιακής και διοικητικής ευθύνης αλλά και εμπλοκή πλέον των άλλων αρχηγών στην αλυσίδα επιχειρησιακών αποφάσεων που μέχρι τώρα δεν είχαν.

Νέα κατηγορία προαιρετικής επαγγελματικής θητείας για όσους νέους απολύονται, διάρκειας 6 μηνών έως 3 ετών με αποδοχές.

Αναγνωρίζει ευρύτερες κατηγορίες αγωνιστών στην Κύπρο με παροχή αντίστοιχων δικαιωμάτων για περίπτερα।
Ολο το Σχέδιο Νόμου «περί ιεραρχίας και προαγωγών» είναι στην ιστοσελίδα www.hellenicparliament.gr
www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου