ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ : 31-12-2012 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ


ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, η καταβολή των πάσης φύσεως πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων από 1.1.2011 θα διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών Τράπεζας ή ΕΛΤΑ. Για το λόγο αυτό, το ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ, θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμών του.
Με το νέο τρόπο ο δικαιούχος επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί να πιστώνεται το δικαιούμενο ποσό παροχής του, απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας του για την είσπραξη του και αποσυμφορίζεται η διαδικασία απόδοσης παροχών από περιττή γραφειοκρατία.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( Απογραφή)
1.    Προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό πρέπει να συμπληρώσετε με προσοχή το έντυπο
«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» που επισυνάπτεται και να το καταθέσετε σ' ένα   Κατάστημα
της Εθνικής Τράπεζας έως 31/12/2012.
Αν κάποιο από τα στοιχεία που αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε να συμπληρώσετε ιδιοχείρως το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο και να ενημερώσετε άμεσα τον Τομέα μας.
2.    Εκτός από το Απογραφικό Δελτίο θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
Αν δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να έχετε
εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους.
Αν δεν διαθέτετε ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ που υπάγεστε για να λάβετε βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
γ) Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή Επιστολή Γνωστοποίησης ΑΜΚΑ.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει) αν ήδη έχετε λογαριασμό.
ε) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο, τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα:
• Αν ο δικαιούχος της παροχής είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.
    • Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη,
    • Αν ο ασφαλισμένος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 
3.     Για να κατατίθεται η παροχή στο λογαριασμό σας πρέπει να γνωρίζετε ότι:
    • Ο λογαριασμός πρέπει να είναι καταθετικός.

•    Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
Κατ' εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα μπορεί να είναι του γονέα ή του επιτρόπου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Μετά την έναρξη καταβολής της παροχής σας μέσω της νέας διαδικασίας μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε Τράπεζα ή λογαριασμό υποβάλλοντας σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στον Τομέα μας.

Προσοχή:
•Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής μπορείτε κατά περίπτωση να απευθύνεστε στον Τομέα ΤΥΔΕ, Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ, Αρμόδιος κος Σαρρής τηλ. 210 8811337, 210 8810897.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ALPHA BANK ΑΤΤΙΚΗΣ GENIKH BANK ΔΡΑΜΑΣ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
EFG EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΕΛ-ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
EMPORIKH BANK
ΕΥΒΟΙΑΣ
FBB
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ MARFIN EGNATIA MILLENIUM BANK ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (& πρ. ΑΤΕ)
PROBANK
NEW PROTON
TAX. ΤΑΜΙΕΥΤ. (& πρ. Τ BANK)
ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
HSBC
CITIBANK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου