ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ: κ.κ. Διοικητές, Διευθύνοντες Συμβούλους και εν γένει Επικεφαλής Ο.Τ.Α., Τραπεζών, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: κ.κ. Διοικητές, Διευθύνοντες Συμβούλους και εν γένει Επικεφαλής Ο.Τ.Α., Τραπεζών, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 00
Τηλ.: 25210 - 23540, 22694, 55448, 55449, 55456
Φαξ: 25210 - 55332, 55455
http://www.dsdr.gr • e-mail: info@dsdr.gr
Δράμα 18-1-2016
Αριθ. Πρωτ. 8
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: κ.κ. Διοικητές, Διευθύνοντες Συμβούλους και εν γένει Επικεφαλής Ο.Τ.Α., Τραπεζών, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι απασχολούμενοι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, με σχέση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση των ανωτέρω οργανισμών, εμπίπτουν στην από 9-1-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην από 12-1-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, αλλά και στην από 14-1-2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας η οποία επικυρώθηκε από το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας περί καθολικής αποχής έως την 22-1-2016 και καλούνται να εφαρμόσουν τις ως άνω αποφάσεις.
Σας επισημαίνουμε δε ότι οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω αποφάσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τα αρθ. 152 επ. Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου