ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Πώς διαμορφώνονται οι επιβαρύνσεις σε εισφορές μετά τη διαρροή των «εκπτώσεων» από το Υπ Εργασίας

Κατόπιν των γενικευμένων αντιδράσεν που έχει προκαλέσει από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης του το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, ειδικά στο φορείς των επιστημόνων και δη στο δικηγορικό κόσμο της χώρας, και παρά το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του εν λόγω σχεδίου με τους θεσμούς, η κυβέρνηση ανεπίσημα και δια της ατύπου οδού διαρρέει ένα σχέδιο πρότασης αναγνωρίζοντας κατ ουσίαν της τεράστια επιβάρυνση που δέχεται ο επιστημονικός κόσμος από τον πολλαπλασιασμό της εισφοροδοτικής του υποχρέωσης.
Η εν λόγω διαρροή δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο από τα ζητήματα που επιμόνως θέτουν οι επιστημονικοί φορείς σχετικά με την έλλειψη αναλογιστικής μελέτης, την έλλειψη ποσοτικοποίησης των μέτρων, την έλλειψη ανταποδοτικότητας και κινήτρων καθώς και τις ενστάσεις για τον ένα και μοναδικό φορέα ασφάλισης και περιορίζεται στο ζήτημα των εισφορών και το ποσοστό αυτών επί του φορολογητέου εισοδήματος. Επομένως δεν λαμβάνει υπόψιν της ούτε την πάγια αρνητική θέση για τη χρήση του φορολογητέου εισοδήματος ως βάση για τον υπολογισμό των εισφορών τόσο για την κύρια σύνταξη αλλά και ειδικότερα και εντατικότερα για εκείνες της υγειονομικής περίθαλψης, του εφάπαξ και της επικουρικής σύνταξης.
Επιπρόσθετα σε καμιά περίπτωση δεν αποτυπώνεται επίσημη ποσοτικοποίηση επί των εν λόγω εκπτώσεων καθώς δεν υφίσταται ποσοτικοποίηση ούτε επί της πλήρους εισφοράς ως αυτή τίθεται στο σχέδιο.
Τέλος και σημαντικότερο δεν γίνεται λόγος για την περίοδο παροχής των εν λόγω «εκπτώσεων» ούτε και το τι μέλλοι γενέσθαι με τους δικηγόρους κάτω της 5ετίας [περαν της προτάσεως που έχει διατυπωθεί (προφορικά) από τον πρωθυπουργό για ένταξή τους σε καθεστώς μειωμένο με βάση υπολογισμού το 468 € και εισφορά κύριας σύνταξης 14% για την πρώτη 3ετία και 17% για τα επομένως δύο έτη, πρόταση που όμως δεν αίρει την επιβάρυνση ως σύνολο καθώς η εν λόγω αντιμετώπιση δεν επεκτείνεται στις εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη και την επικουρική και εφάπαξ. Το πιθανότερο βέβαια είναι οι εν λόγω «εκπτώσεις» να αφορούν από ένα έως τρία έτη (1-3), δηλαδή μέχρι το 2019.
Οι εκπτώσεις αυτές είναι ποσοστιαίες, ξεκινούν από 50% επί του συνόλου του ασφαλίστρου για εισοδήματα από 7.033 € και μέχρι 10.000 €, και μειώνονται κατά 1% για κάθε 1.000 € επιπλέον εισοδήματος. Για εισοδήματα από 55.000 € και άνω δεν προβλέπεται καμιά μείωση. Επιπρόσθετα δεν γίνεται σαφές τι θα συμβεί για εισοδήματα μέχρ 7.033 € καθώς προκαλείται εμφανής δυσλειτουργία αν δεν υπάρξει έκπτωση και σε αυτά.
Ας δούμε επομένως αναλυτικά πώς προκύπτουν οι επιβαρύνσεις μετά και τη σχετική «διαρροή» εκ μέρους του υπουργείου :
 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
Πρωθυπουργού
14% στην Κύρια Σύνταξη
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος με 0-5 έτη
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος με 0-5 έτη
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος με 0-5 έτη
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
Έως 5.000,00 €
 
Έως 5.000,00 €
 
Έως 5.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
1.800,00 €
 
2.703,00 €
 
1.822,3 €
 
Φόρος
 
832,00 €
 
598,00 €
 
826,2 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
2.752,00 €
 
3.421,00 €
 
2.768,5 €


 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
50% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
10.000,00 €
 
10.000,00 €
 
10.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
4.096,00 €
 
3.845,00 €
 
1.923,00 €
 
Φόρος
 
1.535,00 €
 
1.599,00 €
 
2.100,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
6.401,00 €
 
6.214,00 €
 
4.793,00 €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
50% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ. 2η Κλ)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
15.000,00 €
 
15.000,00 €
 
15.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.450,00 €
 
5.867,00 €
 
3.172,5 €
 
Φόρος
 
3.000 €
 
2.374,00 €
 
3.075,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
7.220,00 €
 
9.011,00 €
 
7.017,50 €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
40% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(Νέος Ασφ.)
 
Εισόδημα
 
20.000,00 €
 
20.000,00 €
 
20.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
4.096,00 €
 
7.690,00 €
 
4.614,00 €
 
Φόρος
 
4.135,00 €
 
3.198,00 €
 
4.001,00 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
111,00 €
 
86,00 €
 
107,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
9.112,00 €
 
11.744,00 €
 
9.492,00 €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
30% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
30.000,00 €
 
30.000,00 €
 
30.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
11.535,00 €
 
8.076,00 €
 
Φόρος
 
6.838,00 €
 
4.800,00 €
 
5.700,2 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
368,00 €
 
129,00 €
 
306,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
11.776,00 €
 
17.234 €
 
14.852,2 €


 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
20% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
40.000,00 €
 
40.000,00 €
 
40.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
15.380,00 €
 
12.304,00 €
 
Φόρος
 
9.412,00 €
 
6.401,00 €
 
7.200,5 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
724,00 €
 
345,00 €
 
387,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
14.700,00 €
 
22.896,00 €
 
20.661,5    €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
10% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
50.000,00 €
 
50.000,00 €
 
50.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
19.225,00 €
 
17.302,00 €
 
Φόρος
 
12.012,00 €
 
8.001,00 €
 
8.501,5 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
924,00 €
 
600,00 €
 
653,00 €
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
17.506,00 €
 
28.596,00 €
 
27.226,00    €

 
Σημερινό καθεστώς
 
Με ν/σ κυβέρνησης
Με πρόταση
«έκπτωσης»
0% για το 2017
 
Δραστηριότητα
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
Δικηγόρος άνω των 5 ετών
(παλαιός ασφ.)
 
Εισόδημα
 
60.000,00 €
 
60.000,00 €
 
60.000,00 €
Ασφαλιστικές Εισφορές 
3.800,00 €
 
23.070,00 €
 
23.070,00 €
 
Φόρος
 
15.046,00 €
 
9.601,00 €
 
9.601,00 €
Εισφορά Αλληλεγγύης 
1.124,00 €
 
738,6€
 
738,6€
Τέλος
Επιτηδεύματος
 
650,00 €
 
650,00 €
 
650,00 €
 
ΟΑΕΔ
 
120,00 €
 
120,00 €
 
120,00 €
Συνολική Επιβάρυνση 
20.740,00 €
 
34.179,6 €
 
34.179,6 €

Διονύσης Ρίζος
Δικηγόρος
Ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
http://www.ethemis.gr/

2 σχόλια:

 1. Γιατι δεν παμε σε πιο δυναμικη αποχη??
  ουτε παραγραφομενα να δικαζουμς, ουτε προθεσμιες να τηρουμε , ουτε τιποτα...
  να πονεσει και η κυβερνηση και ο κοσμος...
  να δει ο κατηγορουμενος να δικαζεται χωρις δικηγορο, να χανει την προθεσμια καταθεσης της προσφυγης (και μετα να δουμε... αν θα υπαρξει δικαστηριο που θα κρινει οτι εδω δεν υπαρχει ανωτερα βια), ουτε κρατουμενοι (ας απολογουνται χωρις δικηγορο στον ανακριτη, να δουνε τα ωραια)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ που φτάσαμε απαιτούνται δραστικά μέτρα. Να κλείσουν και τα γραφεία μας.

   Διαγραφή