ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής στον Πρόεδρο της Ολομέλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙA
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦAΝΕΙAΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
     ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ XAΛΚΙΔΙΚΗΣ
         Τ.Κ. 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ                      Πολύγυρος 21 Μαρτίου 2016
ΤΗΛ. 23710-22397 FΑΧ 23710-21937
e-mail : dshalkidikis@dshalk.gr
Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής στον Πρόεδρο της
Ολομέλειας, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 59/9-3-2016 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Πρόεδρε,
Μετά από συνεδρίαση του ΔΣ Χαλκιδικής στις 9-3-2016 αφού
ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο μας Παντελή Ζήση για τα πεπραγμένα
της Ολομέλειας κατά την συνεδρίαση της 2-3-2016, τα οποία έρχονται σε
πλήρη αντίθεση με το δελτίο τύπου αυτής που είναι αναρτημένο μέχρι
σήμερα στο επίσημο site της Ολομέλειας αποφασίσαμε 1) να μας
αποστείλετε τα πρακτικά και την απόφαση της συνεδρίασης της 2-3-2016
της Ολομέλειας των Προέδρων και 2) να σας αποστείλουμε την κάτωθι
επιστολή-καταγγελία μας. Συγκεκριμένα:
Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση μας για την
δημοσίευση του τελευταίου δελτίου τύπου, το οποίο είναι τελείως αντίθετο
με όσα αποφάσισε η Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
2/3/2016 σχετικά με την αναλογιστική μελέτη του ΤΑΝ, τα πορίσματα της
οποίας ΔΕΝ αποτελούν την επίσημη θέση της Ολομέλειας. Στο ανωτέρω
δελτίο τύπου αναφέρεται ότι  « .............. η Ολομέλεια υιοθέτησε την
εισήγηση του προέδρου και αποφάσισε 1) Ανάρτηση της αναλογιστικής
μελέτης στο site της Ολομέλειας & 2) Αποστολή των συμπερασμάτων -
θέσεων και προτάσεων - στους θεσμούς με στόχο την αποδήμηση των
θέσεων του προσχεδίου και την αντίστοιχη υπόδειξη ορθολογικών και
δίκαιων επιλογών», γεγονός που είναι παντελώς αναληθές.
Συμμεριζόμενοι απόλυτα τις ανησυχίες των προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Κιλκίς, Σερρών και Δράμας συνυπογράφουμε τις
επιστολές που σας έχουν αποστείλει, καταγγέλλουμε την - αν μη τι άλλο -
περίεργη στάση σας και επιθυμούμε να σας επισημάνουμε κι εμείς με την
σειρά μας τα ακόλουθα:
Το 2010 επιβλήθηκε στις δικηγορικές υπηρεσίες ΦΠΑ στην
υψηλότερη κατηγορία στο 23% χωρίς αφορολόγητο μετά από αρκετούς
μήνες αποχής με κύριο αντεπιχείρημά μας την πλήρη άρνηση του μέτρου
χωρίς μια αντιπρόταση. Το δικηγορικό σώμα βιώνει ακόμα και σήμερα τις
δυσμενείς συνέπειες.
Πέρσι μετά από ένα πρωτόγνωρο δημοψήφισμα για την μη
εφαρμογή του ΚΠΟλΔ, έντονες αντιδράσεις και σχεδόν ένα έτος αποχής με
κύριο επιχείρημα μας την πλήρη απόσυρση του νόμου, ηττηθήκαμε για
άλλη μια φορά και καλούμαστε να τον εφαρμόσουμε ως έχει. Μάλιστα η
σχετική υποχώρηση των αγώνων μας πραγματοποιήθηκε με
απόφαση όχι της Ολομέλειας - η οποία δεν συγκλήθηκε με δική σας
ευθύνη - αλλά με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής που
λήφθηκε κατά πλειοψηφία !!!.
Το Νοέμβριο αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά η διάταξη για επιλογή
χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας και προτείναμε στα μέλη μας μετά
από δική σας εισήγηση να επιλύσουν το θέμα ασκώντας μαζικά ατομικές
προσφυγές χωρίς καμία άλλη κάλυψη !!!!.
Σήμερα μετά από τόσους μήνες αποχής και ενώ τα μέλη μας έχουν
περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο με ρυθμίσεις προς το ΕΤΑΑ που είναι στον
«αέρα» λόγω αδυναμίας καταβολής των τρεχουσών και προγενέστερων
εισφορών  προς τα Ταμεία και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους,
επανερχόμαστε χωρίς προτάσεις, παρουσιάζοντας μια αναλογιστική
μελέτη που αφορά μόνο το ΤΑΝ και όχι το ΕΤΑΑ,
που είναι


ελλιπέστατη όπως όλοι αναγνώρισαν στην συνεδρίαση της
Ολομέλειας την 2/3/2016 αλλά και τεχνικά λανθασμένη κατά τον
εισηγητή της αναλογιστικής κ. Ζιμπίδη  και όπως πολύ ορθά
επισημαίνει η πρόεδρος του Δ.Σ. Κιλκίς
«προβάλλοντας ως θετικό και
επικρατέστερο σενάριο  τη   διατήρηση του ισχύοντος ασφαλιστικού
συστήματος, με την εξίσωση των εισφορών των παλαιών με εκείνες των
νέων,     όταν     όλοι     εμείς    γνωρίζουμε     ότι     αυτό:
- έχει ήδη οδηγήσει σε απόγνωση τη συντριπτική πλειοψηφία των
δικηγόρων,  οι  οποίοι  έχουν  καταστεί  οφειλέτες απέναντι  στο
Ε. Τ. Α. Α. /Τ. Α. Ν. -Τ. Ε. Α. Δ. - η υποχρεωτική άνοδος στην 3η ασφαλιστική
κατηγορία και η ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του
έτους 2015, είναι βέβαιο θα οδηγήσει ακόμη περισσότερους δικηγόρους να
καταγραφούν ως οφειλέτες στο Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ. - σε βάθος
χρόνου, η προοδευτική αύξηση των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών,
με μαθηματική ακρίβεια θα εξαναγκάσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων να
εξέλθει από το επάγγελμα, όπως έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ορατό.
- συνεχώς αποδυναμώνει την εισπραξιμότητα του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ.,
με αποτέλεσμα να μειώνονται τα έσοδά του και να καθίσταται μη βιώσιμο»
Για τους ανωτέρω λόγους
Σας καλούμε προκειμένου να μην αποβεί και αυτός ο αγώνας
άκαρπος να διορθώσετε το δελτίο τύπου και να συμπληρωθεί η
αναλογιστική μελέτη με
Α. Τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων με τα
πραγματικά φορολογητέα εισοδήματα μας, με την πρόβλεψη, φυσικά, ενός
ποσοστού πολύ μικρότερου από το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου, ώστε
να υπάρξει ένα πιο δίκαιο και αναλογικό σύστημα υπολογισμού τους και να
είναι σε θέση η μεγάλη πλειονότητα των δικηγόρων να ανταποκριθεί σε
αυτές.
Β. Τη θέσπιση ενός κατωτάτου ορίου αφορολογήτου
ανεισφορολόγητου, για τους δικηγόρους που έχουν μηδενικά ή πολύ
χαμηλά εισοδήματα (ίσο με το αφορολόγητο - ανεισφορολόγητο των
μισθωτών, αφού αυτό ακριβώς προωθείται από το ν/σ, ήτοι η εξίσωση

όλων ως προς την φορολογική και ασφαλιστική τους συνεισφορά), με
παράλληλη αντιμετώπιση τους ως ασφαλισμένων, τόσο σε επίπεδο
περίθαλψης και πρόνοιας, όσο και σε επίπεδο συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων.
Συνοψίζοντας πιστεύουμε και εμείς κύριε Πρόεδρε ότι υφίσταται η
ανάγκη να διορθωθεί το δελτίο τύπου με τη ρητή επισήμανση ότι η
αναλογιστική μελέτη με τη συγκεκριμένη μορφή ΔΕΝ αποτελεί την επίσημη
θέση της Ολομέλειας και, σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι έγινε κοινά
αποδεκτό από την Ολομέλεια των Προέδρων των ΔΣ της χώρας ότι χρήζει
συμπλήρωσης, να μην αποσταλεί στους θεσμούς ως έχει, γεγονός που θα
δεσμεύσει το σώμα σε μια κατεύθυνση που κατά τη γνώμη μας δεν
εκφράζει την πλειοψηφία αλλά πάνω από όλα δεν είναι εφικτή.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου