ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2010 (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΒΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
______________                 Αριθμ. πρωτ. 24

Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78                             
Τηλέφωνα  : 210-3307450-60-70-80-90
FAX    : 210-3812249-3848335
E-mail   : notaries@notariat.gr       Προς όλους τους συμβολαιογράφους
Πληροφορίες: Γεώργιος Ρούσκας         της χώρας

           
      
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το μέρισμα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας αποτελούσε και αποτελεί εισόδημα, το 
οποίο και φορολογείται κανονικά, αθροιζόμενο με τα υπόλοιπα εισοδήματά μας.

Με την απόφαση ΣτΕ 4083/1997 δεν απαιτείται η έκδοση ΑΠΥ για την είσπραξη του μερίσματος 
από τον αρμόδιο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Ο λογιστικός τρόπος χειρισμού του, αν δηλαδή το καταχωρούμε στα Βιβλία μας και τα 
αθροίζουμε με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα από συμβολαιογραφικές υπηρεσίες ή το 
αναγράφουμε στη φορολογική μας δήλωση (έντυπο Ε1) ως εισόδημα Ζ πηγής, φορολογούμενο 
έτσι μαζί με τα άλλα μας εισοδήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το οικονομικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από τα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων μας, δεν αποτελούσε πρόβλημα μέχρι 
την εφαρμογή ΦΠΑ.

Το θέμα ανέκυψε επί της ουσίας, όταν η συμβολαιογραφική υπηρεσία εντάχθηκε στο πεδίο 
εφαρμογής του ΦΠΑ και ετέθη σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών 
από άλλον επαγγελματικό κλάδο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε απάντησή του προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με την ΠΟΛ 
1208/2010/29.12.2010, απεφάνθη ότι το μέρισμα, ως ακαθάριστο εισόδημα, πρέπει να 
αναγράφεται στα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων και να αθροίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα.

Απόρροια της απάντησης αυτής είναι ότι το μέρισμα ως εισόδημα εγγράφεται στα Βιβλία μας 
και σε κάθε περίπτωση δημιουργεί έσοδο άνευ ΦΠΑ. Έτσι στα ακαθάριστα έσοδά μας έχουμε 
έσοδα με ΦΠΑ που προέρχονται από τις συμβολαιογραφικές μας υπηρεσίες και έσοδα άνευ ΦΠΑ 
που προέρχονται από το μέρισμα.

Μετά την ως άνω ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών/Διεύθυνση ΦΠΑ δημιουργείται ζήτημα 
αναφορικά με την προσαύξηση του «επαγγελματικού» μας εισοδήματος λόγω της καταβολής του 
μερίσματος από το Σύλλογο.

Η Διεύθυνση ΦΠΑ, μετά από οχλήσεις του φορολογικού μας συμβούλου κ.Ιάκωβου Γκούμα, 
απαντώντας προφορικά στα ερωτήματά μας (επίκειται και έγγραφη απάντηση) έκρινε το 
εισόδημα του μερίσματος εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μέρισμα εκτός του ότι καταχωρείται στα Βιβλία Εσόδων-
Εξόδων, σε ιδιαίτερη στήλη, αναγράφεται και στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 309 
και φυσικά μεταφέρεται στην εκκαθαριστική ΦΠΑ του έτους, στον κωδικό 610.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, το μέρισμα δεν συμπεριλήφθηκε στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του 
δ'τριμήνου, πρέπει να καταθέσουμε τροποποιητική περιοδική δήλωση δ΄τριμήνου, ώστε να 
αποτυπωθεί το μέρισμα στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Αυτή η τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ δ'τριμήνου δεν συνιστά επιβάρυνση και δεν συνεπάγεται 
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή προστίμου. 


Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης
lawdb.intrasoftnet.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου