ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148 και 165 παρ. 9 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύουν.
2. Τα έγγραφα με αριθ. πρωτ: α) 751/31.10.2014 του Προέδρου του Αρείου Πάγου και β) 75/31.12.2014 της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων για διετή θητεία μέχρι 31.12.2016, αποτελούμενο από:
1. Τη Δήμητρα ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρωτή αυτής, σε περίπτωση κωλύματός της, τον Νικόλαο ΛΕΟΝΤΗ του Αριστείδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Τον Αντώνιο ΖΕΥΓΩΛΗ του Αριστείδη, Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση κωλύματός του, τους Αθανάσιο ΚΑΓΚΑΝΗ του Βασιλείου και Αλτάνα ΚΟΚΚΟΒΟΥ του Παναγιώτη, Αρεοπαγίτες και
3. Τους Ανδρέα Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ, Κωνσταντίνο Π. ΤΣΕΝΕ και Δημήτριο Ε. ΜΑΝΩΛΗ, δικηγόρους Αθηνών, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτών τους: Νικόλαο Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ, Μιχαήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ και Ευθύμιο Β. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟ, δικηγόρους Θεσσαλονίκης και Δημήτριο Ι. ΚΟΡΦΙΑΤΗ, Θεμιστοκλή Θ. ΚΛΟΥΚΙΝΑ και Δημήτριο Γ. ΓΙΩΤΣΑ, δικηγόρους Αθηνών.
Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄139/΄22.01.2015).
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου