ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Παράταση μέχρι 30 Ιανουαρίου, χωρίς πρόστιμα, για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών όπως απαλλαγή από ΦΠΑ για ακαθάριστα εισοδήματα έως 10.000 €

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2015
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10.000 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με το Ν.4281/2014 άρθρο 251 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 σε συνδυασμό με την παραγρ.4 άρθρο 10 ΚΦΔ (Ν.4174/2013) καλούνται εντός 10 ήμερων από την αρχή του έτους να υποβάλλουν σχετική δήλωση για τυχόν απαλλαγή τους από την υποχρέωση δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ. 

    Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι υποκείμενοι στο φόρο των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τα 10.000 ευρώ, μπορούν από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εντός 10 ημερών και να υπαχθούν στο απαλλασσόμενο από τον ΦΠΑ καθεστώς. Μάλιστα η σχετική δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση διετίας, εκτός αν ο φορολογούμενος απολέσει κατά το δεύτερο έτος το σχετικό δικαίωμα λόγω υπέρβασης του ορίου
Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μεταβολών, οι οποίες υποβάλλονται εντός δεκαημέρου από την έναρξη της διαχειριστικής-φορολογικής περιόδου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου