ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Φορολογικές Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015Προθεσμία Υποβολής
1. ΦΠΑ
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2015.26/10/2015
• Περιοδική Δήλωση Γ’ Τριμήνου 2015.30/10/2015
2. Παρακρατούμενοι Φόροι
• Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13).02/11/2015
• Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13).02/11/2015
3. Δηλώσεις
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο έτος 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικαιωμάτων του. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05)ΕΝΤΟΣ
30
ΗΜΕΡΩΝ
4. Λοιπές
• Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Γ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90).20/10/2015
• Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, υποβάλλουν μόνο όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό.21/10/2015
• Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Σεπτεμβρίου 2015.30/10/2015
5. Α.Π.Δ.
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Σεπτεμβρίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ.02/11/2015
6. Κ.Φ.Α.Σ.30/10/2015
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου