ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Με αίτησή του προς την Πρόεδρο της Βουλής ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γιώργος Μπέσκος εκθέτει σειρά λόγων για τους οποίους το Σχέδιο Νόμου του ΚΠολΔ πρέπει να αποσυρθεί

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ
Του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΠΡΟΣ
κ. Πρόεδρο της Βουλής
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3, του Συντάγματος, καμία πρόταση Νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση εάν προέρχεται από την Βουλή εφ’ όσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικό όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
Στο σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Ν. 4334/15 (Α80)» υπάρχει σαφέστατα απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης υπέρ τρίτου προσώπου και εν προκειμένω των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Κατόπιν αυτού, το ως άνω νομοσχέδιο δεν μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση, αφού υπάρχει σαφέστατη παραβίαση της ως άνω συνταγματικής διάταξης.
2. Η ειδική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω σχέδιο νόμου κατά άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος είναι αόριστη, αφού δεν αναφέρει συγκεκριμένα πώς θα αναπληρωθεί η ανωτέρω απώλεια αλλά αρκείται στη γενικόλογη περιγραφή ¨από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού¨.
Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή το Ελληνικό Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο ως προς την ανωτέρω διάταξη, ζητάμε να μην εισαχθεί το ανωτέρω σχέδιο Νόμου προς συζήτηση στην Βουλή.
Αίγιο, 21/07/2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου
Γεώργιος Ι. Μπέσκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου