ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ: ΥΙΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΓ΄, 12 Μαρτίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις

.................................................................................................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 9
1. Το άρθρο 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι
υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός
από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώ-
που σε δικαστική συµπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, κα-
θώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82
ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρµοδιότητα του µονοµε-
λούς πρωτοδικείου.
2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν
επιτρέπεται παρέκταση της αρµοδιότητας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αρµόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δι-
καστήριο της Επικράτειας.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον
του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία.»
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από την 1.3.2013.

Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Βουλής
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-enkli-pap-3.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου