ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!! ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΡΟ!!! - ΝΑ ΤΙ ΕΛΕΙΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ!!!

«Μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης»
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:00.
Νικόλαος Παρασκευόπουλος
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Άρθρο 01 – Τροποποίηση γενικών δικονομικών κανόνων

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Π.Δ.18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δικόγραφα της αίτησης ακυρώσεως, της προσφυγής και της αίτησης αναιρέσεως, που ασκούνται από ιδιώτη, υπογράφονται μόνο από δικηγόρο».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Π.Δ.18/1989 καταργούνται.
3. Στην τρίτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Π.Δ.18/1989, όπως ισχύει μετά τις προσθήκες που έγιναν με το άρθρο 41 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), προστίθενται μετά το προτελευταίο εδάφιο τα εξής:
«Η αυξημένη δικαστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται επίσης στον διάδικο που ηττήθηκε, εάν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το δικόγραφό του υπερβαίνει σε έκταση το αναγκαίο μέτρο ενόψει των τιθέμενων με το ένδικο βοήθημα ή μέσο ζητημάτων».

ΠΗΓΗ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7098

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου