ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Αποσπάσματα από την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ, με θέμα: «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη» - Θαυμάστε επιχειρήματα και τοποθετήσεις !!!

Θαυμάστε τον κ. Υπουργό, κατάργηση της προφορικής εμμάρτυρης απόδειξης στην αστική δίκη και περιορισμός των ανακοπών των οφειλετών των τραπεζών (κυρίως) στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης παρουσιάζονται ως "Η ΛΥΣΗ" για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Οι συνταγματικές διατάξεις για την δημοσιότητα της δίκης κλπ. φαίνεται πως δεν απασχολούν τον τέως ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό και νυν Υπουργό. Εμάς όμως συνάδελφοι;  

".....................Μεγάλη αλλαγή στον χώρο της πολιτικής δίκης, αποτελεί η επικείμενη εισαγωγή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος καταρτίστηκε από ειδική επιτροπή.
            Βασικός στόχος της νέας δικονομικής νομοθεσίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δικαιοδοτικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων για παροχή έννομης προστασίας μέσα σε εύλογο χρόνο και με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο.
            Θα σταθώ σε δύο από τις πολλές καινοτομίες του Κώδικα, ο οποίος ήδη δόθηκε στη διαβούλευση: Η πρώτη συνίσταται στον εξορθολογισμό της πρωτοβάθμιας δίκης, μέσω της ενίσχυσης της γραπτής διαδικασίας, γεγονός που θα βοηθήσει στην επίσπευση της επίλυσης των διαφορών. Επίσης, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως με τον περιορισμό των ανακοπών που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διάρκειά της................."
".......Πράγματι, η μεταφορά ύλης από τα πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία, η αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των τελευταίων στις 20.000,00 € καθώς και η αποκλειστική τους αρμοδιότητα για την εκδίκαση σημαντικών κατηγοριών υποθέσεων (π.χ. ν. 3869/2010 για την αστική αφερεγγυότητα νοικοκυριών) κατέστησαν επιβεβλημένη τη μελετημένη οργανωτική αναδιάρθρωση και τον χωροταξικό εξορθολογισμό των ειρηνοδικείων ανά την επικράτεια.
            Με το βλέμμα στο μέλλον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε και προχώρησε σε ένα ευρύ σχέδιο συγχώνευσης των υπολειτουργούντων ειρηνοδικείων, με άλλα, μεγαλύτερης κίνησης, ώστε τα εναπομένοντα να στελεχωθούν με ορθολογικά κριτήρια και να εξοπλισθούν με σύγχρονες υποδομές στην υπηρεσία του πολίτη. Έτσι σήμερα ο συνολικός αριθμός των μειώθηκε δραστικά από 301 σε 154.........."
Τα αποσπάσματα είναι από το  http://dikastis.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου