ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Τα νέα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίεςNέου τύπου τεκμήρια, στα πρότυπα των αμερικάνικων συστημάτων φορολογικού ελέγχου, ενεργοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών για τη φορολόγηση 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Με το νέο σύστημα ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών θα γίνεται αυτόματα με κριτήρια:
  • το επάγγελμα
  • τον χρόνο άσκησης
  • την επαγγελματική έδρα
  • τα λειτουργικά έξοδα
  • τις δαπάνες μισθοδοσίας
  • τα μέσα περιθώρια κέρδους και τα έσοδα του κλάδου ή της ειδικότητας
  • την ταμειακή ρευστότητα
  • τα περιουσιακά στοιχεία
  • τα τεκμήρια διαβίωσης
  • τον τρόπο ζωής του επαγγελματία
Με βάση τα παραπάνω θα προσδιορίζεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλεται φόρος ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις.
Ωστόσο πριν από την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού ή του νέου εκκαθαριστικού σημειώματος ο προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής θα καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος θα μπορεί να αντικρούσει το πόρισμα του ελέγχου εφόσον με παραστατικά και έγγραφα αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η Εφορία.
Η διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 67Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι «ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μίας ή περισσότερων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογουμένου, δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
Η σχετική απόφαση σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους αναμένεται να εκδοθεί αύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου